Texty o Václavu Havlovi    
 Marianne Sparr    1991  
22 záznamů
1 2 3

Sparr, Marianne > Lutrand, Rita

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 4.3.1991
 • ID záznamu: 48438

Sparr, Marianne > Crawford, Chandler

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 11. 2. 1991
 • ID záznamu: 21042

Sparr, Marianne > Tuna, Nimet

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 12. 3. 1991
 • ID záznamu: 21087

Sparr, Marianne > Josef, Fernando C.

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 14. 11. 1991
 • ID záznamu: 21223

Sparr, Marianne > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 12. 3. 1991
 • ID záznamu: 21079

Sparr, Marianne > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 15. 1. 1991
 • ID záznamu: 21030

Sparr, Marianne > Howarth, Tanja

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 14. 2. 1991
 • ID záznamu: 21043

Sparr, Marianne > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 14. 2. 1991
 • ID záznamu: 21044

Sparr, Marianne > Crawford, Chandler

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 14. 2. 1991
 • ID záznamu: 21045

Sparr, Marianne – Kohn, Menno

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Menno Kohn (autor) / Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 12. 2. 1991
 • ID záznamu: 21055
1 2 3