Všechny dokumenty    
     PF    Národní archiv ČR    1986  
61 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Rudé právo 1986/276, roč. XLVI, str. 7: Tučná výslužka z Holandska. Když člověk poodhrne záclonu historie

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Doležal (autor)
 • Datum vzniku: 22. 11. 1986
 • ID záznamu: 21628

The Times 1986/?, str. 1, 21: East bloc dissidents issue Hungary procalamation

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Roger Boyes (autor)
 • Datum vzniku: 20. 10. 1986
 • ID záznamu: 21825

Der Spiegel 1986/43, str. 16: Kampf für ein besseres, freieres Leben

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 20. 10. 1986
 • ID záznamu: 21828

The Independent 1986/?, str. 8: East Europe recalls 1956

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Ed Steen (autor)
 • Datum vzniku: 20. 10. 1986
 • ID záznamu: 21827

The Times 1986/?, str. 21: The end of the beginning?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 20. 10. 1986
 • ID záznamu: 21824

The Independent 1986/?, str. 16: Soviet blocked

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 20. 10. 1986
 • ID záznamu: 21826

A human face in Prague

 • Druh dokumentu: Rozhovor
 • Autor: Erica Blair (autor) / A. G. Brain (překlad)
 • Datum vzniku: říjen 1986
 • ID záznamu: 11506

Giornale del Popolo 1986/?, str. 15: La "politica antipolitica" del commediografo Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Gabriele Nissim (autor)
 • Datum vzniku: 12. 7. 1986
 • ID záznamu: 32815

Rudé právo 1986/158, roč. XLVI, str. 5: Satirická série V. Nesrsty

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Josef Holý (autor)
 • Datum vzniku: 8. 7. 1986
 • ID záznamu: 21630

Télé 1986/?, str. ?: Largo desolato

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 7. 6. 1986
 • ID záznamu: 32784
1 2 3 4 5 > >>