Všechny dokumenty    
 Hugo Vavrečka    1930  
4 záznamů
1

Vavrečka, Hugo > Bass, Eduard

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Hugo Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1930]
 • ID záznamu: 47374

Vavrečka, Hugo > Bass, Eduard

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Hugo Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1932]
 • ID záznamu: 47375

Vavrečka, Hugo > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Pozvánka
 • Autor: Hugo Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., druhá pol. 30. let 20. století
 • ID záznamu: 54654

Vavrečka, Hugo > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Pozvánka
 • Autor: Hugo Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 30. léta 20. století
 • ID záznamu: 54778
1