Osobní údaje
Badatelské údaje
Přihlašovací údaje

Prohlašuji, že jsem se seznámil s následujícími podmínkami a zavazuji se používat zde nalezené údaje pouze ve smyslu uvedeného účelu a neposkytovat je třetím osobám. Beru na vědomí, že veřejné šíření je možné pouze s předchozím souhlasem Knihovny Václava Havla, o.p.s. a s jejím uvedením jako zdroje informace.

V případě nedodržení těchto pravidel mi může být odepřen vstup do databází Knihovny Václava Havla, případně se vystavuji trestnímu stíhání plynoucímu z porušení autorského zákona.

Autorská práva na dramatické dílo Václava Havla vyřizuje agentura Dilia - www.dilia.cz (kontakt: srstka@dilia.cz).

Knihovna Václava Havla se zavazuje používat osobní údaje uvedené v tomto badatelském listu pouze pro účely ochrany archiválií a autorských práv ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Knihovna Václava Havla si vyhrazuje právo změny pravidel pro vstup do databáze a nakládání s dokumenty. Badatel bude o případných změnách informován na jím uvedeném emailu.