Texty o Václavu Havlovi    
 1992    LISTOPAD  
672 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Mladá fronta DNES 1992/?, str. ?: Omezení prezidentova veta považuje V. Havel za nešťastné

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: podzim 1992
 • ID záznamu: 23961

The Prague Post 2001/?: The Prague Post 1992/?, str. ?: Obscure Havel Play Out of Mothballs

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Tracy Burns (autor)
 • Datum vzniku: 10. 11. 1992
 • ID záznamu: 59432

Zemědělské noviny 1992/?: Na řadě teď národní rady

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Ivan Gašparovič (autor) / Josef Zieleniec (autor) / ksm (redaktorka/redaktor)
 • Datum vzniku: 10.11.1992
 • ID záznamu: 46162

Lidové noviny 1992/?: Ukázka

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Vereš (autor)
 • Datum vzniku: 02.11.1992
 • ID záznamu: 45770

Mladá fronta Dnes 1992/?: Českému státu lépe s ústavou

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: zj (autor)
 • Datum vzniku: 02.11.1992
 • ID záznamu: 45756

Mladá fronta Dnes 1992/?: Dienstbier nechce být poradcem na Hradě

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: zj (autor) / jl (autor)
 • Datum vzniku: 21.11.1992
 • ID záznamu: 47061

Pravda 1992/?: Havel odišiel z dražby

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Andrej Bučko (autor)
 • Datum vzniku: 27.11.1992
 • ID záznamu: 46427

Český deník 1992/?: Napsali jste nám. Ad – O skromnosti

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Miloš Žluva (autor)
 • Datum vzniku: 27.11.1992
 • ID záznamu: 46441

Český deník 1992/?: Napsali jste nám. Ad – O skromnosti

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: O. Svobodová (autor)
 • Datum vzniku: 28.11.1992
 • ID záznamu: 46609

Nedeľná Pravda 1992/?: Revolúcia vyhnala svoje deti

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: DPA (autor)
 • Datum vzniku: 27.11.1992
 • ID záznamu: 46449
1 2 3 4 5 > >>