Texty o Václavu Havlovi    
 1973    PROSINEC  
1 záznamů
1

Rowohlt Theater Verlag ?/?, str. ?: Václav Havel. Die Retter

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Program
  • Datum vzniku: prosinec 1973
  • ID záznamu: 23057
1