Texts about Václav Havel    
 Jan Foll    1990  
3 records
1

Scéna 1990/10, roč. 15, str. 1, 5: Havlovo a Grossmanovo Largo o lidské samotě

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Jan Foll (Author)
 • Date of origin: 16. 5. 1990
 • Record's ID: 32213

Scéna 1990/?, str. ?: Křídla slávy: Podobenství o marnosti a naději

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Jan Foll (Author)
 • Date of origin: 1. 10. 1990
 • Record's ID: 20299

Havels und Grossmans Largo über die Einsamkeit des Menschen

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Jan Foll (Author)
 • Date of origin: 16. 5. 1990
 • Record's ID: 32222
1