Optimalismus a humanismus
Essay; origination: 1950 - nedatováno ◆ published bookSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 18-25

After a Year of Sculpting
Essay; origination: 1953 - srpen ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 7-23; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 26-36

Hamlet's Question
Essay; origination: 1953 - listopad-prosinec ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 3-4; 20. 12. 1953; p. 9-18 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 34-47; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 7 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 97-105

Nicota (Nothingness)
Essay; origination: 1953 - říjen ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 2; 1. 11. 1953; p. 13-15 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 29-33; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 80-82

Four early poems
Poetry; origination: 1953 ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 1; 1. 10. 1953; p. 13-14 ► Stříbrný vítr; Note: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; n. 1; 20. 12. 1953; p. 6-8 (báseň: Zlaťáky víry...; Když ráno...) ◆ published periodikumRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis ; n. 8; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2006; p. 128 (báseň: Jednou v neděli odpoledne); ISBN ISSN 1801-4755 ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 9-22; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 54-57,122-125 ► Sešity KVH 2010/1. Masky, kresby a obrazy. Katalog k výstavě; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; p. 50-51 (báseň: Jednou v neděli odpoledne); ISBN 978-80-903518-1-3 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 16-17 (báseň: Bylo to jednou na lavičce v Chotkových sadech - úryvek; Zlaťáky víry... - úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9

Otokar Březina, the Poet of the Will
Essay; origination: 1953 - září ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 1; 1. 10. 1953; p. 7-9 (text) ◆ published periodikumBulletin Společnosti Otokara Březiny; n. 7; 1993; p. 3-4 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 24-28; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 50-52

American Poetry
Essay; origination: 1954 ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 5; 3. 4. 1954; p. 33-36 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 50-53; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 162-164

Záchvěvy (Tremor)
Poetry; origination: 1954 ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 23-86; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 18-19 (básně: Je jarní časné ráno; Prosinec 1954; Četl jsem v knihovně; V kavárně Mánes; Ve frontě; Doma); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published book ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Zbigniew Machej [in: Literatura na Świecie; n. 7-8; Warszawa : Biblioteka Narodowa; 2010; p. 5-8 (básně: Rada, Dva dopisy, Tělo bez duše); ISBN ISSN 0324-8305]

Byt na nábřeží (A Flat on the Waterfront)
Short Story; origination: 1954 ◆ samizdat periodikumRozhovory 36, č. 5; 3. 4. 1954; p. 25-26 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 48-49; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 157

Jaro v Kinské zahradě
Poetry; origination: před 14.3.1954 ◆ samizdat periodikumStříbrný vítr; Note: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; n. 2; 14. 3. 1954; p. 8-9

Barkarola
Poetry; origination: před 14.3.1954 ◆ samizdat periodikumStříbrný vítr; Note: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; n. 2; 14. 3. 1954; p. 10-11

Kdo jsem
Poetry; origination: před 14.3.1954 ◆ samizdat periodikumStříbrný vítr; Note: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; n. 2; 14. 3. 1954; p. 7 ◆ published bookSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 136

Nad druhými narozeninami 36
Essay; origination: srpen 1954 ◆ samizdat bookHavlovský almanach 36; Note: rukopisné příspěvky volně vložené do desek +2 fotografie; srpen 1954

Několik portrétů
Essay; origination: srpen 1954 ◆ samizdat bookHavlovský almanach 36; Note: rukopisné příspěvky volně vložené do desek +2 fotografie; srpen 1954 ◆ published bookSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 179-182

První úpisy
czech: html | pdf | word
Poetry; origination: 1955 - jaro-léto ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 87-138; ISBN 80-7215-094-4 (text)

Na okraji jara (On the Verge of Spring)
Poetry; origination: 1956 - jaro ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 179-198; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Croatian / Czech, translator: Dušan Karpatský [in: Na okraji jara: cyklus básní: Praha, jaro 1956 = Na rubu proljeća: ciklus pjesama: Prag, proljeće 1956; Note: bibliofilie; Záhřeb : [s. n.]; 2006]

A Poet of Today
Essay; origination: 1956 ◆ published periodikumKvěten. Měsíčník pro literaturu a umění; n. 4; yr. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1956; p. 145-146 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 60-66; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 47-52 (Pod názvem: Korunk költője; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

Doubts on the Programme
Articles; origination: 1956 ◆ published periodikumKvěten. Měsíčník pro literaturu a umění; n. 1; yr. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1956; p. 29-30 ◆ published bookAntologie textů ke studiu české literatury po r. 1945; Ostrava : Ostravská univerzita; 1996; p. 68-72; ISBN 80-7042-448-6 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 54-59; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 2: 1948-1958: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2002; p. 555-558; ISBN 80-85778-36-X

The Poetry of Jiří Kolář
Essay; origination: 1956 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 71-88; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Programme and its Expression
Articles; origination: 1956 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 48; yr. 5; 1956; p. 7 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 67-70; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Prostory a časy (Spaces and Times)
Poetry; origination: 1956 - jaro ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 139-178; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► Polish [in: Znak: miesięcznik; n. 722-723; yr. 07-08; červenec-srpen 2015; p. 122-123 (báseň: Zahálka, pod názvem W bezczynności); ISBN 0044-488X (text)] ◆ translation in published book ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Zbigniew Machej [in: Literatura na Świecie; n. 7-8; Warszawa : Biblioteka Narodowa; 2010; p. 8-13 (básně: Sobota; Zahálka); ISBN ISSN 0324-8305]

The Issue of Pseudo-modern Art
Essay; origination: 1957 - červenec ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 168-185; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Action in the Poetry of Vladimír Holan
Essay; origination: 1957 - únor ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 135-149; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Afterword to Ivan M. Havel's book Arsemid
Afterword - Foreword; origination: 1957 ◆ published bookArsemid; Praha : Hrnčířství a nakladatelství; 1997; p. 53-55; ISBN 80-7111-024-8 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 89-92; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 41 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8

Concerning the So-called Apolitical Stance of the Youth
Essay; origination: 1957 - leden ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 93-101; ISBN 80-7215-089-8 (text)

On the Issue of Shakespeare and Film
Essay; origination: 1957 - duben ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 150-156; ISBN 80-7215-089-8 (text)

On Bohumil Hrabal's prose works
Essay; origination: 1957 - leden ◆ published periodikumHaňta Press; n. 11; 1991; p. 3-10 ◆ samizdat bookŽivot je všude; Note: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; 1956 ◆ published bookŽivot je všude; Note: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; Revue K; 1990 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 102-116; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Život je všude. Almanach z roku 1956; Note: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; Praha / Litomyšl : Paseka; 2005; p. 260-269; ISBN 80-7185-759-9 ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 53-63 (pod názvem: Bohumil Hrabal elbeszélései; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Czech [in: Čtení o Bohumilu Hrabalovi; Praha : Institut pro studium literatury; 2016; p. 15-25; ISBN 978-80-87899-52-6]

A Few Notes on the Films of Marcel Carné
Essay; origination: 1957 - duben ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 157-167; ISBN 80-7215-089-8 (text)

New Ways
Essay; origination: 1957 - únor ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 117-134; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Spoonriver Anthology
Essay; origination: 14. 10. 1957 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 186-199; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Wolf's Pit
Essay; origination: 1958 - prosinec ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 243-250; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Poetry of Vítězslav Nezval
Essay; origination: 16. 4. 1958 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 200-226; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Professor Hannibal
Essay; origination: 1. 12. 1958 - prosinec ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 227-242; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Cybernetics and the Theatre
Essay; origination: 1959 - listopad ◆ published periodikumDivadlo; n. 2; yr. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; p. 109-111 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 287-292; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 110-112; ISBN 978-80-7490-12-9

On Laterna Magica
Essay; origination: 1959 - srpen ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 251-268; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 95-105; ISBN 978-80-7490-12-9

A Few Words on the Paravan
Essay; origination: 1959 - listopad ◆ published periodikumDivadlo; n. 10; yr. 10; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1959; p. 790-791 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 281-286; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 106-109; ISBN 978-80-7490-12-9

The Humour of Miroslav Horníček
Essay; origination: 1959 - listopad ◆ published periodikumDivadlo; n. 3; yr. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; p. 153-154 (původní strojopis zkrácen) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 269-280 (znění převzato z původního strojopisu); ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 255-262; ISBN 978-80-7490-12-9

Foreword to the Book Články (Articles)
Essay; origination: 1960 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 313-314; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Issue of Theatre Reviews
Essay; origination: 1960 ◆ published periodikumDivadlo; n. 8; yr. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; p. 387-389 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 317-325; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 127-132; ISBN 978-80-7490-12-9

Blažek a Playwright Again
Essay; origination: 1960 ◆ published periodikumDivadlo; n. 8; yr. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; p. 413-416 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 326-340; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 225-233; ISBN 978-80-7490-12-9

A Sidelight on Young Stages in Prague
Essay; origination: 1960 - únor ◆ published periodikumKultura; n. 14; yr. 4; 1960; p. 6 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 304-312; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 121-126; ISBN 978-80-7490-12-9

Ethics and Life
Essay; origination: 1960 - leden ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 292-303; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 113-120; ISBN 978-80-7490-12-9

On Josef Kemr and Other Things
Essay; origination: 1960; co-authors: Jan Procházka ◆ published periodikumDivadlo; n. 1; yr. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 39-42 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 341-351; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 263-269; ISBN 978-80-7490-12-9

Rodinný večer (A Family Evening)
Dramatic text; origination: 1960 ◆ published bookSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 7-36; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 9-40; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 40-41 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Eva Profousová [in: Familienabend; Hamburg : Svato Verlag; 2003; ISBN 3-924283-65-6] ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paris : L’Espace d’un instant; 2009; p. 13-46 (překlad: kolektiv pod vedením Xaviera Galmiche ); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

A Note on the Play Rodinný večer (A Family Evening)
Essay; origination: 1960 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 315-316; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 423-424; ISBN 978-80-7490-12-9

Ela, Hela, and the Hitch
Dramatic text; origination: 1960/1961 ◆ published periodikumDivadelní revue; Note: Divadelní skeč Ela, Hela a stop, publikovaná v časopisu Divadelní revue 2009/4.; n. 4; p. 94-97 ► A2. Kulturní čtrnáctideník; n. 14; yr. 5; Praha : Kulturní týdeník A2; 2009; p. 26-27; ISBN ISSN 1803-6635 ◆ published bookMotomorfózy; Praha : Galén; 2011; p. 41-55; ISBN 978-80-7262-839-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 45 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published book ► English, translator: Edward Einhorn [in: The Pig or Václav Havel's Hunt for a Pig and Ela, Hela and the Hitch; Note: jako spoluautor hry Prase uveden Vladimír Morávek, autor scénické úpravy hry; New York : Theater 61 Press; 2012; p. 63-98 (pod názvem: Ela, Hela, and the Hitch); ISBN 978-0-9770197-9-3]

Motomorfóza
Dramatic text; origination: 1960/1961 ◆ published bookHumorem i satirou. Repertoárový sborník; Praha : Orbis; 1963; p. 146-157 (jako součást pásma Autostop ve spoluautorství s Ivanem Vyskočilem) ► Motomorfózy; Praha : Galén; 2011; p. 11-35; ISBN 978-80-7262-839-1 ◆ translation in published book ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; p. 87-106 (ako součást pásma Autostop ve spoluautorství s Ivanem Vyskočilem; překlad: Katia Hala); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► Persian, translator: Reza Mirchi [in: Eteraz; Note: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; p. 79-101 (pod názvem: Motomorfozy)]

Fighting Convention
Articles; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadlo; n. 7; yr. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 546-555 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 364-387; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 302-316; ISBN 978-80-7490-12-9

On the Photographs of Miloň Novtný
Essay; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 13; yr. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 6 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 406-407; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Acting Character of Rudolf Hrušínský
Essay; origination: 1961; co-authors: Jan Procházka ◆ published periodikumDivadlo; n. 8; yr. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 574-580 ► Scéna; n. 21; yr. 15; 17.10.1990 (text) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 388-400; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 270-277; ISBN 978-80-7490-12-9

A Sidelight on Švédská zápalka (Swedish Matchstick)
Essay; origination: 1961 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 412-415; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 320-321; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ various publicationsŠvédská zápalka; Program; Note: Premiéra hry, kterou podle povídky Antona Pavloviče Čechova ŠŠvédská zápalka v překladu Jaroslava Huláka napsali Alfréd a Marie Radokovi, se v režžii Alfréda Radoka uskutečnila v Městských divadlech pražžských (Komorním divadle) 20. prosince 1961. O inscenaci viz knihu Zdeňka Hedbávného Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu, Praha, Národní divadlo a Divadelní ústav 1994, s. 288–-292.

The Naked King
Essay; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 21-22; yr. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 10 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 410-411; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 151; ISBN 978-80-7490-12-9

On the Photographs of Viktor Radnický
Essay; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 20; yr. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 9 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 409; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Truth of Life and the Truth of the Stage
Essay; origination: 1961 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 352-363; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 133-140; ISBN 978-80-7490-12-9

Ubu the King
Essay; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 14; yr. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 2 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 408; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 144; ISBN 978-80-7490-12-9

The Public Theatre of Dreams
Essay; origination: 1961 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 9; yr. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; p. 8 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 401-405; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 141-143; ISBN 978-80-7490-12-9

Autostop
Theater Play; co-authors: Ivan Vyskočil ◆ published bookHumorem i satirou. Repertoárový sborník; Praha : Orbis; 1963; p. 125-171

Režijní poznámka k divadelní hře Dvanáct rozhněvaných mužů
Essay; origination: 1962 ◆ published bookDvanáct rozhněvaných mužů. Hra o třech dějstvích; Praha : Orbis; 1962; p. 1-8 (metodická příloha) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 145-150; ISBN 978-80-7490-12-9

Concerning the Acting of Miloš Kopecký
Essay; origination: 1962 ◆ published periodikumDivadlo ; n. 5; yr. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; p. 5-7 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 478-497; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 278-279; ISBN 978-80-7490-12-9

The Crisis and its Causes
Essay; origination: 1962 ◆ published periodikumDivadlo; n. 2; yr. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; p. 37-45 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 462-478; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Werichovo divadlo ABC; Praha : Brána; 2000; p. 59-61 (úryvek); ISBN 80-7243-079-3 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 152-161; ISBN 978-80-7490-12-9

Georges Neveux' Woman Thief from London
Essay; origination: 1962 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 498-504; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 361-365; ISBN 978-80-7490-12-9

KHRK
Essay; origination: 1962 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 10; yr. 5; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; p. 1-2 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 526-530; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 167-169; ISBN 978-80-7490-12-9

A Greek Gift
Essay; origination: 1962; co-authors: Jan Procházka ◆ published periodikumDivadlo; n. 7; yr. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; p. 20-24 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 505-517; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 290-297; ISBN 978-80-7490-12-9

Bohdanová on the Swing
Essay; origination: 1962 ◆ published periodikumDivadlo; n. 1; yr. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; p. 45-49 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 531-536; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 298-301; ISBN 978-80-7490-12-9

A Theatre Unaware of Being a Theatre
Essay; origination: 1962 ◆ published periodikumDivadlo; n. 7; yr. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; p. 58-60 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 518-525; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 162-166; ISBN 978-80-7490-12-9

A Few Remarks from Švédská zápalka (Swedish Matchstick)
Essay; origination: 18. 1. 1962 ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 5; Praha : ?; říjen 1989; p. 248-281 ◆ published bookO divadle 1: 1986-9 [sborník]; Praha : Lidové noviny; 1990; ISBN 80-7106-018-6 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 416-461; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 322-349; ISBN 978-80-7490-12-9

O herectví s Milošem Kopeckým
Interviews; origination: 1.4.1962 - publikováno; co-authors: Miloš Kopecký ◆ published periodikumKultura; Note: Podnázev: Týdeník pro kulturu a umění.; n. 1; yr. 6; Praha : Orbis; 4.1.1962; p. 1-2 (text)

Otázky kolem kritiky
Survey; origination: 01.05.1962 ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; n. 2; yr. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; p. 145-149 (text)

Black Light Theatre as a Special Theatrical Form
Articles; origination: 1963 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 973-974 (otištěno v ediční poznámce); ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 183-184; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ various publicationsMetafory; Program; Note: V Divadle Na zábradlí se konala premiéra představení Černého divadla Jiřího Srnce s názvem Metafory. Autory byli Jiří Srnec, František Kratochvíl a Petr Kopta, režíroval Jiří Srnec. Do programu představení napsal Václav Havel krátký text bez názvu.; 22. 6. 1963 (vyšlo bez názvu)

Josef Čapek
Essay; origination: 1963 ◆ published periodikumZpravodaj Společnosti bratří Čapků; n. 34; 1995; p. 12-22 ◆ published bookJosef Čapek. Dramatik a jevištní výtvarník; Note: Kniha vyšla jako 4. svazek edice Drama Divadlo Dokumentace, kterou řídil Karel Kraus. Text Věry Ptáčkové Scénografie Josefa Čapka byl publikován na s. 24–44, bibliografii sestavil Miroslav Halík, soupis inscenací zpracovala Ludmila Kopáčová. Vyšlo jako 46. publikace Divadelního ústavu, obálku a grafickou úpravu navrhl Bohuslav Blažej, odpovědný redaktor Karel Kraus, náklad 1000 kusů.; Praha : Divadelní ústav; 1963; p. 5-23 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 537-570; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 234-254; ISBN 978-80-7490-12-9

On Ludvík Kundera's series of poems
Essay; origination: 1963 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 47; yr. 12; 1963; p. 8 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 610-612; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Radok's Employment of Actors
Essay; origination: 1963 ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 1; Praha : ?; 1986; p. 182-192 ◆ published periodikumDivadlo; n. 5; yr. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; p. 56-60 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 571-588; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 350-360; ISBN 978-80-7490-12-9

A text for the catalogue of Jiří Janeček's exhibition
Essay; origination: 1963 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 613-617; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Anatomy of the Gag
Essay; origination: 1963 ◆ published periodikumDivadlo; n. 10; yr. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; p. 52-60 ► Československý loutkář; n. 5; yr. 40; 1990; p. 98-103 ◆ published bookProtokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; p. 123-139 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 589-609; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 170-182; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: Michal Schonberg [in: Modern Drama; n. 1; yr. XXIII; 1984; p. 13-24 (pod názvem: Anatomy of the gag)] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 126-147; ISBN 0324-8305] ◆ translation in published book ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; p. 128-142] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; p. 182-200; ISBN 3-499-12736-9] ► French, translator: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; p. 5-18; ISBN 2-87678-113-1] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 64-79 (pod názvem: A geg anatómiája; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

The Garden Party
Dramatic text; origination: 1963 ◆ published periodikumDivadlo; n. 7; yr. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; p. 1-16 (příloha časopisu, nejedná se o verzi defenitnivní) ◆ published bookZahradní slavnost; Praha : Orbis; 1964 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; p. 15-67 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; p. 5-64; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 5-44; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 37-100; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Zahradní slavnost: hra o čtyřech dějstvích; Brno : Větrné mlýny; 2010; ISBN 978-80-7443-027-5 ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; p. 9-64; ISBN 978-80-7443-029-9 ► Václav Havel: Zahradní slavnost; Note: Program činohry Národního divadla v Praze k uvedení hry Zahradní slavnost 13.6.2013 ve Stavovském divadle.; Praha : Národní divadlo; 2013; ISBN 978-80-7258-438-3 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 50-54, 56-57 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Václav Havel: Zahradní slavnost; Note: Program činohry Národního divadla v Praze k uvedení hry Zahradní slavnost 13.6.2013 ve Stavovském divadle.; Praha : Národní divadlo; 2013; p. 52-146; ISBN 978-80-7258-438-3 ► Zahradní slavnost ; Odcházení; Praha : Artur; 2015; p. 5-62; ISBN 978-80-7483-044-0 ◆ translation in published periodikum ► Italian [in: Sipario. Rivista di teatro scenografiea cinema balletto televisione; n. 270; Milano : Bompiani; 1968; p. 49-60 (Pod názvem: Festa agreste, překlad: Gianlorenzo Pacini)] ► English [in: The Literary Review; n. 1; yr. XIII; Rutheford : Fairleigh Dickinson University; 1969; p. 80-130 (Vybraný monolog)] ► Korean [in: 외국 문학 = Contemporary World Literature; n. 25; Soul : Yŏrŭmsa; 1990; p. 292-335] ► German [in: Sprache im technischen Zeitalter ; n. 144; yr. 28; Berlín : Literarisches Colloquium Berlin; 1990; p. 87-88 (Schlussmonolog aus "Das Gartenfest"); ISBN ISSN 0038-8475] ◆ translation in published book ► Slovak [in: Záhradná slávnosť: hra v štyroch dejstvách; Note: Rozmnožené pro Slov. národ. divadlo jako pracovní exemplář.; Bratislava : Diliza; 1964] ► German, translator: August Scholtis [in: Das Gartenfest; Note: pracovní překlad hry Zahradní slavnost do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1964] ► Hungarian, translator: Károly Zsigó, Sándor Kosnar [in: Kerti ünnepély: Színmű 4 felvonásban; Budapešť : Színháztudományi Intézet; 1965] ► Finnish, translator: Eeva-Liisa Manner [in: Puutarhajuhla; Note: finský pracovní překlad hry Zahradní slavnost; přeloženo z německého překladu Augusta Scholtise; Helsinky : Työväen Näyttämöiden Liitto; 1966] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; p. 17-59] ► French, translator: François Kérel [in: La fête en plein air; Paříž : Gallimard; 1969] ► English, translator: Věra Blackwell [in: The Garden Party; Londýn : Jonathan Cape; 1969; ISBN 224-61275-1] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 45-82] ► Hungarian, translator: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; p. 5-65 (pod názvem: Kerti ünnepély; překlad: Endre Bojtár); ISBN 963-07-5068-6] ► French, translator: François Kérel [in: La fête en plein air; Paříž : Gallimard; 1990; ISBN 2-07-032572-5] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 15-60; ISBN 5-280-01867-8] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; p. 25-80; ISBN 3-499-12736-9] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Note: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; p. 7-60; ISBN 3-362-00477-6] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 9-62 (pod názvem: Chermesa); ISBN 973-23-0324-7] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 1-52 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 1-52; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; p. 21-90; ISBN 3-421-05416-9] ► Persian, translator: Majid Mostafavi [in: Garden party = گاردن پارتی; Teherán : Nila; 2003; ISBN 964-6900-44-5] ► Chinese [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; p. 14-81; ISBN 957-445-039-2] ► Dutch, translator: Kees Mercks [in: Het tuinfeest; Amsterdam : Pegasus & Stichting Slavische Literatuur; 2009; ISBN 978-90-6143-342-2] ► Spanish, translator: Daniela Čapková, Iván Gutiérrez, Ivory Rodríguez, Kateřina Šmídová, Monika Zgustová [in: Teatro checo contemporáneo; Buenos Aires : Emergentes; 2009; p. 21-74; ISBN 978-987-24940-0-1] ► English, translator: Jan Novák [in: Office party. A play in four acts by Václav Havel; Note: volný překlad; Praha : Jiří Krechler Bookman; 2010; ISBN 978-80-904609-0-4] ► Portugese, translator: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; p. 17-91 (Pod názvem: Confraternização de jardim. Un drama em quatro atos); ISBN 978-85-63198-05-1] ► English [in: The Czech reader: history, culture, politics; Durham / Londýn : Duke University Press; 2010; p. 363-371 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 978-0-8223-4794-1 ] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (pod názvem: ზეიმი ბაღში); ISBN 978-9941-414-65-7] ► Romanian, translator: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; p. 159-220; ISBN 978-606-588-216-4] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 7-50 (pod názvem: Garden party; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6] ◆ non-published versions ► 1: Jeho den. Komedie o pěti jednáních. Divadlo Na zábradlí; nesvázaná, nepodepsaná, nedatovaná strojopisná kopie (text) ► 2: Jeho den. Komedie o třech jednáních a jedné mezihře; strojopis s rukopisnými poznámkami perem a tužkou uložený v papírových odkládacích deskách; herecké obsazení rolí (text) ► 3: Zahradní slavnost. Tragédie o čtyřech jednáních. Divadlo Na zábradlí 1962; 3. verze hry Zahradní slavnost (text) ► 4: Zahradní slavnost - pracovní kniha Václava Sloupa; 5. dochovaná verze hry Zahradní slavnost (text)

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 4.8.1963 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 67-77; ISBN 978-80-7490-12-9

Author's Corrections
Essay; origination: 1964 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 45; yr. 13; 1964; p. 2 (text) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 660-661; ISBN 80-7215-089-8 (text)

On Dialectical Metaphysics
Essay; origination: 1964 ◆ published periodikumHost do domu. Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku; n. 2; yr. 9; Praha : Československý spisovatel; 1964; p. 53-57 (vyšlo pod názvem Akorátismus aneb o dialektické metafyzice) ◆ published bookProtokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; p. 67-76 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 618-629; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; p. 120-127] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; p. 53-61] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; p. 172-181; ISBN 3-499-12736-9] ► French, translator: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; p. 29-42; ISBN 2-87678-113-1]

Self-portrait
Essay; origination: 1964 ◆ published periodikumDivadelní a filmové noviny; n. 1; yr. XIII; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 2.9.1964; p. 2 (text) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 652-655; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Dedication
Essay; origination: 1964 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 42; yr. 13; 1964; p. 2 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 658-659; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Anticodes
Poetry; origination: 1964-1993 ◆ samizdat periodikumRevolver Revue; n. 9; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; n. 12; yr. 5; Praha : Československý spisovatel; 1963; p. 38-39,77,81,93 (Kult osobnosti; Heslo; Slovníček; Nápisy; Pozitivní satira; Vývoj jedné malířské generace) ► Tvář; n. 2; Praha : Československý spisovatel; 1964; p. 44 (Dialektická syntéza) ► Tvář ; n. 6; Praha : Československý spisovatel; 1965; p. 33,40,45,48 (Válka; Život je kříž; Tvorba; Pět rysů člověka budoucnosti) ► Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna; n. 2; yr. 76; Stockholm : Ord och Bild; 1967; p. 152-153 (Výběr (česky se švédským komentářem Erika Mestertona)) ► Mladý svět: týdeník československé mládeže; n. 13; Praha : Mladá fronta; 1968; p. 11 (Parte); ISBN 0323-2042 ► Listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů ; n. 1; yr. 1; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1968; p. 6 (Prohlašujeme; Československo?; Zde padl jako oběť složité situace; Dvojí portrét normalizace); ISBN ISSN: 0458-5518 ► Tvář; n. 1; yr. 3; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1968 ; p. 36-37 (Z diáře; Kontrapták; Umění jinotaje; Slibujeme, že už nebudeme blbnout) ► Vokno; n. 2; yr. 1979; [S.l. : s.n.]; prosinec 1979; p. 68 (Výběr) ► EM´ 88 ; Note: Studentský časopis pro IV. ročník FVL UK. ; n. 4; yr. 2; Praha : IV. ročník FVL UK; 1989; p. nestr. (Výběr) ◆ published bookLiterární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky 1966/1-26, roč. XV; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1966; p. 4 ((zpívat-nedozpívat); ISBN ISSN: 0459-5203 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; p. 77-122 (Výběr) ► Podoby: literární sborník; Praha : Československý spisovatel; 1967; p. 109-111 (Parte; Přípis; Hlub mutku...; Sladce spi; Nic) ► Experimentální poezie; Praha : Odeon; 1967; p. 89 (Člověk ) ► Poslední setkání. Památce Vladimíra Kafky; Note: Sborník vzniklý z iniciativy Josefa Hiršala; Praha : Nakladatelství Q; 1991; p. 20-21 (Výběr); ISBN 80-9000674-1-7 ► Antikódy; Praha : Odeon; 1993; ISBN 80-207-0442-6 ► Spisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; p. 195-366; ISBN 80-7215-094-4 ► Literatura na Świecie; n. 7-8; Varšava : Biblioteka Narodowa; 2010; p. 93-107; ISBN ISSN 0324-8305 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Alternative. Zeitschrift für Literatur und Diskussion ; Note: Tschechoslowakische Lyrik, Prosa, Dramatik; n. 42-43; yr. 8; Berlín : Alternative Verlag; 1965; p. 138-140 (Výběr)] ► German [in: Wort in der Zeit. Österreichische Literaturzeitschrift; n. 7; Graz : Rudolf Henz und Gerhard Zerling; 1965; p. 31,39 (Výběr)] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 4-11 (Výběr); ISBN 0324-8305] ► Italian [in: Art in Italy; n. 13; yr. 6; Verona : Adriano Parise Editore; 1999; p. 2-5 (Výběr)] ◆ translation in published book ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 171-183 (Výběr); ISBN 5-280-01867-8] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; p. 201-245 (Výběr); ISBN 3-499-12736-9] ► Polish, translator: Józef Waczków [in: Antykody; Wroclaw : Uniwersytet Wrocławski; 1992 (Výběr)] ► French, translator: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; p. 43-94; ISBN 2-87678-113-1] ► Czech / English / Polish, translator: Ewa Ignaczak, Krzysztof Dackiewicz-Skowroński, Zofia Tarajło-Lipowska [in: Antikódy; Note: Úvodní texty v polštině a angličtině, Antikódy v češtině. Vydáno při příležitosti výstavy "Antikódy", organizované v Galerii BWA "Awangarda" ve dneh: 19.05 - 11.06.1995.; Wroclaw : Biuro Wystaw Artystycznych; 1995 (Výběr); ISBN 83-903333-2-5] ► Italian [in: L´oro di Praga; Paříž : Adriano Parise editore Orvieto; 1999] ► Italian [in: Anticodici; Paříž : Adriano Parise editore Orvieto; 1999 (Výběr)] ► Chinese, translator: Olga Lomová [in: Fan fuma. Haweier tuxiang shi ji (反符碼) = Václav Havel: Antikódy; Peking : Tang shan; 2002; ISBN 986-7748-07-7] ► German, translator: Reiner Kunze [in: Wo wir zu Hause das Salz haben Nachdichtungen; Frankfurt nad Mohanem : S. Fischer; 2003; p. 239-240 (Výběr); ISBN 3-10-042023-3] ► Portugese, translator: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; p. 93-183 (Pod názvem: Coletãnea de tipogramas); ISBN 978-85-63198-05-1] ► English [in: From a terrace in Prague: A Prague Poetry Anthology; Praha : Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; 2011; p. 143-144 (Výběr); ISBN 978-80-7308-349-6] ► Czech [in: Antikódy; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; ISBN 978-80-87490-20-4]

A Revelation of Fine Art
Essay; origination: 1964 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 656-657; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Azimut (Azimuth)
Short Story; origination: 1964 ◆ published periodikumOd samého léta myslíme...na veselé vánoce; Note: část časopisu, str. 113-144: Od samého léta myslíme na veselé Vánoce; n. 12; yr. 6; 1. 12. 1964; p. 115-116 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 662-665; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Notes on Half-education
Essay; origination: 1964 ◆ published periodikumTvář; n. 9-10; Praha : Československý spisovatel; 1964; p. 23-29 (text) ◆ published bookTvář. Výbor z časopisu; Praha : Torst; 1995; p. 20-31; ISBN 80-85639-61-0 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 630-651; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ translation in published periodikum ► Slovenian, translator: Viktor Majdič [in: Dialogi; n. 7-8; yr. 2; Maribor : ?; 1966; p. 353-362]

Havel, Václav > Havel, Václav M.
Correspondence; origination: 14.7.1964 ◆ published bookSíla věcnosti Olgy Havlové; Note: Rozš. a přeprac. vydání knihy Síla věcnosti : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů;; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; p. 9-14 (Pod názvem: Dopis otci); ISBN 978-80-87490-21-1

The Memorandum
Dramatic text; origination: 1965 ◆ published periodikumDivadlo; n. 8; yr. 16; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1965; p. 86-107 (příloha časopisu) ► L'Avant-scène. Théâtre: Le rapport dont vous êtes l'objet; n. 486; Paříž : L'Avant-scène; 1972; p. 7-33 (pod názvem: Le Rapport dont vous êtes l'objet); ISBN 978-2-7498-0070-7 ◆ published bookVyrozumění; Praha : Dilia; 1965 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; p. 141-218 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; p. 65-156; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 45-104; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 101-196; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; p. 65-151; ISBN 978-80-7443-029-9 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 62, 64-65,68-69, 72-73 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► Swedish, translator: Lieko Zachovalová [in: Livet i Tjeckoslovakien; n. 4; Praha : Orbis; 1966; p. 28-29 (pod názvem: Delgivandet) (text)] ► Polish, translator: Irena Bołtuć [in: Dialog; Note: podtitul: miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej; n. 10; yr. 11; Varšava : Biblioteka Narodowa; 1966; p. 40-76 (pod názvem: Powiadomienie); ISBN 0012-2041] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; n. 248; yr. 21; Milano : Bompiani; 1966; p. 59-78 (pod názvem: Memorandum)] ► German, translator: Eva Berkmann [in: Theater heute; n. 1; yr. 7; Hannover : Erhard Freidrich Verlag; 1966; p. 61-72] ► English [in: Tulane Drama Review; Note: Eastern European Theatre (T35); n. 3; yr. 11; New Orleans : Tulane University; 1967; p. 121-162] ► German [in: Universum. Der Tschechoslowakischen Literatur und Kunst ; n. 4; Praha : Tschechoslowakisches Buchkultur - Zentrum für Verlagswesen und Buchhandel; 1967; p. 32-43] ► Russian, translator: Jana Klusáková [in: Teatr: ježemesjačnyj žurnal dramaturgii i teatra; n. 5; Moskva : Izvestija; květen 1990; p. 6-37 (pod názvem: Uvědomlenie); ISBN 0131-6885] ◆ translation in published book ► Slovak, translator: Milan Lasica [in: Vyrozumenie: hra v dvanástich obrazoch; Note: Exemplář rozmnožený jako rukopis pro potřeby Slov. národ. divadla.; Bratislava : Diliza; 1965] ► French, translator: Ida Savigny [in: L'Avis; Praha : Dilia; 1966] ► Hungarian, translator: Endre Bojtár [in: Leirat: színmű 12 képben; Budapešť : Színháztudományi Intézet; 1967] ► English, translator: Věra Blackwell [in: The Memorandum; New York : Grove Press; 1967] ► English, translator: Věra Blackwell [in: The Memorandum; Londýn : Jonathan Cape; 1967] ► Hungarian, translator: Ferenc Hosszú [in: A nagy paróka. Mai cseh és szlovák drámák; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1967; p. 313-398 (překlad: Ferenc Hosszú)] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; p. 61-119] ► Estonian, translator: Leo Metsar [in: Teade. Näidend kaheteistkümnes pildis; Tallinn : Perioodika; 1968] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Three East European Plays; Harmondsworth : Penguin Books; 1970; p. 183-271; ISBN 14-048089-7] ► French, translator: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l'objet; Note: pracovní překlad hry Vyrozumění do francouzštiny; 1971] ► Norwegian, translator: Carl Frederik Frytz [in: Sirkulaeret; Oslo : ?; 1972] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; p. 55-114; ISBN 3-499-14123-X] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 83-136] ► English, translator: Věra Blackwell [in: The Memorandum; Londýn : Eyre Methuen; 1981; ISBN 0-413-48310-X] ► Hungarian, translator: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; p. 67-164 (pod názvem: A leirat; překlad: András Zádor); ISBN 963-07-5068-6] ► Turkish, translator: Zehra İpşiroğlu [in: Bildirim; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-155-1] ► Filipino, translator: Orlando Nadres [in: Ang Memorandum; Manila : Cultural Center of the Philippines; 1990] ► Arabic, translator: Abd al-Man'am Salím [in: al-Mudhakkira; Kairo : Dar al-Hilal; 1990; ISBN 9.77-07-0005-3] ► Spanish, translator: Borja Ortiz de Gondra, Juan Antonio Hormigón [in: Memorandum y El error; Madrid : Publicaciones de la asocacion de directores de escena; 1990; p. 39-131 (překlad: Borja Ortiz de Gondra); ISBN 84-87591-00-0] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 61-124; ISBN 5-280-01867-8] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Note: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; p. 61-150 (překlad: Eva Berkmann); ISBN 3-362-00477-6] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; p. 81-171 (překlad: Eva Berkmann); ISBN 3-499-12736-9] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 5-94; ISBN 86-19-01857-41] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 53-130 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► French, translator: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l’objet. Suivi de Plus Moyen de se concentrer!; Paříž : Gallimard; 1992; p. 7-104; ISBN 2-07-072582-0] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 53-130; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► Chinese [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; p. 65-193; ISBN 957-445-039-2] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Memo. A Play in Twelve Scenes (draft); Note: nepublikovaný pracovní překlad hry Vyrozumění; Praha : Aura pont; 2006; p. 61-72] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Memo; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-5-5] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 51-116 (pod názvem: Powiadomienie; přel. Irena Bołtuć); ISBN 978-83-65369-40-6]

A text for the catalogue of the Adolf Hoffmeister exhibition
Essay; origination: 1965 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 707-709; ISBN 80-7215-089-8 (text)

A Contribution to the Anatomy of Pretence
Essay; origination: 1965 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 37; 1965; p. 5 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 688-694; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Poznámky k Vyrozumění
Articles; origination: 1965 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 380-399 (Pod názvem: Poznámky ke generální zkoušce Vyrozumění); ISBN 978-80-7490-12-9

On Art (In General)
Essay; origination: 1965 ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; n. 7; yr. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; p. 16-17 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 685-687; ISBN 80-7215-089-8 (text)

On Convention, Information and Code
Essay; origination: 1965 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 695-700; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Česká vizuální poezie. Teoretické texty; Note: Obsahuje text Václava Havla "O konvencích, informaci a kódu", pravděpodoboně z roku 1965.; Brno : Host; 2013; p. 168-171; ISBN 978-80-7294-736-2

Romeo a Julie. Kapesní drama a la Shakespeare o 4 obrazech (Pohřební služba)
Theatre Play; origination: 1965 - duben; co-authors: Milan Kundera, Jiří Robert Pick, Peter Karvaš, Pavel Kohout ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; n. 4; yr. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; p. 26-28 (Pohřební služba, s. 28)

Hodnoty a čas
Interviews; origination: 1. 5. 1965 - květen; co-authors: Miroslav Drozd, Adolf Branald, Josef Škvorecký, Jaroslav Opavský, Bohumil Hrabal, Ladislav Ťažký, Jiří Šetlík, Ota Šik, Lubomír Sochor, Pavol Števček ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; n. 5; yr. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; p. 16-28 (Otázka pro Václava Havla, s. 19) (text)

Speech at the congress of the Union of Czechoslovak Writers
Essay; origination: 9. 6. 1965 ◆ published periodikumLiterární noviny; n. 25; p. 3 (úryvek) (text) ► Sešity pro mladou literaturu; n. 21; květen 1968; p. 35-39 (Pod názvem: O úhybném myšlení) (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 377-390; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 385-398; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 666-684; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 3: 1958-1969: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2003; p. 328-339; ISBN 80-85778-38-6 ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 10-24; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 10-24; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 10-24; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 10-24; ISBN 978-0-571-16521-4]

Na otázky redakce odpovídá Václav Havel
Interviews; origination: leden 1966 ◆ published periodikumAmatérská scéna; n. 1; yr. 12; Praha : Orbis; 01.01.1966; p. 14 (text)

A Vicious Circle
Essay; origination: 1966 ◆ published periodikumDivadlo; n. 1; yr. 18; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1967; p. 1-9 (text) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 753-774; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 185-198; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; p. 62-80]

A Commentary on the play Eduard
Essay; origination: 1966 - prosinec ◆ published bookEDUARD. Komentář ke hře EDUARD. Teoretická část diplomní práce Praha, prosinec 1966; Praha : AMU; 1996 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 710-752; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 425-452; ISBN 978-80-7490-12-9

Drzý interview Hosta s Václavem Havlem
Interviews; origination: 1966 ◆ published periodikumHost do domu. Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku; n. 8; yr. 13; Praha : Československý spisovatel; 1966; p. 20-21

On the Texts of Milan Nápravník
Essay; origination: 1966 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 701-706; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Foreword to the Collection Podoby II (Shapes II)
Essay; origination: 1967 ◆ published bookPodoby II; Praha : Československý spisovatel; 1969; p. 7-9 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 775-779; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Mám prý napsat něco o sobě...
czech: html | pdf | word
Articles; origination: 27.1.1967 ◆ published periodikumMladý svět: týdeník československé mládeže; n. 4; yr. IX; Praha : Mladá fronta; 27.1.1967; ISBN 0323-2042 (text)

Anketa před sjezdem spisovatelů
Interviews; origination: 1967 - květen ◆ published periodikumPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život ; n. 5; yr. 9; Praha : Československý spisovatel; 1967; p. 154-155

Jazyk našich her
Survey; origination: květen 1967; co-authors: František Hrubín, František Pavlíček, Milan Uhde ◆ published periodikumDivadlo; n. 5; yr. 18; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1965; p. 8-11

Speech at the 4th congress of the Union of Czechoslovak Writers
Speeches; origination: 28. 6. 1967 ◆ published bookIV. sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha 27.-29. června 1967 (protokol); Praha : Československý spisovatel; 1968; p. 130-139 ► Reden zum IV. Kongress des Tschechoslowakischen schriftstellerverbandes: Prag, Juni 1967; Frankfurt nad Mohanem : Suhrkamp Verlag; 1968; p. 88-106 ► Do různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 391-404; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 399-412; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 780-798; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 80-94 (pod názvem: A csehszlovák írók IV. közgyűlésén elhangzott beszéd); ISBN 978-80-8101-575-5]

Guardian Angel
Dramatic text; origination: 1968 ◆ published periodikumDivadelní noviny; n. 10; yr. VII; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 28.12.1963; p. 10 (otisk první verze hry) ► Studie a úvahy; n. 3-4; yr. 1 (6); Praha : Československý rozhlas Praha; 1968; p. 121-127 ► Amatérská scéna ; n. 12; yr. 29; Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu; 1992; p. 10-11 (otisk první verze hry); ISBN 0002-6786 (text) ◆ published bookSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 197-218; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 9-26; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 91-94 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► Polish [in: Scena; n. 1-3; 1990; p. 20-21 (pod názvem: Aniol stróż; překlad: Irena Boltuć)] ◆ translation in published book ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; p. 125-138 (pod názvem: L'ange gardien; překlad: Katia Hala); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► Persian, translator: Reza Mirchi [in: Eteraz; Note: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; p. 7-26 (pod názvem: Fereshte negahban)]

On the Theme of Opposition
Essay; origination: 1968 - březen ◆ published periodikumLiterární listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů; n. 6; yr. 1; 4.4.1968; p. 4 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 405-412; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 413-420; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 830-843; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 26-33; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 15-23; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 25-35; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 25-35; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 25-35; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 25-35; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 95-105 (pod názvem:Az ellenzékről; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

Butterfly on the Antenna
Dramatic text; origination: 1968 ◆ published bookSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 219-256; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 27-58; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 85-89 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ various publicationsMotýl na anténě; Brožura Dramatický text Program; Note: program k divadelní inscenaci; Národní divadlo Moravskoslezské; 2002; p. 14-48 ◆ translation in published book ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; p. 139-183 (pod názvem: Un papillon sur l’antenne; překlad: Jean-Philippe Bayeul); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 139-162 (pod názvem: Motyl na antenie; přel. Irena Bołtuć); ISBN 978-83-65369-40-6]

Peculiarities of the Stage
Essay; origination: 1968 ◆ published periodikumDivadlo; n. 4; yr. 19; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1968; p. 11-21 (text) ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 801-829; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 199-216; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► Croatian [in: Mogućnosti; n. 5-6; yr. XVIII; Split : Matica Hrvatska; 1971; p. 661-675 (text)]

The Increased Difficulty of Concentration
Dramatic text; origination: 1968 ◆ published periodikumDivadlo; n. 5; yr. 19; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; květen 1968; p. 85-99 ◆ published bookZtížená možnost soustředění: hra o 2 dějstvích; Praha : Dilia; 1968 ► Ztížená možnost soustředění; Praha : Orbis; 1969 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; p. 157-218; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 105-148; ISBN 80-7106-044-5 ► Eduard: hra o jednom dějství. Pracovní verse, září-říjen 1966; Note: první verze hry Ztížená možnost soustředění; Praha : AMU; 1996 (první verze hry Ztížená možnost soustředění) ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 257-320; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; p. 153-208; ISBN 978-80-7443-029-9 ◆ translation in published periodikum ► German, translator: Franz Peter Künzel [in: Theater heute; n. 1; yr. 10; 1969; p. 45-56 (pod názvem: Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; překlad: Franz Peter Künzel)] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; n. 288; yr. 25; duben 1970; p. 54-71 (text)] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 65-125 (pod názvem: Puzuk czyli Uporcywa niemožnossc koncentraciji; překlad: Józef Wacków ); ISBN 0324-8305] ◆ translation in published book ► Czech [in: Ztížená možnost soustředění: hra o 2 dějstvích; Praha : Dilia; 1968] ► German, translator: Franz Peter Künzel [in: Erschwerte Möglichkeit der Konzentration: Stück in zwei Akten; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1968] ► Finnish, translator: Kirsti Siraste [in: Professori sokkeloissa ; Note: pracovní překlad hry Ztížená možnost soustředění do finštiny; Helsinky : Työväen Näyttämöiden Liitto; 1968] ► Czech [in: Ztížená možnost soustředění; Praha : Orbis; 1969] ► French, translator: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l'objet; Note: pracovní překlad hry Vyrozumění do francouzštiny; 1971; p. 105-181] ► English, translator: Věra Blackwell [in: The Increased Difficulty of Concentration; Londýn : Jonathan Cape; 1972; ISBN 0-224-61860-1 / 0-224-61861-X] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 137-174] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 125-170; ISBN 5-280-01867-8] ► German, translator: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Note: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; p. 151-219; ISBN 3-362-00477-6] ► French, translator: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l’objet. Suivi de Plus Moyen de se concentrer!; Paříž : Gallimard; 1992; p. 105-181; ISBN 2-07-072582-0] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 131-182 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; p. 7-60; ISBN 88-11-64009-1] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 131-179; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; p. 159-230; ISBN 3-499-12880-2] ► Chinese [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; p. 195-272; ISBN 957-445-039-2] ► English, translator: Štěpán S. Šimek [in: The Increased Difficulty of Concentration; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-6-2] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 163-214 (pod názvem: Puzuk, czyli uporczywa niemożność koncentracji; přel. Józef Waczków); ISBN 978-83-65369-40-6]

A False Dilemma
Essay; origination: 1968 - prosinec ◆ published periodikumZítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu; n. 12; yr. 1; Praha : Melantrich; 28. 12. 1968; p. 1,3 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 866-874; ISBN 80-7215-089-8 (text)

On Jan Beneš's Short Stories
Essay; origination: 1968 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 799-800; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Nová divadla - staré otázky
Survey; origination: únor 1968; co-authors: Vladimír Jindra, Milan Pásek, Zbyněk Kolář, Jaroslav Dudek ◆ published periodikumDivadlo; n. 2; yr. 19; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1968; p. 35-43

Rozhovor Antonína J. Liehma s Václavem Havlem v dubnu 1968
Interviews; origination: 4.4.1968 ◆ published bookGenerace; Kolín nad Rýnem : Index; 1988; p. 305-326 (text) ► Generace; Praha : Československý spisovatel; 1990; p. 300-321; ISBN 80-202-0254-4 ◆ translation in published book ► German, translator: Erich Bertleff [in: Gespräch an der Moldau: Das Ringen um die Freiheit der Tschechoslovakei; 1.1.968; p. 306-329 (text)] ► English, translator: Peter Kussi [in: The Politics of Culture; New York : Grove Press; 1970] ► French, translator: Marcel Aymonin [in: Trois générations: entretiens sur le phénomène culturel tchécoslovaque; Paříž : Gallimard; 1970]

A Letter from New York
Articles; origination: 9. 5. 1968; co-authors: Egon Hostovský ◆ published periodikumLiterární listy; n. 11; yr. 1; 9. 5. 1968; p. 10 (text)

K otázce významu první republiky pro dějiny českého a slovenského národa
Survey; origination: červen 1968 ◆ published periodikumDějiny a současnost; n. 6; yr. X; 1968; p. 13 (text)

Havel, Václav > Brzorád, Vilém
Correspondence; origination: 10.6.1968 ◆ published bookPosmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; p. 87-88; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

Havel, Václav > Mládková, Meda
Correspondence; origination: 4.8.1968 ◆ published bookMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; p. 84-86; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

An Appeal to Fellow Citizens
Speeches; origination: 22. 8. 1968 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 844-846; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Five radio speeches of August 1968
Speeches; origination: 24. 8. 1968 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 847-856; ISBN 80-7215-089-8 (text)

To All Citizens
Speeches; origination: 26. 8. 1968 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 857-865; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Havel, Václav > Mládková, Meda
Correspondence; origination: 2.10.1968 ◆ published periodikumRespekt; n. 15; yr. XV; 2014; p. 46-53; ISBN 0862-6545 ◆ published bookMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; p. 87-93; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Epistles of Václav Havel vol. II
Short Story; origination: 1969 - duben ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 900-901; ISBN 80-7215-089-8 (text)

A Strange Story
Essay; origination: 1969 - únor ◆ published periodikumListy; Note: Volně dostupné online z archivu digitalizovaných periodik ÚČL, viz URL; n. 4; yr. 2; 30.01.1969; p. 5 ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 880-885; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Tages-Anzeiger; 31.01.1969 (pod názvem: Ein seltsamer Zufall) (text)]

Shall We Get our own House in Order?
Essay; origination: 1969 - leden ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 875-879; ISBN 80-7215-089-8 (text)

The Personality of Libor Fára
Essay; origination: 1969 ◆ published bookLibor Fára : stop-time : vybrané práce z let 1945-69; Katalog; Note: katalog k výstavě; Praha : [Galerie Václava Špály]; 1969 ► Libor Fára : tečka čára; Katalog; Note: katalog k výstavě uspořádané v Jízdárně Pražského hradu od 4.3. do 5.5.1999; 1969; ISBN 80-86087-17-4 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 930-934; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 317-318; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► French, translator: Václav Jamek [in: Retrospective Libor Fára: 2éme nuit culturelle; Katalog; Note: katalog k výstavě pořádané Association Culture et Communication pour la nuit culturelle v Nancy 28.4.1990; Nancy : Manufacture des Tabacs ; 1990]

Ještě jednou obrození?
Survey; origination: leden 1969; co-authors: Milan Obst, Jindřich Černý, Jan Grossman, Zdeněk Hořínek, Milan Uhde ◆ published periodikumDivadlo; n. 1; yr. 20; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1969; p. 26-36

Epistles of Václav Havel vol. I
Short Story; origination: 1969 - duben ◆ published bookSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 898-899; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Trialog o radikalismu
Interviews; origination: 1969; ; co-authors: Jaroslav Střítecký, Milan Uhde ◆ published periodikumHost do domu. Čtrnáctideník pro literaturu, umění a kritiku; n. 6; yr. XVI; Praha : Československý spisovatel; 1969; p. 32-36

Na vnitřní rezistenci je vždycky čas
Interviews; origination: 1969; co-authors: Jan Kolář ◆ published periodikumUniverzita Karlova. Akademický časopis; n. 12; yr. XV; Praha : Univerzita Karlova v Praze; 1969; p. 2 (text)

Czech Destiny
Essay; origination: 1969 - únor ◆ published periodikumHost do domu. Čtrnáctideník pro literaturu, umění a kritiku; n. 15; yr. XV; Praha : Československý spisovatel; 1969; p. 20-23 ► Tvář; n. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1969; p. 30-33 ► Svědectví; n. 74; yr. XIX; Paříž : Svědectví; 1985; p. 338-342 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 193-200; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 193-200; ISBN 0-946352-04-6 ► Tvář. Výbor z časopisu; Praha : Torst; 1995; p. 355-359; ISBN 80-85639-61-0 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 888-897; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 3: 1958-1969: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2003; p. 470-475; ISBN 80-85778-38-6 ◆ translation in published periodikum ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Karta. Kwartalnik historyczny; n. 77; yr. 2013; Varšava : Fundacja Ośrodka KARTA; 2013; p. 32-35; ISBN ISSN 0867-3764 (text)] ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 25-34; ISBN 80-7089-134-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 168-174; ISBN 973-34-0463-2] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 106-113 (pod názvem: Cseh sors?; překlad: Márton Beke); ISBN 978-80-8101-575-5]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 14.3.1969 ◆ published bookVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 21-22; ISBN 978-80-87331-01-9

Havel, Václav > Mládková, Meda
Correspondence; origination: 16.3.1969 ◆ published bookMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; p. 93-95; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Havel, Václav > Kárnet, Jiří
Correspondence; origination: 16.3.1969 ◆ published bookDoba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1989-2007; Brno : Masarykova univerzita; 2007; p. 113-114 (úryvek); ISBN 978-80-210-4465-4 ► Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; p. 88-90; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

Speech at the founding congress of the Union of Czech Writers
Speeches; origination: 10. 6. 1969 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 413-419; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 421-427; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 902-910; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Havel, Václav > Kárnet, Jiří
Correspondence; origination: 16.7.1969 ◆ published bookDoba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1989-2007; Brno : Masarykova univerzita; 2007; p. 114 (úryvek); ISBN 978-80-210-4465-4 ► Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; p. 91-92; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

A letter to Alexander Dubček
Correspondence; origination: 9. 8. 1969 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 420-433; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 428-441; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; p. 911-929; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 34-62; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 24-40; ISBN 90-6801-246-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 9-32; ISBN 3-499-12838-1] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 15-32; ISBN 968-16-3511-6] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 36-49; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 36-49; ISBN 0-679-40027-3] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 7-24; ISBN 80-7089-134-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 36-49; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 36-49; ISBN 978-0-571-16521-4] ► English [in: The Undeground Reader; 2015; p. 221-223 (pod názvem: Letter to Alexander Dubček); ISBN 978-1-78238-742-8]

Havel, Václav > Mládková, Meda
Correspondence; origination: 22.9.1969 ◆ published bookMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; p. 95-97; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Conspirators
Dramatic text; origination: 1971 ◆ published periodikumSvět a divadlo; n. 9-10; yr. 3; Praha : Divadelní obec; 1992; p. 121-161; ISBN ISSN 0862-7257 ◆ samizdat bookSpiklenci; Note: Edice Expedice, sv. 86; Praha : Edice Expedice; 1979 ► Spiklenci; Note: samizdatová edice Pražská imaginace, sv. 1; Praha : Pražská imaginace; 1985 ► Spiklenci; Note: samizdatová edice Krameriova expedice 78 (KE.78); Praha : Krameriova expedice; 1986 ◆ published bookHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; p. 15-103; ISBN 0-88781-042-X ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 321-422; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 41-134; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 109-110 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ translation in published book ► German, translator: Franz Peter Künzel [in: Die Retter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1972] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 175-178] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: I congiurati; Bologna : CSEO Outprints; 1980] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; p. 5-113 (pod názvem: Spiskowcy)] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 215-290 (pod názvem: Spiskowci; přel. Andzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 9.1.1971 ◆ published bookVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 22; ISBN 978-80-87331-01-9

Pochybná kritická metoda šifry „FK“
czech: html | pdf | word
Articles; origination: 1972 ◆ published bookIvan Rajmont; Praha : Pražská scéna; 2005; p. 25-28; ISBN 80-86102-54-8

Komentář ke hře Spiklenci
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 1972 - září ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 7-60; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 458-490; ISBN 978-80-7490-12-9

The Beggar
Dramatic text; origination: 1972 ◆ published bookHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; p. 105-188; ISBN 0-88781-042-X ► Žebrácká opera: na téma Johna Gaye; Praha : Dilia; 1990; ISBN 80-203-0068-6 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 149-206; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 423-518; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 135-220; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 113-115 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ translation in published periodikum ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; n. 338; yr. 29; 1974; p. 55-80 (pod názvem: L'opera dello straccione)] ► French, translator: Ivan Palec [in: L'Avant-scène Théâtre: La Grande Roue; n. 803; 1.2.1987; p. 3-44 (pod názvem: La Grande Roue : sur les motifs de John Gay); ISBN 2-7498-0251-2] ◆ translation in published book ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 179-236] ► French, translator: Ivan Palec [in: La Grande Roue: sur les motifs de John Gay: Pièce en quatorze tableaux; Paříž : Gallimard; 1987; ISBN 2-07-070991-4] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 95-184 (pod názvem: Prosjačka opera); ISBN 86-19-01857-41] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; p. 61-144; ISBN 88-11-64009-1] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Opera Calicilor (Caruselul); Bukurešť : Editura Unitext; 2000; ISBN 973-99103-7-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Beggar's Opera; Ithaca / Londýn : Cornell University Press; 2001; ISBN 0-8014-3833-0] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; p. 9-100; ISBN 3-499-12880-2] ► Japanese, translator: Masahide Honda, Masako Fidler [in: Jeburatsuka opera : Kojiki opera; Note: Žebrácká opera = ジェブラーツカー・オペラ : 乞食オペラ; Tokio : Shohakusha (松柏社); 2002; ISBN 4-7754-0002-9] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Opera żebracza; Varšava : Agora; 2011; ISBN 978-83-268-0491-5] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 291-360 (pod názvem: Opera żebracza; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 1972 ◆ published bookVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 26-30; ISBN 978-80-87331-01-9 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 78, 491 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi. Hlavní škůdce českého divadla I. a Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Spiklencích; úryvky); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; p. 40-46 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 8. 1. 1972 - rukou v záhlaví dopisu připsáno datum 13.1.1972 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 355-357 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Věčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 22-26; ISBN 978-80-87331-01-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; p. 38-40; ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 1. 2. 1972 - nedatováno, zřejmě po únoru 1972, Havel píše o odvolání Oty Ornesta z funkce ředitele MDP ◆ published bookVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 30-33; ISBN 978-80-87331-01-9 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 79-81 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi. Hlavní škůdce českého divadla II.); ISBN 978-80-7490-12-9

Rr (Hrra)
Dramatic text; origination: 31.05.1973; ; co-authors: Pavel Kohout ◆ published periodikumRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis; n. 4; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2008; p. 41-51; ISBN ISSN 1801-4755 (text) ◆ published bookŠest a Sex & Rr; 2016; p. 335-378; ISBN 978-80-7443-170-8 ◆ translation in published periodikum ► Polish, translator: Elżbieta Zimna [in: Dialog; Note: podtitul: Zaginiona Czechoslowacja; n. 2; yr. LXI; 2016; p. 60-81 (pod názvem: Rr (dramat)); ISBN 0012-2041]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 27.12.1973 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 358 (úryvek); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 538 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Horském hotelu; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; p. 47-48 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Pizhd'uks
Fairy Tale; origination: 1974 ◆ published bookJe sedm hodin středověkého času: postavy a příběhy ze začátků Svobodné Evropy; Mnichov : Evropská exilová edice; 1990; p. 203-207 ► Uzel pohádek; Praha : Lidové noviny; 1991; p. 17-22; ISBN 80-7106-041-0 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 61-66; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Pižďuchové / The Pizhduks; Praha : Meander; 2003; p. 11-23; ISBN 80-86283-20-8 ◆ translation in published book ► Czech / English, translator: Ivana Pecháčková, Laura Conway [in: Pižďuchové / The Pizhduks; Praha : Meander; 2003; p. 11-23; ISBN 80-86283-20-8] ► Burmese; Myanmar??, translator: Maung Day [in: The Pizh'duks; Bangkok : Embassy of the Czech Republic in Bangkok; 2013; p. 12-27]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 18.2.1974 ◆ published bookVáclav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 493-494 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře I.; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; p. 48-49 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 1.5.1974 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 360-361 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 495-496, 527-528 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře II.; Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o práci v pivovaru; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; p. 49-52 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 2.12.1974 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 361-362 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 366-367; ISBN 978-80-7490-12-9

Audience
Dramatic text; origination: 1975 ◆ published periodikumSvědectví; n. 51; yr. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; p. 525-536 ◆ published bookHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; p. 241-272; ISBN 0-88781-042-X ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 207-230; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 519-550; ISBN 80-7215-088-X (text) ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; p. 7-36; ISBN 80-200-1467-5 ► Česká literatura od počátků k dnešku; Praha : Lidové noviny; 2008; p. 896 (úryvek); ISBN 978-80-7106-963-8 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 59-88; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 124-127 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: George Theiner [in: Index on Censorship; n. 3; yr. 5; Londýn : Writers and Scholars International; 1976; p. 41-50 (pod názvem: Conversation); ISBN 0306-4220] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Theater heute; n. 1; 1977; p. 45-51] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; n. 369; yr. XXXII; Milano : Bompiani; únor 1977; p. 73-80] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Radix; n. 1; 1978; p. 69-130 (pod názvem: Audiens)] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: L'Avant-scène. Théâtre; n. 653; Paříž : L'Avant-scène; únor 1979; p. 11-22] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Zeszyty Literackie; n. 1; 1983; p. 32-52] ► Russian [in: Sovremennaja dramaturgija; Note: podnázev: literaturno-chudožestvennyj i obščestvenno-političeskij žurnal; n. 4; Moskva : Ministerstvo kul’tury RF; 1990; p. 101-111 (pod názvem: Audijencija = Aудиенция); ISBN 0207-7698] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Plays International; n. 6; yr. 5; New York : Plays International Ltd.; 1990; p. 44-49; ISBN 0268 2028] ◆ translation in published book ► German, translator: Gabriel Laub [in: Audienz: Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1975] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Audienz und Vernissage: 2 Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 237-258] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; p. 5-30; ISBN 3-499-14123-X] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Audience; Londýn : Samuel French; 1978] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage: deux pièces; Note: edice: Avant-scène, Théâtre, no. 653; Paříž : L'Avant-scène; 1979] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiensen; Helsinky : Yleisradio ; 1980] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; p. 31-95 (pod názvem: Audience)] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; p. 170-197 (pod názvem: Audiencja)] ► English, translator: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; p. 1-26; ISBN 0-7748-0267-7] ► Hungarian, translator: Varga György [in: Audiencia; Budapešť : Madách Színház; 1989; ISBN 963-01-9958-0] ► Hungarian, translator: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; p. 165-193 (pod názvem: Audiencia; překlad: György Varga); ISBN 963-07-5068-6] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 21-50; ISBN 3-499-12737-7] ► English, translator: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► Catalan, translator: Monika Zgustová [in: Audiència, Vernissatge; Barcelona : Institut del teatre de la disputació de Barcelona; 1990; p. 11-42; ISBN 84-7794-065-7] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; p. 13-50; ISBN 91-7784-076-3] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 183-206; ISBN 5-280-01867-8] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 187-216] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 19-44 (pod názvem: Audiens); ISBN 82-05-18818-1] ► Portugese, translator: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; p. 7-20; ISBN 972-708-127-4] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; p. 7-71 (pod názvem: Audience); ISBN 2-07-021260-2] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 9-37; ISBN 3-362-00500-4] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 185-214 (pod názvem: Audijencija); ISBN 86-19-01857-41] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 63-88 (pod názvem: Audienţa); ISBN 973-23-0324-7] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 7-32; ISBN 83-7003-496-9] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 183-212 (pod názvem: Audience (Conversation); překlad: George Theiner); ISBN 0-571-16059-X] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 180-212; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► Esperanto, translator: Josef Vondroušek [in: Aŭdienco; Dobřichovice : Kava Pech; 1996; ISBN 80-85853-26-4] ► Korean, translator: O Se-kon [in: Čchŏčung; Soul : Jeni; 2000; ISBN 89-8438-009-1 ] ► Dutch, translator: Kees De Vries [in: Audiëntie; Krommenie : Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater; 2000] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; p. 441-476; ISBN 3-421-05416-9] ► Slovenian, translator: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004 (pod názvem: Avdienca); ISBN 961-6446-28-2] ► Persian, translator: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; p. 17-44; ISBN 978-83-7432-238-6] ► Czech / English, translator: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Note: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; p. 10-100; ISBN 978-80-7309-788-2] ► Romanian, translator: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; p. 5-78; ISBN 978-606-588-216-4] ► English, translator: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; p. 17-85; ISBN 978-0-9770197-7-9] ► Arabic, translator: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; p. 9-66; ISBN 978-977-319-148-7] ► Persian, translator: Reza Mirchi [in: Eteraz; Note: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; p. 33-64 (pod názvem: Sharafiabi)] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 361-384 (pod názvem: Audiencja; přel. Andzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Unveiling
Dramatic text; origination: 1975 ◆ published bookHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; p. 273-296; ISBN 0-88781-042-X ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 231-250; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 551-580; ISBN 80-7215-088-X (text) ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; p. 37-64; ISBN 80-200-1467-5 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 89-116; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 130 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; n. 372; yr. XXXII; Milano : Bompiani; květen 1977; p. 74-80 (pod názvem: Vernissage)] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Radix; n. 1; 1978; p. 69-130 (pod názvem: Vernissage)] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: L'Avant-scène. Théâtre; n. 653; Paříž : L'Avant-scène; únor 1979; p. 23-33] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 148-170 (pod názvem: Wernisaż, překlad: Andrzej Sławomir Jagodziński); ISBN 0324-8305] ► Bulgarian, translator: Marija Vojtova [in: Teatar; n. 5; yr. 43; 1990; p. 75-81] ► Latvian, translator: Vinifreds Kraučis [in: Kentaurs; n. 14; yr. XXI; Riga : Kentaurs; 1997; p. 116-133; ISBN 1019-5351] ◆ translation in published book ► German, translator: Gabriel Laub [in: Audienz und Vernissage: 2 Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Vernissage: Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► Norwegian, translator: Lubo Mauer [in: Innvielse; [s.n.]; 1977] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 259-278] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; p. 31-54; ISBN 3-499-14123-X] ► Finnish, translator: Kai Savola, Taisto Tolvanen [in: Avajaiset: Yksinäytöksinen näytelmä; Note: xerokopie v černých deskách; Helsinky : Suomen Kansallisteatteri; 7. 9. 1977 (nepublikováno)] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Private view: a play; Londýn : Samuel French; 1978; ISBN 0-573-12212-1] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage: deux pièces; Note: edice: Avant-scène, Théâtre, no. 653; Paříž : L'Avant-scène; 1979] ► Dutch, translator: Kees De Vries [in: Vernissage; Bussum : De Toneelcentrale; 1979] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; p. 97-155 (pod názvem: Vernissage)] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; p. 198-227 (pod názvem: Wernisaż)] ► English, translator: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; p. 27-50; ISBN 0-7748-0267-7] ► Hungarian, translator: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; p. 195-223 (pod názvem: Verniszázs; překlad: Zsuzsa V. Detre); ISBN 963-07-5068-6] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 51-78; ISBN 3-499-12737-7] ► English, translator: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 207-228; ISBN 5-280-01867-8] ► Portugese, translator: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; p. 21-102; ISBN 972-708-127-4] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 39-64; ISBN 3-362-00500-4] ► Catalan, translator: Monika Zgustová [in: Audiència, Vernissatge; Barcelona : Institut del teatre de la disputació de Barcelona; 1990; p. 43-71; ISBN 84-7794-065-7] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 45-68 (pod názvem: Vernissage); ISBN 82-05-18818-1] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; p. 51-82; ISBN 91-7784-076-3] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; p. 73-131 (pod názvem: Vernissage); ISBN 2-07-021260-2] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 149-174 (pod názvem: Vernisajul); ISBN 973-23-0324-7] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 215-242; ISBN 86-19-01857-41] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 33-55; ISBN 83-7003-496-9] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 213-238 (pod názvem: Unveiling (Private view); překlad: Jan Novák); ISBN 0-571-16059-X] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 213-238; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; ISBN 3-421-05416-9] ► Slovenian, translator: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; Ljublana : Študentska založba; 2003; ISBN 961-6446-28-2] ► Bulgarian, translator: Anželina Penčeva [in: Săvremenen češki teatăr; Sofia : Panorama pljus; 2004] ► Slovenian, translator: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004; ISBN 961-6446-28-2] ► Swahili, translator: Abdilatif Abdalla [in: Uzinduzi; Středokluky : Zdeněk Susa; 2005; ISBN 80-86057-33-X] ► Persian, translator: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; p. 45-70; ISBN 978-83-7432-238-6] ► Czech / English, translator: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Note: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; p. 100-177; ISBN 978-80-7309-788-2] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (pod názvem: ვერნისაჟი); ISBN 978-9941-414-65-7] ► English, translator: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; p. 143-208 (pod názvem: Unveiling); ISBN 978-0-9770197-7-9] ► Arabic, translator: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; p. 67-114; ISBN 978-977-319-148-7] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 385-406 (pod názvem: Wernisaż; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

An Open Letter to Dr. Husak, General Secretary of the Czechoslovak Communist Party ()
Articles; origination: 8. 4. 1975; - ◆ published periodikumSvědectví; n. 50; yr. XIII; Paříž : Svědectví; 1975; p. 377-394 ◆ published bookHlasy z domova 1975; Kolín nad Rýnem : Index; 1976; p. 9-35 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 19-49; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 19-49; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; p. 9-39 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 67-108; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Cirkus Havel; Brno : Větrné mlýny; 2008; p. 118-135; ISBN 978-80-86907-52-9 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 44-93; ISBN 978-80-87490-13-6 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; p. 53-82; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ translation in published book ► German, translator: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; p. 115-144; ISBN 3-499-14123-X] ► German [in: Bürgerinitiative für die Menschenrechte: Die tschechoslovakische Opposition zwischen dem "Prager Frühling" und der "Charta '77"; Kolín nad Rýnem : Europäische Verlagsanstalt; 1977; p. 60-91 (pod názvem: An Dr. Gustáv Husák, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei)] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; p. 227-235 (pod názvem: Lettre ouverte á G. Husak; neúplný)] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; p. 11-52] ► Polish [in: Eseje polityczne; 1984; p. 5-23] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; p. 5-23 (pod názvem: List otwarty do sekretarza generalnego KPCz)] ► English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 3-35 (pod názvem: Letter to Dr Gustáv Husák); ISBN 0-571-14040-3] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 7-28] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 19-58; ISBN 91-7868-144-8] ► French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 7-40; ISBN 2-7021-1827-5] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 21-51] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 33-80; ISBN 3-499-12838-1] ► Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 5-17; ISBN 80-9000422-2-8] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 7-40; ISBN 2-7021-1827-5] ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 11-38; ISBN 965-04-2129-7] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 33-70; ISBN 968-16-3511-6] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 35-77; ISBN 80-7089-134-3] ► Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 37-76; ISBN 972-25-0552-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 50-83; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 50-83; ISBN 0-679-40027-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 5-44; ISBN 973-9131-13-1] ► Belorussian, translator: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; p. 56-86; ISBN 5-7815-1479-1 (text)] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 44-87; ISBN 979-523-306-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 50-83; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 50-83; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 13-39; ISBN 5-415-00394-0] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 21-51; ISBN 973-34-0463-2] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 93-119 (pod názvem: Pismo Gustavu Gusaku = Письмо Густаву Гусаку ); ISBN 5-87902-053-3] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 11-52; ISBN 986-7854-25-X] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 7-30] ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 15-58 (pod názvem: List da Gustava Husaka); ISBN 978-609-95632-6-8]

Dopis Andreji Krobovi ke zkoušce Žebrácké opery
Correspondence; origination: 24.4.1975 ◆ published bookVáclav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 500-510; ISBN 978-80-7490-12-9 ► Gauneři z Horních Počernic: zpráva o premiéře Žebrácké opery Václava Havla v roce 1975; 2015; p. 8-23; ISBN 978-80-87490-65-5

Říkat pravdu má smysl vždycky, za všech okolností
Interviews; origination: 29.4.1975 ◆ published bookČeské rozhovory; Note: strojopis; Praha : ?; 1976; p. 36-89 (text) ► České rozhovory; Kolín nad Rýnem : Index; 1.1.1979; p. 23-51 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 221-249; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 221-249; ISBN 0-946352-04-6 ► České rozhovory; 1991 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; p. 83-109; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ translation in published book ► German [in: Tschechische Gespräche. Schriftsteller geben Antwort; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 01.01.1979; p. 34-58; ISBN 3-498-03820-6 ] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; p. 24-39 (pod názvem:Czeska rozmowa Lederera z Havlem)] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 84-101; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 84-101; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 84-101; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 31-41]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 3.7.1975 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 363 (úryvek); ISBN 80-7008-043-4 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 497-499, 529 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře III.; Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Audienci; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

And the Whole Family Sings
Essay; origination: 25. 8. 1975 ◆ published periodikumSvědectví; n. 51; yr. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; p. 475-477 ◆ samizdat bookČeskoslovenský fejeton - fejtón 1975/1976; 1976; p. 117-124 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 137-140; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 137-140; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 109-113; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Kontinent - Sonderband Prag: unabhängiges Forum nicht-exilierter tschechoslowakischen Autoren; Note: Zvl. číslo časopisu Kontinent vydávaného v ruštině v SRN.; 01.01.1976; p. 7-15 (pod názvem: Die ganze Familie singt) (text)] ◆ translation in published book ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 46-50; ISBN 973-9131-13-1] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 131-133; ISBN 973-34-0463-2]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Correspondence; origination: 15.11.1975 ◆ published bookAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; p. 362-363 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 511-514 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře v Horních Počernicích); ISBN 978-80-7490-12-9

Facts About the Performance of the Beggar's Opera
Essay; origination: 25. 12. 1975 ◆ published periodikumListy; Note: Časopis československé socialistické opozice; n. 2; yr. 6; Řím : Listy; 1976; p. 68-70 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 173-180; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 173-180; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 114-124; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 515-521; ISBN 978-80-7490-12-9

Pohledy 1 (Views 1)
Afterword - Foreword; origination: 1976 - květen ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 181-183; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 181-183; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 131-134; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Author's afterword to the book Hry 1970-1976 (Plays 1970-1976)
Afterword - Foreword; origination: 1976 - prosinec ◆ published bookO lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 11-16 (Pod názvem: Z mého života); ISBN 0-946352-04-6 ► A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 78-86; ISBN 80-7089-134-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 143-158; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 539-548; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; p. 83-96] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 3-10; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 3-10; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 3-10; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 3-10; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 9-15; ISBN 973-34-0463-2]

Mountain Hotel
Dramatic text; origination: 1976 ◆ published bookHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; p. 189-240; ISBN 0-88781-042-X (text) ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 251-290; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 581-640; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 221-274; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 118-119 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Il Dramma; n. 3-4; yr. LIII; duben - květen 1977; p. 23-39 (pod názvem: Albergo di montagna)] ► Swedish, translator: Mats Larsson [in: Fenix: Tidskrift för humanism; n. 1-2; yr. 8; Stockholm : Atlantis; 1990; p. 130-205 (pod názvem: Fjällhotellet); ISBN 91-7486-943-4 / ISSN: 0280-8617] ◆ translation in published book ► German, translator: Gabriel Laub [in: Das Berghotel: Schauspiel in 5 Akten; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► Danish, translator: Karen Müller [in: Bjerghotellet: skuespil i fem akter; Gråsten : Drama; 1977] ► Danish, translator: Karen Müller [in: Bjerghotellet: skuespil i fem akter; Drama; 1977; ISBN 87-7419-170-5] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; p. 279-316] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; p. 114-169 (pod názvem: Górski hotel)] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; p. 145-192; ISBN 88-11-64009-1] ► French, translator: Erika Abrams, Marie Aymonin [in: Hôtel des Cimes suivi de Tant pis; Paříž : Gallimard; 1993; p. 7-85; ISBN 2-07-072926-5] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 9-49 (pod názvem: Gostinica v gorach = Гостиница в горах); ISBN 5-87902-053-3] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; p. 101-158; ISBN 3-499-12880-2] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 431-472 (pod názvem: Górski hotel; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Alfréd Radok. An Obituary
Essay; origination: 26. 4. 1976 ◆ published periodikumSvědectví; n. 52; yr. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; p. 699-700 (Pod názvem: Alfréd Radok, český režisér) ◆ samizdat bookČeskoslovenský fejeton - fejtón 1976/1977; Note: strojopis; 1977; p. 45-53 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 141-145; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 141-145; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 125-130; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 368-371; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 51-56; ISBN 973-9131-13-1] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 134-137; ISBN 973-34-0463-2]

The Process
Essay; origination: 11. 10. 1976 ◆ samizdat bookHnědá kniha o procesech s českým undergroundem; Praha : ?; 1976 ► Československý fejeton - fejtón 1976/1977; Note: strojopis; 1977; p. 282-293 ► Hodina naděje: almanach české literatury 1968-1978; Praha : Edice Expedice; 1980; p. 376-383 ► CS. Underground. Volume 1, Part B; Note: Edice Mozková mrtvice, sv. 6; Praha : ?; 1984 ◆ published bookKniha Charty; Kolín nad Rýnem : Index; 1977; p. 57-62 (Pod názvem: Václav Havel na okraj procesu se členy skupiny Plastic People a DG 307) ► Křesťané a Charta '77. Výběr dokumentů a textů; Kolín nad Rýnem : Index; 1980; p. 20-24 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 146-151; ISBN 0-946352-04-6 ► Sólo pro psací stroj. Československý fejeton 1976-1979; Kolín nad Rýnem : Index; 1984; p. 48-54 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 146-151; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 135-142; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 63-67; ISBN 978-80-969970-9-1 ► "Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů; 2012; p. 200-203; ISBN 978-80-87211-74-8translation in samizdat periodikum ► Polish [in: Ruch: nieregularne pismo społeczno-kulturalne; n. 1; yr. 1981; 1981; p. 27-30 (pod názvem: Rozprawa)] ► Polish [in: PULS: nieregularny kwartalnik literacki; n. 4/5; yr. 1979] ◆ translation in published book ► German [in: Stunde namens Hoffnung. Almanach tschechischer Literatur 1968-1978; Frankfurt nad Mohanem : Fischer Taschenbuch Verlag; 1978; p. 265-269 (pod názvem. Der Prozess); ISBN 3-596-22157-9] ► English [in: The Merry Ghetto; Stockholm : BOŽÍ MLÝN & SCOPA Invisible Production; Plastic People Defense Fund; 1978; p. 38-39 (Pod názvem: The Trial)] ► English [in: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia; Londýn : Allen and Unwin; 1981; p. 201-204 (pod názvem: The Trial); ISBN 0-04-321026-0 ] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 102-108; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 102-108; ISBN 0-679-40027-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 57-64; ISBN 973-9131-13-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 102-108; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 102-108; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 138-143; ISBN 973-34-0463-2]

Zahýkal sýc (And the Owl Howled)
Poetry; origination: 1977 - někdy po podepsání Charty 77 ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; ISBN 80-7215-094-4 (text)

To the Editorial Board of Práce (Labour)
Essay; origination: 13. 3. 1977 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 269-277; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 269-277; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 159-170; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Last Interview
Essay; origination: 1. 5. 1977 ◆ published bookJan Patočka. První skica k podobizně; Note: k nedožitým sedmdesátinám 1. 6. 1977; [S.l. : s.n.]; 1977; p. 123-130 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 151-155; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 152-155; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 171-176; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 15-20; ISBN 82-05-19088-7] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 65-70; ISBN 973-9131-13-1] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 144-147; ISBN 973-34-0463-2] ► Polish [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Note: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; p. 218-220 (zkráceno); ISBN 978-83-926273-1-9]

Prohlášení Václava Havla po propuštění z vyšetřovací vazby
Statement; origination: 21.5.1977 ◆ published bookKniha Charty; Köln : Index; 1977; p. 178-179

Breaking the ice barrier
Interviews; origination: 1977 - podzim ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 250-256; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 250-256; ISBN 0-946352-04-6 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Index on Censorship; n. 1; yr. 7; Londýn : Writers and Scholars International; leden-únor 1978; p. 25-28 (pod názvem: Václav Havel. Breaking the ice barrier); ISBN 0306-4220]

Final word
Speeches; origination: 18. 10. 1977 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 327-330; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 327-330; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 177-181; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Úvodem ke knize Jana Lopatky Předpoklady tvorby
czech: html | pdf | word
Afterword - Foreword; origination: 1978 - květen ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 215-220; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Protest
Dramatic text; origination: 1978 ◆ published periodikumProměny ; n. 3; yr. 16; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1979; p. 41-46; ISBN 0033-1058 (text) ◆ published bookHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 291-312; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 641-674; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 50-69 (pod názvem: Protest = протест); ISBN 5-87902-053-3 ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; p. 139-170; ISBN 80-200-1467-5 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 117-146; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 131-134 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► German, translator: Gabriel Laub [in: Theater heute; n. 12; 1979; p. 22-29] ► Russian [in: Innostrannaja literatura ; Note: podtitul: Ježemesjačnyj literaturno-chudožestvennyj i obščestvenno-političeskij žurnal; n. 7; Moskva : Sojuz Pisatelej; 1990; p. 86-100; ISBN 0130-6545] ► Russian [in: Inostrannaja literatura; n. 1; Moskva : Sojuz Pisatelej; 2009; p. 86-102; ISBN 0130-6545] ► Belorussian [in: Prajdzi Svet; Note: běloruský literární časopis vycházející on-line; n. 2; 27.9.2009 (pod názvem: Pratest) (text)] ◆ translation in published book ► German, translator: Gabriel Laub [in: Protest:Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1978] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Protest:pjäs; Helsinky : Yleisradio ; 1980] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: La firma; L´attestato ; Bologna : CSEO Outprints; 1980; p. 13-44] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; p. 157-210 (pod názvem: Pétition)] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Ausgesuchte Einakter und Kurzspiele 2: 19 Stücke moderner Autoren; Mnichov : Grafenstein; 1981; p. 113-140; ISBN 3-9800280-1-1] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; p. 228-259 (pod názvem: Protest)] ► English [in: Dramacontemporary: Czechoslovakia; New York : Performing Arts Journal Publications; 1985; p. 69-90; ISBN 0-933826-76-1] ► English, translator: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; p. 51-76; ISBN 0-7748-0267-7] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 79-108; ISBN 3-499-12737-7] ► English, translator: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► Portugese, translator: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; p. 103-168; ISBN 972-708-127-4] ► French, translator: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; p. 133-186 (pod názvem: Pétition); ISBN 2-07-021260-2] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 65-93; ISBN 3-362-00500-4] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 69-94 (pod názvem: Protest); ISBN 82-05-18818-1] ► Swedish, translator: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; p. 83-118; ISBN 91-7784-076-3] ► English [in: Antæus. Plays in One Act; Hopewell, NJ : The Ecco Press; 1991; p. 188-207; ISBN 0-88001-268-4] ► English, translator: Věra Blackwell [in: Plays in One Act; Hopewell, NJ : The Ecco Press; 1991; p. 188-207; ISBN 0-88001-305-2] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 243-272; ISBN 86-19-01857-41] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 247-272 (pod názvem: Protestul); ISBN 973-23-0324-7] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 56-80; ISBN 83-7003-496-9] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 239-266 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 239-266; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► Persian, translator: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; p. 139-168; ISBN 978-83-7432-238-6] ► Czech / English, translator: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Note: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; p. 178-251; ISBN 978-80-7309-788-2] ► Arabic, translator: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; p. 115-163; ISBN 978-977-319-148-7] ► English, translator: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; p. 87-142; ISBN 978-0-9770197-7-9] ► Persian, translator: Reza Mirchi [in: Eteraz; Note: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 407-430 (pod názvem: Protest; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

§202
Essay; origination: 17. 1. 1978 ◆ published periodikumListy; Note: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; n. 3; yr. IX; červen 1979; p. 37-39 ◆ samizdat bookČeskoslovenský fejeton - fejtón 1977/1978; Note: strojopis; 1978; p. 480-491 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 156-162; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 156-162; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 182-190; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Frankfurter Rundschau; n. 25; yr. 34; 31.01.1978 (pod názvem: Ein Randalierer in Prag) (text)] ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 109-116; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 109-116; ISBN 0-679-40027-3] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 193-201; ISBN 80-7089-134-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 71-79; ISBN 973-9131-13-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 109-116; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 109-116; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 148-153; ISBN 973-34-0463-2] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 42-47]

We are not divided into dissidents and the rest
Interviews; origination: březen 1978 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 5; yr. 1; 21.3.1978; p. 7-9 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice; n. 5; yr. 8; Řím : Listy; září 1978; p. 63-65 (pod názvem: Charta 77 a vývoj v roce 1978); ISBN ISSN 1210-1222 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 257-261; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 257-261; ISBN 0-946352-04-6 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Kurier; 31.03.1978; p. ? (pod názvem: Die Charta ist nicht müde) (text)]

A Report on My Participation in the Railwaymen's Ball
Essay; origination: 20. 3. 1978 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 280-290; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 280-290; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 191-205; ISBN 80-7215-090-1 (text)

§203
Essay; origination: 1. 4. 1978 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 163-169; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 163-169; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 206-214; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 117-124; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 117-124; ISBN 0-679-40027-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; p. 80-88; ISBN 973-9131-13-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 117-124; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 117-124; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 154-161; ISBN 973-34-0463-2]

To the World PEN Club congress in Stockholm
Correspondence; origination: 22. 5. 1978 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 7; yr. 1; 18.05.1978; p. 7-8 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 293-294; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 293-294; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 221-223; ISBN 80-7215-090-1 (text)

The power of the powerless
Essay; origination: 1978 - říjen ◆ published bookO svobodě a moci; Kolín nad Rýnem : Index; 1980; p. 11-84 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 55-133; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Note: Edice Archy, sv. 2.; Praha : Lidové noviny; 1990; ISBN 80-7106-005-4 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; p. 45-123 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 55-133; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 224-330; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 68-144; ISBN 978-80-969970-9-1 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 96-220; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: Paul Wilson [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; Note: Edice: Michigan Slavic Materials; n. 2; Michigan : University of Michigan; 1983; p. 3-22; ISBN 0-930042-53-0] ◆ translation in published book ► Italian [in: Il potere dei senza potere; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1980; p. 7-103] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1980; p. 9-91; ISBN 3-499-14624-X] ► Polish [in: Eseje polityczne; 1984; p. 40-82] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; p. 40-82 (pod názvem: Siła bezsilnych)] ► English [in: The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central Eastern Europe; New York / Londýn : M. E. Sharpe; 1985; p. 23-96; ISBN 0-87332-761-6] ► English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 36 (pod názvem: The Power of the powerless); ISBN 0-571-14040-3] ► Polish [in: Siła bezsilnych; Berlín : Veto Verlag; 1987; p. 11-84; ISBN 3-89211-003-4] ► Italian [in: L´opposizione all´Est. Raccolta di testi con introduzione e bibliografia; Manduria : Piero Lacaita editore; 1989; p. 221-223 (úryvek)] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 59-158; ISBN 91-7868-144-8] ► French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 65-158; ISBN 2-7021-1827-5] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 9-91; ISBN 3-499-12622-2] ► Spanish, translator: Vicente Martín Pindado [in: El Poder de Los Sin Poder; Note: Moc bezmocných; Madrid : Ediciones Encuentro; 1990; p. 13-134; ISBN 84-7490-243-6] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 21-95; ISBN 82-05-19088-7] ► Spanish, translator: Vicente Martín Pindado [in: El Poder de Los Sin Poder; Madrid : Ediciones Encuentro; 1990; p. 25-165; ISBN 84-7490-243-6] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 52-117] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 65-158; ISBN 2-7021-1827-5] ► German, translator: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 9-91; ISBN 3-499-12622-2] ► Chinese, translator: Kang Liu, Xiaozhou Wu, Yazeng Zhang [in: The Power of the Powerless (čínsky); Note: kopie manuskriptu svázaná v hnědé knižní vazbě; [S.l. : s.n.]; 22. 2. 1990 (anglicko-čínský překlad)] ► Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 105-212; ISBN 972-25-0552-1] ► Belorussian, translator: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; p. 11-103; ISBN 5-7815-1479-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 125-214; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 125-214; ISBN 0-679-40027-3] ► Bulgarian [in: Iztok, iztok = East, East; Sofia : ?; 1991; p. 14-18 (pod názvem: Samototalitarnoto obštestvo (самототалитарното общество); úryvek)] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 24-109 (pod názvem: De magtesløses magt); ISBN 87-00-03365-4] ► Italian [in: Il potere dei senza potere; Milano : Garzanti; 1991; p. 7-103; ISBN 88-11-65227-8] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 87-192; ISBN 80-7089-134-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 125-214; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 125-214; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 24-109; ISBN 87-00-12584-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 88-198; ISBN 979-523-306-8] ► English / Hindi [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; p. 23-85 (úryvek)] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 40-106; ISBN 5-415-00394-0] ► Slovenian, translator: Zdravko Inzko [in: Živeti v RESNICI. Moč brezmočnih; Celovec : Mohorjeva založba; 1994; p. 9-121; ISBN 3-85013-341-9] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 129-207; ISBN 81-224-0915-6] ► English [in: The Post-Development Reader; Londýn / New Jersey : ZED BOOKS; 1997; p. 336-353; ISBN 1-85649-474-8] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 52-130; ISBN 973-34-0463-2] ► Spanish [in: Textos Clásicos; Note: Obsahuje esej Václava Havla Moc bezmocných, s. 9-110.; Santo Domingo : Editora Taller; 2001; p. 9-110] ► Dutch [in: De Kracht van Macht; Tielt : Uitgeverij Lannoo nv; 2002; p. 267-284 (úryvek); ISBN 90-209-4922-5] ► Georgian [in: ძალა უძალოთა = Moc bezmocných; Tbilisi : CIPDD; 2003; ISBN 99928-37-86-1] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 71-161; ISBN 986-7854-25-X] ► Czech / German, translator: Christa Rothmeier [in: Die Macht der Mächtigen oder Die Macht der Machtlosen; Klagenfurt / Celovec : Wieser Verlag; 2006; p. 15-29; ISBN 3-85129-601-X] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 48-100] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 26-31 (úryvek); ISBN 1-935191-36-5] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 477-508; ISBN 1-935191-36-5] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 114-161 (pod názvem: A kiszolgáltatottak hatalma; překlad: Piroska F. Kováts); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Polish [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Note: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; p. 210-212,216 (úryvky); ISBN 978-83-926273-1-9] ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 59-174 (pod názvem: Sila biassiĺnych); ISBN 978-609-95632-6-8] ► English [in: European Solidarity Centre Permanent Exhibition: Anthology; Gdańsk : Europejskie centrum Solidarności; 2015; p. 66-79 (pod názvem: The Power of the Powerless; přel. Paul Wilson); ISBN 978-83-62853-55-7]

Informace dostupné veřejnosti
Articles; origination: 27.10.1978 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 14; yr. 1; 21.11.1978; p. 10 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice; n. 1; yr. IX; Roma : Listy; únor 1979; p. 18 (Pod názvem: Kdo je špión)

Policie zjišťuje každého, kdo mne pozdraví
Interviews; origination: 10.11.1978 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; p. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Der Spiegel; n. 48; 27.11.1978; p. 180-182 (pod názvem: Jeder, der mich grüsst, wird identifiziert)]

Interview s Václavem Havlem pro samizdatový časopis Informace o Chartě 77
Interviews; origination: 30.12.1978 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 1; yr. 2; 21.12.1979; p. 20 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 301-302; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; p. 301-302; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 301-302; ISBN 0-946352-04-6

First Report on My House Arrest
Articles; origination: 6. 1. 1979 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 303-309; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 303-309; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 335-344; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 209-218; ISBN 80-7089-134-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 215-220; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 215-220; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 215-220; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 215-220; ISBN 978-0-571-16521-4]

Dear Mr Ludvík
Essay; origination: 25. 1. 1979 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 2; yr. 2; 16.1.1979; p. 17-18 ◆ published periodikumSvědectví; n. 58; yr. XV; Paříž : Svědectví; 1979; p. 259-261 (Ve stati: Chartisté o sobě a mezi sebou) ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 204-206; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 204-206; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 345-349; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2005; p. 241-243; ISBN 80-85778-48-3 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Index on Censorship; n. 2; yr. 31; Londýn : Writers and Scholars International; 2002; p. 42 (úryvek); ISBN 0-904286-88-6] ◆ translation in published book ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 178-181; ISBN 973-34-0463-2] ► German, translator: Stefan Zwicker [in: Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa : tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich; Note: Edice: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum ; Bd. 109; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht; 2014; p. 405-408; ISBN 978-3-525-37306-4]

Dear Mr Pithart
Essay; origination: 1. 2. 1979 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 211-217; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 211-217; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 350-357; ISBN 80-7215-090-1 (text)

To Rudolf Kirchschläger
Correspondence; origination: 27. 2. 1979 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 5; yr. 2; 23.3.1979; p. 12-13 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; p. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 358-362; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Obzina, Jaromír (a letter to the interior minister of the Czechoslovak Socialist Republic)
Correspondence; origination: 03.03.1979 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 5; yr. 2; 23.3.1979; p. 14-15 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 310-311; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 310-311; ISBN 0-946352-04-6 ◆ translation in published book ► Serbian, translator: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Note: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; p. 131-132; ISBN 86-81439-08-1]

Second Report on My House Arrest
Articles; origination: 23. 3. 1979 ◆ published periodikumListy; Note: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; n. 3; yr. IX; červen 1979; p. 33-35 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 315-323; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 315-323; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 363-374; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 220-229; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 220-229; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 220-229; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 220-229; ISBN 978-0-571-16521-4]

On the origins of Charter 77
Speeches; origination: květen 1979 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 50-54; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; p. 40-44 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 50-54; ISBN 0-946352-04-6 ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 98-101] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 202-208; ISBN 80-7089-134-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 16-20; ISBN 973-34-0463-2] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 120-123 (pod názvem: Ob istokach Chartiji-77 = Об истоках Хартии-77 ); ISBN 5-87902-053-3]

Letter to Olga no. 1
Correspondence; origination: 4. 6. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 11-12 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 11-13 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 11-14; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 558 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 88-89] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 11-13; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 5-6; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 23-25; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 5-6; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 7-8; ISBN 86-07-00451-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 15-17; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 17-19; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 19-22; ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 11-13] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 15-17; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 23-25; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 5-7; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 19-21] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 28-32] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 19-21; ISBN 87-00-13166-0] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 1-5; ISBN 81-224-0915-6] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 11-13; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 15-18; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 17-19; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 5-7; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 9-11; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 9-13; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 11-13; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 11; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 2
Correspondence; origination: 19. 6. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 13 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 13 (úryvek) ► Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 19-20; ISBN 2-87678-337-1 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 14; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 7 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 89] ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 6-7; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 25; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 6-7 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 9 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 19-20; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 25; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 7; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 21-22] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 33] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 22 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 6-18; ISBN 81-224-0915-6] ► English [in: A Life of Tom Stoppard; New York : Palgrave Macmillan; 2002; p. 284 (citát); ISBN 0-312-23778-2] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 11 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 14; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 13-14 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 13; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 3
Correspondence; origination: 24. 6. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 13 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 14 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 15; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 7 (úryvek); ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 25-26; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 7 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 9 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 20; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 22 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 25-26; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 8; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 22] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 34-35] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 22 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 18 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 20; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 7-8 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 11-12 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 15; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 14-15 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 13-14; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 4
Correspondence; origination: 8. 7. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 13-14 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 14-15 (úryvek) ► Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 19 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 15-16; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 90 (text)] ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 7-8 (úryvek); ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 26; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 10 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 7-8 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 21 (úryvky); ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 23 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 26; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 8-9; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 22-23] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 36-37] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 23 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 21; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 8-9 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 12 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 16-17; ISBN 978-973-124-380-1] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 14; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 5
Correspondence; origination: 21. 7. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 14-18 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 15-19 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 16-22; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 558 (pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 13-15; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 8-11; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 27-30; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 8-11; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga. Från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 20-24; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 21-26; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 23-26; ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 13-15] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 17-19; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 27-30; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 19-22] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 23-27] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 38-43] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 23-28; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 13-15; ISBN 3-499-12732-6] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 21-26; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 9-13; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 12-17; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 18-25; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 15-19; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 181-186 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 14-18; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 6
Correspondence; origination: 28.7.1979 ◆

Letter to Olga no. 7
Correspondence; origination: 11. 8. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 18-20 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 19-22 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 23-26; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 16-17; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 11-13; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 31-33; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 11-13; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 25-28; ISBN 91-7784-073-9] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 26-28 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 26-29; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 16-17] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 20-21; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 31-33; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 27-30] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 44-48] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 16-17; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 22-24 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 26-29; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 14-16; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 18-20; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 19-22; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 18-20; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 8
Correspondence; origination: 26.8.1979 ◆

Letter to Olga no. 9
Correspondence; origination: 8. 9. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 20-23 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 22-26 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 27-32; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 90-91] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 18-20; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 13-16; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 33-36; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 13-16; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 28-30; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 28-32; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 29-33; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 18-20] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 22-24; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 33-36; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 30-33] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 49-55] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 18-20; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 24-26; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 29-33; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 17-20; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 20-24; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 22-26; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 20-23; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 10
Correspondence; origination: 22. 9. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 24-27 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 26-30 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 32-38; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 20-22; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 17-19; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 36-39; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 17-19; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 30-32; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 32-36; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 34-37; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 20-22] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 24-26; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 36-39; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 34-37] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 29-33; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 20-22; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 26-28; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 34-37; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 20-24; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 24-27; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 26-30; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 24-27; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 11
Correspondence; origination: 6. 10. 1979 ◆ published bookSpisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 38-45; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 558-559 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 26-35; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 30-36; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 27-31; ISBN 978-966-2449-73-0]

Own defence
Speeches; origination: 23. 10. 1979 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 331-341; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 331-341; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 375-388; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 102-110] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 127-138; ISBN 86-07-00451-4]

Letter to Olga no. 12
Correspondence; origination: 23.10.1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 27-28 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 31-32 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 46-48; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 22-23; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 19-20; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 40-41; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 10-11 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 19-20; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 33; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 37-39; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 38-40; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 22-23] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 26-27; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 40-41; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 9-10; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 37-39] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 56-58] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 34-36; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 22-23; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 29; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 38-40; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 24-25; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 28-29; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 36-39; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 36-38; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 32-33; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 13
Correspondence; origination: 3. 11. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 29-37 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 33-43 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 48-62; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 91-93] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 24-28; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 20-26; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 41-49; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 11-18; ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 20-26; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 33-39; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 39-49; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 40-50; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 10-18; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 24-28] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 28-32; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 41-49; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 39-47] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 59-71] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 36-41 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 24-28; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 29-35; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 40-50; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 26-33; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 30-38; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 40-57; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 38-48; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 33-42; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 14
Correspondence; origination: 17. 11. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 37-42 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 43-49 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 62-71; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 28-31; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 26-30; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 49-54; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 18-20 (úryvky); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 26-30; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 39-44; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 50-56; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 50-57; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 18-21; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 28-32] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 32-35; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 49-54; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 47-52] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 72-79] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 41-43 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 28-31; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 35-40; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 50-57; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 33-39; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 38-44; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 48-54; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 42-47; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 15
Correspondence; origination: 1. 12. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 43-46 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 49-53 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 71-76; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 32-33; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 30-32; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 54-56; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 20-21 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 30-32; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 44-46; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 57-60; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 57-60; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 21-22; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 32-34] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 36-37; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 54-56; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 52-55] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 80-83] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 32-33; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 40-42; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 57-60; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 39-41; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 44-47; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 58-64; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 54-57; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 47-50; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 16
Correspondence; origination: 15. 12. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 46-49 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 53-57 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 76-81; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 33-35; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 32-34; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 56-59; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 32-34; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 46-47; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 61-65; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 61-65; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 34-36] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 37-39; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 56-59; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 55-57] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 84-88] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 33-35; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 42-43; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 61-65; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 41-44; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 48-51; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 65-72; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 58-62; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 50-53; ISBN 978-966-2449-73-0]

Closing speech
Speeches; origination: 20. 12. 1979 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 342-345; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 342-345; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 389-393; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Letter to Olga no. 17
Correspondence; origination: 31. 12. 1979 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 49-55 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 57-64 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 82-92; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 522, 559 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Žebrácká opera; V Dopisech Olze o hře Pokoušení; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 35-40; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 35-39; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 59-64; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 35-39; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 47-51; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 65-72; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 65-73; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 36-41] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 39-44; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 59-64; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 58-63] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 89-99] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 43-53; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 35-40; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 43-47; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 65-72; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 44-50; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 52-58; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 62-69; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 54-59; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 41
Correspondence; origination: 1980 - blíže nedatováno ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 88-91 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 104-108 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 146-152; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 14 (úryvek); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Note: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; p. 212-213 (zkráceno); ISBN 978-83-926273-1-9 ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 8-11 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 57-60; ISBN 3-499-15340-8] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 138-141; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 99-102; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 61-64; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 114-118; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 80 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 62-65; ISBN 972-42-0222-4] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 16-20; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 73-77; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 114-118; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 57-60; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 76 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 86-89; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 95-98; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 109-112; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 186-191 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 91-94; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Alexandru Klimentovi
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 1980 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 331-334; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Letter to Olga no. 18
Correspondence; origination: 12. 1. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 55-56 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 65-66 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 92-94; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 40-41; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 40-41; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 67-68 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 40-41; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 55-56; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 73-74; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 73-75; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 41-42] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 45; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 67-68; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 102-104] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 64-65] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 11-12; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 40-41; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 51-52; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 73-74; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 53-54; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 61-62; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 73-76; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 69-71; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 60-61; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 19
Correspondence; origination: 27. 1. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 56-58 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 67-69 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 94-97; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 41-42; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 41-43; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 68-70; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 41-43; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 56-59; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 75-77; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 75-78; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 42-43] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 45-46; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 68-70; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 105-108] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 65-67] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 53-56; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 41-42; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 52-55; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 75-77; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 55-56; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 62-64; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 77-81; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 71-73; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 61-63; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 20
Correspondence; origination: 3. 2. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 58-60 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 69-71 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 97-100; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 3 (úryvek)] ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 8 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 42-44; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 43-45; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 70-72 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 43-45; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 59-61; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 77-79; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 78-80; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 43-45] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 47-48; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 70-72; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 109-112] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 68-69] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 12-14; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 56-58; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 42-44; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 55-57; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 77-79; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 57-58; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 64-66; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 82-85; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 73-75; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 63-64; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 21
Correspondence; origination: 8. 2. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 60-62 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 71-74 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 100-104; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 44-45; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 45-46; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 72-74; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 45-46; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 61-63; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 79-82; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 80-83; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 45-46] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 48-49; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 72-74; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 113-116] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 70-72] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 59 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 44-45; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 57-59; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 79-82; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 59-60; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 66-68; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 86-90; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 75-78; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 65-66; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 22
Correspondence; origination: 16.2.1980 ◆

Letter to Olga no. 23
Correspondence; origination: 24. 2. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 62-63 (úryvky) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 74-75 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 104-105; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 45-46; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 47-48 (úryvky); ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 74-75; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 47-48; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 63-64 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 82-83; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 83-84; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 47-48] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 50-51; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 74-75; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 72-73 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 14-15; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 59-60 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 45-46; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 59-60 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 82-83; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 61-62 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 102-103] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 69-70; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 91-93; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 78-79; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 67; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 25
Correspondence; origination: 8. 3. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 63-64 (úryvky) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 75-76 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 106-107; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 48-49 (úryvky); ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 76-77 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 21 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 48-49 (úryvky); ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 65-66 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 84-85; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 85-86; ISBN 91-7784-073-9] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 22-23 (úryvyky); ISBN 86-317-0078-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 76-77 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 117-119] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 73-74 (úryvky)] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 61-62 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 84-85; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 62-63 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 70-71 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 94-96; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 79-80; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 68; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 26
Correspondence; origination: 15.3.1980 ◆

Letter to Olga no. 27
Correspondence; origination: 23. 3. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 65 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 77-78 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 107-109; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 49-50; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 77-78; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 49-50; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 66-67; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 85-86; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 86-87; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 77-78; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 120-121] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 75-76] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 61-62; ISBN 87-00-13166-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 62-63; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 85-86; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 63-64; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 71-72; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 81-82; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 69; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 28
Correspondence; origination: 2. 4. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 66-67 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 78-80 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 109-112; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 47-48; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 50-51; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 78-80; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 50-51; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 67-68 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 86-89; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 88-90; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 48-49] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 51-52; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 78-80; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 122-126] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 76-77] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 16 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 47-48; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 63-64 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 86-89; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 64-66; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 72-74; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 82-84; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 70-71; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 29
Correspondence; origination: 6. 4. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 67-69 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 80-81 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 112-115; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 93-94] ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 51-52; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 80-81 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 21-22 (úryvky); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 51-52; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 89-90; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 90-91; ISBN 91-7784-073-9] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 23 (úryvky); ISBN 86-317-0078-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 80-81 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 78-79 (úryvky)] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 89-90; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 66-67; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 74-76 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 97-100; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 84-86; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 71-73; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 30
Correspondence; origination: 13. 4. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 69-70 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 81-82 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 115-117; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 3-4 (úryvek)] ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 8-9 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 48-49; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 53; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 81-83; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 22 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 53; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 68-70; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 90-92; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 92-93; ISBN 91-7784-073-9] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 24 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 49-50] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 52-53; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 81-83; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 127-129] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 79-80] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 62-64; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 48-49; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 64-66; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 90-92; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 68-69; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 76-77; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 86-87; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 73-74; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 31
Correspondence; origination: 27. 4. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 70-73 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 83-86 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 117-121; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 533 (Pod názvem: V dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 4-5 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 49-50; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 54-55; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 83-85 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 54-55; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 70-71 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 92-95; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 93-96; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 50-52] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 53-55; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 83-85 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 130-135] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 81-83 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 64-67; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 49-50; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 66-67 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 92-95; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 69-72; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 78-80; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 87-90; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 74-76; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 32
Correspondence; origination: 10. 5. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 73-75 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 86-88 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 121-125; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 523 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Žebrácká opera; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 86-87 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 95-98; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 97-99; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 86-87 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 136-138] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 84-85 (úryvky)] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 95-98; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 72-74; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 81-82; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 90-93; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 77-78; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 33
Correspondence; origination: 24. 5. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 75-77 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 88-90 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 125-128; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 87-89; ISBN 0-394-54795-0] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 100-102; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 98-100; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 87-89; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 319-140] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 85-87] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 98-100; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 74-76; ISBN 957-28408-1-9] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 101-105; ISBN 978-973-124-380-1] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 82-84; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 93-95; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 79-80; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 35
Correspondence; origination: 8. 6. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 77-78 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 90-92 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 128-131; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 5-6 (úryvek)] ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 9; ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 51-52; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 56-57; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 89-91; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 56-57; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 100-102; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 102-104; ISBN 91-7784-073-9] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 72-73; ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 52-54] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 55-57; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 89-91; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 141-144] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 87-89] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 68-70; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 100-102; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 51-52; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 68-69; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 76-78; ISBN 957-28408-1-9] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 106-109; ISBN 978-973-124-380-1] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 84-86; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 95-97; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 80-82; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 36
Correspondence; origination: 14. 6. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 79-80 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 93-95 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 131-134; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 6 (úryvek)] ◆ translation in published book ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 102-104; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 105-107; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 102-104; ISBN 2-87678-337-1] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 110-113; ISBN 978-973-124-380-1] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 86-88 (úryvek); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 98-100; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 82-84; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 37
Correspondence; origination: 22. 6. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 80-82 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 95-97 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 134-137; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 534 (Pod názvem: V dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 6-7 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 52-54; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 57-58; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 91-93 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 57-58; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 105-107; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 107-109; ISBN 91-7784-073-9] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 74 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 54-56] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 57-59; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 91-93 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 145-146] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 90-91 (úryvek)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 70-73; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 105-107; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 52-54; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 70 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 78-80; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 88-89; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 100-102; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 84-86; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 38
Correspondence; origination: 15. 7. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 82-84 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 97-99 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 137-140; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 93-95 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 107-109; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 110-112; ISBN 91-7784-073-9] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 85 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 93-95 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 92-93 (úryvky)] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 107-109; ISBN 2-87678-337-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 71 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 80-82; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 90-92; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 102-105; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 86-88; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 39
Correspondence; origination: 20. 7. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 84-86 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 100-102 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 141-144; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 54-55; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 59-60; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 95-97; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 59-60; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 110-112; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 76-78; ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 56-57] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 59-60; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 95-97; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 147-151] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 94-96] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 110-112; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 54-55; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 72-74; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 82-84; ISBN 957-28408-1-9] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 114-118; ISBN 978-973-124-380-1] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 92-94; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 105-107; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 88-89; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 40
Correspondence; origination: 27. 7. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 86-87 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 102-104 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 144-146; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 8 (úryvek)] ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 10 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 56-57; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 60-61; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 98-99; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 60-61; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 112-114; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 79; ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 58-59] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 60-61; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 98-99; ISBN 0-571-14213-3] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 152-154] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 96-97] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 112-114; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 56-57; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 75; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 84-86; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 94-95; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 107-108; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 90-91; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 42
Correspondence; origination: 9.8.1980 ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 10-11 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1]

Letter to Olga no. 43
Correspondence; origination: 22.8.1980 ◆

Letter to Olga no. 44
Correspondence; origination: 31. 8. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 91-93 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 108-111 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 152-156; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 60-63; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 65-67; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 103-105; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 65-67; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 112-116; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 118-121; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 81-82; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 103-105; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 63-66] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 65-68; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 101-104] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 20-23; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 78-81; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 118-121; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 60-63; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 77-78; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 89-92; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 99-101; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 112-116; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 94-96; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 45
Correspondence; origination: 6. 9. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 94-96 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 111-114 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 156-161; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 534-535 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 67-68; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 106-108; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 22-24 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 67-68; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 116-120; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 121-124; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 82-84; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 106-108; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 24-26; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 105-107] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 121-124; ISBN 2-87678-337-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 78-80; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 93-95; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 102-104; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 119-124; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 116-119; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 97-99; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 46
Correspondence; origination: 13. 9. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 96-98 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 115-117 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 161-164; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 63-64; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 69; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 108-110 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 24 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 69; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 120-122; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 125-127; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 84-85 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 108-110; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 26 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 66-67] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 69; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 107-109 (úryvky)] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 155-157] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 125-127; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 63-64; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 80-81 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 95-96; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 104-105; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 119-121; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 99-101; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 47
Correspondence; origination: 21. 9. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 98-101 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 117-120 ► Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 69-71; ISBN 972-42-0222-4 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 164-169; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 64-65; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 69-70; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 110-112 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 69-70; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 123-126; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 127-130; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 85-87; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 110-112; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 67-69] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 109-111] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 158-162] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 23-24; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 82-85; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 127-130; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 64-65; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 81-83; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 97-99; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 106-108; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 121-125; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 101-103; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 48
Correspondence; origination: 27. 9. 1980 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 11-13 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 101-103 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 120-123 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 169-173; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 12-14 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 66-68; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 71-73; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 113-115 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 71-73; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 126-129; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 130-133; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 87-88 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 113-115 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 69-71] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 71-73; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 112-114] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 163-167] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 25-27; ISBN 83-01-11169-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 130-133; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 66-68; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 83-84 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 99-102; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 108-110; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 125-128; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 103-106; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 49
Correspondence; origination: 4. 10. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 104-106 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 124-126 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 173-177; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 68; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 115-117; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 24-25 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 130-133; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 133-136; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 115-117; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 27 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 71-72] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 74; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 115-117] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 168-172] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 86-89; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 133-136; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 68; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 102-104; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 111-113; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 128-130; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 106-108; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 51
Correspondence; origination: 19. 10. 1980 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 13-14 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 107-108 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 127-129 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 178-180; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 14-15 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 118-119 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 134-135; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 137-138; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 89-90 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 118-119 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 118-119 (úryvek)] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 137-138; ISBN 2-87678-337-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 85-86 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 104-106; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 113-115 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 131-133 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 109-110; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 50
Correspondence; origination: 21. 10. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 106 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 126-127 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 177-178; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 69; ISBN 3-499-15340-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 133; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 136-137; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 88-89 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 72-73 (úryvek)] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 74-75; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 117] ► Korean [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Note: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; p. 173-174] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 136-137; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 69; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 84-85 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 113 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 130-131 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 108-109; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 52
Correspondence; origination: 27. 10. 1980 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 14-15 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 108-110 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 129-132 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 181-184; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 15-16; ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 69-71; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 73-74; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 119-120 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 25-26; ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 73-74; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 135-138; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 138-141; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 90-91; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 119-120 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 27-29; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 73-74] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 75-76; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 119-120 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 27 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 138-141; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 69-71; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 86-87; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 106-107; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 115-116; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 133-136; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 110-112; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 53
Correspondence; origination: 1. 11. 1980 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1981/3-4, červenec, roč. XI; Řím : Listy; 1981; p. 13-14 (Pod názvem: Václav Havel z vězení o Werichovi, úryvek) ► Svědectví 1981/63 roč. XVI; Paříž : Svědectví; 1981; p. 507-508 (Pod názvem: Tři horizonty) ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 15-20 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 110-114 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 132-136 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 185-190; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 71-75; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 74-77; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 120-124; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 26-27 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 74-77; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 138-143; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 141-145; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 91-94; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 120-124; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 29-31; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 74-79] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 77-81; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 121-124] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 28-30 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 89-94; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 141-145; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 71-75; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 87-90; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 107-110; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 116-119; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 125-132; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 136-140; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 112-115; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 54
Correspondence; origination: 8. 11. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 114-117 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 136-139 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 190-195; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 94 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 75-76; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 78; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 124-127 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 27-28 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 78; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 143-147; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 145-148; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 94-96; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 124-127 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 31-32 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 79-80] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 81-82; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 125-128] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 145-148; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 75-76; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 90-92; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 111-114; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 120-123; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 140-143; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 116-118; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 55
Correspondence; origination: 15. 11. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 117-120 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 140-143 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 196-201; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in samizdat book ► Czech [in: Heřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 20-24 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 76-78; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 78-81; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 127-131; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 28-31 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 78-81; ISBN 90-261-0392-1] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 147-151; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 149-152; ISBN 2-87678-048-8] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 96-99; ISBN 84-7876-050-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 127-131; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 32-35 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 80-82] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 82-84; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 128-132] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 30-32 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 94-99; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 149-152; ISBN 2-87678-337-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 92-95; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 114-117; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 123-126; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 143-147; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 191-195 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 119-121; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 56
Correspondence; origination: 22. 11. 1980 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 24-28 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 120-123 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 144-148 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 201-207; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 78-81; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 81-84; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 131-133 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 81-84; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 100-101; ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 151-155; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 152-156; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 131-133 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 82-86] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 84-88; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 132-135 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 33-35; ISBN 83-01-11169-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 152-156; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 78-81; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 96-97; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 117-120; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 126-128; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 147-151; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 122-125; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 57
Correspondence; origination: 29.11.1980 ◆

Letter to Olga no. 58
Correspondence; origination: 6. 12. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 124-127 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 148-152 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 207-212; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 94-95] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 82-85; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 84-87; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 134-137 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 84-87; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 101-103 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 156-159; ISBN 91-7784-073-9] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 156-159; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 134-137; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 87-90] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 88-92; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 135-138] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 36-37 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 156-159; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 82-85; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 97-99 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 120-123; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 129-132; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 133-139; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 151-155; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 125-127; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 59
Correspondence; origination: 13.12.1980 ◆

Letter to Olga no. 60
Correspondence; origination: 21. 12. 1980 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 28-33 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 127-131 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 152-157 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 213-220; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 16-21 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 85-89; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 87-91; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 137-142; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 87-91; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 103-107; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 160-164; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 160-165; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 137-142; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 90-95] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 92-96; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 139-143] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 37-40; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 99-105; ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 160-164; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 85-89; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 99-103; ISBN 84-8109-150-2] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 123-127; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 132-136; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 155-160; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 128-131; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 61
Correspondence; origination: 26. 12. 1980 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 131-133 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 157-159 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 220-223; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 89-91; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 91-93; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 142-144; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 91-93; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 107 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 165-167; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 165-168; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 142-144; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 95-97] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 97-99; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 144-146] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 103 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 165-167; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 89-91; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 128-130; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 136-138; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 140-144; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 160-163; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 132-134; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 62
Correspondence; origination: 6. 1. 1981 - 2.-6.1.1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 33-39 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 133-136 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 159-163 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 223-229; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 21-26 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 91-95; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 93-96; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 141-145; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 144-148; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 93-96; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 107-112; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 167-171; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 168-172; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 144-148; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 97-101] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 99-103; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 146-150] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 41-44; ISBN 83-01-11169-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 103-108; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 167-171; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 91-95; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 130-134; ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 103-106] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 139-141; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 145-152; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 163-167; ISBN 978-88-86496-96-4]

Letter to Olga no. 63
Correspondence; origination: 11. 1. 1981 ◆ samizdat periodikumVokno; n. 5; yr. 1981; [S.l. : s.n.]; září 1981; p. 18 (úryvek) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 136-139 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 164-167 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 229-233; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 95-96 (úryvky)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 95-97; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 97-98; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 148-150 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 97-98; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 112-113 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 171-174; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 173-176; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 101-104] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 103-106; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 148-150; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 150-152] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 108-109 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 171-174; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 95-97; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 134-136; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 142-143; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 153-156; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 167-170; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 137-139; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 64
Correspondence; origination: 17. 1. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 39-43 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 139-142 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 167-171 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 233-239; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 26-30 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 98-101; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 99-102; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 145-149; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 150-153 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 31-34 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 99-102; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 113-116; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 174-178; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 176-180; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 104-108] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 106-109; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 150-153 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 36-40 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 153-156 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 44-47; ISBN 83-01-11169-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 109-112; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 174-178; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 98-101; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 136-139; ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 106-109] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 143-146; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 157-163; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 170-174; ISBN 978-88-86496-96-4]

Letter to Olga no. 65
Correspondence; origination: 24. 1. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 43-46 (úryvky) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 142-146 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 171-175 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 239-245; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 49 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 30-33; ISBN 88-7293-056-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 153-156 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 117-120; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 178-181; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 180-185; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 153-156; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 156-158] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 105-110; ISBN 87-00-13166-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 113-116; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 178-181; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 139-142; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 147-149; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 164-168; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 174-178; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 143-146; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 66
Correspondence; origination: 31. 1. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 47-49 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 146-149 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 149-152 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 176-179 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 245-250; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 33-35 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 101-103; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 102-104; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 156-158; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 102-104; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 121-123; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 182-185; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 185-189; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 108-110] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 109-112; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 156-158 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 159-161 (úryvky)] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 101-103; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 117-119; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 182-185; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 142-144; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 149-151; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 169-172; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 178-182; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 146-149; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 67
Correspondence; origination: 13. 2. 1981 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 179-183 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 250-255; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 104-107; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 104-107; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 158-161; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 104-107; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 123-125; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 185-188; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 189-192; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 111-114] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 112-115; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 158-161; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 161-164] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 111-115; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 104-107; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 119-121; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 185-188; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 144-147; ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 110-112] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 151-153; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 182-185; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 149-152; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 68
Correspondence; origination: 15. 2. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 152-154 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 183-186 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 255-260; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 107-109; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 107-109; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 161-163; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 107-109; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 34-38 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 126-129; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 188-191; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 193-198; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 114-117] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 115-118; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 161-163; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 40-45; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 164-167] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 47-50; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 107-109; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 122-125; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 188-191; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 147-150; ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 112-114] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 154-156; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 185-188; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 152-154; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 69
Correspondence; origination: 22. 2. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 155-158 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 186-190 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 260-265; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 109-111; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 110-112; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 164-167 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 110-112; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 38-41; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 129-132; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 191-195; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 197-201; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 117-119] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 118-120; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 164-166; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 45-49 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 167-170] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 50-53; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 109-111; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 125-128; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 191-195; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 150-152; ISBN 957-28408-1-9] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 114-116] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 156-159; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 173-178; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 189-192; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 154-157; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 70
Correspondence; origination: 1. 3. 1981 ◆ samizdat periodikumVokno; n. 5; yr. 1981; [S.l. : s.n.]; září 1981; p. 18-19 (úryvek) ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 49-51 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 158-161 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 190-194 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 265-270; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 96-98 (úryvky)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 112-114; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 112-115; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 166-169; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 112-115; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 41-45 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 132-135; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 195-199; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 201-205; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 120-123] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 121-124; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 166-169; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 49-53; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 170-173] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 53-56; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 112-114; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 128-131; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 195-199; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 153-156; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 159-162; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 192-196; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 195-200 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 158-160; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 71
Correspondence; origination: 13. 3. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 51-55 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 161-164 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 194-198 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 271-277; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 535-537 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Horský hotel; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 115-118; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 169-173; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 135-139; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 199-203; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 205-210; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 123-127] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 124-128; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 169-173; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 173-177] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 115-120; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 115-118; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 131-135; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 199-203; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 156-160; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 162-165; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 179-185; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 196-200; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 161-164; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 72
Correspondence; origination: 14. 3. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 55-58 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 165-167 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 199-202 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 277-282; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 118-121; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 115-117; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 173-176; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 115-117; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 45-49; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 139-143; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 203-207; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 210-213; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 127-130] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 128-131; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 173-176; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 54-59; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 177-180] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 57-60; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 118-121; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 135-139; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 203-207; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 160-163; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 166-168; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 186-192; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 200-204; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 164-167; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 73
Correspondence; origination: 21. 3. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 168-170 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 202-206 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 282-286; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 35-37 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 121-124; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 118-120; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 176-178; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 118-120; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 49-52; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 143-146; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 207-209; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 214-217; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 131-134; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 131-134] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 176-178; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 59-63; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 180-182] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 60-63; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 121-124; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 139-142; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 207-209; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 163-166; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 169-171; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 204-207; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 167-169; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 74
Correspondence; origination: 4. 4. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 170-173 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 206-209 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 287-292; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 124-127; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 120-123; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 179-182; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 120-123; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 52-56; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 147-150; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 210-213; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 217-221; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 134-138; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 134-138] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 179-182; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 63-68; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 183-186] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 120-124; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 63-66; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 124-127; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 143-146; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 210-213; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 166-169; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 171-174; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 193-199; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 207-210; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 169-172; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 75
Correspondence; origination: 12. 4. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 173-176 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 209-212 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 292-297; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 128-131; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 123-126; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 182-185; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 123-126; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 56-60 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 151-153; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 213-217; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 221-225; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 138-142] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 139-142; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 182-185; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 68-73; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 186-189] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 128-131; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 147-149; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 213-217; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 169-172; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 174-177; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 210-214; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 172-175; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 76
Correspondence; origination: 19. 4. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 58-61 (úryvky) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 176-179 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 213-217 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 297-302; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 39-40 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 131-134; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 126-129; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 149-152; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 185-188; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 126-129; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 153-158; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 217-220; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 225-229; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 142-145] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 142-146; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 185-188; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 189-192] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 125-129; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 67-69 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 131-134; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 149-154; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 217-220; ISBN 2-87678-337-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 76-78; ISBN 3-499-12732-6] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 172-176; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 177-180; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 200-206; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 214-218; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 175-178; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 77
Correspondence; origination: 26. 4. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 179-180 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 217 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 302-303; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 188-189 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 220-221; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 229-230; ISBN 91-7784-073-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 188-189 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 193] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 129-130 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 220-221; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 176-177; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 180-181 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 207-208; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 218-219; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 178-179; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 78
Correspondence; origination: 1. 5. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 180-183 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 218-221 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 303-309; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 134-138; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 130-133; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 189-192 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 136-133; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 60-64; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 158-161; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 221-225; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 230-234; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 145-149] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 146-150; ISBN 972-42-0222-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 189-192 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 73-78; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 194-197 (úryvek)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 130-135; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 69-72; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 134-138; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 14-157; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 221-225; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 177-180; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 181-184; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 219-222; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 179-182; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 79
Correspondence; origination: 9. 5. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 62-66 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 183-186 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 222-226 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 309-315; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 138-142; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 133-136; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 193-196; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 133-136; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 162-166; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 225-229; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 234-239; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 150-154; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 150-154] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 193-196; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 197-200] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 135-136 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 138-142; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 158-162; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 225-229; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 180-184; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 184-187; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 222-226; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 182-185; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 80
Correspondence; origination: 16. 5. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 187-190 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 226-230 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 315-320; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 142-146; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 136-140; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 196-200; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 136-140; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 166-169; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 229-232; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 239-243; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 154-158; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 154-158] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 196-200; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 201-204] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 142-146; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 162-165; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 229-232; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 184-187; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 187-190; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 209-215; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 226-230; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 185-188; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 81
Correspondence; origination: 23. 5. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 190-193 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 230-234 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 320-326; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 146-149; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 140-142; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 200-203; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 140-142; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 169-172; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 233-236; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 243-247; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 158-161; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 158-161] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 200-203; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 204-207] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 146-149; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 165-168; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 233-236; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 187-190; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 191-194; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 230-234; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 188-191; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 82
Correspondence; origination: 30. 5. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 193-196 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 234-238 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 326-332; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 98 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 149-153; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 143-146; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 203-206; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 143-146; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 172-176; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 237-240; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 248-252; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 161-166; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 162-166] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 203-206; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 208-211] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 73 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 149-153; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 168-172; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 237-240; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 190-193; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 194-197; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 216-222; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 234-238; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 191-194; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 83
Correspondence; origination: 10. 6. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 66-68 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 196-198 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 238-240 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 332-335; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 44-46 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 153-155; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 147-148; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 206-208; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 147-148; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 177-179; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 240-242; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 252-254; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 166-168; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 166-168] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 206-208; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 211-213] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 136-138; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 153-155; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 173-175; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 240-242; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 194-195; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 197-199; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 223-226; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 238-240; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 194-196; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 84
Correspondence; origination: 12.7.1981 ◆

Letter to Olga no. 85
Correspondence; origination: 19.7.1981 ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 40-44; ISBN 88-7293-056-1]

Letter to Olga no. 86
Correspondence; origination: 26. 7. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 198-200 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 240-243 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 335-339; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 155-156; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 149-150; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 208-210; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 149-150; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 179-180; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 242-244; ISBN 2-87678-048-8] ► Swedish, translator: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; p. 255-257; ISBN 91-7784-073-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 168-169; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 169-170] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 208-210; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 213-215] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 139-142; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 155-156; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 175-176; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 242-244; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 196-197; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 199-201; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 227-230; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 241-243; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 196-198; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 87
Correspondence; origination: 1. 8. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 200-203 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 243-246 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 339-343; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 156-157; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 150-151; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 213-214; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 150-151; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 183-184 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 244-246; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 169-171; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 170-171] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 213-214; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 215-216 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 142 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 156-157; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 179-180 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 244-246; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 201-202; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 205-206; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 231-233; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 243-246; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 198-201; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 88
Correspondence; origination: 9.8.1981 ◆

Letter to Olga no. 89
Correspondence; origination: 15. 8. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 69-71 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 203-205 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 246-249 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 343-348; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 46-48 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 157-160; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 151-153; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 214-217; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 151-153; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 65-68; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 184-187; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 246-249; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 171-174; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 171-174] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 214-217 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 79-83; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 217-219] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 143-147; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 157-160; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 180-183; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 246-249; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 202-205; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 206-209; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 246-249; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 201-203; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 90
Correspondence; origination: 23. 8. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 71-74 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 206-207 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 207-209 (úryvky) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 249-254 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 348-354; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 160-162; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 217-220 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 187-189; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 249-252; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 174-176; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 174-176] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 217-220 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 220-223] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 160-162; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 183-185; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 249-252; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 205-208; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 209-213; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 234-240; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 249-254; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 203-207; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 91
Correspondence; origination: 29. 8. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 74-77 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 210-212 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 254-257 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 354-358; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Bytem v hrůze: kresby z vězení; Velehrad : Tomáš Ježek - Ottobre; 2002; p. 137-144; ISBN 80-86528-11-1 ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 48-51 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 162-165; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 153-156; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 221-223 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 153-156; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 68-71 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 189-193; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 252-255; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 176-179; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 177-180] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 221-223 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 83-86; ISBN 86-317-0078-9] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 91-95; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 223-225] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 162-165; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 185-189; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 252-255; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 209-211; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 213-215; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 241-245; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 254-257; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 207-209; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 92
Correspondence; origination: 6. 9. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 77-81 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 212-215 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 257-261 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 359-364; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 165-168; ISBN 3-499-15340-8] ► English [in: The Story-teller; Londýn : Granta publications; 1987; p. 226-228; ISBN 014-00-8602-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 223-226 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 193-197; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 255-258; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 179-182; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 180-184] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 223-226 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 226-229] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 147-151; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 74-77; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 165-168; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 189-193; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 255-258; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 211-214; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 215-218; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 246-251; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 257-261; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 210-212; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 93
Correspondence; origination: 12. 9. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 82 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 215-217 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 261-264 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 364-368; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 51 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 168-171; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 226-229; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 197-199; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 258-261; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 183-185; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 184-187] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 226-229; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 229-231] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 168-171; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 193-195; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 258-261; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 214-217; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 218-221; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 261-264; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 213-215; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 94
Correspondence; origination: 19. 9. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 82-84 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 218-220 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 264-267 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 368-372; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 51-53 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 171-173; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 156-158; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 229-231 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 156-158; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 261-263; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 185-188; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 187-189] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 229-231; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 232-234 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 77-78; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 171-173; ISBN 3-499-12732-6] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 261-263; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 217-219; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 221-223; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 252-256; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 264-267; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 215-217; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 95
Correspondence; origination: 26. 9. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 84-87 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 220-223 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 267-270 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 372-376; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 174-176; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 159-161; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 232-234 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 159-161; ISBN 90-261-0392-1] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 264-266; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 188-191; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 190-193] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 232-234; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 234-237 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 151-155; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 174-176; ISBN 3-499-12732-6] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 264-266; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 219-222; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 223-225; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 267-270; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 217-220; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 96
Correspondence; origination: 3. 10. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 88-91 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 223-226 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 270-274 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 377-382; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 54-57 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 176-179; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 161-164; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 152-153 (úryvek); ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 235-238; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 161-164; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 71-74 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 200-202; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 267-269; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 191-194; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 193-196] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 235-238; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 87-90; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 237-241] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 79-81 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 176-179; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 196-198; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 267-269; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 222-225; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 226-228; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 257-263; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 270-274; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 220-223; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 97
Correspondence; origination: 10. 10. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 91-96 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 226-229 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 274-278 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 382-387; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 98-101] ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 57-61 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 180-182; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 164-166; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 238-241; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 164-166; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 74-77 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 202-205; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 269-273; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 195-197; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 196-199] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 238-241; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 241-244] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 155-159; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 81-84 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 180-182; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 198-201; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 269-273; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 226-229; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 229-231; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 274-277; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 223-225; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 98
Correspondence; origination: 17.10.1981 ◆

Letter to Olga no. 99
Correspondence; origination: 24. 10. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 96-99 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 229-230 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 278-281 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 387-391; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 182-184; ISBN 3-499-15340-8] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 153-155; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 242-244; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 205-209; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 273-276; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 197-199; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 199-201] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 242-244; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 245-247] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 84-87; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 182-184; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 201-205; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 273-276; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 229-231; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 232-234; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 278-280; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 226-229; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 100
Correspondence; origination: 30. 10. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 99-103 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 231-234 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 281-284 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 391-396; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 184-185; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 166-167; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 244-246; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 166-167; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 209-212; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 276-278; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 200-201; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 201-203] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 244-246 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 248-250 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 160-163; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 184-185; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 205-208; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 276-278; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 232-234; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 234-236; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 264-268; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 281-284; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 229-232; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 102
Correspondence; origination: 14. 11. 1981 ◆ samizdat periodikumKritický sborník; n. 4; Praha : [s.n.]; 1982; p. 1-3 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ published periodikumSvědectví; n. 68; yr. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; p. 745-747 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 234-237 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 284-287 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 396-401; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 627-630; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 101-103] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 185-189; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 246-249; ISBN 0-394-54795-0] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 159-165 (pod názvem: Funderingar kring teatern/Úvahy o divadle); ISBN 91-7868-144-8] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 77-81 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 212.213; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 279-281; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 201-205; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 203-207] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 246-249; ISBN 0-571-14213-3] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 95-100; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 250-253] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 87-90; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 185-189; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 208-209; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 279-281; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 234-236; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 236-239; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 269-274; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 284-287; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 200-203 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 232-234; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 103
Correspondence; origination: 21. 11. 1981 ◆ samizdat periodikumKritický sborník; n. 4; Praha : [s.n.]; 1982; p. 4-5 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ published periodikumSvědectví; n. 68; yr. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; p. 747-748 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 237-238 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 288-290 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 401-404; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 630-631 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 104-105] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 189-190; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 249-251 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 81-83 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 214; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 282-283; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 100-102; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 205-207; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 207-209] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 249-251 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 253-255 (úryvek)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 164-166; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 90-92; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 189-190; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 210; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 282-283; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 237-238; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 239-240; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 287-289; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 234-236; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 104
Correspondence; origination: 29. 11. 1981 ◆ samizdat periodikumKritický sborník; n. 4; Praha : [s.n.]; 1982; p. 5-7 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ published periodikumSvědectví; n. 68; yr. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; p. 748-750 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 239-241 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 290-293 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 404-408; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 631-633 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 191-193; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 251-254; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 83-86 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 215-219; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 283-286; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 102-107; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 207-209; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 209-211] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 251-254; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 255-258] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 92-95; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 191-193; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 211-215; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 283-286; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 238-241; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 241-243; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 275-280; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 289-292; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 236-238; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 105
Correspondence; origination: 5. 12. 1981 ◆ samizdat periodikumKritický sborník; n. 4; Praha : [s.n.]; 1982; p. 8-9 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ published periodikumSvědectví; n. 68; yr. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; p. 750-752 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 241-243 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 293-296 ► Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 215 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 409-412; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 634-635 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 193-195; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 254-256; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 87-89; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 219 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 286-289; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 107-111; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 209-212; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 211-214] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 254-256; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 258-260] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 95-97 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 193-195; ISBN 3-499-12732-6] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 286-289; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 241-243; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 243-245; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 281-285; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 292-295; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 239-241; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 106
Correspondence; origination: 12. 12. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 244-246 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 296-299 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 412-417; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 635-637 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 195-198; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 256-259; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 90-93; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 220-223; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 289-292; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 111-115; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 212-215; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 214-217] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 256-259; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 261-263] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 166-170; ISBN 87-00-13166-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 97-99 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 195-198; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 216-219; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 289-292; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 244-246; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 246-248; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 286-291; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 295-298; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 241-243; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 107
Correspondence; origination: 19. 12. 1981 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 246-249 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 299-302 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 417-422; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 637-639 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 199-201; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 259-262; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 93-97; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 223-224 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 292-295; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 115-120; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 215-217; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 217-220] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 259-262; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 264-267] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 99-101 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 199-201; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 219-220 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 292-295; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 247-250; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 248-251; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 298-301; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 243-246; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 108
Correspondence; origination: 26. 12. 1981 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 106-110 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 249-252 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 303-306 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 422-427; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 201-204; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 263-266 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 224-227; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 296-299; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 217-221; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 220-224] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 263-266 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 267-270 (úryvek)] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 201-204; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 220-223; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 296-299; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 250-253; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 251-254; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 302-305; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 204-208 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 246-249; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 109
Correspondence; origination: 1. 1. 1982 ◆ samizdat bookHeřmanické úvahy; Note: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; p. 110-114 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 252-255 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 307-310 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 428-432; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; p. 61-64 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 205-207; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 266-269; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 227-229; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 299-302; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 221-224; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 224-227] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 266-269; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 271-273] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 102-104; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 205-207; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 223-225; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 299-302; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 253-256; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 254-257; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 306-308; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 249-251; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 110
Correspondence; origination: 9. 1. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 255-258 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 310-314 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 432-438; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 85 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 208-209; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 269-271 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 97 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 230 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 302-304; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 121 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 225-226; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 227-229] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 269-271 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 274-275 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 170-175; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 208-209; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 226 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 302-304; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 256-258; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 257-259; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 308-313; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 252-255; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 111
Correspondence; origination: 16. 1. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 258-261 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 314-317 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 438-442; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 639-642 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 209-212; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 271-273; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 230-231 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 304-307; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 226-230; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 229-233] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 271-273; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 276-278] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 104-106; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 175-179; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 209-212; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 226-227; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 304-307; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 258-261; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 259-262; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 313-316; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 255-258; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 112
Correspondence; origination: 23. 1. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 261-265 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 317-321 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 443-448; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 642-645 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 212-216; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 274-277; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 97-101 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 232-233 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 307-311; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 121-126; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 230-234; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 233-237] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 284-277; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 279-282] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 106-109 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 212-216; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 228-229 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 307-311; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 261-265; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 262-265; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 292-299; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 316-321; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 258-262; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 113
Correspondence; origination: 30. 1. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 265-268 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 322-326 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 449-455; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 217-220; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 277-280; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 233-235; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 311-314; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 235-238; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 238-241] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 277-280; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 283-286] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 179-184 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 217-220; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 229-231; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 311-314; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 265-268; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 266-269; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 321-325; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 262-265; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 114
Correspondence; origination: 6. 2. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 268-271 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 326-330 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 455-460; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 645-648 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 220-223; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 280-283; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 236-237 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 314-318; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 238-242; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 241-245] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 280-283; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 286-289] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 109-113; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 220-223; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 232-233 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 314-318; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 268-271; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 269-271; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 325-329; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 266-269; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 115
Correspondence; origination: 13. 2. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 272-275 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 330-334 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 460-467; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 648-651 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 224-227; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 168-171; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 284-287 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 168-171; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 237-239; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 318-321; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 242-246; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 246-250] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 284-287 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 289-292 (úryvek)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 113-116 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 224-227; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 233-235; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 318-321; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 272-275; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 272-275; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 329-334; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 269-272; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 116
Correspondence; origination: 20. 2. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 275-278 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 335-339 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 467-472; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 651-653 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 228-231; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 171-175; ISBN 90-6801-027-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 287-290; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 171-175; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 239-241; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 321-324; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 246-250; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 250-254] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 287-290; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 293-296] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 116-119 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 184-189; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 228-231; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 235-237; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 321-324; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 275-278; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 275-278; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 300-306; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 334-338; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 273-276; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 117
Correspondence; origination: 27. 2. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 279-281 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 339-342 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 473-477; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 654-656 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 231-234; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 290-293 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 241-243; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 325-327; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 250-254; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 254-257] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 290-293 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 296-299 (úryvky)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 119-122; ISBN 83-01-11169-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 231-234; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 237-239; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 325-327; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 279-281; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 279-281; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 307-312; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 338-342; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 276-279; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 118
Correspondence; origination: 6. 3. 1982 ◆ published periodikumSvědectví; n. 67; yr. XVII; Paříž : Svědectví; 1982; p. 437-439 (pod názvem: Krize identity) ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 282-285 ◆ published bookO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 349-351 (pod názvem: Krize identity); ISBN 0-946352-04-6 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 342-346 ► O lidskou identitu; Note: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; p. 349-351 (pod názvem: Krize identity); ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 478-483; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 235-238; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 175-179; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 155-159; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 293-297; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 175-178; ISBN 90-261-0392-1] ► Serbian, translator: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Note: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; p. 111-112; ISBN 86-81439-08-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 243-246; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 327-331; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 254-258; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 258-262] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 293-297; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 299-303] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 122-125; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 189-194; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 235-238; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 239-242; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 327-331; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 282-285; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 282-285; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 313-320; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 342-346; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 279-282; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 119
Correspondence; origination: 13. 3. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 285-288 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 347-350 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 483-489; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 238-241; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 178-180; ISBN 90-6801-027-1] ► English [in: The Story-teller; Londýn : Granta publications; 1987; p. 228-230; ISBN 014-00-8602-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 297-299; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 178-180; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 247-249; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 332-334; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 258-260; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 262-264] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 297-299; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 303-306] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 194-198; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 238-241; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 243-245; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 332-334; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 285-288; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 285-288; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 321-326; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 346-350; ISBN 978-88-86496-96-4]

Letter to Olga no. 120
Correspondence; origination: 20. 3. 1982 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 4; yr. 5; duben 1982; p. 17-19 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 288-291 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 350-354 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 489-495; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 105-106] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 241-245; ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 181-184; ISBN 90-6801-027-1] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 159-164; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 300-303; ISBN 0-394-54795-0] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 181-184; ISBN 90-261-0392-1] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 250-254; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 335-338; ISBN 2-87678-048-8] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 219-222; ISBN 80-7089-134-3] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 261-265; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 264-269] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 300-303; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 306-309] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 125-129; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 199-204; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 241-245; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 246-250; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 335-338; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 288-291; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 288-292; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 327-333; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 350-354; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 286-289; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 121
Correspondence; origination: 27. 3. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 292-293 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 355-356 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 495-497; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 303-304; ISBN 0-394-54795-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 338-339; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 303-304; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 309-310] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 338-339; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 292 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 292-293; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 354-356; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 289-290; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 122
Correspondence; origination: 3. 4. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 293--295 (úryvky) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 357-359 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 498-501; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 245; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 304-305 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 254-255 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 339-341; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 265-266; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 269 (úryvek)] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 304-305 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 311-312 (úryvky)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 204-207 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 245; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 250-251 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 339-341; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 292-294 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 293-295 (úryvek); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 334-337; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 356-359; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 291-293; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 123
Correspondence; origination: 10. 4. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 296-298 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 360-363 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 502-506; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 3; 1984; p. 106 (úryvek)] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 246-248; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 306-308; ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 255-257 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 341-344; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 266-269; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 270-272] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 306-308 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 313-315 (úryvky)] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 246-249; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 251-253 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 341-344; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 294-297; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 295-298 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 359-362; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 293-296; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 126
Correspondence; origination: 1. 5. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 298-301 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 363-366 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 506-510; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 308-311; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 102 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 257-259; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 344-347; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 126-127 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 308-311; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 316-318] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 253-255; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 344-347; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 297-299; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 298-300; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 362-365; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 296-298; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 127
Correspondence; origination: 8. 5. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 301-303 (úryvek) ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 366-368 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 511-514; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 311-3112 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 347-348; ISBN 2-87678-048-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 311-312 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 319-320 (úryvek)] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 207-210 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 347-348; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 300-301; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 301-303 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 338-341; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 366-368; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 299-301; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 128
Correspondence; origination: 15. 5. 1982 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 303-306 ◆ published bookDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 369-372 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 514-519; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 248-249; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 313-315 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 259-260; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 349-351; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 269-270; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 273-274] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 313-315 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 320-322 (úryvek)] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 129-131; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 210-215; ISBN 87-00-13166-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 255-256; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 349-351; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 301-303; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 303-305; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 342-346; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 368-371; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 301-303; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 129
Correspondence; origination: 22. 5. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 231-233 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 313-315 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 3-6 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 1-5 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 5-7; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 377-379 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 523-526; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 41-44; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 253-255; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 319-321 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 263-266; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 355-357; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 273-275; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 277-279] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 319-321 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 325-327] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 135-137; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 217-220; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 253-255; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 259-262; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 355-357; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 307-309; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 309-311; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 349-353; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 375-378; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 309-312; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 307-309; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 130
Correspondence; origination: 29. 5. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 233-236 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 315-317 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 7-11 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 5-10 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 7-10; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 379-383 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 527-531; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 45-49; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 255-258; ISBN 3-499-15340-8] ► Czech [in: Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 7-10; ISBN 0-946-352-12-7] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 321-324 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 266-270; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 357-360; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 275-279; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 280-283] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 321-324; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 328-331] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 138-141; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 220-224; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 255-258; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 262-266; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 357-360; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 310-313; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 311-314; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 378-381; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 312-315; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 309-312; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 131
Correspondence; origination: 5. 6. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 236-239 ◆ samizdat bookŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 12-15 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 318-320 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 10-15 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 10-13; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 383-386 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 532-536; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 50-53; ISBN 88-7293-079-0] ► Czech [in: Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 10-13; ISBN 0-946-352-12-7] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 259-262; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 325-328 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 270-274; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 361-363; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 279-282; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 283-286] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 325-328 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 331-334] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 141-144; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 224-228; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 259-262; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 266-270; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 361-363; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 313-316; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 314-317; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 354-360; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 381-385; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 315-318; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 312-315; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 132
Correspondence; origination: 12. 6. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 239-241 ◆ samizdat bookŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 16-20 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 320-323 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 15-20 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 13-15; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 386-389 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 536-540; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 54-58; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 262-265; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 328-331 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 274-278; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 364-367; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 282-285; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 287-290] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 328-331 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 335-338] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 144-148; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 228-232; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 262-265; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 270-274; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 364-367; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 316-319; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 317-320; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 361-367; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 385-388; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 318-322; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 315-318; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 133
Correspondence; origination: 19. 6. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 241-244 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 323-325 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 20-25 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 21-25 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 15-18; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 389-392 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 541-545; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Note: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; p. 214 (úryvek); ISBN 978-83-926273-1-9 ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 59-62; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 265-267; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 331-334 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 278-282; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 367-370; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 286-288; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 290-293] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 331-334 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 338-341] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 148-151; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 232-236; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 265-267; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 274-278; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 367-370; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 320-322; ISBN 957-28408-1-9] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 368-373; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 388-391; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 318-321; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 134
Correspondence; origination: 26. 6. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 244-246 ◆ samizdat bookŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 26-30 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 325-328 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 25-30 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 18-20; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 392-396 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 545-549; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 63-67; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 267-270; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 334-337 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 282-286; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 370-373; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 288-292; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 293-296] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 334-337 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 341-344] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 151-154; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 236-240; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 267-270; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 278-282; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 370-373; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 323-326; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 323-325; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 391-395; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 321-323; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 135
Correspondence; origination: 3. 7. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 246-249 ◆ samizdat bookŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 31-35 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 328-331 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 30-35 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 20-23; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 396-399 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 550-554; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 68-72; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 271-274; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 337-340 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 286-290; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 373-376; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 292-295; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 296-300] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 337-340 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 344-347] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 155-158; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 240-244; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 271-274; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 282-286; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 373-376; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 326-329; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 326-328; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 395-398; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 324-326; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 136
Correspondence; origination: 10. 7. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 249-252 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 331-333 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 36-39 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 35-40 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 23-26; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 399-402 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 554-558; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 73-77; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 274-278; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 340-343 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 290-294; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 376-379; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 295-300; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 300-304] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 340-343; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 348-350] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 158-161; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 244-248; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 274-278; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 286-290; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 376-379; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 329-332; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 329-331; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 398-402; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 327-329; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 137
Correspondence; origination: 17. 7. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 252-255 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 333-336 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 40-44 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 40-45 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 26-29; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 402-405 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 558-563; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 78-82; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 278-281; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 344-347 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 102-106 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 294-298; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 379-382; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 127-132; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 300-303; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 305-308] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 344-347 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 351-354] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 161-165; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 248-252; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 278-281; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 290-294; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 379-382; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 333-336; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 331-334; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 374-380; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 402-405; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 322-325; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 329-332; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 138
Correspondence; origination: 24. 7. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 255-259 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 336-340 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 45-52 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 45-54 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 29-33; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 406-411 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 563-571; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 83-90; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 282-287; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 347-352 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 106-112 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 298-304; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 383-387; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 132-140; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 304-309; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 308-314] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 347-352; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 354-359] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 165-170; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 252-258; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 282-287; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 294-300; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 383-387; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 336-340; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 334-339; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 405-410; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 332-336; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 139
Correspondence; origination: 31. 7. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 260-263 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 340-343 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 53-58 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 54-60 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 34-37; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 411-415 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 571-576; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 91-96; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 287-291; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 352-356 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 112-116 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 304-309; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 388-391; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 140-145; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 309-313; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 315-319] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 352-356; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 360-364] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 170-174; ISBN 83-01-11169-0] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 175-179; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 258-263; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 287-291; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 300-305; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 388-391; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 341-345; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 339-343; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 381-389; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 411-415; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 337-340; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 140
Correspondence; origination: 7. 8. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 263-265 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 344-347 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 59-65 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 60-66 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 37-40; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 415-419 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 577-583; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 97-102; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 291-294; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 356-360 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 309-315; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 391-395; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 314-318; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 319-323] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 356-360 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 364-368] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 263-269; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 291-294; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 305-311; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 391-395; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 345-349; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 343-347; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 390-399; ISBN 978-973-124-380-1] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 340-344; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 141
Correspondence; origination: 14. 8. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 266-270 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 347-351 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 66-72 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 66-74 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 40-44; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 420-424 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 583-590; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 103-109; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 295-299; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 360-365 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 117-122; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 315-321; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 396-400; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 146-152; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 318-323; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 323-328] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 360-365 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 369-373] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 180-184; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 269-274; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 295-299; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 311-317; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 396-400; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 349-354; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 347-351; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 419-424; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 531-535; ISBN 1-935191-36-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 344-348; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 142
Correspondence; origination: 21. 8. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 270-274 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 351-354 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 73-78 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 74-81 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 44-48; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 424-428 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 590-596; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 110-115; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 299-303; ISBN 3-499-15340-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 365-369 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 321-326; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 400-404; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 323-327; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 328-333] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 365-369 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 374-378] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 185-189; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 275-280; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 299-303; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 317-322; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 400-404; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 354-358; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 351-355; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 400-408; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 424-428; ISBN 978-88-86496-96-4] ► English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 536-540; ISBN 1-935191-36-5] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 208-213 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 348-352; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 143
Correspondence; origination: 28. 8. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 274-277 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 355-357 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 79-84 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 81-86 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 48-51; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 429-432 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 596-600; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 116-120; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 303-307; ISBN 3-499-15340-8] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 164-166; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 369-372 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 326-330; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 405-408; ISBN 2-87678-048-8] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 327-331; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 333-337] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 369-372 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 378-381] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 189-192; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 280-284; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 303-307; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 322-326; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 405-408; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 358-361; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 355-358; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 428-432; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 352-354; ISBN 978-966-2449-73-0]

Letter to Olga no. 144
Correspondence; origination: 4. 9. 1982 - opis 23. 9. 1982 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 277-280 ◆ samizdat bookDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; p. 357-360 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Note: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; p. 85-90 ► Šestnáct dopisů; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; p. 86-91 ◆ published bookVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 51-54; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; p. 432-435 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; p. 600-605; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ translation in published book ► Italian [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; p. 121-125; ISBN 88-7293-079-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 307-310; ISBN 3-499-15340-8] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 166-168; ISBN 87-01-40214-5] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; p. 372-376; ISBN 0-394-54795-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; p. 122-126; ISBN 86-07-00451-4] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; p. 330-334; ISBN 84-7876-050-4] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; p. 408-411; ISBN 2-87678-048-8] ► Macedonian, translator: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; p. 153-157; ISBN 86-317-0078-9] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 331-335; ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 337-341] ► English, translator: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; p. 372-376; ISBN 0-571-14213-3] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 381-385] ► Polish, translator: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; p. 192-196; ISBN 83-01-11169-0] ► Danish [in: Breve til Olga; Note: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; p. 284-288; ISBN 87-00-13166-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 307-310; ISBN 3-499-12732-6] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; p. 326-330; ISBN 84-8109-150-2] ► French, translator: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; p. 408-411; ISBN 2-87678-337-1] ► Chinese [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; p. 361-364; ISBN 957-28408-1-9] ► Latvian, translator: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; p. 358-361; ISBN 978-9984-789-99-6] ► Romanian, translator: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; p. 409-415; ISBN 978-973-124-380-1] ► Italian, translator: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; p. 432-435; ISBN 978-88-86496-96-4] ► Ukrainian, translator: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; p. 355-357; ISBN 978-966-2449-73-0]

Foreword to the Dutch version of Pavel Landovský's play Objížďka ('A Detour')
Essay; origination: 1983 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/4, červenec, roč. XIII; Roma : Listy; 1983; p. 67 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 397-398; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Pozdrav z Londýna
Correspondence; co-authors: Ian Rowland Hill ◆ published periodikumObsah 1984/03; samizdat; 1984; p. 1 (Vyjádření Václava Havla k dopisu od Sdružení spisovatelů Velké Británie)

Mistake
Dramatic text; origination: 1983 ◆ samizdat periodikumKritický sborník; n. 3; Praha : [s.n.]; 1984; p. 15-20 ◆ published periodikumSvědectví 1983/69 roč. XVIII; Paříž : Svědectví; 1983; p. 149-155 ► Obsah ; n. 5; Samizdat; 1983; p. 6 stran strojop. ► Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku; n. 3; yr. 18; Curych : Svaz čs. Spolků ve Švýcarsku; 1985; p. 23-25 (text) ► Lettre internationale; n. 1; [S.l. : s.n.]; 1990; p. 73 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1983; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah; edice Petlice, sv. 296; Praha : ?; 1983; p. 415-424 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; p. 5-14 ◆ published bookHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 313-318; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 675-684; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 147-154; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 135-136 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 473-478 (pod názvem: Jego brocha; přel. Janusz Anderman); ISBN 978-83-65369-40-6 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: George Theiner [in: Index on Censorship; n. 1; yr. 13; Londýn : Writers and Scholars International; 1984; p. 13-14; ISBN 0306-4220] ► Polish, translator: Janusz Anderman [in: Zeszyty Literackie; n. 6; 01.01.1984; p. 55-58 (pod názvem: Jego brocha)] ◆ translation in published book ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Largo desolato; Milano : Ubulibri; 1985] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► Spanish, translator: Borja Ortiz de Gondra, Juan Antonio Hormigón [in: Memorandum y El error; Madrid : Publicaciones de la asocacion de directores de escena; 1990; p. 133-141 (překlad: Juan Antonio Hormigón); ISBN 84-87591-00-0] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 165-170] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 229-236; ISBN 5-280-01867-8] ► Dutch, translator: Sjoerd de Jong [in: Fout; Den Haag : Stichting Nederlands Dramatisch Werk STINEDRA; 1991] ► Dutch, translator: Kees Mercks [in: Tsjechoslowakije Verhalen van deze tijd; Amsterdam : Meulenhoff; 1991; p. 57-62 (pod názvem: Fout); ISBN 90-290-2582-4] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; p. 193-200; ISBN 88-11-64009-1] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 267-273 (překlad: George Theiner); ISBN 0-571-16059-X] ► English, translator: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; p. 267-273; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► French, translator: Erika Abrams, Marie Aymonin [in: Hôtel des Cimes suivi de Tant pis; Paříž : Gallimard; 1993; p. 87-99; ISBN 2-07-072926-5] ► German, translator: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; p. 231-238; ISBN 3-499-12880-2] ► Persian, translator: Mohsen Yalbafi [in: Operay garden; Teherán : Tajrobe; 2004] ► Persian, translator: Reza Mirchi [in: Eteraz; Note: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; p. 71-78 (pod názvem: Eshtebah)]

Letters to Olga
Correspondence; origination: 1983 - (1979-1983) ◆ translation in published book ► Japanese, translator: Itaru Iijima [in: Puraha gokuchuki : tsuma Oruga e no tegami; Tokio : Kobunsha; 1995; ISBN 4-7704-0838-2] ► Persian, translator: Forugh Puryavari [in: Namehay be Olga; Teherán : Roshangaran; 1996; ISBN 964-5512-45-X] ► Chinese, translator: Yongin Zhang [in: Yu zhong shu jian : zhi qin ai de Aoerjia (獄中書簡 : 致親愛的奧爾嘉); Note: přeloženo z angličtiny; Hong Kong : Greenfield Book Store; 1998; ISBN 962-339-038-6]

Autorská poznámka ke světové premiéře hry Chyba
Speeches; origination: 1983 - září ◆ published bookKorespondence 1978-2001; Praha : Akropolis; 2007; p. 477; ISBN 978-80-86903-54-5 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: George Theiner [in: Index on Censorship; n. 1; yr. 13; London : Writers & Scholars; 1984; p. 15 (Pod názvem: Many thanks to our Swedish friends); ISBN ISSN 0306-4220]

Variations on Folk Songs
Poetry; origination: 1983 ◆ published bookSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; ISBN 80-7215-094-4 (text)

Letter to Olga no. 163
Correspondence; origination: 22.1.1983 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 2; yr. 6; únor 1983; p. 4-5 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/3, roč. XIII; Note: Čtení na léto; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1983; p. 22-23 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 434-437 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 442-444 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 80-7106-000-3 ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 41-44; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 230-233; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 230-233; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 230-233; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 230-233; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 19-24 (datováno k 22.6.1983); ISBN 81-224-0915-6] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 116-119]

Letter to Olga no. 164
Correspondence; origination: 30.01.1983 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 1; yr. 6; leden 1983; p. 10 (úryvek) ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/2, duben, roč. XIII; Řím : Listy; 1983; p. 15 (Pod názvem: Z dopisu Václava Havla z vězení 30.1.1983) (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 310-312 (uveden jako č. 145); ISBN 3-499-15340-8] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; p. 184-185 (uveden jako č. 145); ISBN 90-6801-027-1] ► Dutch, translator: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; p. 184-185 (zkráceno); ISBN 90-261-0392-1] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; p. 335-337 (uveden jako č. 145); ISBN 972-42-0222-4] ► Portugese, translator: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; p. 341-343 (uveden jako č. 145)] ► Portugese, translator: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; p. 385-386 (uveden jako č. 145)] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; p. 310-312 (uveden jako č. 145); ISBN 3-499-12732-6]

Letter to Olga no. 165
Correspondence; origination: 5.2.1983 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 2; yr. 6; únor 1983; p. 6-7 (úryvek) ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/3, roč. XIII; Note: Čtení na léto; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1983; p. 22-23 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 437-439 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 445-447; ISBN 80-7106-000-3 ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 45-50; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 233-236; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 233-236; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 233-236; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 233-236; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 19-24 (datováno k 5.1.1983); ISBN 81-224-0915-6] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 119-121]

Gimme that!
Essay; origination: 19. 2. 1983 ◆ samizdat bookPísačky pro Dominika Tatarku. Pozdravy českých přátel ke 14. březnu 1983; [S.l. : s.n.]; 1983 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 217-219; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 225-227; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 394-396; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 41; ISBN 80-9000422-2-8]

An interview with Václav Havel (april 1983)
Interviews; origination: 1983 - duben ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 4; yr. 6; duben 1983; p. 16-21 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice: příloha; n. 2; yr. XIII; Řím : Listy; 1983; p. 1-7 (text) ► Nový domov; yr. 34; 19.05.1983; p. 8, 8, 16 (pod názvem: S Václavem Havlem hovoří Antoine Spire; rozhovor vyšel na pokračování ve 3 číslech z 19.5, 2.6. a 16.6 1983) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 3-15; ISBN 3-8914-055-6 (text) ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 11-23; ISBN 80-7106-000-3 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Note: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ translation in published periodikum ► French [in: Le Monde; n. 11881; yr. 40; 10. 4. 1983; p. 8 (pod názvem: Ma prison, mon pays...)] ► German [in: Frankfurter Rundschau; n. 84; 12.04.1983; p. 12 (pod názvem: Ich bin einfach auf der Seite der Wahrheit gegen die Lüge) (text)] ► Swedish [in: Dagens Nyheter; 08.05.1983; p. ? (pod názvem: Jag måste lära mig att andas) (text)] ► German [in: Tages Anzeiger; p. 45 (pod názvem: Auf der Seite der Wahrheit und gegen die Lüge) (text)] ► English [in: Index on Censorship; n. 6; yr. 12; Londýn : Writers and Scholars International; prosinec 1983; p. 3-7 (pod názvem: I take the side of truth); ISBN 0306-4220 (text)] ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 110-118 (pod názvem: Nienawidzic nie umiem i ciesze sie z tego)] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 223-239; ISBN 80-7089-134-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 237-248; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 237-248; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 237-248; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 237-248; ISBN 978-0-571-16521-4]

Havel, Václav > Janouch, František
Correspondence; origination: 17.4.1983 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 549-551 (Pod názvem: Václav Havel píše Františku Janouchovi o aktovce Chyba; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

Dopis Samuelu Beckettovi
Correspondence; origination: 17.4.1983 ◆ published periodikumTvar; n. 49-50; yr. 4; 1993; p. 16 (text) ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1252-1253; ISBN 80-7215-090-1 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 416 (Pod názvem: Milý Samueli Beckette); ISBN 978-80-7490-12-9

Havel, Václav > Opasek, Anastáz
Correspondence; origination: 24.4.1983 ◆ published periodikumStudie; n. 87,88,89; yr. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; p. 428 (Pod názvem: Opat Anastáz sedmdesátníkem)

I do not want to emigrate
Interviews; origination: 19.08.1983 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice; n. 5; yr. XIII; Řím : Listy; říjen 1983; p. 14-15 (Pod názvem: Interview s Václavem Havlem) (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 16-20; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 24-28; ISBN 80-7106-000-3 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Profil. Das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs ; n. 24; 1983; p. 32-34 (pod názvem: Ich will nicht emigrieren) (text)] ◆ non-published versions ► 1: Interview s Václavem Havlem (Michael Siegert) pro časopis Profil (rukopis) (text) ► 2: Interview s Václavem Havlem (Michael Siegert) pro časopis Profil (strojopis) (text)

A Note on the Staging of the Play Vyrozumění
Essay; origination: 27. 8. 1983 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 281-283; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 289-291; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 399-401; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 453-454; ISBN 978-80-7490-12-9

Answers to questions by a Scandinavian journalist
Interviews; origination: říjen 1983 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 21-22; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 29-30; ISBN 80-7106-000-3 ◆ non-published versions ► 1: Odpovědi na otázky skandinávského novináře (text)

Responsibility as Destiny
Essay; origination: 15.10.1983 ◆ published periodikumObsah; n. 11; Samizdat; 1983; p. 1-11 (samizdat, strojopis na průklepovém papíru) ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1984/3 čtení na léto, roč. XIV; Note: Václav Havel: Odpovědnost jako osud; Řím : Listy; 1984; p. 11-15 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1983; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah; edice Petlice, sv. 296; Praha : ?; 1983; p. 173-196 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 220-231; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 228-239; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 402-417; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2005; p. 361-369; ISBN 80-85778-48-3 ► Cirkus Havel; Brno : Větrné mlýny; 2008; p. 136-137; ISBN 978-80-86907-52-9 ◆ translation in published periodikum ► Polish [in: Zeszyty literackie; n. 19; yr. 1987; léto 1987; p. 133-139 (pod názvem: Odpowiedzialność jako los) (text)] ► Danish [in: Fredag 1988/18. Tidsskirft for Litteratur, Kultur & Politik; srpen 1988; p. 136-137; ISBN 87-01-17444-0] ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 119-127] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 167-182; ISBN 91-7868-144-8] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 161-172; ISBN 3-499-12838-1] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 96-107; ISBN 82-05-19088-7] ► Belorussian, translator: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; p. 402-417; ISBN 5-7815-1479-1] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 245-252; ISBN 979-523-306-8] ► Slovenian, translator: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004; p. 7-19 (pod názvem: Ansvar som öde); ISBN 961-6446-28-2]

Answers to questions by Der Spiegel magazine
Interviews; origination: prosinec 1983 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 23-29; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 31-37; ISBN 80-7106-000-3 (text)

Deset tezí o Chartě
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 1983 - prosinec ◆ published bookCharta 77: Dokumenty. 1977-1989 (1977-1983). Sv. 1; Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; 2007; p. XVII-XXV; ISBN 978-80-7285-085-3 (text)

Slaughter of Cattle
Essay; origination: 1984 - únor ◆ samizdat periodikumStřední Evropa; n. 1; [S.l. : s.n.]; 1984; p. 97-100 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1984/4, roč. XIV; Note: Václav Havel: Politika a svědomí/Hovězí porážka; Řím : Listy; 1984; p. 44-51 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 232-236; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 240-244; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 446-452; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 191-194; ISBN 978-80-969970-9-1

Largo Desolato
Dramatic text; origination: 1984 ◆ samizdat periodikumVokno; n. 8; yr. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; p. 3-6 (ukázka z 5. obrazu) ► Jednou nohou; n. 3-4; [S.l. : s.n.]; 1986 (nestr.) ◆ published periodikumSvědectví; n. 74; yr. XIX; Paříž : Svědectví; 1985; p. 385-418 ◆ samizdat bookLargo desolato. Hra o sedmi obrazech; Praha : Edice Expedice; 1984 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; p. 17-92 ◆ published bookLargo desolato; Praha : ?; 1985 ► Largo desolato: hra o sedmi obrazech; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1985 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; p. 9-104 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 319-372; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 685-760; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 275-344; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 139-142 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Theater Heute; n. 6; 01.06.1985; p. 41-50 (text)] ► Polish [in: Dialog 1989/7. Lipiec; Note: Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej; n. 7; yr. XXXIV; Varšava : Biblioteka Narodowa; 1989; p. 44-77; ISBN 0012-2041] ► Slovak, translator: Damian Vizár [in: Javisko; n. 5; yr. 22; Bratislava : Obzor; 1990; p. 278-297] ► Bulgarian, translator: Dora Janeva [in: Teatar; n. 11-12; yr. 43; 1990; p. 90-107] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Theater der Zeit; n. 10; yr. 45; 1990; p. 65-77] ◆ translation in published book ► German, translator: Joachim Bruss [in: Largo desolato: Schauspiel in sieben Bildern; Note: pracovní překlad do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984] ► Italian, translator: Gianlorenzo Pacini [in: Largo desolato; Milano : Ubulibri; 1985] ► English, translator: Marie Winn [in: Largo desolato; Note: pracovní překlad hry do angličtiny (clean final script); New York : New York Shakespeares festival; 1985] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Largo desolato: Schauspiel in sieben Bildern; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1985; ISBN 3-499-15666-0] ► English, translator: Tom Stoppard [in: Largo desolato (pracovní překlad); Note: pracovní překlad hry; 9.6.1986] ► English [in: The Best plays of 1985-1986; New York : Dodd, Mead & Co.; 1987; ISBN 978-0396088165 ] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Kuszenie : sztuka w dziesięciu obrazach ; Largo desolato : sztuka w siedmiu obrazach; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1987] ► English, translator: Tom Stoppard [in: Largo desolato; Londýn : Faber and Faber; 1987; ISBN 0-571-13777-6] ► English, translator: Tom Stoppard [in: Largo desolato: A Play in Seven Scenes; New York : Grove Press; 1987; ISBN 0-394-62265-0] ► Hungarian, translator: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; p. 225-297 (překlad: Endre Bojtár); ISBN 963-07-5068-6] ► Turkish, translator: Kemal Boztepe, Ülkü Akbaba [in: Largo desolato; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-151-9] ► Catalan, translator: Pere Grau i Rovira [in: Largo desolato: drama en set quadres; Barcelona : Edicions 62; 1990; ISBN 84-297-3054-0] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 237-292; ISBN 5-280-01867-8] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 261-331; ISBN 3-362-00500-4] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; p. 273-342; ISBN 86-19-01857-41] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 81-139; ISBN 83-7003-496-9] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 89-148 (pod názvem: Largo desolato); ISBN 973-23-0324-7] ► Breton, translator: Job Abasq [in: Largo desolato; Brest : Brud Nevez; 1993; ISBN 2-86775-133-0] ► English, translator: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► Icelandic [in: Largo desolato; Reykjavík : Leikfélag Reykjavíkur; 1996] ► Icelandic, translator: Baldur Sigurdsson, Brynja Benediktsdóttir, Olga María Franzdóttir [in: Largo desolato; Reykjavík : Leikfélag Reykjavíkur; 1996] ► Bulgarian, translator: Anželina Penčeva [in: Săvremenen češki teatăr; Sofia : Panorama pljus; 2004; p. 120-172] ► Portugese, translator: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; p. 185-274 (Pod názvem: Largo Desolato. Um drama em sete atos); ISBN 978-85-63198-05-1] ► Romanian, translator: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; p. 79-158; ISBN 978-606-588-216-4] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 479-532 (přel. Andrej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Editorial note to the collection of essays 'The Natural World as a Political Problem' (Přirozený svět jako politický problém)
Afterword - Foreword; origination: 1984 - červenec ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 245-248; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 253-256; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 470-474; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Thriller (The Thriller)
Essay; origination: 1984 - listopad ◆ samizdat periodikumJednou nohou ; n. 2; [S.l. : s.n.]; 1985 ► Jednou nohou ; n. 2; [S.l. : s.n.]; 1985 (nestr.) ► Vokno; n. 8; yr. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; p. 6-9 (vybrané pasáže) ◆ published periodikumPaternoster; n. 8; Vídeň : Zbyněk Benýšek; 1984; p. 2-7 (text) ► Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku; n. 11; yr. 18; Curych : Svaz čs. Spolků ve Švýcarsku; 1985; p. 1 (citát) ► Listy. Časopis československé socialistické opozice, čtení na léto, roč. XV; Note: Václav Havel: Thriller; n. 3; Řím : Listy; 1985; p. 65-67 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1984; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1985; p. 49-59 ◆ published bookRozmluvy. Filozoficko/Literární revue 1985/5; Londýn : Rozmluvy; 1985; p. 219-222 ► Do různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 52-56; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 60-64; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 506-512; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► French [in: Esprit; Note: Revue mensuelle; n. 108; Paříž : ?; 1985; p. 5-9 (pod názvem: Avons-nous besoin ďun nouveau mythe?) (text)] ◆ translation in published book ► English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 158-163 (přel. Paul Wilson ); ISBN 0-571-14040-3] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 151-154] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 101-106; ISBN 90-6801-246-0] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 141-145] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 285-290; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 285-290; ISBN 0-679-40027-3] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 89-96; ISBN 968-16-3511-6] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 97-104; ISBN 968-16-3511-6] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 285-290; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 285-290; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 179-185; ISBN 986-7854-25-X] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 162-168 (přel. Tünde Mészáros); ISBN 978-80-8101-575-5]

Notes on Largo Desolato
Essay; origination: 1984 - říjen ◆ samizdat periodikumVokno; n. 7; yr. 1985; [S.l. : s.n.]; jaro 1985; p. 3-5 ◆ published bookDo různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 292-298; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 497-505; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 552-557; ISBN 978-80-7490-12-9

Politics and Conscience
czech: html | pdf | word || english: html | pdf | word
Essay; origination: 1984 - únor; -; co-authors: Milan Vybulka, Petra Procházková ? published periodikum ? Listy. Časopis československé socialistické opozice 1984/4, roč. XIV; Note: Václav Havel: Politika a svědomí/Hovězí porážka; Řím : Listy; 1984; p. 44-51 ? Rozmluvy. Literární a filozofická revue 1984/3; Londýn : [s.n.]; 1984; p. 50-62 ? Svědectví; n. 72; yr. XVIII; Paříž : Svědectví; 1984; p. 621-635 ? Kontinuita ; n. 7-8; [S.l. : s.n.]; 1989; p. 6-7 (úryvek) ? published book ? Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Note: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; p. 77-91; ISBN 0-946-352-12-7 ? Do různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 33-51; ISBN 3-8914-055-6 ? Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 41-59; ISBN 80-7106-000-3 ? Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 39-56; ISBN 965-04-2129-7 ? Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 418-445; ISBN 80-7215-090-1 ? Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 145-161; ISBN 978-80-969970-9-1 ? translation in published periodikum ? Norwegian, translator: Anders Ekeland [in: Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfundssporsmørsmål; n. 6; Oslo : Aschehoug; 1984; p. 55-60 (Politikk og samvittighet); ISBN ISSN 0036-3928] ? French [in: Projet; p. 716-729 (pod názvem: La politique et la conscience)] ? English [in: The Salisbury Review; n. 2; p. 31-38 (pod názvem:Politics and Conscience)] ? German [in: Kontinent. Ost-West-Forum 1986/3; n. 3; Bonn / Stuttgart : Burg-Verl.; 1986; p. 6-17; ISBN ISSN : 0176-4179] ? Polish, translator: Dorota Rzymska [in: Libertas; Note: Kwartalnik społeczno-polityczny; n. 8; Paříž : Editions Spotkania; 1987; p. 22-41 (pod názvem: Polityka i sumienie)] ? Icelandic [in: Tímarit ; n. 1; Reykjavík : Reykjavík: Bókmenntafélagið Mál og mennin; 1990; p. 3-19; ISBN 0256-8438] ? translation in published book ? German, translator: Joachim Bruss [in: Politik und Gewissen; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; p. 1-28] ? Swedish [in: Politik och samvete; Note: Série : Rösten från Tjeckoslovakien 1; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1984; p. 5-24; ISBN 91-7810-141-7] ? English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 136-157 (pod názvem: Politics and conscience; přel. Erazím Kohák a Roger Scruton); ISBN 0-571-14040-3] ? Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 128-141] ? Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 183-210; ISBN 91-7868-144-8] ? French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 108-127; ISBN 82-05-19088-7] ? Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 128-140] ? French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 26-34; ISBN 80-9000422-2-8] ? Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 79-100; ISBN 90-6801-246-0] ? German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 81-114; ISBN 3-499-12838-1] ? Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 110-131 (pod názvem: Politik og samvittighed); ISBN 87-00-03365-4] ? Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 240-268; ISBN 80-7089-134-3] ? Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 247-277; ISBN 972-25-0552-1] ? English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 249-271; ISBN 0-679-40027-3] ? English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 249-271; ISBN 0-679-40027-3] ? Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 63-88; ISBN 968-16-3511-6] ? Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 71-96; ISBN 968-16-3511-6] ? Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 110-131; ISBN 87-00-12584-9] ? Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 199-228; ISBN 979-523-306-8] ? English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 249-271; ISBN 0-679-73811-8] ? English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 249-271; ISBN 978-0-571-16521-4] ? Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 107-122; ISBN 5-415-00394-0] ? German, translator: Joachim Bruss [in: Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. Klíma, Rádl, Patočka, Havel, Kosík; Note: "Obsahuje text Václava Havel ""Politik und Gewissen"""; Mnichov : DVA; 2002; p. 313-348; ISBN 3-421-05242-5] ? Chinese [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 13-37; ISBN 986-7854-26-8] ? English [in: In the Time of Shaking: Irish Artists for Amnesty International; Dublin : Dublin: Art for Amnesty; 2004; p. 11 (citát); ISBN 0-9547258-0-8] ? Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 122-138] ? English [in: The Czech reader: history, culture, politics; Durham / Londýn : Duke University Press; 2010; p. 440-456 (překlad: Erazim Kohák a Roger Scruton); ISBN 978-0-8223-4794-1 ] ? English [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Note: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; p. 290-308; ISBN 1-935191-36-5] ? Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 175-203 (pod názvem: Politika i sumljennie); ISBN 978-609-95632-6-8] ? Azerbaijani , translator: Nicat Məmmədbəyli, Nicat Qarayev [in: Susqunluğun anatomiyasu; Siyasət və Vicdan; Baki : N!DA ; 2015; p. 60-99; ISBN 978-9952-494-48-8]

Havel, Václav > Pelikán, Jiří
Correspondence; origination: 29.3.1984 ◆ published bookArchiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu; Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2011; p. 57 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-6-5 (ČSDS); 978-80-7036-302-7 (Národní muzeum)

Žaloba na Škvoreckého
czech: html | pdf | word
Articles; origination: 1. 4. 1984 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 453-455; ISBN 80-7215-090-1 (text)

A letter to the peace congress
Correspondence; origination: 13. 5. 1984 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 5; yr. 7; květen 1984; p. 13 ◆ published periodikumStudie; n. 93-94; Řím : Křesťanská akademie; 1984; p. 336-337 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 456-457; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 11-32; ISBN 3-924020-15-9]

Life in Vidrholec
Essay; origination: 5. 7. 1984 ◆ samizdat periodikumObsah; n. 9; září 1984 ◆ published periodikumSvědectví; n. 73; yr. XIX; Paříž : Svědectví; 1984; p. 181-185 ◆ samizdat bookIn Memoriam B. F.; Note: strojopis; [S.l. : s.n.]; 1984; p. 1-10 ► Z Obsahu 1984; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1985; p. 383-399 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 237-244; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 245-252; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 458-469; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Marks, Stephen
Correspondence; origination: 7.7.1984 ◆ published bookPříběh Edice Expedice; Note: Sešity Knihovny Václava Havla 16; Praha : Knihovna Václava Havla; 2014; p. 72 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-87490-22-8

Six Notes on Culture
Essay; origination: 11. 8. 1984 ◆ samizdat periodikumJednou nohou ; n. 1; [S.l. : s.n.]; 1985 (nestr.) ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1984/5, roč. XIV; Note: Václav Havel: Šest poznámek o kultuře; Řím : Listy; 1984; p. 1-5 ► Acta ; Note: Čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury; n. 1; yr. 1; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1987; p. zadní strana obálky (úryvek); ISBN 3-89014-039-4 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 133-144; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 141-152; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 475-491; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty; Praha : Academia; 2001; p. 377-382; ISBN 80-200-0930-2 ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2005; p. 256-265; ISBN 80-85778-48-3 ◆ translation in published periodikum ► French [in: Lettre internationale; n. 3; hiver 84-85; p. 70-71 (pod názvem: Prague) (text)] ► English [in: Kosmas 1984/2, roč. 3, 1985/1, roč.4; Pittsburgh : Czechoslovak Society of Arts & Sciences; 1985; p. 39-48; ISBN ISSN 0731-5430] ► English [in: Cardozo Studies in Law and Literature; n. 1; yr. 2; 1990; p. 43-52 (pod názvem: Six Asides About Culture); ISBN 1535-685X] ◆ translation in published book ► English [in: A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki; Stockholm-Vienna : Stockholm-Vienna; 1985; p. 129-141; ISBN 91-970777-0-4] ► English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 123-135 (pod názvem: Six asides about culture; přel. Erazim Kohák); ISBN 0-571-14040-3] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 142-150] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 211-226; ISBN 91-7868-144-8] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 118-127] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 128-39; ISBN 82-05-19088-7] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 191-203; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 272-284; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 272-284; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 272-284; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 272-284; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 273-289; ISBN 979-523-306-8] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 123-132; ISBN 5-415-00394-0] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 124-134 (pod názvem: Šest zametok o kulture = шесть заметoк о культуре); ISBN 5-87902-053-3] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 163-178; ISBN 986-7854-25-X] ► German, translator: Irina Wutsdorff [in: Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989; Ostfildern : Hatje Cantz; 2007; p. 249-254; ISBN 978-3-7757-1956-8]

Příspěvek do sborníku Achimu Benningovi
Articles; origination: 13.8.1984 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 90-92; ISBN 978-80-7490-12-9

A Letter from Karel Trinkewitz's Novel '1472 steps'
Essay; origination: 14.08.1984 ◆ published periodikumProměny; n. 4; yr. 26; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1989; p. 72-74 (pod názvem: Dopis Václava Havla z románu K. Trinkewitze "1472 kroků" (1985)); ISBN 0033-1058 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 601-605; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► English / German / Italian [in: Life is a collage; Colognola ai Colli : A. Parise; 1999; p. 30-32 (pouze německy)]

A letter to the Attorney General (September 1984)
Correspondence; origination: 26.9.1984 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 10; yr. 7; říjen 1984; p. 3-4 (Pane generální prokurátore) ◆ published periodikumStudie; n. 96 (VI); Řím : Křesťanská akademie; 1984; p. 584-586 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 333-336; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 341-344; ISBN 80-7106-000-3

Answer to the Invitation to a Discussion On the Peace Movement
Essay; origination: 1. 10. 1984 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 337-338; ISBN 3-8914-055-6 (text) ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 345-346; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 492-494; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis mládežnické organizaci do Vídně
Correspondence; origination: 1. 10. 1984 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 10; yr. 7; říjen 1984; p. 16-17 (Milí přátelé) ◆ published periodikumStudie; n. 96 (VI); Řím : Křesťanská akademie; 1984; p. 586-587 (text)

Dopis Jaroslavu Seifertovi
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 11. 10. 1984 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 495-497; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Tesař, Jan
Correspondence; origination: 16.11.1984 ◆ samizdat periodikumDialogy; n. 7-8; yr. 9; Brno / Praha : Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Jan Tesař; 1985; p. 92-93

A Cry of Apprehension
Articles; origination: 1985 - říjen ◆ samizdat periodikumObsah; n. 10; Samizdat; říjen 1985 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice; n. 3; yr. XVI; Řím / Praha : Jiří Pelikán; květen 1986; p. 39-40 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1985; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1986; p. 414-421 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 254-257; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 262-265; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 585-590; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 195-205; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 265-272 (pod názvem: Uppvaknandets skrik); ISBN 91-7868-144-8] ► Slovak [in: Démon súhlasu; Bratislava : Archa; 1991; p. 5-9; ISBN 80-7115-019-3]

Temptation
Dramatic text; origination: 1985 ◆ published periodikumHost ; n. 2-3; [S.l. : s.n.]; 1986-1987; p. nestr. ◆ samizdat bookPokoušení: hra o deseti obrazech; Note: edice Mozková mrtvice, sv. 11; [S.l. : s.n.]; 1985 ► Pokoušení. Hra o deseti obrazech; Praha : Edice Expedice; 1985 ► Pokoušení: hra o deseti obrazech; Note: edice Mozková mrtvice, sv. 11; [S.l. : s.n.]; 1985; p. 165-204 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; p. 99-196 ◆ published bookPokoušení; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1986 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; p. 105-212 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 373-432; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 761-856; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 345-430; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; p. 144-146 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ various publicationsVáclav Havel: Pokoušení; Dramatický text Program; Note: program k divadelní inscenaci; Praha : Národní divadlo; 2004; p. 68-135; ISBN 80-7258-13-150-3 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: George Theiner [in: Index on Censorship; n. 10; yr. 15; Londýn : Writers and Scholars International; 1986; p. 22-43; ISBN 0306-4220] ► English [in: American Theatre; n. 3; p. 1-18 (text)] ◆ translation in published book ► Italian, translator: Joachim Bruss [in: Die Versuchung: Schauspiel in 10 Bildern; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1986] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Die Versuchung: Schauspiel in zehn Bildern; Note: pracovní překlad hry Pokoušení do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1986] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Kuszenie : sztuka w dziesięciu obrazach ; Largo desolato : sztuka w siedmiu obrazach; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1987] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: Fristelse; Viby J. : Kimære; 1988; ISBN 87-7711-036-6] ► English, translator: George Theiner [in: Temptation; Londýn : Faber and Faber; 1988; ISBN 0-571-15105-1] ► English, translator: Marie Winn [in: Temptation; New York : Grove Press; 1989; ISBN 0-8021-3100-X] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 109-200; ISBN 3-499-12737-7] ► Turkish, translator: Sevgi Sanli [in: Şeytan Çelmesi; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-140-3] ► Hungarian, translator: Endre Bojtár, György Varga [in: Kísértés, Területrendezés; Budapešť : Interart; 1990; p. 15-104; ISBN 963-8035-08-0] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 293-356; ISBN 5-280-01867-8] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pazite! Iskušenje, Asancia; Note: edice: Književnost u egzilu; Gornji Milanovac : Dečje novine; 1990; p. 5-108; ISBN 86-367-0354-9] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 95-184; ISBN 3-362-00500-4] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 140-218; ISBN 83-7003-496-9] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 273-352 (pod názvem: Ispita); ISBN 973-23-0324-7] ► French, translator: Erika Abrams [in: Tentation, Assainissement; Paříž : Gallimard; 1991; p. 7-120; ISBN 2-07-072409-3] ► Italian, translator: Kees Mercks [in: De verzoeking: een toneelstuk in tien scènes; Amsterdam : International Theatre & Film Books ; 1992; ISBN 90-6403-299-8] ► English, translator: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; p. 533-600 (pod názvem: Kuszenie; přel. Andrej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Preface to the collection of philosophical essays Hostina
Afterword - Foreword; origination: 1985 - květen ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 249-253; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 257-261; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 568-573; ISBN 80-7215-090-1 (text)

From the notes written for the staging of Largo Desolato
Articles; origination: 1985 ◆ samizdat periodikumVokno; n. 8; yr. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; p. 6-9 (text)

Vokno Inquires: Why isn't Kopřiva Named Vaněk?
Articles; origination: 01.01.1985 ◆ samizdat periodikumVokno; n. 8; yr. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; p. 11 (text)

An answer for the enquiry of the European Cultural Forum
Essay; origination: 1985 - duben ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/5, roč. XVI; Řím : Listy; 1986; p. 5-6 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 148-152; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 156-160; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 562-567; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► English [in: A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki; Stockholm-Vienna : Stockholm-Vienna; 1985; p. 72-75; ISBN 91-970777-0-4] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 207-211; ISBN 90-6801-246-0]

On the Magazine Obrys
Essay; origination: 1985 - září; co-authors: Havel Václav ◆ published periodikumObrys ; n. 3; yr. 5; Mnichov : Stroz; 1985; p. 14 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 584; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Answer to the Invitation to an International Colloquium
Articles; origination: 8. 1. 1985 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 339-340; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 347-348; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 513-514; ISBN 80-7215-090-1 (text)

An answer for the enquiry of Lenka Procházková
Articles; origination: 11. 3. 1985 ◆ published periodikumObsah; n. 3; yr. 5; 1.3.1985 ► Obrys; n. 4; yr. 5; Mnichov : Stroz; 1985; p. 19-20 (Anketa Lenky Procházkové...A co si o tom myslíte vy?) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 145-147; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 153-155; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 515-518; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 204-206; ISBN 90-6801-246-0]

Author's afterword to the book Ztížené možnosti (Increased Difficulties)
Afterword - Foreword; origination: 17. 3. 1985 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 291-293; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 299-301; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 519-522; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 455-457; ISBN 978-80-7490-12-9

Anatomy of a Reticence
Essay; origination: 1985 - duben; - ◆ published periodikumSvědectví; n. 73; yr. XIX; Paříž : Svědectví; 1984; p. 569-591 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1985/2 příloha: příspěvek Václava Havla mírovému kongresu v Amsterodamu; Note: Václav Havel: Anatomie jedné zdrženlivosti; Řím : Listy; 1985; p. 1-12 (příloha časopisu) ◆ samizdat bookAnatomie jedné zdrženlivosti; Note: strojopis; [S.l. : s.n.]; 1985 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 57-83; ISBN 3-8914-055-6 ► Moc bezmocných; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 5-64; ISBN 80-7106-005-4 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 65-91; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 523-561; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Kursbuch 81 - Die andere Hälfte Europas; Berlín : Kursbuch Verlag; 1985; p. 35-54] ► English, translator: Erazim Kohák [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 5; 1986; p. 1-23 (pod názvem: An Anatomy of Reticence ); ISBN 0748-0164] ► Dutch [in: Intermediair; n. 7; yr. 22; 1986; p. 11-73 (pod názvem: De anatomie van terughoudendheid) (text)] ► Swedish [in: Agora; n. 1; p. 6-16 (pod názvem: En reservationens anatomi; esej publikován v doprovodu Antikódů)] ◆ translation in published book ► English, translator: Erazim Kohák [in: The Anatomy of a Retience. Eastern European Dissidents and the Peace Movement in the West; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1985; p. 5-32] ► English, translator: Erazim Kohák [in: The Anatomy of a Reticence. Eastern European Dissidents and the Peace Movement in the West; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1986; ISBN 91-7810-361-4] ► English [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; p. 164-196 (Anatomy of reticence; přel. Erazim Kohák); ISBN 0-571-14040-3] ► Danish [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; p. 169-205; ISBN 87-01-40214-5] ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 155-174] ► French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 227-264; ISBN 91-7868-144-8] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Dazwischen. Ostmitteleuropäische Reflexionen; Frankfurt nad Mohanem : Suhrkamp Verlag; 1989; p. 34-64; ISBN 3-518-11560-X] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 107-136; ISBN 90-6801-246-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 115-160; ISBN 3-499-12838-1] ► Korean, translator: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; p. 146-162] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► Danish [in: Et forbeholds anatomi; Kodaň : Det Udenrigspolitiske Selskab; 1990; p. 5-42; ISBN 87-89499-03-4] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 105-142; ISBN 968-16-3511-6] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 291-322; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 291-322; ISBN 0-679-40027-3] ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 57-82; ISBN 965-04-2129-7] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 97-134; ISBN 968-16-3511-6] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 1-43; ISBN 979-523-306-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 291-322; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 291-322; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 139-160] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 13-40; ISBN 978-83-268-1223-1] ► Azerbaijani , translator: Nicat Məmmədbəyli, Nicat Qarayev [in: Susqunluğun anatomiyasu; Siyasət və Vicdan; Baki : N!DA ; 2015; p. 5-59; ISBN 978-9952-494-48-8]

An open letter to the International Days of Freedom and Human Rights
Correspondence; origination: 25. 5. 1985 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě; n. 7; yr. 8; Praha : Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77; 1985; p. 13 ◆ published periodikumČeské slovo; n. 6; p. 4 (pod názvem: Havel: "...aby byl svět lepší") (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 341-342; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 349-350; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 574-575; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 204-206 (pod názvem: List da udzelnikau "Mižnarodnych dzen slabodau i pravou čalaveka"); ISBN 978-609-95632-6-8]

An open letter to general Wojciech Jaruzelski
Correspondence; origination: 27. 5. 1985 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě; n. 7; yr. 8; Praha : Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77; 1985; p. 12 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 343; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 351; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 576; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Kontinent; n. 4; Oktober-Dezember 1985; p. 17 (pod názvem: Václav Havel an General W. Jaruzelski) (text)]

Dopis washingtonské nadaci National Endowment for Democracy
Correspondence; origination: 29.6.1985 ◆ published bookArchiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu; Note: ISBN: 978-80-7036-302-7 (Národní muzeum); Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2011; p. 73 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-6-5 (ČSDS)

Havel, Václav > Skilling, Harold Gordon
Correspondence; origination: 29.6.1985 ◆ published bookGordon Skilling. Život a dílo / Life and Work; Note: Katalog k výstavě. ISBN: 978-80-7036-347-8 (Národní muzeum); Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2012; p. 60 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-7-2 (ČSDS)

On the Vaněk Playlets
Essay; origination: 25. 7. 1985 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 294-297; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 302-305; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 577-581; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 530-532; ISBN 978-80-7490-12-9

A letter to the peace congress in Hannover
Correspondence; origination: 22. 8. 1985 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 9; yr. 8; 4.7.1985; p. 18 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 344-345; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 352-353; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 582-583; ISBN 80-7215-090-1 (text)

A letter to the Attorney General of the Czechoslovak Socialist Republic (August 1985)
Correspondence; origination: 25.08.1985 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 346-353; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 354-361; ISBN 80-7106-000-3 ◆ non-published versions ► 1: Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (text)

An Answer to Young Christians
Essay; origination: 12. 11. 1985 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1986; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1987; p. 470-483 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 153-159; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 161-167; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 591-600; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 212-218; ISBN 90-6801-246-0] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 349-355; ISBN 978-83-268-1223-1]

Radok Today
Essay; origination: 1986 - duben ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 1; Praha : ?; 1986; p. 174-181 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1987 - červen: čtení na léto; Note: Václav Havel: Radok dnes; n. 3; yr. 17; Řím : Listy; 1987; p. 133-135 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 305-312; ISBN 3-8914-055-6 ► Voices from Czechoslovakia 3. About Theatre; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1989; p. 40-48; ISBN ISSN 0282-2520 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 313-320; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 650-660; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 372-378; ISBN 978-80-7490-12-9

Milan Horáček's Visit to Czechoslovakia
Essay; origination: 1986 - leden ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 6; yr. 9; 1986; p. 10 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/2, roč. XVI; Note: Václav Havel: O návštěvě Milana Horáčka; Roma : Listy; 1986; p. 23 (pod názvem: O návštěvě M. Horáčka) ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 609-611; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Far Away from the Theatre
Essay; origination: 1986 - březen ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 1; Praha : ?; 1986; p. 132-134 ◆ published periodikumProměny; n. 2; yr. 24; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 24.02.1987; p. 113-116 (jako součást článku: Dramatik bez divadla); ISBN 0033-1058 (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 298-304; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 306-312; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 635-643; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 84-89; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ translation in published periodikum ► Norwegian [in: Arken; n. 3; yr. 9; 01.01.1986; p. 6-9 (pod názvem: Frernt fra teatret) (text)] ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 297-306; ISBN 91-7868-144-8]

Disturbing the Peace
Interviews; origination: 1985-1986 ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 1; Praha : ?; 1986; p. 135-137 (úryvek) ► Vokno; n. 12; yr. 1987; [S.l. : s.n.]; léto 1987; p. 125-127 (výňatek z knihy) ◆ published bookDálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou; Londýn : Rozmluvy; 1986; ISBN 0-946-352-36-4 ► Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou; Note: Sv. 233 / Na titulním listě uveden vznik: Bonn / Praha 1985/1986; Praha : Edice Expedice; 1986 ► O československém vězeňství - sborník; Note: dvě odpovědi; Praha : Charta 77; 1988; p. 40-43 (úryvek) ► Dálkový výslech; Praha : Melantrich; 1989; ISBN 80-7023-038-X ► O československém vězeňství (sborník Charty 77); Praha : Orbis; 1990; p. 73-79 (úryvek pod názvem: Dvě odpovědi); ISBN 80-235-0009-0 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 699-917; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Dálkový výslech; Praha : Academia; 2000; ISBN 80-200-0801-2 ► Václav Havel - Rozhovory s Karlem Hvížďalou; Praha : Galén; 2011; p. 9-168; ISBN 978-80-7262-718-9 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 25-66 (úryvky); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně; Note: edice Olivovníky; Praha : Galén; 2013; p. 13-68; ISBN 978-80-7262-971-8 ► Síla věcnosti Olgy Havlové; Note: Rozš. a přeprac. vydání knihy Síla věcnosti : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů;; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; p. 15 (úryvek); ISBN 978-80-87490-21-1 ◆ translation in published periodikum ► English, translator: George Theiner [in: Index on Censorship; n. 10; yr. 15; Londýn : Writers and Scholars International; 1986; p. 19-21 (úryvek publikován pod názvem: My temptation); ISBN 0306-4220] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 12-58 (úryvek pod názvem: Zaoczne przesłuchanie; překlad: Jacek Illg); ISBN 0324-8305] ► Russian [in: Literaturnoje obozrenije; Note: podnázev: Ježemesjačnyj žurnal kritiki i bibliografii ; n. 10; Moskva : Sovetskij pisatel’; 1990; p. 34-44 (úryvek); ISBN ISSN 0321-2904] ► English, translator: Paul Wilson [in: The New York Review of Books; n. 10; yr. 37; 14.6.1990 (úryvek pod názvem: Reflections on a Paradoxical Life)] ◆ translation in published book ► Polish [in: Eseje polityczne; 1984; p. 24-39 (úryvek)] ► Swedish, translator: Karin Mossdal, Miloslava Slavíčková [in: Fjärrförhör. Samtal med Karel Hvížďala; Stockholm : Ordfronts Förlag; 1987; ISBN 91-7324-288-8] ► Hungarian, translator: György Varga [in: Távkihallgatás: Karel Hvížďala beszélgetései Václav Havellel / Tiltakozás; Budapešť : Interart; 1989] ► Polish, translator: Jacek Illg [in: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďala; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1989] ► Finnish, translator: Kirsti Siraste [in: Asioista Kuultuna. Toimittanut Karel Hvížďala; Helsinky : Kirjayhtymä; 1990; ISBN 951-26-3438-4] ► Swedish, translator: Miloslava Slavíčková [in: Fjärrförhör; Dánsko : ManPocket; 1990; ISBN 91-7642-562-2] ► Italian, translator: Giancarlo Fazzi [in: Interrogatorio a distanza. Conversazione noc Karel Hvížďala; Milano : Garzanti; 1990; ISBN 88-11-59838-9] ► Turkish, translator: Leman Çalişkan [in: Uzaktan Soruşturma; Istanbul : AFA Yayincilik; 1990; ISBN 975-414-059-6] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 5-14 (úryvky); ISBN 5-280-01867-8] ► Portugese, translator: Lya Luft [in: Entrevista a distância; Sao Paulo : Siciliano; 1991; ISBN 85-267-0359-5] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Fernverhör; Berlín : Rowohlt; 1991; ISBN 3-499-12859-4] ► Japanese, translator: Kazuko Sasaki [in: Haveru jiden; Tokio : Iwanami Shoten; 1991; ISBN 00-001871-X] ► Russian [in: Zaočnyj dapros: razgovor s Karelom Gviždjaloj; Moskva : Novosti; 1991; ISBN 5-7020-0198-2] ► Chinese [in: Haweier zizhuan (哈韦尔自传); Note: přeloženo z angličtiny: Disturbing the Peace, New York: Random House 1991 (přel. Paul Wilson); Peking : Dong fang chu ban she; 1992; ISBN 7-5060-0298-1] ► English [in: Theatre - Theory - Theatre: The Major Critical Texts from Aristotle adne Zeami to Soyinka and Havel; New York : Applause Theatre and Cinema Books; 2000; p. 483-490 (úryvek publikován pod názvem: Writing for the Stage); ISBN 1-55783-527-6] ► Chinese, translator: anonym [in: Lai zi yuanfang de kaowen (來自遠方的拷問); Boston : Qing xiang chu ban she; 2003; ISBN 957-28408-0-0] ► Czech [in: Vzpoury. Rozhovory; Praha : Galén; 2010; p. 29-172; ISBN 978-80-7262-658-8] ► Polish [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Note: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; p. 205-209,217-218 (úryvky); ISBN 978-83-926273-1-9] ◆ non-published versions ► 1: Dálkový výslech; Originál na 8 audiokazetách (90min) v krabičce. (text)

On the Way to the Last One
Essay; origination: 1986 - prosinec ◆ samizdat periodikumParaf (PARalelní Akta Filozofie) ; n. 5; Praha : Václav Benda; 1986; p. 105-106 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 266-268; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 274-276; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 695-697; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Feuilletons by Ludvík Vaculík
Essay; origination: 1986 - březen ◆ published periodikumObrys ; n. 2; yr. 6; [S.l. : s.n.]; 1986; p. 17-18 ◆ samizdat bookZ Obsahu 1986; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1987; p. 584-590 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 260-263; ISBN 3-8914-055-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 630-634; ISBN 80-7215-090-1 (text)

An answer for an enquiry of Harold Gordon Skilling
Essay; origination: 1986 - duben ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 165-168; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 173-176; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 644-649; ISBN 80-7215-090-1 (text)

A Note on Ten Poems of Jiří Kuběna
Essay; origination: 1986 - květen ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 264-265; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 272-273; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 661-663; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sešity KVH 2010/1. Masky, kresby a obrazy. Katalog k výstavě; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; p. 61-62; ISBN 978-80-903518-1-3

Jaroslav Seifert Has Died
Essay; origination: 13. 1. 1986 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 258-259; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 266-267; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 606-608; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Die Tageszeitung; 13.01.1986 (pod názvem: "Die Pest wütet bis auf den heutigen Tag")]

Statement on receiving the Erasmus Prize
Essay; origination: 22. 1. 1986 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 612; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Urribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 135-144; ISBN 968-16-3511-6] ◆ various translation ► Czech / Dutch / English [in: Praemium Erasmianum MCMLXXXVI; Brožura Program; Amsterdam : Foundation Praemium Erasmianum; 1986]

The Erasmus Prize
Speeches; origination: 1986 - březen; - ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 13; yr. 9; 1986; p. 21-23 ◆ published periodikumObsah; n. 07-08; [S.l. : s.n.]; 1986 ► Svědectví; n. 79; yr. XX; Paříž : Svědectví; 1986; p. 543-548 (Pod názvem: Chvála bláznovství) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 84-90; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 92-98; ISBN 80-7106-000-3 ► Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 83-89; ISBN 965-04-2129-7 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; p. 9-12 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 613-622; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 27, 44 (citáty); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 224-235; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ various publicationsPraemium Erasmianum MCMLXXXVI; Program; 13. 11. 1986 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; n. 6; 1987; p. 47-52; ISBN 0748-0164] ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 171-178 (úryvek pod názvem: Pochwała głupoty; překlad: Piotr Godlewski); ISBN 0324-8305] ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 179-183] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 307-318; ISBN 91-7868-144-8] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 137-143; ISBN 90-6801-246-0] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 140-146; ISBN 82-05-19088-7] ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 33-39; ISBN 3-924020-15-9] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 132-139 (pod názvem: Takketale); ISBN 87-00-03365-4] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 143-152; ISBN 968-16-3511-6] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 132-139; ISBN 87-00-12584-9]

Havel, Václav > Landovský, Pavel
Correspondence; origination: 16.3.1986 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 560-568 (Pod názvem: Václav Havel píše Pavlu Landovskému ke zkouškám Pokoušení v Brugtheatru); ISBN 978-80-7490-12-9

Two Notes on Charter 77
Essay; origination: 29. 3. 1986 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; Note: mimořádné číslo; yr. 9; květen 1986; p. 2-4 ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/4, roč. XVI; Note: Václav Havel: Dvě poznámky o Chartě 77; Řím : Listy; 1986; p. 1-3 ► Proměny; n. 2; yr. 24; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 24.02.1987; p. 5-9 (jako součást článku: Co je a co není Charta 77, pod návem: Dvě poznámky o Chartě); ISBN 0033-1058 (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 160-164; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 168-172; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 623-629; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► French [in: L'autre Europe; n. 11-12; 01.01.1986; p. 20-22 (jako součást článku: Un bilan de la Charte 77) (text)] ◆ translation in published book ► Polish, translator: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; p. 175-178] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 219-224; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 323-327; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 323-327; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 323-327; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 323-327; ISBN 978-0-571-16521-4]

Havel, Václav > Redakce Práva lidu
Correspondence; origination: 14.4.1986 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 6; yr. 9; 1986; p. 11

O Pokoušení s Václavem Havlem
Discussion; origination: 23.6.1986 ◆ samizdat bookFaustování s Havlem. Sborník věnovaný Václavu Havlovi k padesátinám; Note: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1986; p. 198-245 ◆ published bookFaustování s Havlem. Úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení; Note: svazek 1; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; p. 149-186; ISBN 978-80-903518-3-7

On the Meaning of Charter 77
Essay; origination: 1986 - červenec ◆ published periodikumListy; Note: podtitul: Časopis československé socialistické opozice ; n. 4; yr. XVII; Řím : Listy; 1987; p. 52-57 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 91-107; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 99-115; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 664-686; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 162-190; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ translation in published periodikum ► Danish [in: Information Lørdag Søndag; p. 9 (pod názvem: Historien er kommet tilbage til os) (text)] ► Swedish [in: Dagens Nyheter; 18.01.1987 (pod názvem: Dagens Nyheters Frihetspris till Charta 77) (text)] ◆ translation in published book ► English, translator: A. G. Brain [in: Ten Years of Charter 77; Hanover : CSDS; 1986; p. 7-31; ISBN 3-89014-033-5 (text)] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 273-296; ISBN 91-7868-144-8] ► French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 144-162; ISBN 90-6801-246-0] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 147-162; ISBN 82-05-19088-7] ► Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 18-25; ISBN 80-9000422-2-8] ► Serbian, translator: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Note: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; p. 183-185; ISBN 86-81439-08-1] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 145-168; ISBN 968-16-3511-6] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 153-176; ISBN 968-16-3511-6] ► Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 77-104; ISBN 972-25-0552-1] ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 207-231 (pod názvem: pra sens Chartyi 77); ISBN 978-609-95632-6-8]

Havel, Václav > Janouch, František
Correspondence; origination: 7.7.1986 ◆ published bookO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 82-83 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

A letter to Milan Uhde
Correspondence; origination: 22. 8. 1986 ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 2; Praha : ?; 1987; p. 337-342 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 313-318; ISBN 3-8914-055-6 ► O divadle 1: 1986-9 [sborník]; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 246-250; ISBN 80-7106-018-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 321-326; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 687-694; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 406-410; ISBN 978-80-7490-12-9

A human face in Prague
Interviews; origination: 1986 - listopad ◆ translation in published periodikum ► English [in: East European Reporter; n. 3; yr. 2; London : East European Reporter; 1987; p. 12-17 (pod názvem: Between Ideals and Utopias. A Conversation with Václav Havel); ISBN 0267 808X (text)] ► English [in: The Times Literary Supplement; n. 4; p. 81-83 (pod názvem: Doing without utopias) (text)] ► English [in: New Socialist; n. 46; p. 24-28 (pod názvem: The Existential Revolution) (text)] ► Serbian [in: Književne novine; n. 733; p. 13-14 (pod názvem: Cudbina sveta je nedeljiva) (text)] ► English [in: Harper’s Magazine; Note: Jde o výběr otázek z rozhovoru pro The Times Literary Supplement; n. 1645; p. 23-27 (pod názvem: The Regime within) (text)] ► English [in: New Politics; n. 3; p. 112-132 (pod názvem. Living in Truth in Prague) (text)] ► Norwegian [in: Morgenbladet; p. 24-25 (pod názvem: Mellom idealer og utopier) (text)] ► French [in: L'autre Europe; n. 15; p. 75-87 (pod názvem: Totalitarisme, utopie, politique) (text)] ◆ non-published versions ► 1: A human face in Prague; Strojový přepis rozhovoru s V. Havlem (text)

Answers to questions concerning the Paris premiere of The Beggar's Opera
Correspondence; origination: 1.1.1987 - leden ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 319-320; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 327-328; ISBN 80-7106-000-3 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 524-525; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ non-published versions ► 1: Costaz, Gilles > Havel, Václav; otázky na rozhovor pro Le Matin (text) ► 2: Havel, Václav > Costaz, Gilles; odpovědi na otázky pro Le Matin-překlad (text)

A Meeting with Gorbachev
Essay; origination: 1987 - červenec ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1987/5, roč. XVII; Řím : Listy; 1987; p. 47-48 ◆ samizdat bookZ obsahu 1987; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1988; p. 426-432 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 169-171; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 177-179; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 960-963; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Granta; n. 23; yr. 1988; Spring 1988; p. 13-15 (pod názvem: Meeting with Gorbachev); ISBN 014-00-8603-X] ► Danish [in: Fredag 1988/18. Tidsskirft for Litteratur, Kultur & Politik; srpen 1988; p. 8-10 (pod názvem: Mit møde med Gorbatjov); ISBN 87-01-17444-0] ► Swedish [in: Sydsvenskan Dagbladet; 04.03.1989; p. 4 (pod názvem: Möte med Gorbatjov)] ◆ translation in published book ► German [in: Glasnost; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1987; p. 26-39; ISBN 3-499-12235-9] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 349-354; ISBN 91-7868-144-8] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 225-227; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 351-354; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 351-354; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 351-354; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 351-354; ISBN 978-0-571-16521-4]

Co lze a co nelze očekávat od těchto Lidových novin
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 1987 - září ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 964-965; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Pig
Fictitious interview; origination: 1987 ◆ samizdat periodikumNový Brak 1987/10; n. 10; prosinec 1987 ◆ published bookPrase aneb Václav Havel´s hunt for a pig; Praha : Gallery; 2001; ISBN 80-86010-46-5 ► Prase aneb Václav Havel´s hunt for a pig; Praha : Gallery; 2010; ISBN 978-80-86990-46-0 ◆ translation in published book ► English, translator: Edward Einhorn [in: The Pig or Václav Havel's Hunt for a Pig and Ela, Hela and the Hitch; Note: jako spoluautor hry Prase uveden Vladimír Morávek, autor scénické úpravy hry; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-9-3]

Redevelopment
Dramatic text; origination: 1987 ◆ samizdat periodikumRevolver Revue; n. 9; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ published periodikumPremiéra: programový bulletin - Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého; n. předjaří; yr. 1989/1990; Praha : Realistické divadlo; 01.01.1990; p. 14-30; ISBN 0862-4836 ◆ samizdat bookHry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; p. 199-278 ◆ published bookAsanace: hra o pěti jednáních; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1988 ► Asanace: hra o pěti jednáních; Praha : Galaxie; 1990; ISBN 80-85204-00-2 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; p. 213-305 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 433-486; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 857-940; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 431-506; ISBN 978-80-7443-037-4 ◆ translation in published periodikum ► Polish, translator: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; n. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; p. 180-251 (pod názvem: Rewaloryzacja; překlad: Andrzej Sławomir Jagodziński); ISBN 0324-8305] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Theater heute; n. 11; yr. 30; 1989; p. 47-58 (pod názvem: Sanierung)] ► English [in: Frank: An International Journal of Contemporary Writing & Art; n. 13; Paříž : Imprimerie Gauthier-Villars; 1991; p. 90-95 (pod názvem: Slum Clearance or Redevelopment); ISBN 0738-9299 (text)] ◆ translation in published book ► English, translator: Marie Winn [in: Slum Clearance (pracovní překlad); Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1988] ► Italian, translator: Joachim Bruss [in: Sanierung: Schauspiel in 5 Akten ; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; p. 201-281; ISBN 3-499-12737-7] ► English, translator: James Saunders [in: Redevelopment or Slum Clearance; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14265-6] ► Hungarian, translator: Endre Bojtár, György Varga [in: Kísértés, Területrendezés; Budapešť : Interart; 1990; p. 105-184; ISBN 963-8035-08-0] ► Serbian, translator: Aleksandar Ilić [in: Pazite! Iskušenje, Asancia; Note: edice: Književnost u egzilu; Gornji Milanovac : Dečje novine; 1990; p. 109-197; ISBN 86-367-0354-9] ► German, translator: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; p. 185-260; ISBN 3-362-00500-4] ► Russian, translator: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; p. 357-414; ISBN 5-280-01867-8] ► French, translator: Erika Abrams [in: Tentation, Assainissement; Paříž : Gallimard; 1991; p. 121-222; ISBN 2-07-072409-3] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; p. 175-246 (pod názvem: Asanarea); ISBN 973-23-0324-7] ► Polish, translator: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; p. 219-288; ISBN 83-7003-496-9] ► English, translator: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► Georgian, translator: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (ასენიზაცია); ISBN 978-9941-414-65-7]

Pavel from Teplice
Essay; origination: 1987 - únor ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 2; Praha : ?; 1987; p. 358-360 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 321-324; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 329-332; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 926-930; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 411-413; ISBN 978-80-7490-12-9

For Jan Lopatka and Andrej Stankovič
Essay; origination: 1987 ◆ samizdat bookSborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let; Praha : ?; 1987; p. nestránkováno ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 918-920; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Concerning a Certain Question
Essay; origination: 1987 ◆ published periodikumActa ; n. 2; yr. 1; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1987; p. 2-5; ISBN 3-89014-039-4 ► Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku ; n. 1; yr. 7; Vídeň : Erscheinungsort und Verlagspostamt; 1988; p. 3 (zkráceno) ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 981-988; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► English / Italian [in: Esamizdat 2010-2011 (VIII); Sborník; Note: Il samizdat tra memoria e utopia; Řím : Alessandro Catalano e Simone Guagnelli; 2012; p. 331-334; ISBN ISSN 1723-4042 (text)]

A Friend of Eva Kantůrková
Essay; origination: 22. 2. 1987 ◆ published periodikumListy; Note: podtitul: Časopis československé socialistické opozice ; n. 4; yr. XVII; Řím : Listy; 1987; p. 74-75 ◆ samizdat bookZ obsahu 1987; Note: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1988; p. 419-425 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 269-271; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 277-279; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 921-925; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Stories and Totalitarianism
Essay; origination: 1987 - duben; - ◆ samizdat periodikumRevolver Revue; Note: Václav Havel: Příběh a totalita; n. 7; [S.l. : s.n.]; 1987 (nestr.) ◆ published periodikumSvědectví; n. 81; yr. XXI; Paříž : Svědectví; 1987; p. 21-43 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 108-129; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 116-137; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 931-959; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 238-271; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ translation in published periodikum ► Norwegian [in: Arken; Note: Obsahuje průvodní dopis; n. 4; yr. 10; 01.04.1987; p. 22-36 (pod názvem: Hendelse og herredømme ) (text)] ► Dutch [in: Elsevier; 12.12.1987; p. 6-9 (pod názvem: Het isolement van een astma-patiënt) (text)] ► English, translator: Paul Wilson [in: Index on Censorship; n. 3; yr. 17; Londýn : Writers and Scholars International; 1988; p. 14-21 (pod názvem: Stories and totalitarianism); ISBN 0306-4220] ► Dutch [in: Info over Charta 77; n. 3; yr. 7; únor 1988; p. 3-8 (pod názvem: Story en totalitarisme) (text)] ► English [in: The Idler; n. 18; p. 8-19 (pod názvem: Stories and Totalitarianism) (text)] ◆ translation in published book ► French, translator: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; p. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► German [in: Vision. Zukünfte von gestern und morgen; Vídeň : Wiener Journal Zeitschriftenverlag Ges. m. b. H.; 1989; p. 30-51; ISBN 3-9003-7933-5] ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 319-348; ISBN 91-7868-144-8] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► French, translator: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; p. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 163-190; ISBN 90-6801-246-0] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 173-206; ISBN 3-499-12838-1] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 140-163 (pod názvem: Historierne og det totalitaere); ISBN 87-00-03365-4] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 177-206; ISBN 968-16-3511-6] ► Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 213-246; ISBN 972-25-0552-1] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 269-296; ISBN 80-7089-134-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 328-350; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 328-350; ISBN 0-679-40027-3] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 140-163; ISBN 87-00-12584-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 328-350; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 328-350; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 221-247; ISBN 986-7854-25-X] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 161-177] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 169-177 (pod názvem: Történet és totalitás; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 232-262 (pod názvem: Historyja i tatalitaryzm); ISBN 978-609-95632-6-8]

Farce, Reformability, and the Future of the World
Essay; origination: 27. 10. 1987 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 172-179; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 180-187; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 966-976; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 355-366; ISBN 91-7868-144-8] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 163-170; ISBN 82-05-19088-7] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 228-235; ISBN 90-6801-246-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 355-362; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 355-362; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 355-362; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 355-362; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 41-48; ISBN 978-83-268-1223-1]

A letter to the Vienna Conference
Correspondence; origination: 28. 11. 1987 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 17; yr. 10; 1987; p. 13-14 ◆ published periodikumReportér; n. 1; yr. 5; [S.l. : s.n.]; 1988; p. 6 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 354-356; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 362-364; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 977-980; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Newspapers as Education
Essay; origination: 24. 12. 1987 ◆ published periodikumLidové noviny; n. 1; yr. 1; leden 1988; p. 1 (text) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 180-181; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 188-189; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 989-991; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Osudná noc podle Vasila Biľaka
Theatre Play; origination: 1988 nebo 1989 ◆

Greetings at the 70th anniversary celebration of the establishment of Czechoslovakia
Speeches; origination: 1988 - září ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 205-207; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 213-215; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1082-1085; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 256-258; ISBN 90-6801-246-0]

Truth and Persecution
Essay; origination: 1988 - prosinec ◆ published periodikumLidové noviny; n. 1; yr. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; p. 1-2 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 212-214; ISBN 3-8914-055-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1103-1105; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 263-268; ISBN 90-6801-246-0]

The Burden of the 21st of August
Essay; origination: 1988 - srpen ◆ published periodikumListy. Časopis československé socialistické opozice 1988/6, roč. XVIII; Řím : Listy; 1988; p. 15-16 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 197-199; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 205-207; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1071-1075; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 253-255; ISBN 90-6801-246-0] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 297-300; ISBN 80-7089-134-3]

At the Premiere
Essay; origination: 1988 - duben ◆ samizdat periodikumO divadle; Note: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; n. 4; Praha : ?; 1988; p. 147-153 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 325-330; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 333-338; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1048-1055; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 217-221; ISBN 978-80-7490-12-9

Zítra to spustíme (We
Dramatic text; origination: 1988 ◆ published periodikumMoravské noviny, příloha Vodotrysk; n. 6; 25.10.1990; p. 3-6 ◆ published bookHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 487-506; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; p. 941-978; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; p. 507-537; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Rozrazil 1/’88 (O demokracii): historie, analýza a rekonstrukce projektu; Brno : JAMU; 2015; p. 127-174; ISBN 978-80-7460-090-6 ◆ translation in published book ► English, translator: Barbara Day [in: Czech Plays: Modern Czech Drama; Londýn : Nick Hern Books; 1994; p. 1-26 (pod názvem: Tomorrow!); ISBN 1-85459-074-X] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 70-90 (pod názvem: Zavtra vystupajem = завтра выступаем); ISBN 5-87902-053-3] ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; p. 185-222 (pod názvem: C’est pour demain; překlad: Petra Habrovanská, Katia Hala Ulrich Sporrel); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

Two notes on the 'Million Jeep' by Jan Novák
Essay; origination: 1988 - březen ◆ samizdat periodikumRevolver Revue; n. 10; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 272-274; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 280-282; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1044-1046; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Reasons for Scepticism and the Sources of Hope
Essay; origination: 1988 - únor ◆ published periodikumLidové noviny; n. 3; yr. 1; Praha : Lidové noviny; březen 1988; p. 3 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 191-193; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 199-201; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1039-1043; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Uncaptive Minds; n. 2; yr. 1; červen-srpen 1988; p. 26-28 (pod názvem: My reasons for Skepticism and Sources of Hope); ISBN 0897-9669 (text)] ◆ translation in published book ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 246-249; ISBN 90-6801-246-0]

Following Pavel Wonka
Essay; origination: 1988 - květen ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 11; yr. 11; 1988; p. 8 ◆ published periodikumListy; Note: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; n. 4; yr. XVIII; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1988; p. 87 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 275-276; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 283-284; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1056-1057; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Popis mého psacího stolu
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 1988 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1068-1070; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Following Jiří Theiner
Essay; origination: 1988 - červenec ◆ published periodikumActa; n. 5-8; yr. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; p. 71; ISBN 3-89014-039-4 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 277; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 285; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1066-1067; ISBN 80-7215-090-1 (text)

O Asanaci
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 1988 - leden ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1004-1038; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 569-590; ISBN 978-80-7490-12-9

A Disregarded Generation
Essay; origination: 1988 - srpen ◆ published periodikumActa; n. 5-8; yr. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; p. 19-21; ISBN 3-89014-039-4 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 200-204; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 208-212; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1076-1081; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Thoughts on František K.
Essay; origination: 23. 1. 1988 ◆ published periodikumListy; n. 2; yr. XVIII; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1988; p. 22-24 ◆ samizdat bookMUDr František Kriegel, 10. 4. 1908 - 3. 12. 1979: k nedožitým osmdesátinám; Note: sborník k nedožitým narozeninám Františka Kriegela; Praha : ?; 1980; p. 1-9 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 182-190; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 190-198; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 992-1003; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 367-380; ISBN 91-7868-144-8] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 236-245; ISBN 90-6801-246-0] ► Belorussian, translator: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; ISBN 5-7815-1479-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 363-372; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 363-372; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 363-372; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 363-372; ISBN 978-0-571-16521-4] ► Chinese [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 249-262; ISBN 986-7854-25-X] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 178-185]

Why East and East must meet...
Interviews; origination: 1988 - únor či březen ◆ published periodikumEast European Reporter; n. 2; yr. 3; [S.l. : s.n.]; 1988; p. 2-5; ISBN ISSN 0267 808X

Dopis Miloši Rejchrtovi a Janu Dusovi
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 29. 5. 1988 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 11; yr. 11; 1988; p. 2-3 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 10ř58-1031; ISBN 80-7215-090-1 (text)

George Theiner
Articles; origination: 1. 6. 1988 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Index on Censorship; n. 7; yr. 17; 01.06.1988; p. 20 (text)]

Socialism as a Ciphre
Essay; origination: 7. 6. 1988 ◆ published periodikumSvědectví; n. 85; yr. XXII; Paříž : Svědectví; 1988; p. 61-62 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 194-196; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 202-204; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1062-1065; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► German [in: Der Standard; Note: Článek Václava Havla převzatý z Lidových novin; 22.02.1989; p. 22 (pod názvem: Sozialismus ist nur ein Wort) (text)] ◆ translation in published book ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 171-174; ISBN 82-05-19088-7] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 250-252; ISBN 90-6801-246-0] ► Serbian, translator: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Note: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; p. 82-83; ISBN 86-81439-08-1]

Dopis předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 4. 11. 1988 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1086-1089; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Příběh Edice Expedice; Note: Sešity Knihovny Václava Havla 16; Praha : Knihovna Václava Havla; 2014; p. 74; ISBN 978-80-87490-22-8

A letter to President Mitterrand
Correspondence; origination: 29. 11. 1988 ◆ published periodikumAlternativa; Note: Václav Havel: Dopis V. Havla F. Mitterandovi; n. 1; [S.l. : s.n.]; 1988; p. 33-35 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 357-360; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 365-368; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1090-1094; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: Harper's magazine; n. 5; yr. 1985; květen 1989; p. 22 (pod názvem: When you visit Prague)]

Cards on the Table
Essay; origination: 1. 12. 1988 ◆ published periodikumActa; n. 5-8; yr. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; p. 1-3; ISBN 3-89014-039-4 ► Lidové noviny; n. 12; yr. 1; Praha : Lidové noviny; prosinec 1988; p. 3 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1989/1, roč. XIX; Řím : Listy; 1989; p. 1-2 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 208-211; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 216-219; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1095-1099; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: New Statesman and Society; Note: napsáno pro Lidové noviny; p. 20-21 (pod názvem: Cards on the Table) (text)] ► Swedish [in: Expressen; p. 4 (pod názvem: Korten på bordet) (text)] ► Polish [in: Biuletyn informacyjny; n. 14; p. 1,12,13 (pod názvem: Wyłoźene karty) (text)] ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 381-388; ISBN 91-7868-144-8] ► Dutch [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; p. 259-262; ISBN 90-6801-246-0] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 301-305; ISBN 80-7089-134-3]

A speech at an independent protest meeting in Prague
Speeches; origination: 10. 12. 1988 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 363-364; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 371-372; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1100-1102; ISBN 80-7215-090-1 ◆ translation in published periodikum ► English [in: Uncaptive Minds ; n. 1 (5); yr. 2; [S.l. : s.n.]; 1989; p. 33-34 (Václav Havel)] ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 306-308; ISBN 80-7089-134-3]

After the Return
Essay; origination: 1989 - květen ◆ published periodikumLidové noviny; n. 6; yr. 2; [S.l. : s.n.]; 1989; p. 24 (Pod názvem: Poslední slovo - po návratu) ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1121-1122; ISBN 80-7215-090-1 (text)

A Message from Prison
Articles; origination: 1989 - začátek února ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 3; yr. 12; 1989; p. 12 ◆ published periodikumActa; n. 09-12; yr. 3; Scheinfeld : Čs. středisko nezávislé literatury; zima 1989; p. 122; ISBN 3-89014-039-4 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1113; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Perpetuum mobile
Dramatic text; origination: 1989 ◆ published periodikumTaneční zóna ; n. 4; yr. 18; Praha : Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance; Divadelní ústav; 2014; p. 66-73 (publikováno jako faksimile dopisu); ISBN ISSN 1213-3450 (text) ◆ translation in published book ► French, translator: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paris : L’Espace d’un instant; 2009; p. 223-234 (pod názvem: Perpetuum mobile; překlad: Jean-Philippe Bayeul); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

An appeal on the radio
Speeches; origination: 9. 1. 1989 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 365-366; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 373-374; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1106-1108; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Znovu o anonymním dopisu z 9. ledna
czech: html | pdf | word
Articles; origination: 12. 1. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1109-1110; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Svědectví o manifestaci 15. ledna
czech: html | pdf | word
Articles; origination: 15. 1. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1111-1112; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Closing speech at the Prague 3 District Court
Speeches; origination: 21. 2. 1989 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 6; yr. 12; 1989; p. 10 ◆ published periodikumStudie ; n. 122-123; yr. II-III; Řím : Křesťanská akademie; 1989; p. 220-221 ► Lidové noviny; n. 3; yr. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; p. 4-5 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 367-369; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 375-377; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1114-1117; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Swedish, translator: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; p. 389-394 (pod názvem: Försvarstal den 21.21989); ISBN 91-7868-144-8]

Closing speech at the Prague Municipal Court
Speeches; origination: 21. 3. 1989 ◆ published bookDo různých stran 1983-89; Note: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; p. 370-372; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Note: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; p. 378-380; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1118-1120; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 315-317; ISBN 80-7089-134-3]

Rozhovor s Václavem Havlem
Interviews; origination: 1. 4. 1989 - duben ◆ published periodikumLidové noviny ; n. 4; yr. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; p. 1 (text)

Václav Havel > Olga Havlová 1989/10
Correspondence ◆ published periodikumRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis ; n. 8; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2006; p. 3 (úryvek); ISBN ISSN 1801-4755

"Jedna zbabělost nutně plodí další"
Interviews; origination: 1989 - červen ◆ published periodikumLidové noviny; n. 7-8; yr. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; p. 4-5 ◆ non-published versions ► 1: Rozhovor Jana Folla s Václavem Havlem a Karlem Steigerwaldem; Dvě verze rozhovoru, strojopis s ručními vpisky (text)

A Word About Words
Speeches; origination: 25. 7. 1989 ◆ published periodikumProměny; n. 4; yr. 26; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1989; p. 3-10; ISBN 0033-1058 ► Kritický sborník - revue pro literaturu,umění a filosofii 1990/01; Praha : Vydavatelství a nakladatelství Lidové noviny; 1990; p. 1-7; ISBN ISSN 0862-819X ► Lidové noviny; n. 7; yr. 3; Praha : Lidové noviny; 27.1.1990; p. 9; ISBN 0862-5921 ◆ published bookSlovo o slovu – Quelques mots sur la parole; Marseille : Aube; 1989; p. 7-23; ISBN 2-87678-031-3 ► Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 207-224; ISBN 3-499-12838-1 ► Slovo o slovu; Brno : Atlantis; 1990; p. 3-27 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; p. 14-19 ► Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy; Praha : Státní pedagogické nakladatelství; 1993; p. 67-71; ISBN 80-04-26187-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1128-1143; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sedm úvah. Projevy z let 1989-1996; Praha : Bonaventura; 2000; p. 11-28 ► Poslání a pokušení slova; Svitavy : Trinitas; 2009; p. 43-64; ISBN 978-80-86885-47-6 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 274-291; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ translation in published periodikum ► German [in: Frankfurter Allgemeine Zeitung; n. 240; p. 13-14 (pod názvem: Das Wort über das Wort) (text)] ► German [in: Börsenblatt; n. 83; p. 3222-3228 (pod názvem: Das Wort - ein Pfeil) (text)] ► Japanese [in: Sekai (世界); n. 540; yr. 4; Tokio : Iwanami Shoten; 1990; p. 124-134; ISBN ISSN 0582-4532] ► Hungarian [in: Irodalmi szemle ; n. 4; Bratislava : Szlovákiai Írók Szövetsége; 1990 - duben; p. 358-366] ◆ translation in published book ► French, translator: Barbora Faure [in: Quelques mots sur la parole / Sortir du communism, c´est rentre dans l´histoire; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1989; p. 25-43; ISBN 2-87678-027-5] ► Czech / French, translator: Barbora Faure [in: Slovo o slovu – Quelques mots sur la parole; Marseille : Aube; 1989; p. 25-43; ISBN 2-87678-031-3] ► Czech / German, translator: Joachim Bruss [in: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1989; Frankfurt nad Mohanem : Buchhaendler-Vereinigung; 1989; p. 43-70; ISBN 3-7657-1538-7] ► Spanish, translator: Monika Zgustová [in: Paraules sobre la paraula/ Sortir del comunisme per tornar a la historia; Barcelona : Llibres de l'índex; 1990; p. 11-41; ISBN 84-87561-01-2] ► Serbian, translator: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Note: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; p. 146-152; ISBN 86-81439-08-1] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 175-185; ISBN 82-05-19088-7] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 207-224; ISBN 3-499-12838-1] ► Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 34-40; ISBN 80-9000422-2-8] ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 40-51; ISBN 3-924020-15-9] ► English [in: Writings On The East; New York : The New York Review of Books; 1990; p. 7-20] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 164-175 (pod názvem: Et ord om ordet); ISBN 87-00-03365-4] ► Portugese, translator: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; p. 19-36; ISBN 972-25-0552-1] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 377-389; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 377-389; ISBN 0-679-40027-3] ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 91-102; ISBN 965-04-2129-7] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 164-175; ISBN 87-00-12584-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 261-272; ISBN 979-523-306-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 377-389; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 377-389; ISBN 978-0-571-16521-4] ► English / Hindi [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; p. 86-95] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 133-142; ISBN 5-415-00394-0] ► Hindi [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; p. 208-219; ISBN 81-224-0915-6] ► Romanian, translator: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; p. 182-193; ISBN 973-34-0463-2] ► German [in: Das Buch der Werte : Wider die Orientierungslosigkeit in unserer Zeit; Stuttgart : Verlagshaus Stuttgart; 2002; p. 335-337 (zkráceno)] ► Chinese [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 39-53; ISBN 986-7854-26-8] ► Belorussian, translator: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; p. 263-278 (pod názvem: Slova pra slova); ISBN 978-609-95632-6-8]

Testing Terrain
Essay; origination: 3. 7. 1989 ◆ published periodikumAlternativa; n. 3; [S.l. : s.n.]; 1989; p. 16-18 ► Acta; n. 09-12; yr. 3; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; zima 1989; p. 16-18; ISBN 3-89014-039-4 ◆ published bookHorký leden 1989 v Československu; Note: Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.; Praha : Novinář; 1990; ISBN 80-7077-396-0 (text) ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1123-1127; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published periodikum ► English [in: The Independent; 10.07.1989; p. 19 (pod názvem: A Society at the end of its patience) (text)] ◆ translation in published book ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 373-376; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 373-376; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 373-376; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 373-376; ISBN 978-0-571-16521-4]

Vyjádření k výročí srpnové intervence roku 1968
czech: html | pdf | word
Essay; origination: 14. 8. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1143-1146; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis kongresu kanadského PEN klubu
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 17. 8. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1147-1151; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis Tadeuszi Mazowieckému a Imre Poszgayovi
czech: html | pdf | word
Correspondence; origination: 08.9.1989 ◆ samizdat periodikumInformace o Chartě 77; n. 18; yr. 12; 1989; p. 9 ◆ published bookHnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Sborník dokumentů; Praha : Maxdorf; 1994; p. 211; ISBN 80-85800-15-2 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1152-1153; ISBN 80-7215-090-1 (text)

One Hour between a Loser and a Politician
Essay; origination: 7. 10. 1989 ◆ published periodikumLidové noviny ; n. 10; yr. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; p. 1-2 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1154-1159; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 103-106; ISBN 965-04-2129-7] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 176-180 (pod názvem: Timen mellem taber og politiker); ISBN 87-00-03365-4] ► Spanish, translator: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; p. 207-212; ISBN 968-16-3511-6] ► Hungarian, translator: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; p. 309-314; ISBN 80-7089-134-3] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 176-180; ISBN 87-00-12584-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 296-300; ISBN 979-523-306-8] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 135-138; ISBN 5-87902-053-3] ► Burmese; Myanmar??, translator: Christoph Amthor, Sabe Soe [in: Vybrané texty Václava Havla z transformačního období ČR; Note: 10 esejů a projevů bývalého českého prezidenta, které Václav Havel napsal v období transformace České republiky na demokratický stát. Vybrané texty byly přeloženy do barmštiny a v Barmě vydaná publikace je primárně určena nově zvoleným barmským politikům.; Burma Center Prague; 2016; p. 19-27]

Projev k demonstrantům
czech: html | pdf | word
Speeches; origination: 22. 11. 1989 ◆ published bookObčanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; p. 17-18; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1160-1161; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 178-179 (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács); ISBN 978-80-8101-575-5]

Václav Havel ke shromáždění na Václavském náměstí
Speeches; origination: 23. 11. 1989 ◆ published bookObčanské fórum listopadu-prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; p. 19-20; ISBN 80-7239-007-4

Projev k demonstrantům
czech: html | pdf | word
Speeches; origination: 24. 11. 1989 ◆ published bookObčanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; p. 22; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1162-1163; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 179-180 (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács); ISBN 978-80-8101-575-5]

Projev k demonstrantům
czech: html | pdf | word
Speeches; origination: 25. 11. 1989 ◆ published bookObčanské fórum listopadu-prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; p. 26; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1164-1166; ISBN 80-7215-090-1 (text)

a proclamation of the KC OF and KV VPN about the political situtation after the reconstruction of the Federal Government
Speeches; origination: 3. 12. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1167-1170; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 206-207; ISBN 978-80-969970-9-1

a statement of the KC OF and KV VPN on Federal Government Prime Minister Ladislav Adamec's appearance
Speeches; origination: 7. 12. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1171-1172; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 208; ISBN 978-80-969970-9-1

Projev k demonstrantům
czech: html | pdf | word
Speeches; origination: 10. 12. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1173-1176; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Goodbye, Samizdat
Articles; origination: 13. 12. 1989 ◆ published periodikumLidové noviny; n. 12; yr. 2; 1989; p. 1 (text) ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1177; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Note: dostupné online, viz URL; 2005; p. 501; ISBN 80-85778-48-3

an address to the citizens before the presidential elections
Speeches; origination: 16. 12. 1989 ◆ published bookSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; p. 1178-1188; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Události totality, svobody a demokracie (1989-1990); Třebíč : Akcent; 2010; p. 7-8 (úryvky); ISBN 978-80-7268-753-4 ◆ translation in published book ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 186-192; ISBN 82-05-19088-7]

Předmluva ke knize Deset pražských dnů, 17.- 27. listopad 1989
Afterword - Foreword; origination: 1990 ◆ published bookDeset pražských dnů 17.-27. listopad 1989. Dokumentace; Praha : Academia; 1990; p. 5; ISBN 80-200-0340-1 (text)

New Year Address to the Nation
Speeches; origination: 1. 1. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 11-19; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 9-19; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; p. 209-221; ISBN 978-80-969970-9-1 ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 13 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Slova, která změnila svět. Proslovy a příběhy, jež tvořily historii; Líbeznice : Víkend; 2009; p. 210-213; ISBN 978-80-7433-012-4 ◆ translation in published book ► Italian, translator: Angelo Bonaguro [in: Il nuovo areopago 1989/4. Il miracolo dell´89; Bologna : CSEO edizioni; 1989; p. 61-67; ISBN ISSN 0394-8846] ► Norwegian, translator: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; p. 193-200; ISBN 82-05-19088-7] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; p. 233-246; ISBN 3-499-12838-1] ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 52-59; ISBN 3-924020-15-9] ► Slovak, translator: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; p. 56-59; ISBN 80-9000422-2-8] ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 107-114; ISBN 965-04-2129-7] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 181-189 (pod názvem: Nytårstale); ISBN 87-00-03365-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 390-396; ISBN 0-679-40027-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; p. 390-396; ISBN 0-679-40027-3] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 181-189; ISBN 87-00-12584-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 229-239 (Publikováno pod názvem: Menata Negeri dari Kehancuran); ISBN 979-523-306-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Note: paperback; New York : Vintage Books; 1992; p. 390-396; ISBN 0-679-73811-8] ► English, translator: Paul Wilson [in: Open Letters; Note: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; p. 390-396; ISBN 978-0-571-16521-4] ► English / Hindi [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; p. 96-100] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 143-149; ISBN 5-415-00394-0] ► English, translator: Paul Wilson [in: Toward a Civil society. Selected Speeches and Writings 1990-1994; Praha : Lidové noviny; 1995; p. 13-21; ISBN 80-7106-112-3] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 21-28 (pod názvem: Novogodišno odr'aštenie kam sanarodnicite); ISBN 954-8351-06-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 3-9; ISBN 0-679-45104-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; p. 3-9; ISBN 0-88064-195-9] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 139-145; ISBN 5-87902-053-3] ► Croatian, translator: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; p. 9-14; ISBN 953-150-582-9] ► Chinese [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; p. 55-62; ISBN 986-7854-26-8] ► Chinese, translator: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Note: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; p. 186-190] ► English [in: European Solidarity Centre Permanent Exhibition: Anthology; Gdańsk : Europejskie centrum Solidarności; 2015; p. 372-375 (pod názvem: People, your Government has Returned to you!); ISBN 978-83-62853-55-7] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 13-20; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

the appointment of University Rectors
Speeches; origination: 19. 1. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 20-23; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 20-24; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 29-32 (pod názvem: Privetstvije kam novonaznačenite universitetski rektori); ISBN 954-8351-06-4]

an address at the Federal Assembly
Speeches; origination: 23. 1. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 24-38; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 132-136; ISBN 80-7215-092-8 (text)

an address at the Polish Sejm and Senate
Speeches; origination: 25. 1. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 39-46; ISBN 80-7021-069-9 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; p. 20-23 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 44-53; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 60-68 (Publikováno pod názvem: O nevratnosti demokratických procesů); ISBN 3-924020-15-9] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 223-229; ISBN 978-83-268-1223-1]

an address to compatriots
Speeches; origination: 19. 2. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 47-50; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 54-58; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 33-36 (pod názvem: Obraštenije kam češkite i slovaškite zeemljaci); ISBN 954-8351-06-4]

a joint session of the U.S. Congress
Speeches; origination: 21. 2. 1990 ◆ published periodikumLidové noviny; n. 15; yr. 3; Praha : Lidové noviny; 24.02.1990; p. 4 (pod názvem: Proslov prezidenta ČSSR k oběma sněmovnám Kongresu USA dne 21. února 1990); ISBN 0862-5921 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 51-61; ISBN 80-7021-069-9 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; p. 25-30 (pod názvem: Návrat do rodiny člověka) ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 59-72; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 69-80; ISBN 3-924020-15-9] ► Italian, translator: Anna Lena [in: Il nuovo areopago 1990/1. Europa ieri e domani; Bologna : CSEO edizioni; 1990; p. 91-100 (pod názvem: Návrat do Evropy); ISBN ISSN 0394-8846] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; p. 13-23 (pod názvem: Tale til den amerikanske kongres); ISBN 87-00-03365-4] ► English [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; p. 69-80; ISBN 0-932088-61-9] ► Danish, translator: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; p. 13-23; ISBN 87-00-12584-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 10-20; ISBN 0-679-45104-4] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 37-47 (pod názvem: Slovo pred Kongresa na Sašt); ISBN 954-8351-06-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; p. 10-20; ISBN 0-88064-195-9] ► Italian, translator: Marcella Maffi [in: La fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino; Note: Obsahuje drobný medailonek Václava Havla a jeho projev ke Kongresu USA ve Washingtonu 21. 2. 1990.; Řím : Gruppo Editoriale L'Espresso; 2011; p. 57-72 (Obsahuje drobný medailonek Václava Havla a jeho projev ke Kongresu USA ve Washingtonu 21. 2. 1990.)] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 49-58 (pod názvem: Swiadomosc okresla byt, a nie odwrotnie); ISBN 978-83-268-1223-1] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 21-33; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Část vystoupení prezidenta Československé socialistické republiky Václava Havla na mítinku na Staroměstském náměstí
czech: html | pdf | word
Speeches; origination: 23.2.1990 ◆

Výročí únorového převratu 1948
Speeches; origination: 25. 2. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 62-74; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 73-89; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 81-95; ISBN 3-924020-15-9] ► English [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; p. 81-89 (pod názvem: The Legacy of the Pas Regime and the Work Ahead); ISBN 0-932088-61-9] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 214-227 (pod názvem: Ma süt a nap; překlad: Tünde Mészáros); ISBN 978-80-8101-575-5]

Výročí narození T. G. Masaryka
Speeches; origination: 7. 3. 1990 ◆ published periodikumLidové noviny; n. 19; yr. 3; Praha : Lidové noviny; 10.3.1990; p. 9 (pod názvem: Projev prezidenta Václava Havla při odhalování pomníku TGM v Hodoníně); ISBN 0862-5921 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 75-78; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 90-93; ISBN 80-7215-092-8 (text)

a visit of the German President Richard von Weizsäcker
Speeches; origination: 15. 3. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 79-86; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 94-103; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 110-118; ISBN 3-924020-15-9] ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 96-109; ISBN 3-924020-15-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 21-28 (pod názvem: The Visit of German President Richard von Weizsäcker); ISBN 0-679-45104-4] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 230-237; ISBN 978-83-268-1223-1] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 34-41; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

a meeting of the leaders of the three neighbouring countries: Poland, Czechoslovakia, Hungary
Speeches; origination: 9. 4. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 87-95; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 104-115; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 48-56 (pod názvem: Izkazvane pred predstavitelite na trite sasedni strani (иэкаэване пред представителите на трите съседни страни)); ISBN 954-8351-06-4] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 237-244; ISBN 978-83-268-1223-1]

Rozhovor s československým prezidentem Václavem Havlem
Interviews; origination: 19.4.1990 ◆ published periodikumStudie; n. 128-129; Řím : Křesťanská akademie; 1990; p. 218-220

a meeting of John Paul II. with representatives of Czech culture
Speeches; origination: 21. 4. 1990 ◆ published periodikumStudie; n. 128-129; Řím : Křesťanská akademie; 1990; p. 85-86 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 97-99; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 118-120; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 55 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ translation in published book ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 58-59 (pod názvem: Posreštane v Chradčani (посрещане в храдчани)); ISBN 954-8351-06-4] ► Croatian, translator: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; p. 15-16; ISBN 953-150-582-9]

a welcoming address to the Pope John Paul II
Speeches; origination: 21. 4. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 96; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 116-117; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 119-122; ISBN 3-924020-15-9] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 57 (pod názvem: Privetstvie kam papa Joan Pavel (приветствие към папа йоан павел)); ISBN 954-8351-06-4]

Krizi přežijeme, ale musíme jí projít
Interviews; origination: 24.04.1990; co-authors: Ivan Lamper, Jan Ruml, Zbyněk Petráček ◆ published periodikumRespekt; n. 6; p. 15-16 (text) ◆ translation in published book ► English [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; p. 91-99 (Pod názvem: Presidential Politics After the Revolution. An Interview with Václav Havel.); ISBN 0-932088-61-9]

the receipt of the honorary doctorate at the Hebrew University
Speeches; origination: 26. 4. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 100-103; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 121-125; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sedm úvah. Projevy z let 1989-1996; Praha : Bonaventura; 2000; p. 29-33 ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 123-126; ISBN 3-924020-15-9] ► English [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; p. 101-103 (Pod názvem: Franz Kafka and My Presidency); ISBN 0-932088-61-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 240-245 (Publikováno pod názvem: Perasaan Bersalah); ISBN 979-523-306-8] ► Lithuanian, translator: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; p. 150-152; ISBN 5-415-00394-0] ► French, translator: Jan Rubeš, Zlata Chatel [in: L´angoisse de la liberté; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1994; p. 91-94; ISBN 2-87678-191-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: Toward a Civil society. Selected Speeches and Writings 1990-1994; Praha : Lidové noviny; 1995; p. 71-74; ISBN 80-7106-112-3] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 29-31; ISBN 0-679-45104-4] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; p. 29-31; ISBN 0-88064-195-9] ► Russian, translator: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; p. 146-148; ISBN 5-87902-053-3] ► Croatian, translator: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; p. 17-20; ISBN 953-150-582-9] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 42-45; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Výročí úmrtí M. R. Štefánika
Speeches; origination: 5. 5. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 104-106; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 126-128; ISBN 80-7215-092-8 (text)

Výročí konce II. světové války
Speeches; origination: 6. 5. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 107-109; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 129-131; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 127-129; ISBN 3-924020-15-9] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 60-62 (pod názvem: reč po slučaj godišninata ot kraja na vtorata svetovna vojna (реч по случай годишнината от края на втората световна война)); ISBN 954-8351-06-4]

an address at the Federal Assembly
Speeches; origination: 9. 5. 1990 ◆ published bookSpisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 70-73; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Comma 2004/3-4; [S.l. : s.n.]; 2004; p. 186-228; ISBN 3-598-01365-5 ◆ translation in published book ► Czech [in: Projevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 110-113; ISBN 80-7021-069-9]

an address at the Council of Europe
Speeches; origination: 10. 5. 1990 ◆ published periodikumLidové noviny; n. 57; p. 3 (pod názvem: Sen o Evropě se naplňuje) (text) ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 114-129; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 137-157; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Evropa jako úkol. Výběr z projevů 1990-2004; Note: texty uspořádal Martin Vidlák, vydání 1.; Praha : Úřad vlády České republiky; 2005; p. 7-15; ISBN 80-86734-75-7 ► Evropa jako úkol. Výběr z projevů 1990-2009; Note: texty uspořádal Martin Vidlák, vydání 2., doplněné; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; p. 9-24; ISBN 978-80-87490-09-9 ► Evropa jako úkol. Výběr z projevů 1990-2009; Note: texty uspořádal Martin Vidlák, vydání 3.; Praha : Knihovna Václava Havla; 2014; p. 16-36; ISBN 978-80-87490-23-5 ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 130-146; ISBN 3-924020-15-9] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 32-47 (pod názvem: The Council of Europe); ISBN 0-679-45104-4] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 63-78 (Reč pred Parlamentarnata asambleja na săveta na Evropa (реч пред парламентарната асамблея на съвета на европа)); ISBN 954-8351-06-4] ► Polish [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; p. 245-248; ISBN 978-83-268-1223-1] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 46-62; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Výročí 17. listopadu 1989
Speeches; origination: 17. 5. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 130-131; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 158-160; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 79-80 (Reč na Vaclavskija ploštad (реч на вацлавския площад)); ISBN 954-8351-06-4] ► Bulgarian [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; p. 81-85 (pod názvem: Izjavlenije po čechoslovačkata televizija (иэявление по чехословашката телевиэия)); ISBN 954-8351-06-4]

Projev prezidenta České a Slovenské Federativní republiky Václava Havla v České národní radě
Speeches; origination: 18.5.1990 ◆ translation in published book ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 290-295 (Publikováno pod názvem: Kebenaran dan Cita-cita); ISBN 979-523-306-8]

the receipt of the honorary doctorate of the Palacký University
Speeches; origination: 28. 5. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 132-134; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 161-164; ISBN 80-7215-092-8 (text)

the receipt of the honorary doctorate of the Charles University
Speeches; origination: 30. 5. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 135-137; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 165-168; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 38, 53 (úryvky); ISBN 978-80-903518-6-8

an address to the gathering of Slovak and Hungarian citizens
Speeches; origination: 4. 6. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 138-141; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 169-173; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; p. 80 (úryvek); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ translation in published book ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 228-231 (pod názvem: Van egy ötletem...; překlad: Tünde Mészáros ); ISBN 978-80-8101-575-5]

an address to the Bratislava citizens' gathering
Speeches; origination: 4. 6. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 142-145; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 174-179; ISBN 80-7215-092-8 (text)

an address to the citizens at the Civic Forum meeting before the elections
Speeches; origination: 05.06.1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 146-150; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 180-185; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 290-295; ISBN 979-523-306-8]

an address at the Federal Assembly
Speeches; origination: 29. 6. 1990 ◆ published bookProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; p. 151-183; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 25-43; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 147-177; ISBN 3-924020-15-9] ► Indonesian, translator: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; p. 253-260; ISBN 979-523-306-8]

The Salzburg Festival
Speeches; origination: 26. 7. 1990 ◆ published bookVážení občané. Projevy červenec 1990-červenec 1992; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 9-13; ISBN 80-7106-065-8 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 229-238; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ translation in published book ► German, translator: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; p. 178-184; ISBN 3-924020-15-9] ► German, translator: Joachim Bruss [in: Angst vor Deutschland; Hamburk : Hoffmann und Campe; 1990; p. 325-333; ISBN 3-455-08377-3] ► Hebrew, translator: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Note: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; p. 115-120; ISBN 965-04-2129-7] ► English, translator: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; p. 48-54 (pod názvem: The Salzburg Festival); ISBN 0-679-45104-4] ► Hungarian, translator: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; p. 232-238 (pod názvem: Az igazság megszabadít a félelemtől; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5] ► Korean [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Note: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; p. 63-71; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

1st World Roma Festival
Speeches; origination: 27. 7. 1990 ◆ published bookVážení občané. Projevy červenec 1990-červenec 1992; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 14-15; ISBN 80-7106-065-8 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; p. 239-233; ISBN 80-7215-092-8 (text)

Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavského paktu
Speeches; origination: 21. 8. 1990 ◆ published bookVážení občané. Projevy červenec 1990-červenec 1992; Praha : Lidové noviny; 1992; p. 16-18; ISBN 80-71