Optimalismus a humanismus
Esej; vznik: 1950 - nedatováno; oběžník Šestatřicátníkům, č. 1 ◆ tiskem knižněSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 18-25

Po roce sochařské práce
Esej; vznik: 1953 - srpen ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 7-23; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 26-36

Hamletova otázka
Esej; vznik: 1953 - listopad-prosinec ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 3-4; 20. 12. 1953; s. 9-18 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 34-47; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 7 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 97-105

Nicota
Esej; vznik: 1953 - říjen ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 2; 1. 11. 1953; s. 13-15 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 29-33; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 80-82

Čtyři rané básně
Poezie; vznik: 1953 ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 1; 1. 10. 1953; s. 13-14 ► Stříbrný vítr; Poznámka: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; č. 1; 20. 12. 1953; s. 6-8 (báseň: Zlaťáky víry...; Když ráno...) ◆ tiskem časopiseckyRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis ; č. 8; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2006; s. 128 (báseň: Jednou v neděli odpoledne); ISBN ISSN 1801-4755 ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 9-22; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 54-57,122-125 ► Sešity KVH 2010/1. Masky, kresby a obrazy. Katalog k výstavě; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; s. 50-51 (báseň: Jednou v neděli odpoledne); ISBN 978-80-903518-1-3 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 16-17 (báseň: Bylo to jednou na lavičce v Chotkových sadech - úryvek; Zlaťáky víry... - úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9

Otokar Březina - básník vůle
Esej; vznik: 1953 - září ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 1; 1. 10. 1953; s. 7-9 (text) ◆ tiskem časopiseckyBulletin Společnosti Otokara Březiny; č. 7; 1993; s. 3-4 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 24-28; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 50-52

Americká poezie
Esej; vznik: 1954 ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 5; 3. 4. 1954; s. 33-36 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 50-53; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 162-164

Záchvěvy
Poezie; vznik: 1954 ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 23-86; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 18-19 (básně: Je jarní časné ráno; Prosinec 1954; Četl jsem v knihovně; V kavárně Mánes; Ve frontě; Doma); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Zbigniew Machej [in: Literatura na Świecie; č. 7-8; Warszawa : Biblioteka Narodowa; 2010; s. 5-8 (básně: Rada, Dva dopisy, Tělo bez duše); ISBN ISSN 0324-8305]

Byt na nábřeží
Povídka; vznik: 1954 ◆ samizdatově časopiseckyRozhovory 36, č. 5; 3. 4. 1954; s. 25-26 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 48-49; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 157

Jaro v Kinské zahradě
Poezie; vznik: před 14.3.1954 ◆ samizdatově časopiseckyStříbrný vítr; Poznámka: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; č. 2; 14. 3. 1954; s. 8-9

Barkarola
Poezie; vznik: před 14.3.1954 ◆ samizdatově časopiseckyStříbrný vítr; Poznámka: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; č. 2; 14. 3. 1954; s. 10-11

Kdo jsem
Poezie; vznik: před 14.3.1954 ◆ samizdatově časopiseckyStříbrný vítr; Poznámka: Básnická revue Šestatřicátníků; strojopis.; č. 2; 14. 3. 1954; s. 7 ◆ tiskem knižněSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 136

Nad druhými narozeninami 36
Esej; vznik: srpen 1954 ◆ samizdatově knižněHavlovský almanach 36; Poznámka: rukopisné příspěvky volně vložené do desek +2 fotografie; srpen 1954

Několik portrétů
Esej; vznik: srpen 1954 ◆ samizdatově knižněHavlovský almanach 36; Poznámka: rukopisné příspěvky volně vložené do desek +2 fotografie; srpen 1954 ◆ tiskem knižněSešity KVH 2010/2. Rozhovory 36, Stříbrný vítr; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 179-182

První úpisy
česky: html | pdf | word
Poezie; vznik: 1955 - jaro-léto ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 87-138; ISBN 80-7215-094-4 (text)

Na okraji jara
Poezie; vznik: 1956 - jaro ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 179-198; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► česky / chorvatsky, překladatel: Dušan Karpatský [in: Na okraji jara: cyklus básní: Praha, jaro 1956 = Na rubu proljeća: ciklus pjesama: Prag, proljeće 1956; Poznámka: bibliofilie; Záhřeb : [s. n.]; 2006]

Básník dnešní doby
Esej; vznik: 1956 ◆ tiskem časopiseckyKvěten. Měsíčník pro literaturu a umění; č. 4; roč. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1956; s. 145-146 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 60-66; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 47-52 (Pod názvem: Korunk költője; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

Pochyby o programu
Článek; vznik: 1956 ◆ tiskem časopiseckyKvěten. Měsíčník pro literaturu a umění; č. 1; roč. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1956; s. 29-30 ◆ tiskem knižněAntologie textů ke studiu české literatury po r. 1945; Ostrava : Ostravská univerzita; 1996; s. 68-72; ISBN 80-7042-448-6 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 54-59; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 2: 1948-1958: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2002; s. 555-558; ISBN 80-85778-36-X

Poezie Jiřího Koláře
Esej; vznik: 1956 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 71-88; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Program a jeho vyjádření
Článek; vznik: 1956 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 48; roč. 5; 1956; s. 7 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 67-70; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Prostory a časy
Poezie; vznik: 1956 - jaro ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 139-178; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky [in: Znak: miesięcznik; č. 722-723; roč. 07-08; červenec-srpen 2015; s. 122-123 (báseň: Zahálka, pod názvem W bezczynności); ISBN 0044-488X (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Zbigniew Machej [in: Literatura na Świecie; č. 7-8; Warszawa : Biblioteka Narodowa; 2010; s. 8-13 (básně: Sobota; Zahálka); ISBN ISSN 0324-8305]

Problém pseudomoderního umění
Esej; vznik: 1957 - červenec ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 168-185; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Děj v poezii Vladimíra Holana
Esej; vznik: 1957 - únor ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 135-149; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Doslov ke knize Ivana M. Havla Arsemid
Doslov - Předmluva; vznik: 1957 ◆ tiskem knižněArsemid; Praha : Hrnčířství a nakladatelství; 1997; s. 53-55; ISBN 80-7111-024-8 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 89-92; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 41 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8

K otázce tzv. apolitičnosti mladých
Esej; vznik: 1957 - leden ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 93-101; ISBN 80-7215-089-8 (text)

K problému Shakespeare a film
Esej; vznik: 1957 - duben ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 150-156; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Nad prózami Bohumila Hrabala
Esej; vznik: 1957 - leden ◆ tiskem časopiseckyHaňta Press; č. 11; 1991; s. 3-10 ◆ samizdatově knižněŽivot je všude; Poznámka: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; 1956 ◆ tiskem knižněŽivot je všude; Poznámka: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; Revue K; 1990 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 102-116; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Život je všude. Almanach z roku 1956; Poznámka: Obsahuje text Václava Havla "Nad prózami Bohumila Hrabala" a báseň "Na okraji jara""; Praha / Litomyšl : Paseka; 2005; s. 260-269; ISBN 80-7185-759-9 ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 53-63 (pod názvem: Bohumil Hrabal elbeszélései; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5] ► česky [in: Čtení o Bohumilu Hrabalovi; Praha : Institut pro studium literatury; 2016; s. 15-25; ISBN 978-80-87899-52-6]

Několik poznámek o filmech Marcela Carné
Esej; vznik: 1957 - duben ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 157-167; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Nové cesty
Esej; vznik: 1957 - únor ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 117-134; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Spoonriverská antologie
Esej; vznik: 14. 10. 1957 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 186-199; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Vlčí jáma
Esej; vznik: 1958 - prosinec ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 243-250; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Poezie Vítězslava Nezvala
Esej; vznik: 16. 4. 1958 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 200-226; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Pan profesor Hannibal
Esej; vznik: 1. 12. 1958 - prosinec ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 227-242; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Kybernetika a divadlo
Esej; vznik: 1959 - listopad ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 2; roč. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; s. 109-111 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 287-292; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 110-112; ISBN 978-80-7490-12-9

O Laterně magice
Esej; vznik: 1959 - srpen ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 251-268; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 95-105; ISBN 978-80-7490-12-9

Několik slov k Paravanu
Esej; vznik: 1959 - listopad ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 10; roč. 10; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1959; s. 790-791 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 281-286; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 106-109; ISBN 978-80-7490-12-9

Humor Miroslava Horníčka
Esej; vznik: 1959 - listopad ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 3; roč. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; s. 153-154 (původní strojopis zkrácen) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 269-280 (znění převzato z původního strojopisu); ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 255-262; ISBN 978-80-7490-12-9

Úvodem ke svazku Články
Esej; vznik: 1960 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 313-314; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Problém divadelní recenze
Esej; vznik: 1960 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 8; roč. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; s. 387-389 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 317-325; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 127-132; ISBN 978-80-7490-12-9

Blažek zase jako dramatik
Esej; vznik: 1960 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 8; roč. 11; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1960; s. 413-416 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 326-340; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 225-233; ISBN 978-80-7490-12-9

Na okraj mladých pražských scén
Esej; vznik: 1960 - únor ◆ tiskem časopiseckyKultura; č. 14; roč. 4; 1960; s. 6 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 304-312; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 121-126; ISBN 978-80-7490-12-9

Etika a život
Esej; vznik: 1960 - leden ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 292-303; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 113-120; ISBN 978-80-7490-12-9

O Josefu Kemrovi a nejen o něm
Esej; vznik: 1960; spoluautorství: Jan Procházka ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 1; roč. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 39-42 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 341-351; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 263-269; ISBN 978-80-7490-12-9

Rodinný večer
Dramatický text; vznik: 1960; tragédie o jednom dějství ◆ tiskem knižněSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 7-36; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 9-40; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 40-41 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Eva Profousová [in: Familienabend; Hamburg : Svato Verlag; 2003; ISBN 3-924283-65-6] ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paris : L’Espace d’un instant; 2009; s. 13-46 (překlad: kolektiv pod vedením Xaviera Galmiche ); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

Poznámka ke hře Rodinný večer
Esej; vznik: 1960 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 315-316; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 423-424; ISBN 978-80-7490-12-9

Ela, Hela a stop
Dramatický text; vznik: 1960/1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní revue; Poznámka: Divadelní skeč Ela, Hela a stop, publikovaná v časopisu Divadelní revue 2009/4.; č. 4; s. 94-97 ► A2. Kulturní čtrnáctideník; č. 14; roč. 5; Praha : Kulturní týdeník A2; 2009; s. 26-27; ISBN ISSN 1803-6635 ◆ tiskem knižněMotomorfózy; Praha : Galén; 2011; s. 41-55; ISBN 978-80-7262-839-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 45 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Edward Einhorn [in: The Pig or Václav Havel's Hunt for a Pig and Ela, Hela and the Hitch; Poznámka: jako spoluautor hry Prase uveden Vladimír Morávek, autor scénické úpravy hry; New York : Theater 61 Press; 2012; s. 63-98 (pod názvem: Ela, Hela, and the Hitch); ISBN 978-0-9770197-9-3]

Motomorfóza
Dramatický text; vznik: 1960/1961 ◆ tiskem knižněHumorem i satirou. Repertoárový sborník; Praha : Orbis; 1963; s. 146-157 (jako součást pásma Autostop ve spoluautorství s Ivanem Vyskočilem) ► Motomorfózy; Praha : Galén; 2011; s. 11-35; ISBN 978-80-7262-839-1 ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; s. 87-106 (ako součást pásma Autostop ve spoluautorství s Ivanem Vyskočilem; překlad: Katia Hala); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► persky, překladatel: Reza Mirchi [in: Eteraz; Poznámka: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; s. 79-101 (pod názvem: Motomorfozy)]

Zápas s konvencí
Článek; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 7; roč. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 546-555 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 364-387; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 302-316; ISBN 978-80-7490-12-9

Fotografie Miloně Novotného
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 13; roč. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 6 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 406-407; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Herecká osobnost Rudolfa Hrušínského
Esej; vznik: 1961; spoluautorství: Jan Procházka ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 8; roč. 12; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 574-580 ► Scéna; č. 21; roč. 15; 17.10.1990 (text) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 388-400; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 270-277; ISBN 978-80-7490-12-9

Na okraj Švédské zápalky
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 412-415; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 320-321; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ různé publikaceŠvédská zápalka; Program; Poznámka: Premiéra hry, kterou podle povídky Antona Pavloviče Čechova ŠŠvédská zápalka v překladu Jaroslava Huláka napsali Alfréd a Marie Radokovi, se v režžii Alfréda Radoka uskutečnila v Městských divadlech pražžských (Komorním divadle) 20. prosince 1961. O inscenaci viz knihu Zdeňka Hedbávného Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu, Praha, Národní divadlo a Divadelní ústav 1994, s. 288–-292.

Nahatej král
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 21-22; roč. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 10 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 410-411; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 151; ISBN 978-80-7490-12-9

O fotografiích Viktora Radnického
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 20; roč. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 9 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 409; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Pravda života a pravda jeviště
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 352-363; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 133-140; ISBN 978-80-7490-12-9

Ubu králem
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 14; roč. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 2 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 408; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 144; ISBN 978-80-7490-12-9

Veřejné divadlo snů
Esej; vznik: 1961 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 9; roč. 4; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1961; s. 8 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 401-405; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 141-143; ISBN 978-80-7490-12-9

Autostop
Divadelní hra; spoluautorství: Ivan Vyskočil ◆ tiskem knižněHumorem i satirou. Repertoárový sborník; Praha : Orbis; 1963; s. 125-171

Režijní poznámka k divadelní hře Dvanáct rozhněvaných mužů
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem knižněDvanáct rozhněvaných mužů. Hra o třech dějstvích; Praha : Orbis; 1962; s. 1-8 (metodická příloha) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 145-150; ISBN 978-80-7490-12-9

Kolem herectví Miloše Kopeckého
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo ; č. 5; roč. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; s. 5-7 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 478-497; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 278-279; ISBN 978-80-7490-12-9

Krize a její příčiny
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 2; roč. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; s. 37-45 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 462-478; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Werichovo divadlo ABC; Praha : Brána; 2000; s. 59-61 (úryvek); ISBN 80-7243-079-3 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 152-161; ISBN 978-80-7490-12-9

Londýnská zlodějka Georgese Neveuxa
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 498-504; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 361-365; ISBN 978-80-7490-12-9

KHRK
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 10; roč. 5; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; s. 1-2 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 526-530; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 167-169; ISBN 978-80-7490-12-9

Záludný dar
Esej; vznik: 1962; spoluautorství: Jan Procházka ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 7; roč. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; s. 20-24 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 505-517; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 290-297; ISBN 978-80-7490-12-9

Bohdanová na houpačce
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 1; roč. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; s. 45-49 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 531-536; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 298-301; ISBN 978-80-7490-12-9

Divadlo, které neví že je divadlem
Esej; vznik: 1962 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 7; roč. 13; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1962; s. 58-60 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 518-525; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 162-166; ISBN 978-80-7490-12-9

Několik poznámek ze Švédské zápalky
Esej; vznik: 18. 1. 1962 ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 5; Praha : ?; říjen 1989; s. 248-281 ◆ tiskem knižněO divadle 1: 1986-9 [sborník]; Praha : Lidové noviny; 1990; ISBN 80-7106-018-6 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 416-461; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 322-349; ISBN 978-80-7490-12-9

O herectví s Milošem Kopeckým
Rozhovor; vznik: 1.4.1962 - publikováno; spoluautorství: Miloš Kopecký ◆ tiskem časopiseckyKultura; Poznámka: Podnázev: Týdeník pro kulturu a umění.; č. 1; roč. 6; Praha : Orbis; 4.1.1962; s. 1-2 (text)

Otázky kolem kritiky
Anketa; vznik: 01.05.1962 ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; č. 2; roč. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; s. 145-149 (text)

Černé divadlo jako určitý speciální divadelní útvar…
Článek; vznik: 1963 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 973-974 (otištěno v ediční poznámce); ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 183-184; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ různé publikaceMetafory; Program; Poznámka: V Divadle Na zábradlí se konala premiéra představení Černého divadla Jiřího Srnce s názvem Metafory. Autory byli Jiří Srnec, František Kratochvíl a Petr Kopta, režíroval Jiří Srnec. Do programu představení napsal Václav Havel krátký text bez názvu.; 22. 6. 1963 (vyšlo bez názvu)

Josef Čapek
Esej; vznik: 1963 ◆ tiskem časopiseckyZpravodaj Společnosti bratří Čapků; č. 34; 1995; s. 12-22 ◆ tiskem knižněJosef Čapek. Dramatik a jevištní výtvarník; Poznámka: Kniha vyšla jako 4. svazek edice Drama Divadlo Dokumentace, kterou řídil Karel Kraus. Text Věry Ptáčkové Scénografie Josefa Čapka byl publikován na s. 24–44, bibliografii sestavil Miroslav Halík, soupis inscenací zpracovala Ludmila Kopáčová. Vyšlo jako 46. publikace Divadelního ústavu, obálku a grafickou úpravu navrhl Bohuslav Blažej, odpovědný redaktor Karel Kraus, náklad 1000 kusů.; Praha : Divadelní ústav; 1963; s. 5-23 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 537-570; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 234-254; ISBN 978-80-7490-12-9

O básnickém pásmu Ludvíka Kundery
Esej; vznik: 1963 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 47; roč. 12; 1963; s. 8 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 610-612; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Radokova práce s herci
Esej; vznik: 1963 ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 1; Praha : ?; 1986; s. 182-192 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 5; roč. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; s. 56-60 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 571-588; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 350-360; ISBN 978-80-7490-12-9

Text do katalogu výstavy Jiřího Janečka
Esej; vznik: 1963 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 613-617; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Anatomie gagu
Esej; vznik: 1963 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 10; roč. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; s. 52-60 ► Československý loutkář; č. 5; roč. 40; 1990; s. 98-103 ◆ tiskem knižněProtokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; s. 123-139 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 589-609; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 170-182; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: Michal Schonberg [in: Modern Drama; č. 1; roč. XXIII; 1984; s. 13-24 (pod názvem: Anatomy of the gag)] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 126-147; ISBN 0324-8305] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; s. 128-142] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; s. 182-200; ISBN 3-499-12736-9] ► francouzsky, překladatel: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; s. 5-18; ISBN 2-87678-113-1] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 64-79 (pod názvem: A geg anatómiája; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

Zahradní slavnost
Dramatický text; vznik: 1963; divadelní hra o čtyřech dějstvích ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 7; roč. 14; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1963; s. 1-16 (příloha časopisu, nejedná se o verzi defenitnivní) ◆ tiskem knižněZahradní slavnost; Praha : Orbis; 1964 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; s. 15-67 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; s. 5-64; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 5-44; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 37-100; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Zahradní slavnost: hra o čtyřech dějstvích; Brno : Větrné mlýny; 2010; ISBN 978-80-7443-027-5 ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; s. 9-64; ISBN 978-80-7443-029-9 ► Václav Havel: Zahradní slavnost; Poznámka: Program činohry Národního divadla v Praze k uvedení hry Zahradní slavnost 13.6.2013 ve Stavovském divadle.; Praha : Národní divadlo; 2013; ISBN 978-80-7258-438-3 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 50-54, 56-57 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Václav Havel: Zahradní slavnost; Poznámka: Program činohry Národního divadla v Praze k uvedení hry Zahradní slavnost 13.6.2013 ve Stavovském divadle.; Praha : Národní divadlo; 2013; s. 52-146; ISBN 978-80-7258-438-3 ► Zahradní slavnost ; Odcházení; Praha : Artur; 2015; s. 5-62; ISBN 978-80-7483-044-0 ◆ překlad tiskem časopisecky ► italsky [in: Sipario. Rivista di teatro scenografiea cinema balletto televisione; č. 270; Milano : Bompiani; 1968; s. 49-60 (Pod názvem: Festa agreste, překlad: Gianlorenzo Pacini)] ► anglicky [in: The Literary Review; č. 1; roč. XIII; Rutheford : Fairleigh Dickinson University; 1969; s. 80-130 (Vybraný monolog)] ► korejsky [in: 외국 문학 = Contemporary World Literature; č. 25; Soul : Yŏrŭmsa; 1990; s. 292-335] ► německy [in: Sprache im technischen Zeitalter ; č. 144; roč. 28; Berlín : Literarisches Colloquium Berlin; 1990; s. 87-88 (Schlussmonolog aus "Das Gartenfest"); ISBN ISSN 0038-8475] ◆ překlad tiskem knižně ► slovensky [in: Záhradná slávnosť: hra v štyroch dejstvách; Poznámka: Rozmnožené pro Slov. národ. divadlo jako pracovní exemplář.; Bratislava : Diliza; 1964] ► německy, překladatel: August Scholtis [in: Das Gartenfest; Poznámka: pracovní překlad hry Zahradní slavnost do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1964] ► maďarsky, překladatel: Károly Zsigó, Sándor Kosnar [in: Kerti ünnepély: Színmű 4 felvonásban; Budapešť : Színháztudományi Intézet; 1965] ► finsky, překladatel: Eeva-Liisa Manner [in: Puutarhajuhla; Poznámka: finský pracovní překlad hry Zahradní slavnost; přeloženo z německého překladu Augusta Scholtise; Helsinky : Työväen Näyttämöiden Liitto; 1966] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; s. 17-59] ► francouzsky, překladatel: François Kérel [in: La fête en plein air; Paříž : Gallimard; 1969] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: The Garden Party; Londýn : Jonathan Cape; 1969; ISBN 224-61275-1] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 45-82] ► maďarsky, překladatel: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; s. 5-65 (pod názvem: Kerti ünnepély; překlad: Endre Bojtár); ISBN 963-07-5068-6] ► francouzsky, překladatel: François Kérel [in: La fête en plein air; Paříž : Gallimard; 1990; ISBN 2-07-032572-5] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 15-60; ISBN 5-280-01867-8] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; s. 25-80; ISBN 3-499-12736-9] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Poznámka: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; s. 7-60; ISBN 3-362-00477-6] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 9-62 (pod názvem: Chermesa); ISBN 973-23-0324-7] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 1-52 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 1-52; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; s. 21-90; ISBN 3-421-05416-9] ► persky, překladatel: Majid Mostafavi [in: Garden party = گاردن پارتی; Teherán : Nila; 2003; ISBN 964-6900-44-5] ► čínsky [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; s. 14-81; ISBN 957-445-039-2] ► nizozemsky, překladatel: Kees Mercks [in: Het tuinfeest; Amsterdam : Pegasus & Stichting Slavische Literatuur; 2009; ISBN 978-90-6143-342-2] ► španělsky, překladatel: Daniela Čapková, Iván Gutiérrez, Ivory Rodríguez, Kateřina Šmídová, Monika Zgustová [in: Teatro checo contemporáneo; Buenos Aires : Emergentes; 2009; s. 21-74; ISBN 978-987-24940-0-1] ► anglicky, překladatel: Jan Novák [in: Office party. A play in four acts by Václav Havel; Poznámka: volný překlad; Praha : Jiří Krechler Bookman; 2010; ISBN 978-80-904609-0-4] ► portugalsky, překladatel: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; s. 17-91 (Pod názvem: Confraternização de jardim. Un drama em quatro atos); ISBN 978-85-63198-05-1] ► anglicky [in: The Czech reader: history, culture, politics; Durham / Londýn : Duke University Press; 2010; s. 363-371 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 978-0-8223-4794-1 ] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (pod názvem: ზეიმი ბაღში); ISBN 978-9941-414-65-7] ► rumunsky, překladatel: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; s. 159-220; ISBN 978-606-588-216-4] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 7-50 (pod názvem: Garden party; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6] ◆ nepublikované verze ► 1: Jeho den. Komedie o pěti jednáních. Divadlo Na zábradlí; nesvázaná, nepodepsaná, nedatovaná strojopisná kopie (text) ► 2: Jeho den. Komedie o třech jednáních a jedné mezihře; strojopis s rukopisnými poznámkami perem a tužkou uložený v papírových odkládacích deskách; herecké obsazení rolí (text) ► 3: Zahradní slavnost. Tragédie o čtyřech jednáních. Divadlo Na zábradlí 1962; 3. verze hry Zahradní slavnost (text) ► 4: Zahradní slavnost - pracovní kniha Václava Sloupa; 5. dochovaná verze hry Zahradní slavnost (text)

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 4.8.1963 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 67-77; ISBN 978-80-7490-12-9

Autorské korektury
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 45; roč. 13; 1964; s. 2 (text) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 660-661; ISBN 80-7215-089-8 (text)

O dialektické metafyzice
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyHost do domu. Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku; č. 2; roč. 9; Praha : Československý spisovatel; 1964; s. 53-57 (vyšlo pod názvem Akorátismus aneb o dialektické metafyzice) ◆ tiskem knižněProtokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; s. 67-76 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 618-629; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; s. 120-127] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; s. 53-61] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; s. 172-181; ISBN 3-499-12736-9] ► francouzsky, překladatel: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; s. 29-42; ISBN 2-87678-113-1]

Autoportrét
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyDivadelní a filmové noviny; č. 1; roč. XIII; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 2.9.1964; s. 2 (text) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 652-655; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Věnování
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 42; roč. 13; 1964; s. 2 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 658-659; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Antikódy
Poezie; vznik: 1964-1993 ◆ samizdatově časopiseckyRevolver Revue; č. 9; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; č. 12; roč. 5; Praha : Československý spisovatel; 1963; s. 38-39,77,81,93 (Kult osobnosti; Heslo; Slovníček; Nápisy; Pozitivní satira; Vývoj jedné malířské generace) ► Tvář; č. 2; Praha : Československý spisovatel; 1964; s. 44 (Dialektická syntéza) ► Tvář ; č. 6; Praha : Československý spisovatel; 1965; s. 33,40,45,48 (Válka; Život je kříž; Tvorba; Pět rysů člověka budoucnosti) ► Ord och Bild. Kulturtidskrift för de nordiska länderna; č. 2; roč. 76; Stockholm : Ord och Bild; 1967; s. 152-153 (Výběr (česky se švédským komentářem Erika Mestertona)) ► Mladý svět: týdeník československé mládeže; č. 13; Praha : Mladá fronta; 1968; s. 11 (Parte); ISBN 0323-2042 ► Listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů ; č. 1; roč. 1; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1968; s. 6 (Prohlašujeme; Československo?; Zde padl jako oběť složité situace; Dvojí portrét normalizace); ISBN ISSN: 0458-5518 ► Tvář; č. 1; roč. 3; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1968 ; s. 36-37 (Z diáře; Kontrapták; Umění jinotaje; Slibujeme, že už nebudeme blbnout) ► Vokno; č. 2; roč. 1979; [S.l. : s.n.]; prosinec 1979; s. 68 (Výběr) ► EM´ 88 ; Poznámka: Studentský časopis pro IV. ročník FVL UK. ; č. 4; roč. 2; Praha : IV. ročník FVL UK; 1989; s. nestr. (Výběr) ◆ tiskem knižněLiterární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky 1966/1-26, roč. XV; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1966; s. 4 ((zpívat-nedozpívat); ISBN ISSN: 0459-5203 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; s. 77-122 (Výběr) ► Podoby: literární sborník; Praha : Československý spisovatel; 1967; s. 109-111 (Parte; Přípis; Hlub mutku...; Sladce spi; Nic) ► Experimentální poezie; Praha : Odeon; 1967; s. 89 (Člověk ) ► Poslední setkání. Památce Vladimíra Kafky; Poznámka: Sborník vzniklý z iniciativy Josefa Hiršala; Praha : Nakladatelství Q; 1991; s. 20-21 (Výběr); ISBN 80-9000674-1-7 ► Antikódy; Praha : Odeon; 1993; ISBN 80-207-0442-6 ► Spisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; s. 195-366; ISBN 80-7215-094-4 ► Literatura na Świecie; č. 7-8; Varšava : Biblioteka Narodowa; 2010; s. 93-107; ISBN ISSN 0324-8305 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Alternative. Zeitschrift für Literatur und Diskussion ; Poznámka: Tschechoslowakische Lyrik, Prosa, Dramatik; č. 42-43; roč. 8; Berlín : Alternative Verlag; 1965; s. 138-140 (Výběr)] ► německy [in: Wort in der Zeit. Österreichische Literaturzeitschrift; č. 7; Graz : Rudolf Henz und Gerhard Zerling; 1965; s. 31,39 (Výběr)] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 4-11 (Výběr); ISBN 0324-8305] ► italsky [in: Art in Italy; č. 13; roč. 6; Verona : Adriano Parise Editore; 1999; s. 2-5 (Výběr)] ◆ překlad tiskem knižně ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 171-183 (Výběr); ISBN 5-280-01867-8] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; s. 201-245 (Výběr); ISBN 3-499-12736-9] ► polsky, překladatel: Józef Waczków [in: Antykody; Wroclaw : Uniwersytet Wrocławski; 1992 (Výběr)] ► francouzsky, překladatel: Katia Krivanek [in: L´anatomie du gag; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1992; s. 43-94; ISBN 2-87678-113-1] ► anglicky / česky / polsky, překladatel: Ewa Ignaczak, Krzysztof Dackiewicz-Skowroński, Zofia Tarajło-Lipowska [in: Antikódy; Poznámka: Úvodní texty v polštině a angličtině, Antikódy v češtině. Vydáno při příležitosti výstavy "Antikódy", organizované v Galerii BWA "Awangarda" ve dneh: 19.05 - 11.06.1995.; Wroclaw : Biuro Wystaw Artystycznych; 1995 (Výběr); ISBN 83-903333-2-5] ► italsky [in: L´oro di Praga; Paříž : Adriano Parise editore Orvieto; 1999] ► italsky [in: Anticodici; Paříž : Adriano Parise editore Orvieto; 1999 (Výběr)] ► čínsky, překladatel: Olga Lomová [in: Fan fuma. Haweier tuxiang shi ji (反符碼) = Václav Havel: Antikódy; Peking : Tang shan; 2002; ISBN 986-7748-07-7] ► německy, překladatel: Reiner Kunze [in: Wo wir zu Hause das Salz haben Nachdichtungen; Frankfurt nad Mohanem : S. Fischer; 2003; s. 239-240 (Výběr); ISBN 3-10-042023-3] ► portugalsky, překladatel: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; s. 93-183 (Pod názvem: Coletãnea de tipogramas); ISBN 978-85-63198-05-1] ► anglicky [in: From a terrace in Prague: A Prague Poetry Anthology; Praha : Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; 2011; s. 143-144 (Výběr); ISBN 978-80-7308-349-6] ► česky [in: Antikódy; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; ISBN 978-80-87490-20-4]

Výtvarné zjevení
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 656-657; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Azimut
Povídka; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyOd samého léta myslíme...na veselé vánoce; Poznámka: část časopisu, str. 113-144: Od samého léta myslíme na veselé Vánoce; č. 12; roč. 6; 1. 12. 1964; s. 115-116 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 662-665; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Poznámky o polovzdělanosti
Esej; vznik: 1964 ◆ tiskem časopiseckyTvář; č. 9-10; Praha : Československý spisovatel; 1964; s. 23-29 (text) ◆ tiskem knižněTvář. Výbor z časopisu; Praha : Torst; 1995; s. 20-31; ISBN 80-85639-61-0 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 630-651; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► slovinsky, překladatel: Viktor Majdič [in: Dialogi; č. 7-8; roč. 2; Maribor : ?; 1966; s. 353-362]

Havel, Václav > Havel, Václav M.
Korespondence; vznik: 14.7.1964 ◆ tiskem knižněSíla věcnosti Olgy Havlové; Poznámka: Rozš. a přeprac. vydání knihy Síla věcnosti : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů;; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; s. 9-14 (Pod názvem: Dopis otci); ISBN 978-80-87490-21-1

Vyrozumění
Dramatický text; vznik: 1965 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 8; roč. 16; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1965; s. 86-107 (příloha časopisu) ► L'Avant-scène. Théâtre: Le rapport dont vous êtes l'objet; č. 486; Paříž : L'Avant-scène; 1972; s. 7-33 (pod názvem: Le Rapport dont vous êtes l'objet); ISBN 978-2-7498-0070-7 ◆ tiskem knižněVyrozumění; Praha : Dilia; 1965 ► Protokoly; Praha : Mladá fronta; 1966; s. 141-218 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; s. 65-156; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 45-104; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 101-196; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; s. 65-151; ISBN 978-80-7443-029-9 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 62, 64-65,68-69, 72-73 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► švédsky, překladatel: Lieko Zachovalová [in: Livet i Tjeckoslovakien; č. 4; Praha : Orbis; 1966; s. 28-29 (pod názvem: Delgivandet) (text)] ► polsky, překladatel: Irena Bołtuć [in: Dialog; Poznámka: podtitul: miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej; č. 10; roč. 11; Varšava : Biblioteka Narodowa; 1966; s. 40-76 (pod názvem: Powiadomienie); ISBN 0012-2041] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; č. 248; roč. 21; Milano : Bompiani; 1966; s. 59-78 (pod názvem: Memorandum)] ► německy, překladatel: Eva Berkmann [in: Theater heute; č. 1; roč. 7; Hannover : Erhard Freidrich Verlag; 1966; s. 61-72] ► anglicky [in: Tulane Drama Review; Poznámka: Eastern European Theatre (T35); č. 3; roč. 11; New Orleans : Tulane University; 1967; s. 121-162] ► německy [in: Universum. Der Tschechoslowakischen Literatur und Kunst ; č. 4; Praha : Tschechoslowakisches Buchkultur - Zentrum für Verlagswesen und Buchhandel; 1967; s. 32-43] ► rusky, překladatel: Jana Klusáková [in: Teatr: ježemesjačnyj žurnal dramaturgii i teatra; č. 5; Moskva : Izvestija; květen 1990; s. 6-37 (pod názvem: Uvědomlenie); ISBN 0131-6885] ◆ překlad tiskem knižně ► slovensky, překladatel: Milan Lasica [in: Vyrozumenie: hra v dvanástich obrazoch; Poznámka: Exemplář rozmnožený jako rukopis pro potřeby Slov. národ. divadla.; Bratislava : Diliza; 1965] ► francouzsky, překladatel: Ida Savigny [in: L'Avis; Praha : Dilia; 1966] ► maďarsky, překladatel: Endre Bojtár [in: Leirat: színmű 12 képben; Budapešť : Színháztudományi Intézet; 1967] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: The Memorandum; New York : Grove Press; 1967] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: The Memorandum; Londýn : Jonathan Cape; 1967] ► maďarsky, překladatel: Ferenc Hosszú [in: A nagy paróka. Mai cseh és szlovák drámák; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1967; s. 313-398 (překlad: Ferenc Hosszú)] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung: zwei Dramen. Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1967; s. 61-119] ► estonsky, překladatel: Leo Metsar [in: Teade. Näidend kaheteistkümnes pildis; Tallinn : Perioodika; 1968] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Three East European Plays; Harmondsworth : Penguin Books; 1970; s. 183-271; ISBN 14-048089-7] ► francouzsky, překladatel: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l'objet; Poznámka: pracovní překlad hry Vyrozumění do francouzštiny; 1971] ► norsky, překladatel: Carl Frederik Frytz [in: Sirkulaeret; Oslo : ?; 1972] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; s. 55-114; ISBN 3-499-14123-X] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 83-136] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: The Memorandum; Londýn : Eyre Methuen; 1981; ISBN 0-413-48310-X] ► maďarsky, překladatel: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; s. 67-164 (pod názvem: A leirat; překlad: András Zádor); ISBN 963-07-5068-6] ► turecky, překladatel: Zehra İpşiroğlu [in: Bildirim; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-155-1] ► filipínsky, překladatel: Orlando Nadres [in: Ang Memorandum; Manila : Cultural Center of the Philippines; 1990] ► arabsky, překladatel: Abd al-Man'am Salím [in: al-Mudhakkira; Kairo : Dar al-Hilal; 1990; ISBN 9.77-07-0005-3] ► španělsky, překladatel: Borja Ortiz de Gondra, Juan Antonio Hormigón [in: Memorandum y El error; Madrid : Publicaciones de la asocacion de directores de escena; 1990; s. 39-131 (překlad: Borja Ortiz de Gondra); ISBN 84-87591-00-0] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 61-124; ISBN 5-280-01867-8] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Poznámka: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; s. 61-150 (překlad: Eva Berkmann); ISBN 3-362-00477-6] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Zwei Dramen, Essays, Antikoden; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; s. 81-171 (překlad: Eva Berkmann); ISBN 3-499-12736-9] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 5-94; ISBN 86-19-01857-41] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 53-130 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► francouzsky, překladatel: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l’objet. Suivi de Plus Moyen de se concentrer!; Paříž : Gallimard; 1992; s. 7-104; ISBN 2-07-072582-0] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 53-130; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► čínsky [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; s. 65-193; ISBN 957-445-039-2] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Memo. A Play in Twelve Scenes (draft); Poznámka: nepublikovaný pracovní překlad hry Vyrozumění; Praha : Aura pont; 2006; s. 61-72] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Memo; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-5-5] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 51-116 (pod názvem: Powiadomienie; přel. Irena Bołtuć); ISBN 978-83-65369-40-6]

Text do katalogu výstavy Adolfa Hoffmeistera
Esej; vznik: 1965 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 707-709; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Příspěvek k anatomii pózy
Esej; vznik: 1965 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 37; 1965; s. 5 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 688-694; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Poznámky k Vyrozumění
Článek; vznik: 1965 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 380-399 (Pod názvem: Poznámky ke generální zkoušce Vyrozumění); ISBN 978-80-7490-12-9

O umění (tak vůbec)
Esej; vznik: 1965 ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; č. 7; roč. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; s. 16-17 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 685-687; ISBN 80-7215-089-8 (text)

O konvencích, informaci a kódu
Esej; vznik: 1965 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 695-700; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Česká vizuální poezie. Teoretické texty; Poznámka: Obsahuje text Václava Havla "O konvencích, informaci a kódu", pravděpodoboně z roku 1965.; Brno : Host; 2013; s. 168-171; ISBN 978-80-7294-736-2

Romeo a Julie. Kapesní drama a la Shakespeare o 4 obrazech (Pohřební služba)
Divadelní hra; vznik: 1965 - duben; spoluautorství: Milan Kundera, Jiří Robert Pick, Peter Karvaš, Pavel Kohout ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; č. 4; roč. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; s. 26-28 (Pohřební služba, s. 28)

Hodnoty a čas
Rozhovor; vznik: 1. 5. 1965 - květen; spoluautorství: Miroslav Drozd, Adolf Branald, Josef Škvorecký, Jaroslav Opavský, Bohumil Hrabal, Ladislav Ťažký, Jiří Šetlík, Ota Šik, Lubomír Sochor, Pavol Števček ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život; č. 5; roč. 7; Praha : Československý spisovatel; 1965; s. 16-28 (Otázka pro Václava Havla, s. 19) (text)

Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení)
Esej; vznik: 9. 6. 1965 ◆ tiskem časopiseckyLiterární noviny; č. 25; s. 3 (úryvek) (text) ► Sešity pro mladou literaturu; č. 21; květen 1968; s. 35-39 (Pod názvem: O úhybném myšlení) (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 377-390; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 385-398; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 666-684; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 3: 1958-1969: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2003; s. 328-339; ISBN 80-85778-38-6 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 10-24; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 10-24; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 10-24; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 10-24; ISBN 978-0-571-16521-4]

Na otázky redakce odpovídá Václav Havel
Rozhovor; vznik: leden 1966 ◆ tiskem časopiseckyAmatérská scéna; č. 1; roč. 12; Praha : Orbis; 01.01.1966; s. 14 (text)

Začarovaný kruh
Esej; vznik: 1966 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 1; roč. 18; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1967; s. 1-9 (text) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 753-774; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 185-198; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; s. 62-80]

Komentář ke hře Eduard
Esej; vznik: 1966 - prosinec ◆ tiskem knižněEDUARD. Komentář ke hře EDUARD. Teoretická část diplomní práce Praha, prosinec 1966; Praha : AMU; 1996 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 710-752; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 425-452; ISBN 978-80-7490-12-9

Drzý interview Hosta s Václavem Havlem
Rozhovor; vznik: 1966 ◆ tiskem časopiseckyHost do domu. Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku; č. 8; roč. 13; Praha : Československý spisovatel; 1966; s. 20-21

O textech Milana Nápravníka
Esej; vznik: 1966 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 701-706; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Úvodem ke sborníku Podoby II
Esej; vznik: 1967 ◆ tiskem knižněPodoby II; Praha : Československý spisovatel; 1969; s. 7-9 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 775-779; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Mám prý napsat něco o sobě...
česky: html | pdf | word
Článek; vznik: 27.1.1967; medailonek Václava Havla pro časopis Mladý svět ◆ tiskem časopiseckyMladý svět: týdeník československé mládeže; č. 4; roč. IX; Praha : Mladá fronta; 27.1.1967; ISBN 0323-2042 (text)

Anketa před sjezdem spisovatelů
Rozhovor; vznik: 1967 - květen ◆ tiskem časopiseckyPlamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život ; č. 5; roč. 9; Praha : Československý spisovatel; 1967; s. 154-155

Jazyk našich her
Anketa; vznik: květen 1967; spoluautorství: František Hrubín, František Pavlíček, Milan Uhde ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 5; roč. 18; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1965; s. 8-11

Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů
Projev; vznik: 28. 6. 1967 ◆ tiskem knižněIV. sjezd Svazu československých spisovatelů, Praha 27.-29. června 1967 (protokol); Praha : Československý spisovatel; 1968; s. 130-139 ► Reden zum IV. Kongress des Tschechoslowakischen schriftstellerverbandes: Prag, Juni 1967; Frankfurt nad Mohanem : Suhrkamp Verlag; 1968; s. 88-106 ► Do různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 391-404; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 399-412; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 780-798; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 80-94 (pod názvem: A csehszlovák írók IV. közgyűlésén elhangzott beszéd); ISBN 978-80-8101-575-5]

Anděl strážný
Dramatický text; vznik: 1968; rozhlasová jednoaktová hra ◆ tiskem časopiseckyDivadelní noviny; č. 10; roč. VII; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 28.12.1963; s. 10 (otisk první verze hry) ► Studie a úvahy; č. 3-4; roč. 1 (6); Praha : Československý rozhlas Praha; 1968; s. 121-127 ► Amatérská scéna ; č. 12; roč. 29; Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu; 1992; s. 10-11 (otisk první verze hry); ISBN 0002-6786 (text) ◆ tiskem knižněSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 197-218; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 9-26; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 91-94 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky [in: Scena; č. 1-3; 1990; s. 20-21 (pod názvem: Aniol stróż; překlad: Irena Boltuć)] ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; s. 125-138 (pod názvem: L'ange gardien; překlad: Katia Hala); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► persky, překladatel: Reza Mirchi [in: Eteraz; Poznámka: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; s. 7-26 (pod názvem: Fereshte negahban)]

Na téma opozice
Esej; vznik: 1968 - březen ◆ tiskem časopiseckyLiterární listy. Týdeník Svazu čs. spisovatelů; č. 6; roč. 1; 4.4.1968; s. 4 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 405-412; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 413-420; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 830-843; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 26-33; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 15-23; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 25-35; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 25-35; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 25-35; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 25-35; ISBN 978-0-571-16521-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 95-105 (pod názvem:Az ellenzékről; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5]

Motýl na anténě
Dramatický text; vznik: 1968; televizní jednoaktová komedie ◆ tiskem knižněSpisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 219-256; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 27-58; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 85-89 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ různé publikaceMotýl na anténě; Brožura Dramatický text Program; Poznámka: program k divadelní inscenaci; Národní divadlo Moravskoslezské; 2002; s. 14-48 ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; s. 139-183 (pod názvem: Un papillon sur l’antenne; překlad: Jean-Philippe Bayeul); ISBN 978-2-915037-52-4 ] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 139-162 (pod názvem: Motyl na antenie; přel. Irena Bołtuć); ISBN 978-83-65369-40-6]

Zvláštnosti divadla
Esej; vznik: 1968 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 4; roč. 19; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; 1968; s. 11-21 (text) ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 801-829; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 199-216; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► chorvatsky [in: Mogućnosti; č. 5-6; roč. XVIII; Split : Matica Hrvatska; 1971; s. 661-675 (text)]

Ztížená možnost soustředění
Dramatický text; vznik: 1968 ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 5; roč. 19; Praha : Svaz československých divadelních a filmových umělců; květen 1968; s. 85-99 ◆ tiskem knižněZtížená možnost soustředění: hra o 2 dějstvích; Praha : Dilia; 1968 ► Ztížená možnost soustředění; Praha : Orbis; 1969 ► Ztížené možnosti: tři hry z šedesátých let; Purley : Rozmluvy; 1986; s. 157-218; ISBN 0-946-352-26-7 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 105-148; ISBN 80-7106-044-5 ► Eduard: hra o jednom dějství. Pracovní verse, září-říjen 1966; Poznámka: první verze hry Ztížená možnost soustředění; Praha : AMU; 1996 (první verze hry Ztížená možnost soustředění) ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 257-320; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 1; Brno : Větrné mlýny; 2010; s. 153-208; ISBN 978-80-7443-029-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel [in: Theater heute; č. 1; roč. 10; 1969; s. 45-56 (pod názvem: Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; překlad: Franz Peter Künzel)] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; č. 288; roč. 25; duben 1970; s. 54-71 (text)] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 65-125 (pod názvem: Puzuk czyli Uporcywa niemožnossc koncentraciji; překlad: Józef Wacków ); ISBN 0324-8305] ◆ překlad tiskem knižně ► česky [in: Ztížená možnost soustředění: hra o 2 dějstvích; Praha : Dilia; 1968] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel [in: Erschwerte Möglichkeit der Konzentration: Stück in zwei Akten; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1968] ► finsky, překladatel: Kirsti Siraste [in: Professori sokkeloissa ; Poznámka: pracovní překlad hry Ztížená možnost soustředění do finštiny; Helsinky : Työväen Näyttämöiden Liitto; 1968] ► česky [in: Ztížená možnost soustředění; Praha : Orbis; 1969] ► francouzsky, překladatel: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l'objet; Poznámka: pracovní překlad hry Vyrozumění do francouzštiny; 1971; s. 105-181] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: The Increased Difficulty of Concentration; Londýn : Jonathan Cape; 1972; ISBN 0-224-61860-1 / 0-224-61861-X] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 137-174] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 125-170; ISBN 5-280-01867-8] ► německy, překladatel: August Scholtis, Eva Berkmann, Franz Peter Künzel [in: Das Gartenfest, Die Benachrichtigung, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration; Poznámka: na obálce: Das Gartenfest und andere Stücke; Berlín : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft; 1990; s. 151-219; ISBN 3-362-00477-6] ► francouzsky, překladatel: Milan Kepel [in: Le rapport dont vous êtes l’objet. Suivi de Plus Moyen de se concentrer!; Paříž : Gallimard; 1992; s. 105-181; ISBN 2-07-072582-0] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 131-182 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; s. 7-60; ISBN 88-11-64009-1] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 131-179; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; s. 159-230; ISBN 3-499-12880-2] ► čínsky [in: Hawei'er xi ju xuan (哈维尔戏剧选) = Vaclav Havel Selected Plays; Taipei : Bookman Books Ltd.; 2004; s. 195-272; ISBN 957-445-039-2] ► anglicky, překladatel: Štěpán S. Šimek [in: The Increased Difficulty of Concentration; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-6-2] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 163-214 (pod názvem: Puzuk, czyli uporczywa niemożność koncentracji; přel. Józef Waczków); ISBN 978-83-65369-40-6]

Falešné dilema
Esej; vznik: 1968 - prosinec ◆ tiskem časopiseckyZítřek. Týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu; č. 12; roč. 1; Praha : Melantrich; 28. 12. 1968; s. 1,3 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 866-874; ISBN 80-7215-089-8 (text)

O povídkách Jana Beneše
Esej; vznik: 1968 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 799-800; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Nová divadla - staré otázky
Anketa; vznik: únor 1968; spoluautorství: Vladimír Jindra, Milan Pásek, Zbyněk Kolář, Jaroslav Dudek ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 2; roč. 19; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1968; s. 35-43

Rozhovor Antonína J. Liehma s Václavem Havlem v dubnu 1968
Rozhovor; vznik: 4.4.1968 ◆ tiskem knižněGenerace; Kolín nad Rýnem : Index; 1988; s. 305-326 (text) ► Generace; Praha : Československý spisovatel; 1990; s. 300-321; ISBN 80-202-0254-4 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Erich Bertleff [in: Gespräch an der Moldau: Das Ringen um die Freiheit der Tschechoslovakei; 1.1.968; s. 306-329 (text)] ► anglicky, překladatel: Peter Kussi [in: The Politics of Culture; New York : Grove Press; 1970] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin [in: Trois générations: entretiens sur le phénomène culturel tchécoslovaque; Paříž : Gallimard; 1970]

Dopis z New Yorku
Článek; vznik: 9. 5. 1968; spoluautorství: Egon Hostovský ◆ tiskem časopiseckyLiterární listy; č. 11; roč. 1; 9. 5. 1968; s. 10 (text)

K otázce významu první republiky pro dějiny českého a slovenského národa
Anketa; vznik: červen 1968 ◆ tiskem časopiseckyDějiny a současnost; č. 6; roč. X; 1968; s. 13 (text)

Havel, Václav > Brzorád, Vilém
Korespondence; vznik: 10.6.1968 ◆ tiskem knižněPosmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; s. 87-88; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

Havel, Václav > Mládková, Meda
Korespondence; vznik: 4.8.1968 ◆ tiskem knižněMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; s. 84-86; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Výzva spoluobčanům!
Projev; vznik: 22. 8. 1968 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 844-846; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968
Projev; vznik: 24. 8. 1968 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 847-856; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Všem občanům!
Projev; vznik: 26. 8. 1968 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 857-865; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Havel, Václav > Mládková, Meda
Korespondence; vznik: 2.10.1968 ◆ tiskem časopiseckyRespekt; č. 15; roč. XV; 2014; s. 46-53; ISBN 0862-6545 ◆ tiskem knižněMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; s. 87-93; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Listář Václava Havla II
Povídka; vznik: 1969 - duben ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 900-901; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Zvláštní příhoda
Esej; vznik: 1969 - únor ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: Volně dostupné online z archivu digitalizovaných periodik ÚČL, viz URL; č. 4; roč. 2; 30.01.1969; s. 5 ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 880-885; ISBN 80-7215-089-8 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Tages-Anzeiger; 31.01.1969 (pod názvem: Ein seltsamer Zufall) (text)]

Zameteme před vlastním prahem?
Esej; vznik: 1969 - leden ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 875-879; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Osobnost Libora Fáry
Esej; vznik: 1969; Text vznikl jako příspěvek do katalogu výstavy "libor fára 45-69 stop-time", pořádané Galerií Václava Špály v listopadu 1969. ◆ tiskem knižněLibor Fára : stop-time : vybrané práce z let 1945-69; Katalog; Poznámka: katalog k výstavě; Praha : [Galerie Václava Špály]; 1969 ► Libor Fára : tečka čára; Katalog; Poznámka: katalog k výstavě uspořádané v Jízdárně Pražského hradu od 4.3. do 5.5.1999; 1969; ISBN 80-86087-17-4 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 930-934; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 317-318; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Václav Jamek [in: Retrospective Libor Fára: 2éme nuit culturelle; Katalog; Poznámka: katalog k výstavě pořádané Association Culture et Communication pour la nuit culturelle v Nancy 28.4.1990; Nancy : Manufacture des Tabacs ; 1990]

Ještě jednou obrození?
Anketa; vznik: leden 1969; spoluautorství: Milan Obst, Jindřich Černý, Jan Grossman, Zdeněk Hořínek, Milan Uhde ◆ tiskem časopiseckyDivadlo; č. 1; roč. 20; Praha : Svaz československých divadelních umělců; 1969; s. 26-36

Listář Václava Havla I
Povídka; vznik: 1969 - duben ◆ tiskem knižněSpisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 898-899; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Trialog o radikalismu
Rozhovor; vznik: 1969; Rozhovor k problematice smyslu českých dějin, zejm. o českém nacionálním radikalismu v osvícenství, v r. 1848 aj.; spoluautorství: Jaroslav Střítecký, Milan Uhde ◆ tiskem časopiseckyHost do domu. Čtrnáctideník pro literaturu, umění a kritiku; č. 6; roč. XVI; Praha : Československý spisovatel; 1969; s. 32-36

Na vnitřní rezistenci je vždycky čas
Rozhovor; vznik: 1969; spoluautorství: Jan Kolář ◆ tiskem časopiseckyUniverzita Karlova. Akademický časopis; č. 12; roč. XV; Praha : Univerzita Karlova v Praze; 1969; s. 2 (text)

Český úděl?
Esej; vznik: 1969 - únor ◆ tiskem časopiseckyHost do domu. Čtrnáctideník pro literaturu, umění a kritiku; č. 15; roč. XV; Praha : Československý spisovatel; 1969; s. 20-23 ► Tvář; č. 2; Praha : Svaz československých spisovatelů; 1969; s. 30-33 ► Svědectví; č. 74; roč. XIX; Paříž : Svědectví; 1985; s. 338-342 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 193-200; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 193-200; ISBN 0-946352-04-6 ► Tvář. Výbor z časopisu; Praha : Torst; 1995; s. 355-359; ISBN 80-85639-61-0 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 888-897; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 3: 1958-1969: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2003; s. 470-475; ISBN 80-85778-38-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Karta. Kwartalnik historyczny; č. 77; roč. 2013; Varšava : Fundacja Ośrodka KARTA; 2013; s. 32-35; ISBN ISSN 0867-3764 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 25-34; ISBN 80-7089-134-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 168-174; ISBN 973-34-0463-2] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 106-113 (pod názvem: Cseh sors?; překlad: Márton Beke); ISBN 978-80-8101-575-5]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 14.3.1969 ◆ tiskem knižněVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 21-22; ISBN 978-80-87331-01-9

Havel, Václav > Mládková, Meda
Korespondence; vznik: 16.3.1969 ◆ tiskem knižněMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; s. 93-95; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Havel, Václav > Kárnet, Jiří
Korespondence; vznik: 16.3.1969 ◆ tiskem knižněDoba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1989-2007; Brno : Masarykova univerzita; 2007; s. 113-114 (úryvek); ISBN 978-80-210-4465-4 ► Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; s. 88-90; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů
Projev; vznik: 10. 6. 1969 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 413-419; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 421-427; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 902-910; ISBN 80-7215-089-8 (text)

Havel, Václav > Kárnet, Jiří
Korespondence; vznik: 16.7.1969 ◆ tiskem knižněDoba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1989-2007; Brno : Masarykova univerzita; 2007; s. 114 (úryvek); ISBN 978-80-210-4465-4 ► Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi; Litomyšl / Praha : Paseka; 2009; s. 91-92; ISBN 978-80-7185-995-6 (text)

Dopis Alexandru Dubčekovi
Korespondence; vznik: 9. 8. 1969 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 420-433; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 428-441; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969; Praha : Torst; 1999; s. 911-929; ISBN 80-7215-089-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 34-62; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 24-40; ISBN 90-6801-246-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 9-32; ISBN 3-499-12838-1] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 15-32; ISBN 968-16-3511-6] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 36-49; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 36-49; ISBN 0-679-40027-3] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 7-24; ISBN 80-7089-134-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 36-49; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 36-49; ISBN 978-0-571-16521-4] ► anglicky [in: The Undeground Reader; 2015; s. 221-223 (pod názvem: Letter to Alexander Dubček); ISBN 978-1-78238-742-8]

Havel, Václav > Mládková, Meda
Korespondence; vznik: 22.9.1969 ◆ tiskem knižněMeda Mládková: můj úžasný život; Praha : Academia; Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových; 2014; s. 95-97; ISBN 978-80-2420-6 / 978-80-87344-21-7 (text)

Spiklenci
Dramatický text; vznik: 1971 ◆ tiskem časopiseckySvět a divadlo; č. 9-10; roč. 3; Praha : Divadelní obec; 1992; s. 121-161; ISBN ISSN 0862-7257 ◆ samizdatově knižněSpiklenci; Poznámka: Edice Expedice, sv. 86; Praha : Edice Expedice; 1979 ► Spiklenci; Poznámka: samizdatová edice Pražská imaginace, sv. 1; Praha : Pražská imaginace; 1985 ► Spiklenci; Poznámka: samizdatová edice Krameriova expedice 78 (KE.78); Praha : Krameriova expedice; 1986 ◆ tiskem knižněHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; s. 15-103; ISBN 0-88781-042-X ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 321-422; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 41-134; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 109-110 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel [in: Die Retter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1972] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 175-178] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: I congiurati; Bologna : CSEO Outprints; 1980] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; s. 5-113 (pod názvem: Spiskowcy)] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 215-290 (pod názvem: Spiskowci; přel. Andzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 9.1.1971 ◆ tiskem knižněVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 22; ISBN 978-80-87331-01-9

Pochybná kritická metoda šifry „FK“
česky: html | pdf | word
Článek; vznik: 1972 ◆ tiskem knižněIvan Rajmont; Praha : Pražská scéna; 2005; s. 25-28; ISBN 80-86102-54-8

Komentář ke hře Spiklenci
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1972 - září ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 7-60; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 458-490; ISBN 978-80-7490-12-9

Žebrácká opera
Dramatický text; vznik: 1972 ◆ tiskem knižněHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; s. 105-188; ISBN 0-88781-042-X ► Žebrácká opera: na téma Johna Gaye; Praha : Dilia; 1990; ISBN 80-203-0068-6 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 149-206; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 423-518; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 135-220; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 113-115 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ překlad tiskem časopisecky ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; č. 338; roč. 29; 1974; s. 55-80 (pod názvem: L'opera dello straccione)] ► francouzsky, překladatel: Ivan Palec [in: L'Avant-scène Théâtre: La Grande Roue; č. 803; 1.2.1987; s. 3-44 (pod názvem: La Grande Roue : sur les motifs de John Gay); ISBN 2-7498-0251-2] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 179-236] ► francouzsky, překladatel: Ivan Palec [in: La Grande Roue: sur les motifs de John Gay: Pièce en quatorze tableaux; Paříž : Gallimard; 1987; ISBN 2-07-070991-4] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 95-184 (pod názvem: Prosjačka opera); ISBN 86-19-01857-41] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; s. 61-144; ISBN 88-11-64009-1] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Opera Calicilor (Caruselul); Bukurešť : Editura Unitext; 2000; ISBN 973-99103-7-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Beggar's Opera; Ithaca / Londýn : Cornell University Press; 2001; ISBN 0-8014-3833-0] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; s. 9-100; ISBN 3-499-12880-2] ► japonsky, překladatel: Masahide Honda, Masako Fidler [in: Jeburatsuka opera : Kojiki opera; Poznámka: Žebrácká opera = ジェブラーツカー・オペラ : 乞食オペラ; Tokio : Shohakusha (松柏社); 2002; ISBN 4-7754-0002-9] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Opera żebracza; Varšava : Agora; 2011; ISBN 978-83-268-0491-5] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 291-360 (pod názvem: Opera żebracza; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 1972 ◆ tiskem knižněVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 26-30; ISBN 978-80-87331-01-9 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 78, 491 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi. Hlavní škůdce českého divadla I. a Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Spiklencích; úryvky); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; s. 40-46 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 8. 1. 1972 - rukou v záhlaví dopisu připsáno datum 13.1.1972 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 355-357 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Věčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 22-26; ISBN 978-80-87331-01-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; s. 38-40; ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 1. 2. 1972 - nedatováno, zřejmě po únoru 1972, Havel píše o odvolání Oty Ornesta z funkce ředitele MDP ◆ tiskem knižněVěčné časy. Československé totalitní roky; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 30-33; ISBN 978-80-87331-01-9 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 79-81 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi. Hlavní škůdce českého divadla II.); ISBN 978-80-7490-12-9

Rr (Hrra)
Dramatický text; vznik: 31.05.1973; Divadelní hra Václava Havla a Pavla Kohouta, dopsáno 31.5.1973 na Sázavě.; spoluautorství: Pavel Kohout ◆ tiskem časopiseckyRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis; č. 4; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2008; s. 41-51; ISBN ISSN 1801-4755 (text) ◆ tiskem knižněŠest a Sex & Rr; 2016; s. 335-378; ISBN 978-80-7443-170-8 ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky, překladatel: Elżbieta Zimna [in: Dialog; Poznámka: podtitul: Zaginiona Czechoslowacja; č. 2; roč. LXI; 2016; s. 60-81 (pod názvem: Rr (dramat)); ISBN 0012-2041]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 27.12.1973 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 358 (úryvek); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 538 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Horském hotelu; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; s. 47-48 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Pižďuchové
Pohádka; vznik: 1974 ◆ tiskem knižněJe sedm hodin středověkého času: postavy a příběhy ze začátků Svobodné Evropy; Mnichov : Evropská exilová edice; 1990; s. 203-207 ► Uzel pohádek; Praha : Lidové noviny; 1991; s. 17-22; ISBN 80-7106-041-0 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 61-66; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Pižďuchové / The Pizhduks; Praha : Meander; 2003; s. 11-23; ISBN 80-86283-20-8 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky / česky, překladatel: Ivana Pecháčková, Laura Conway [in: Pižďuchové / The Pizhduks; Praha : Meander; 2003; s. 11-23; ISBN 80-86283-20-8] ► barmsky, překladatel: Maung Day [in: The Pizh'duks; Bangkok : Embassy of the Czech Republic in Bangkok; 2013; s. 12-27]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 18.2.1974 ◆ tiskem knižněVáclav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 493-494 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře I.; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; s. 48-49 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 1.5.1974 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 360-361 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 495-496, 527-528 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře II.; Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o práci v pivovaru; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; Praha : Knihovna Václava Havla; 2015; s. 49-52 (úryvky); ISBN 978-80-87490-59-4

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 2.12.1974 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 361-362 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 366-367; ISBN 978-80-7490-12-9

Audience
Dramatický text; vznik: 1975 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 51; roč. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; s. 525-536 ◆ tiskem knižněHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; s. 241-272; ISBN 0-88781-042-X ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 207-230; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 519-550; ISBN 80-7215-088-X (text) ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; s. 7-36; ISBN 80-200-1467-5 ► Česká literatura od počátků k dnešku; Praha : Lidové noviny; 2008; s. 896 (úryvek); ISBN 978-80-7106-963-8 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 59-88; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 124-127 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Divadlo Na tahu 1975-1995; Praha : Originální videojournal (úryvky); ISBN 80-239-7564-1 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Index on Censorship; č. 3; roč. 5; Londýn : Writers and Scholars International; 1976; s. 41-50 (pod názvem: Conversation); ISBN 0306-4220] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Theater heute; č. 1; 1977; s. 45-51] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; č. 369; roč. XXXII; Milano : Bompiani; únor 1977; s. 73-80] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Radix; č. 1; 1978; s. 69-130 (pod názvem: Audiens)] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: L'Avant-scène. Théâtre; č. 653; Paříž : L'Avant-scène; únor 1979; s. 11-22] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Zeszyty Literackie; č. 1; 1983; s. 32-52] ► rusky [in: Sovremennaja dramaturgija; Poznámka: podnázev: literaturno-chudožestvennyj i obščestvenno-političeskij žurnal; č. 4; Moskva : Ministerstvo kul’tury RF; 1990; s. 101-111 (pod názvem: Audijencija = Aудиенция); ISBN 0207-7698] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Plays International; č. 6; roč. 5; New York : Plays International Ltd.; 1990; s. 44-49; ISBN 0268 2028] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Audienz: Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1975] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Audienz und Vernissage: 2 Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 237-258] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; s. 5-30; ISBN 3-499-14123-X] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Audience; Londýn : Samuel French; 1978] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage: deux pièces; Poznámka: edice: Avant-scène, Théâtre, no. 653; Paříž : L'Avant-scène; 1979] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiensen; Helsinky : Yleisradio ; 1980] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; s. 31-95 (pod názvem: Audience)] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; s. 170-197 (pod názvem: Audiencja)] ► anglicky, překladatel: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; s. 1-26; ISBN 0-7748-0267-7] ► maďarsky, překladatel: Varga György [in: Audiencia; Budapešť : Madách Színház; 1989; ISBN 963-01-9958-0] ► maďarsky, překladatel: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; s. 165-193 (pod názvem: Audiencia; překlad: György Varga); ISBN 963-07-5068-6] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 21-50; ISBN 3-499-12737-7] ► anglicky, překladatel: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► katalánsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Audiència, Vernissatge; Barcelona : Institut del teatre de la disputació de Barcelona; 1990; s. 11-42; ISBN 84-7794-065-7] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; s. 13-50; ISBN 91-7784-076-3] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 183-206; ISBN 5-280-01867-8] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 187-216] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 19-44 (pod názvem: Audiens); ISBN 82-05-18818-1] ► portugalsky, překladatel: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; s. 7-20; ISBN 972-708-127-4] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; s. 7-71 (pod názvem: Audience); ISBN 2-07-021260-2] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 9-37; ISBN 3-362-00500-4] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 185-214 (pod názvem: Audijencija); ISBN 86-19-01857-41] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 63-88 (pod názvem: Audienţa); ISBN 973-23-0324-7] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 7-32; ISBN 83-7003-496-9] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 183-212 (pod názvem: Audience (Conversation); překlad: George Theiner); ISBN 0-571-16059-X] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 180-212; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► esperanto, překladatel: Josef Vondroušek [in: Aŭdienco; Dobřichovice : Kava Pech; 1996; ISBN 80-85853-26-4] ► korejsky, překladatel: O Se-kon [in: Čchŏčung; Soul : Jeni; 2000; ISBN 89-8438-009-1 ] ► nizozemsky, překladatel: Kees De Vries [in: Audiëntie; Krommenie : Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater; 2000] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; s. 441-476; ISBN 3-421-05416-9] ► slovinsky, překladatel: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004 (pod názvem: Avdienca); ISBN 961-6446-28-2] ► persky, překladatel: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; s. 17-44; ISBN 978-83-7432-238-6] ► anglicky / česky, překladatel: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Poznámka: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; s. 10-100; ISBN 978-80-7309-788-2] ► rumunsky, překladatel: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; s. 5-78; ISBN 978-606-588-216-4] ► anglicky, překladatel: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; s. 17-85; ISBN 978-0-9770197-7-9] ► arabsky, překladatel: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; s. 9-66; ISBN 978-977-319-148-7] ► persky, překladatel: Reza Mirchi [in: Eteraz; Poznámka: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; s. 33-64 (pod názvem: Sharafiabi)] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 361-384 (pod názvem: Audiencja; přel. Andzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Vernisáž
Dramatický text; vznik: 1975 ◆ tiskem knižněHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; s. 273-296; ISBN 0-88781-042-X ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 231-250; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 551-580; ISBN 80-7215-088-X (text) ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; s. 37-64; ISBN 80-200-1467-5 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 89-116; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 130 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Sipario; č. 372; roč. XXXII; Milano : Bompiani; květen 1977; s. 74-80 (pod názvem: Vernissage)] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Radix; č. 1; 1978; s. 69-130 (pod názvem: Vernissage)] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: L'Avant-scène. Théâtre; č. 653; Paříž : L'Avant-scène; únor 1979; s. 23-33] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 148-170 (pod názvem: Wernisaż, překlad: Andrzej Sławomir Jagodziński); ISBN 0324-8305] ► bulharsky, překladatel: Marija Vojtova [in: Teatar; č. 5; roč. 43; 1990; s. 75-81] ► lotyšsky, překladatel: Vinifreds Kraučis [in: Kentaurs; č. 14; roč. XXI; Riga : Kentaurs; 1997; s. 116-133; ISBN 1019-5351] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Audienz und Vernissage: 2 Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Vernissage: Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► norsky, překladatel: Lubo Mauer [in: Innvielse; [s.n.]; 1977] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 259-278] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; s. 31-54; ISBN 3-499-14123-X] ► finsky, překladatel: Kai Savola, Taisto Tolvanen [in: Avajaiset: Yksinäytöksinen näytelmä; Poznámka: xerokopie v černých deskách; Helsinky : Suomen Kansallisteatteri; 7. 9. 1977 (nepublikováno)] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Sorry...: two plays: Audience and Private View; Londýn : Eyre Methuen; 1978] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Private view: a play; Londýn : Samuel French; 1978; ISBN 0-573-12212-1] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage: deux pièces; Poznámka: edice: Avant-scène, Théâtre, no. 653; Paříž : L'Avant-scène; 1979] ► nizozemsky, překladatel: Kees De Vries [in: Vernissage; Bussum : De Toneelcentrale; 1979] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; s. 97-155 (pod názvem: Vernissage)] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; s. 198-227 (pod názvem: Wernisaż)] ► anglicky, překladatel: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; s. 27-50; ISBN 0-7748-0267-7] ► maďarsky, překladatel: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; s. 195-223 (pod názvem: Verniszázs; překlad: Zsuzsa V. Detre); ISBN 963-07-5068-6] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 51-78; ISBN 3-499-12737-7] ► anglicky, překladatel: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 207-228; ISBN 5-280-01867-8] ► portugalsky, překladatel: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; s. 21-102; ISBN 972-708-127-4] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 39-64; ISBN 3-362-00500-4] ► katalánsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Audiència, Vernissatge; Barcelona : Institut del teatre de la disputació de Barcelona; 1990; s. 43-71; ISBN 84-7794-065-7] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 45-68 (pod názvem: Vernissage); ISBN 82-05-18818-1] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; s. 51-82; ISBN 91-7784-076-3] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; s. 73-131 (pod názvem: Vernissage); ISBN 2-07-021260-2] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 149-174 (pod názvem: Vernisajul); ISBN 973-23-0324-7] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 215-242; ISBN 86-19-01857-41] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 33-55; ISBN 83-7003-496-9] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 213-238 (pod názvem: Unveiling (Private view); překlad: Jan Novák); ISBN 0-571-16059-X] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 213-238; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Gartenfest. Dramen von Havel, Klíma, Kohout, Topol, Uhde; Mnichov : DVA; 2000; ISBN 3-421-05416-9] ► slovinsky, překladatel: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; Ljublana : Študentska založba; 2003; ISBN 961-6446-28-2] ► bulharsky, překladatel: Anželina Penčeva [in: Săvremenen češki teatăr; Sofia : Panorama pljus; 2004] ► slovinsky, překladatel: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004; ISBN 961-6446-28-2] ► svahilsky, překladatel: Abdilatif Abdalla [in: Uzinduzi; Středokluky : Zdeněk Susa; 2005; ISBN 80-86057-33-X] ► persky, překladatel: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; s. 45-70; ISBN 978-83-7432-238-6] ► anglicky / česky, překladatel: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Poznámka: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; s. 100-177; ISBN 978-80-7309-788-2] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (pod názvem: ვერნისაჟი); ISBN 978-9941-414-65-7] ► anglicky, překladatel: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; s. 143-208 (pod názvem: Unveiling); ISBN 978-0-9770197-7-9] ► arabsky, překladatel: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; s. 67-114; ISBN 978-977-319-148-7] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 385-406 (pod názvem: Wernisaż; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Dopis Gustávu Husákovi
Článek; vznik: 8. 4. 1975; Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 50; roč. XIII; Paříž : Svědectví; 1975; s. 377-394 ◆ tiskem knižněHlasy z domova 1975; Kolín nad Rýnem : Index; 1976; s. 9-35 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 19-49; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 19-49; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; s. 9-39 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 67-108; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Cirkus Havel; Brno : Větrné mlýny; 2008; s. 118-135; ISBN 978-80-86907-52-9 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 44-93; ISBN 978-80-87490-13-6 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; s. 53-82; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Drei Stücke: Audienz, Vernissage, Die Benachrichtigung, Offener Brief an Gustáv Husák; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1977; s. 115-144; ISBN 3-499-14123-X] ► německy [in: Bürgerinitiative für die Menschenrechte: Die tschechoslovakische Opposition zwischen dem "Prager Frühling" und der "Charta '77"; Kolín nad Rýnem : Europäische Verlagsanstalt; 1977; s. 60-91 (pod názvem: An Dr. Gustáv Husák, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei)] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; s. 227-235 (pod názvem: Lettre ouverte á G. Husak; neúplný)] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; s. 11-52] ► polsky [in: Eseje polityczne; 1984; s. 5-23] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; s. 5-23 (pod názvem: List otwarty do sekretarza generalnego KPCz)] ► anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 3-35 (pod názvem: Letter to Dr Gustáv Husák); ISBN 0-571-14040-3] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 7-28] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 19-58; ISBN 91-7868-144-8] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 7-40; ISBN 2-7021-1827-5] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 21-51] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 33-80; ISBN 3-499-12838-1] ► slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 5-17; ISBN 80-9000422-2-8] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 7-40; ISBN 2-7021-1827-5] ► hebrejsky, překladatel: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 11-38; ISBN 965-04-2129-7] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 33-70; ISBN 968-16-3511-6] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 35-77; ISBN 80-7089-134-3] ► portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 37-76; ISBN 972-25-0552-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 50-83; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 50-83; ISBN 0-679-40027-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 5-44; ISBN 973-9131-13-1] ► bělorusky, překladatel: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; s. 56-86; ISBN 5-7815-1479-1 (text)] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 44-87; ISBN 979-523-306-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 50-83; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 50-83; ISBN 978-0-571-16521-4] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 13-39; ISBN 5-415-00394-0] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 21-51; ISBN 973-34-0463-2] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 93-119 (pod názvem: Pismo Gustavu Gusaku = Письмо Густаву Гусаку ); ISBN 5-87902-053-3] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 11-52; ISBN 986-7854-25-X] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 7-30] ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 15-58 (pod názvem: List da Gustava Husaka); ISBN 978-609-95632-6-8]

Dopis Andreji Krobovi ke zkoušce Žebrácké opery
Korespondence; vznik: 24.4.1975 ◆ tiskem knižněVáclav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 500-510; ISBN 978-80-7490-12-9 ► Gauneři z Horních Počernic: zpráva o premiéře Žebrácké opery Václava Havla v roce 1975; 2015; s. 8-23; ISBN 978-80-87490-65-5

Říkat pravdu má smysl vždycky, za všech okolností
Rozhovor; vznik: 29.4.1975; Rozhovor Jiřího Lederera s Václavem Havlem ze dne 29. dubna 1975. ◆ tiskem knižněČeské rozhovory; Poznámka: strojopis; Praha : ?; 1976; s. 36-89 (text) ► České rozhovory; Kolín nad Rýnem : Index; 1.1.1979; s. 23-51 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 221-249; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 221-249; ISBN 0-946352-04-6 ► České rozhovory; 1991 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; s. 83-109; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ překlad tiskem knižně ► německy [in: Tschechische Gespräche. Schriftsteller geben Antwort; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 01.01.1979; s. 34-58; ISBN 3-498-03820-6 ] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; s. 24-39 (pod názvem:Czeska rozmowa Lederera z Havlem)] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 84-101; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 84-101; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 84-101; ISBN 978-0-571-16521-4] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 31-41]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 3.7.1975 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 363 (úryvek); ISBN 80-7008-043-4 ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 497-499, 529 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře III.; Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Audienci; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

Zpívá celá rodina
Esej; vznik: 25. 8. 1975 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 51; roč. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; s. 475-477 ◆ samizdatově knižněČeskoslovenský fejeton - fejtón 1975/1976; 1976; s. 117-124 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 137-140; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 137-140; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 109-113; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Kontinent - Sonderband Prag: unabhängiges Forum nicht-exilierter tschechoslowakischen Autoren; Poznámka: Zvl. číslo časopisu Kontinent vydávaného v ruštině v SRN.; 01.01.1976; s. 7-15 (pod názvem: Die ganze Familie singt) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 46-50; ISBN 973-9131-13-1] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 131-133; ISBN 973-34-0463-2]

Havel, Václav > Radok, Alfréd
Korespondence; vznik: 15.11.1975 ◆ tiskem knižněAlfréd Radok. Zpráva o jednom osudu; Praha : Národní divadlo; 1994; s. 362-363 (úryvky); ISBN 80-7008-043-4 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 511-514 (Pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře v Horních Počernicích); ISBN 978-80-7490-12-9

Fakta o představení Žebrácké opery
Esej; vznik: 25. 12. 1975 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: Časopis československé socialistické opozice; č. 2; roč. 6; Řím : Listy; 1976; s. 68-70 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 173-180; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 173-180; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 114-124; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 515-521; ISBN 978-80-7490-12-9

Pohledy 1
Doslov - Předmluva; vznik: 1976 - květen ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 181-183; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 181-183; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 131-134; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dovětek autora ke knize Hry 1970-1976
Doslov - Předmluva; vznik: 1976 - prosinec ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 11-16 (Pod názvem: Z mého života); ISBN 0-946352-04-6 ► A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 78-86; ISBN 80-7089-134-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 143-158; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 539-548; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Dell´entropia in politica; Bologna : CSEO Outprints; 1981; s. 83-96] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 3-10; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 3-10; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 3-10; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 3-10; ISBN 978-0-571-16521-4] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 9-15; ISBN 973-34-0463-2]

Horský hotel
Dramatický text; vznik: 1976 ◆ tiskem knižněHry 1970-1976: z doby zakázanosti; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1977; s. 189-240; ISBN 0-88781-042-X (text) ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 251-290; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 581-640; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 221-274; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 118-119 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Il Dramma; č. 3-4; roč. LIII; duben - květen 1977; s. 23-39 (pod názvem: Albergo di montagna)] ► švédsky, překladatel: Mats Larsson [in: Fenix: Tidskrift för humanism; č. 1-2; roč. 8; Stockholm : Atlantis; 1990; s. 130-205 (pod názvem: Fjällhotellet); ISBN 91-7486-943-4 / ISSN: 0280-8617] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Das Berghotel: Schauspiel in 5 Akten; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1976] ► dánsky, překladatel: Karen Müller [in: Bjerghotellet: skuespil i fem akter; Gråsten : Drama; 1977] ► dánsky, překladatel: Karen Müller [in: Bjerghotellet: skuespil i fem akter; Drama; 1977; ISBN 87-7419-170-5] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Václav Havel: Dissenso culturale e politico in Cecoslovacchia. Per una decifrazione teatrale del codice del potere; Venezia : Venezia: Marsilio editori; 1977; s. 279-316] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; s. 114-169 (pod názvem: Górski hotel)] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; s. 145-192; ISBN 88-11-64009-1] ► francouzsky, překladatel: Erika Abrams, Marie Aymonin [in: Hôtel des Cimes suivi de Tant pis; Paříž : Gallimard; 1993; s. 7-85; ISBN 2-07-072926-5] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 9-49 (pod názvem: Gostinica v gorach = Гостиница в горах); ISBN 5-87902-053-3] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; s. 101-158; ISBN 3-499-12880-2] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 431-472 (pod názvem: Górski hotel; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Alfréd Radok. Nekrolog
Esej; vznik: 26. 4. 1976 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 52; roč. XIII; Paříž : Svědectví; 1976; s. 699-700 (Pod názvem: Alfréd Radok, český režisér) ◆ samizdatově knižněČeskoslovenský fejeton - fejtón 1976/1977; Poznámka: strojopis; 1977; s. 45-53 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 141-145; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 141-145; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 125-130; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 368-371; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 51-56; ISBN 973-9131-13-1] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 134-137; ISBN 973-34-0463-2]

Proces
Esej; vznik: 11. 10. 1976 ◆ samizdatově knižněHnědá kniha o procesech s českým undergroundem; Praha : ?; 1976 ► Československý fejeton - fejtón 1976/1977; Poznámka: strojopis; 1977; s. 282-293 ► Hodina naděje: almanach české literatury 1968-1978; Praha : Edice Expedice; 1980; s. 376-383 ► CS. Underground. Volume 1, Part B; Poznámka: Edice Mozková mrtvice, sv. 6; Praha : ?; 1984 ◆ tiskem knižněKniha Charty; Kolín nad Rýnem : Index; 1977; s. 57-62 (Pod názvem: Václav Havel na okraj procesu se členy skupiny Plastic People a DG 307) ► Křesťané a Charta '77. Výběr dokumentů a textů; Kolín nad Rýnem : Index; 1980; s. 20-24 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 146-151; ISBN 0-946352-04-6 ► Sólo pro psací stroj. Československý fejeton 1976-1979; Kolín nad Rýnem : Index; 1984; s. 48-54 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 146-151; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 135-142; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 63-67; ISBN 978-80-969970-9-1 ► "Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů; 2012; s. 200-203; ISBN 978-80-87211-74-8překlad samizdatově časopisecky ► polsky [in: Ruch: nieregularne pismo społeczno-kulturalne; č. 1; roč. 1981; 1981; s. 27-30 (pod názvem: Rozprawa)] ► polsky [in: PULS: nieregularny kwartalnik literacki; č. 4/5; roč. 1979] ◆ překlad tiskem knižně ► německy [in: Stunde namens Hoffnung. Almanach tschechischer Literatur 1968-1978; Frankfurt nad Mohanem : Fischer Taschenbuch Verlag; 1978; s. 265-269 (pod názvem. Der Prozess); ISBN 3-596-22157-9] ► anglicky [in: The Merry Ghetto; Stockholm : BOŽÍ MLÝN & SCOPA Invisible Production; Plastic People Defense Fund; 1978; s. 38-39 (Pod názvem: The Trial)] ► anglicky [in: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia; Londýn : Allen and Unwin; 1981; s. 201-204 (pod názvem: The Trial); ISBN 0-04-321026-0 ] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 102-108; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 102-108; ISBN 0-679-40027-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 57-64; ISBN 973-9131-13-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 102-108; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 102-108; ISBN 978-0-571-16521-4] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 138-143; ISBN 973-34-0463-2]

Zahýkal sýc
Poezie; vznik: 1977 - někdy po podepsání Charty 77 ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; ISBN 80-7215-094-4 (text)

Redakci Práce
Esej; vznik: 13. 3. 1977 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 269-277; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 269-277; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 159-170; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Poslední rozhovor
Esej; vznik: 1. 5. 1977 ◆ tiskem knižněJan Patočka. První skica k podobizně; Poznámka: k nedožitým sedmdesátinám 1. 6. 1977; [S.l. : s.n.]; 1977; s. 123-130 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 151-155; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 152-155; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 171-176; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 15-20; ISBN 82-05-19088-7] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 65-70; ISBN 973-9131-13-1] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 144-147; ISBN 973-34-0463-2] ► polsky [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Poznámka: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; s. 218-220 (zkráceno); ISBN 978-83-926273-1-9]

Prohlášení Václava Havla po propuštění z vyšetřovací vazby
Prohlášení; vznik: 21.5.1977 ◆ tiskem knižněKniha Charty; Köln : Index; 1977; s. 178-179

Praská ledový krunýř lhostejnosti
Rozhovor; vznik: 1977 - podzim; Rozhovor zaznamenaný na magnetofonový pásek v ČSR, jenž se nedochoval, patrně počátkem podzimu 1977. Jedná se o rekonstrukci rozhovoru. ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 250-256; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 250-256; ISBN 0-946352-04-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Index on Censorship; č. 1; roč. 7; Londýn : Writers and Scholars International; leden-únor 1978; s. 25-28 (pod názvem: Václav Havel. Breaking the ice barrier); ISBN 0306-4220]

Závěrečné slovo
Projev; vznik: 18. 10. 1977 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 327-330; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 327-330; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 177-181; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Úvodem ke knize Jana Lopatky Předpoklady tvorby
česky: html | pdf | word
Doslov - Předmluva; vznik: 1978 - květen ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 215-220; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Protest
Dramatický text; vznik: 1978 ◆ tiskem časopiseckyProměny ; č. 3; roč. 16; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1979; s. 41-46; ISBN 0033-1058 (text) ◆ tiskem knižněHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 291-312; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 641-674; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 50-69 (pod názvem: Protest = протест); ISBN 5-87902-053-3 ► V hlavní roli Ferdinand Vaněk; Praha : Academia; 2006; s. 139-170; ISBN 80-200-1467-5 ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 117-146; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 131-134 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Theater heute; č. 12; 1979; s. 22-29] ► rusky [in: Innostrannaja literatura ; Poznámka: podtitul: Ježemesjačnyj literaturno-chudožestvennyj i obščestvenno-političeskij žurnal; č. 7; Moskva : Sojuz Pisatelej; 1990; s. 86-100; ISBN 0130-6545] ► rusky [in: Inostrannaja literatura; č. 1; Moskva : Sojuz Pisatelej; 2009; s. 86-102; ISBN 0130-6545] ► bělorusky [in: Prajdzi Svet; Poznámka: běloruský literární časopis vycházející on-line; č. 2; 27.9.2009 (pod názvem: Pratest) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Protest:Einakter; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1978] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Protest:pjäs; Helsinky : Yleisradio ; 1980] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: La firma; L´attestato ; Bologna : CSEO Outprints; 1980; s. 13-44] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition; Paříž : Gallimard; 1980; s. 157-210 (pod názvem: Pétition)] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Ausgesuchte Einakter und Kurzspiele 2: 19 Stücke moderner Autoren; Mnichov : Grafenstein; 1981; s. 113-140; ISBN 3-9800280-1-1] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Spiskowcy i inne utwory dramatyczne; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1981; s. 228-259 (pod názvem: Protest)] ► anglicky [in: Dramacontemporary: Czechoslovakia; New York : Performing Arts Journal Publications; 1985; s. 69-90; ISBN 0-933826-76-1] ► anglicky, překladatel: Anna Mozga, Jan Drábek, Jan Novák, Peter Petro, Věra Blackwell, Vera Pech [in: The Vaněk Plays. Four Authors, One Character; Vancouver : University of British Columbia Press; 1987; s. 51-76; ISBN 0-7748-0267-7] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 79-108; ISBN 3-499-12737-7] ► anglicky, překladatel: Jan Novák, Věra Blackwell [in: Three Vaněk Plays: Audience, Protest, Unveiling; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14491-8] ► portugalsky, překladatel: Anna de Almeidova, José Vidal de Almeida [in: Audiência, Vernissage, Petição; Lisboa : Lisboa: Relógio d'Água Editores; 1990; s. 103-168; ISBN 972-708-127-4] ► francouzsky, překladatel: Marcel Aymonin, Stephan Meldegg [in: Audience, Vernissage, Pétition: théâtre ; Paříž : Gallimard; 1990; s. 133-186 (pod názvem: Pétition); ISBN 2-07-021260-2] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 65-93; ISBN 3-362-00500-4] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Vaněk-trilogien; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 69-94 (pod názvem: Protest); ISBN 82-05-18818-1] ► švédsky, překladatel: Eva Lindekrantz, Kent Andersson [in: Audiens. Vernissage. Protest. Tre enaktore om författaren Vaněk; Lund : Pegas; 1990; s. 83-118; ISBN 91-7784-076-3] ► anglicky [in: Antæus. Plays in One Act; Hopewell, NJ : The Ecco Press; 1991; s. 188-207; ISBN 0-88001-268-4] ► anglicky, překladatel: Věra Blackwell [in: Plays in One Act; Hopewell, NJ : The Ecco Press; 1991; s. 188-207; ISBN 0-88001-305-2] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 243-272; ISBN 86-19-01857-41] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 247-272 (pod názvem: Protestul); ISBN 973-23-0324-7] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 56-80; ISBN 83-7003-496-9] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 239-266 (překlad: Vera Blackwell); ISBN 0-571-16059-X] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 239-266; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► persky, překladatel: Ali Amini Najafi [in: Segane Vanik; Teherán : Andishe Sazan; 2005; ISBN 964-352-153-2] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: W roli glównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów - Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier; Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT; 2008; s. 139-168; ISBN 978-83-7432-238-6] ► anglicky / česky, překladatel: Jan Novák [in: Občan Vaněk = Citizen Vaněk; Poznámka: Obsahuje bilingvní hry: Audience, Vernisáž, Protest; Brno : Levné knihy; 2009; s. 178-251; ISBN 978-80-7309-788-2] ► arabsky, překladatel: Ímán Ismáíl [in: Občan Vaněk (المواطن فانيك); Cairo : Al Arabi Publishing; 2012; s. 115-163; ISBN 978-977-319-148-7] ► anglicky, překladatel: Jan Novák [in: The Vaněk Plays; New York : Theater 61 Press; 2012; s. 87-142; ISBN 978-0-9770197-7-9] ► persky, překladatel: Reza Mirchi [in: Eteraz; Poznámka: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 407-430 (pod názvem: Protest; přel. Andrzej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

§202
Esej; vznik: 17. 1. 1978 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; č. 3; roč. IX; červen 1979; s. 37-39 ◆ samizdatově knižněČeskoslovenský fejeton - fejtón 1977/1978; Poznámka: strojopis; 1978; s. 480-491 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 156-162; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 156-162; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 182-190; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Frankfurter Rundschau; č. 25; roč. 34; 31.01.1978 (pod názvem: Ein Randalierer in Prag) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 109-116; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 109-116; ISBN 0-679-40027-3] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 193-201; ISBN 80-7089-134-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 71-79; ISBN 973-9131-13-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 109-116; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 109-116; ISBN 978-0-571-16521-4] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 148-153; ISBN 973-34-0463-2] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 42-47]

Nedělíme se na disidenty a ty ostatní
Rozhovor; vznik: březen 1978; Rozhovor s Václavem Havlem, který dne 31.3. 1978 otiskl vídeňský deník Kurier a později další noviny. ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 5; roč. 1; 21.3.1978; s. 7-9 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice; č. 5; roč. 8; Řím : Listy; září 1978; s. 63-65 (pod názvem: Charta 77 a vývoj v roce 1978); ISBN ISSN 1210-1222 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 257-261; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 257-261; ISBN 0-946352-04-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Kurier; 31.03.1978; s. ? (pod názvem: Die Charta ist nicht müde) (text)]

Zpráva o mé účasti na plesu železničářů
Esej; vznik: 20. 3. 1978 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 280-290; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 280-290; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 191-205; ISBN 80-7215-090-1 (text)

§203
Esej; vznik: 1. 4. 1978 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 163-169; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 163-169; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 206-214; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 117-124; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 117-124; ISBN 0-679-40027-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Despre identitatea umană; Bukurešť : Paideia; 1991; s. 80-88; ISBN 973-9131-13-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 117-124; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 117-124; ISBN 978-0-571-16521-4] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 154-161; ISBN 973-34-0463-2]

Světovému kongresu PEN klubu ve Stockholmu
Korespondence; vznik: 22. 5. 1978 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 7; roč. 1; 18.05.1978; s. 7-8 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 293-294; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 293-294; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 221-223; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Moc bezmocných
Esej; vznik: 1978 - říjen ◆ tiskem knižněO svobodě a moci; Kolín nad Rýnem : Index; 1980; s. 11-84 ► O lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 55-133; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Poznámka: Edice Archy, sv. 2.; Praha : Lidové noviny; 1990; ISBN 80-7106-005-4 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; s. 45-123 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 55-133; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 224-330; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 68-144; ISBN 978-80-969970-9-1 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 96-220; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; Poznámka: Edice: Michigan Slavic Materials; č. 2; Michigan : University of Michigan; 1983; s. 3-22; ISBN 0-930042-53-0] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Il potere dei senza potere; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1980; s. 7-103] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1980; s. 9-91; ISBN 3-499-14624-X] ► polsky [in: Eseje polityczne; 1984; s. 40-82] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Eseje polityczne; Varšava : Wydawnictwo Krąg; 1984; s. 40-82 (pod názvem: Siła bezsilnych)] ► anglicky [in: The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central Eastern Europe; New York / Londýn : M. E. Sharpe; 1985; s. 23-96; ISBN 0-87332-761-6] ► anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 36 (pod názvem: The Power of the powerless); ISBN 0-571-14040-3] ► polsky [in: Siła bezsilnych; Berlín : Veto Verlag; 1987; s. 11-84; ISBN 3-89211-003-4] ► italsky [in: L´opposizione all´Est. Raccolta di testi con introduzione e bibliografia; Manduria : Piero Lacaita editore; 1989; s. 221-223 (úryvek)] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 59-158; ISBN 91-7868-144-8] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 65-158; ISBN 2-7021-1827-5] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 9-91; ISBN 3-499-12622-2] ► španělsky, překladatel: Vicente Martín Pindado [in: El Poder de Los Sin Poder; Poznámka: Moc bezmocných; Madrid : Ediciones Encuentro; 1990; s. 13-134; ISBN 84-7490-243-6] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 21-95; ISBN 82-05-19088-7] ► španělsky, překladatel: Vicente Martín Pindado [in: El Poder de Los Sin Poder; Madrid : Ediciones Encuentro; 1990; s. 25-165; ISBN 84-7490-243-6] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 52-117] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 65-158; ISBN 2-7021-1827-5] ► německy, překladatel: Gabriel Laub [in: Versuch, in der Wahrheit zu leben; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 9-91; ISBN 3-499-12622-2] ► čínsky, překladatel: Kang Liu, Xiaozhou Wu, Yazeng Zhang [in: The Power of the Powerless (čínsky); Poznámka: kopie manuskriptu svázaná v hnědé knižní vazbě; [S.l. : s.n.]; 22. 2. 1990 (anglicko-čínský překlad)] ► portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 105-212; ISBN 972-25-0552-1] ► bělorusky, překladatel: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; s. 11-103; ISBN 5-7815-1479-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 125-214; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 125-214; ISBN 0-679-40027-3] ► bulharsky [in: Iztok, iztok = East, East; Sofia : ?; 1991; s. 14-18 (pod názvem: Samototalitarnoto obštestvo (самототалитарното общество); úryvek)] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 24-109 (pod názvem: De magtesløses magt); ISBN 87-00-03365-4] ► italsky [in: Il potere dei senza potere; Milano : Garzanti; 1991; s. 7-103; ISBN 88-11-65227-8] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 87-192; ISBN 80-7089-134-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 125-214; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 125-214; ISBN 978-0-571-16521-4] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 24-109; ISBN 87-00-12584-9] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 88-198; ISBN 979-523-306-8] ► anglicky / hindsky [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; s. 23-85 (úryvek)] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 40-106; ISBN 5-415-00394-0] ► slovinsky, překladatel: Zdravko Inzko [in: Živeti v RESNICI. Moč brezmočnih; Celovec : Mohorjeva založba; 1994; s. 9-121; ISBN 3-85013-341-9] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 129-207; ISBN 81-224-0915-6] ► anglicky [in: The Post-Development Reader; Londýn / New Jersey : ZED BOOKS; 1997; s. 336-353; ISBN 1-85649-474-8] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 52-130; ISBN 973-34-0463-2] ► španělsky [in: Textos Clásicos; Poznámka: Obsahuje esej Václava Havla Moc bezmocných, s. 9-110.; Santo Domingo : Editora Taller; 2001; s. 9-110] ► nizozemsky [in: De Kracht van Macht; Tielt : Uitgeverij Lannoo nv; 2002; s. 267-284 (úryvek); ISBN 90-209-4922-5] ► gruzínsky [in: ძალა უძალოთა = Moc bezmocných; Tbilisi : CIPDD; 2003; ISBN 99928-37-86-1] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 71-161; ISBN 986-7854-25-X] ► česky / německy, překladatel: Christa Rothmeier [in: Die Macht der Mächtigen oder Die Macht der Machtlosen; Klagenfurt / Celovec : Wieser Verlag; 2006; s. 15-29; ISBN 3-85129-601-X] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 48-100] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 26-31 (úryvek); ISBN 1-935191-36-5] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 477-508; ISBN 1-935191-36-5] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 114-161 (pod názvem: A kiszolgáltatottak hatalma; překlad: Piroska F. Kováts); ISBN 978-80-8101-575-5] ► polsky [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Poznámka: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; s. 210-212,216 (úryvky); ISBN 978-83-926273-1-9] ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 59-174 (pod názvem: Sila biassiĺnych); ISBN 978-609-95632-6-8] ► anglicky [in: European Solidarity Centre Permanent Exhibition: Anthology; Gdańsk : Europejskie centrum Solidarności; 2015; s. 66-79 (pod názvem: The Power of the Powerless; přel. Paul Wilson); ISBN 978-83-62853-55-7]

Informace dostupné veřejnosti
Článek; vznik: 27.10.1978 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 14; roč. 1; 21.11.1978; s. 10 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice; č. 1; roč. IX; Roma : Listy; únor 1979; s. 18 (Pod názvem: Kdo je špión)

Policie zjišťuje každého, kdo mne pozdraví
Rozhovor; vznik: 10.11.1978; Rozhovor, který se konal telefonicky 10. listopadu 1978. Otázky kladl František Janouch. ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; s. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 262-265; ISBN 0-946352-04-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Der Spiegel; č. 48; 27.11.1978; s. 180-182 (pod názvem: Jeder, der mich grüsst, wird identifiziert)]

Interview s Václavem Havlem pro samizdatový časopis Informace o Chartě 77
Rozhovor; vznik: 30.12.1978; Rozhovor s Václavem Havlem o nezákonném omezování osobní svobody, jemuž je vystaven ze strany policejních orgánů. Též o jeho funkci mluvčího Charty 77. ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 1; roč. 2; 21.12.1979; s. 20 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 301-302; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; s. 301-302; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 301-302; ISBN 0-946352-04-6

První zpráva o mém domácím vězení
Článek; vznik: 6. 1. 1979 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 303-309; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 303-309; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 335-344; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 209-218; ISBN 80-7089-134-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 215-220; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 215-220; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 215-220; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 215-220; ISBN 978-0-571-16521-4]

Milý pane Ludvíku
Esej; vznik: 25. 1. 1979 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 2; roč. 2; 16.1.1979; s. 17-18 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 58; roč. XV; Paříž : Svědectví; 1979; s. 259-261 (Ve stati: Chartisté o sobě a mezi sebou) ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 204-206; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 204-206; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 345-349; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2005; s. 241-243; ISBN 80-85778-48-3 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Index on Censorship; č. 2; roč. 31; Londýn : Writers and Scholars International; 2002; s. 42 (úryvek); ISBN 0-904286-88-6] ◆ překlad tiskem knižně ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 178-181; ISBN 973-34-0463-2] ► německy, překladatel: Stefan Zwicker [in: Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa : tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich; Poznámka: Edice: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum ; Bd. 109; Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht; 2014; s. 405-408; ISBN 978-3-525-37306-4]

Milý pane Pitharte
Esej; vznik: 1. 2. 1979 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 211-217; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 211-217; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 350-357; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Rudolfu Kirchschlägrovi
Korespondence; vznik: 27. 2. 1979 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 5; roč. 2; 23.3.1979; s. 12-13 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: brožovaná vazba; Londýn : Rozmluvy; 1989; s. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 295-298; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 358-362; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Obzina, Jaromír (dopis ministrovi vnitra ČSSR)
Korespondence; vznik: 03.03.1979 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 5; roč. 2; 23.3.1979; s. 14-15 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 310-311; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 310-311; ISBN 0-946352-04-6 ◆ překlad tiskem knižně ► srbsky, překladatel: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Poznámka: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; s. 131-132; ISBN 86-81439-08-1]

Druhá zpráva o mém domácím vězení
Článek; vznik: 23. 3. 1979 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; č. 3; roč. IX; červen 1979; s. 33-35 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 315-323; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 315-323; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 363-374; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 220-229; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 220-229; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 220-229; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 220-229; ISBN 978-0-571-16521-4]

O počátcích Charty 77
Projev; vznik: květen 1979; Projev Václava Havla krátce před jeho zatčením v květnu 1979. ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 50-54; ISBN 0-946352-04-6 ► Moc bezmocných; Brno : Host; 1990; s. 40-44 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 50-54; ISBN 0-946352-04-6 ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 98-101] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 202-208; ISBN 80-7089-134-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 16-20; ISBN 973-34-0463-2] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 120-123 (pod názvem: Ob istokach Chartiji-77 = Об истоках Хартии-77 ); ISBN 5-87902-053-3]

Dopis Olze č. 1
Korespondence; vznik: 4. 6. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 11-12 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 11-13 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 11-14; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 558 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 88-89] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 11-13; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 5-6; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 23-25; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 5-6; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 7-8; ISBN 86-07-00451-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 15-17; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 17-19; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 19-22; ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 11-13] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 15-17; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 23-25; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 5-7; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 19-21] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 28-32] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 19-21; ISBN 87-00-13166-0] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 1-5; ISBN 81-224-0915-6] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 11-13; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 15-18; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 17-19; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 5-7; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 9-11; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 9-13; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 11-13; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 11; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 2
Korespondence; vznik: 19. 6. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 13 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 13 (úryvek) ► Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 19-20; ISBN 2-87678-337-1 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 14; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 7 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 89] ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 6-7; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 25; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 6-7 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 9 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 19-20; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 25; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 7; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 21-22] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 33] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 22 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 6-18; ISBN 81-224-0915-6] ► anglicky [in: A Life of Tom Stoppard; New York : Palgrave Macmillan; 2002; s. 284 (citát); ISBN 0-312-23778-2] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 11 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 14; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 13-14 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 13; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 3
Korespondence; vznik: 24. 6. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 13 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 14 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 15; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 7 (úryvek); ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 25-26; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 7 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 9 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 20; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 22 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 25-26; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 8; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 22] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 34-35] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 22 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 18 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 20; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 7-8 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 11-12 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 15; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 14-15 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 13-14; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 4
Korespondence; vznik: 8. 7. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 13-14 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 14-15 (úryvek) ► Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 19 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 15-16; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 90 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 7-8 (úryvek); ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 26; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 10 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 7-8 (úryvek); ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 21 (úryvky); ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 23 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 26; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 8-9; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 22-23] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 36-37] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 23 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 21; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 8-9 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 12 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 16-17; ISBN 978-973-124-380-1] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 14; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 5
Korespondence; vznik: 21. 7. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 14-18 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 15-19 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 16-22; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 558 (pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 13-15; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 8-11; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 27-30; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 8-11; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga. Från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 20-24; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 21-26; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 23-26; ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 13-15] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 17-19; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 27-30; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 19-22] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 23-27] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 38-43] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 23-28; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 13-15; ISBN 3-499-12732-6] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 21-26; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 9-13; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 12-17; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 18-25; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 15-19; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 181-186 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 14-18; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 6
Korespondence; vznik: 28.7.1979 ◆

Dopis Olze č. 7
Korespondence; vznik: 11. 8. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 18-20 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 19-22 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 23-26; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 16-17; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 11-13; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 31-33; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 11-13; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 25-28; ISBN 91-7784-073-9] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 26-28 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 26-29; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 16-17] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 20-21; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 31-33; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 27-30] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 44-48] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 16-17; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 22-24 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 26-29; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 14-16; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 18-20; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 19-22; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 18-20; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 8
Korespondence; vznik: 26.8.1979 ◆

Dopis Olze č. 9
Korespondence; vznik: 8. 9. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 20-23 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 22-26 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 27-32; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 90-91] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 18-20; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 13-16; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 33-36; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 13-16; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 28-30; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 28-32; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 29-33; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 18-20] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 22-24; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 33-36; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 30-33] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 49-55] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 18-20; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 24-26; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 29-33; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 17-20; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 20-24; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 22-26; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 20-23; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 10
Korespondence; vznik: 22. 9. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 24-27 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 26-30 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 32-38; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 20-22; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 17-19; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 36-39; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 17-19; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 30-32; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 32-36; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 34-37; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 20-22] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 24-26; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 36-39; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 34-37] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 29-33; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 20-22; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 26-28; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 34-37; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 20-24; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 24-27; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 26-30; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 24-27; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 11
Korespondence; vznik: 6. 10. 1979 ◆ tiskem knižněSpisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 38-45; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 558-559 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Pokoušení; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 26-35; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 30-36; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 27-31; ISBN 978-966-2449-73-0]

Vlastní obhajoba
Projev; vznik: 23. 10. 1979 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 331-341; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 331-341; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 375-388; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 102-110] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 127-138; ISBN 86-07-00451-4]

Dopis Olze č. 12
Korespondence; vznik: 23.10.1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 27-28 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 31-32 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 46-48; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 22-23; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 19-20; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 40-41; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 10-11 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 19-20; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 33; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 37-39; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 38-40; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 22-23] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 26-27; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 40-41; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 9-10; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 37-39] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 56-58] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 34-36; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 22-23; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 29; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 38-40; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 24-25; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 28-29; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 36-39; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 36-38; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 32-33; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 13
Korespondence; vznik: 3. 11. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 29-37 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 33-43 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 48-62; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 91-93] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 24-28; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 20-26; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 41-49; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 11-18; ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 20-26; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 33-39; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 39-49; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 40-50; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 10-18; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 24-28] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 28-32; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 41-49; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 39-47] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 59-71] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 36-41 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 24-28; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 29-35; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 40-50; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 26-33; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 30-38; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 40-57; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 38-48; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 33-42; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 14
Korespondence; vznik: 17. 11. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 37-42 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 43-49 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 62-71; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 28-31; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 26-30; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 49-54; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 18-20 (úryvky); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 26-30; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 39-44; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 50-56; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 50-57; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 18-21; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 28-32] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 32-35; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 49-54; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 47-52] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 72-79] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 41-43 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 28-31; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 35-40; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 50-57; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 33-39; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 38-44; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 48-54; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 42-47; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 15
Korespondence; vznik: 1. 12. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 43-46 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 49-53 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 71-76; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 32-33; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 30-32; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 54-56; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 20-21 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 30-32; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 44-46; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 57-60; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 57-60; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 21-22; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 32-34] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 36-37; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 54-56; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 52-55] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 80-83] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 32-33; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 40-42; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 57-60; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 39-41; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 44-47; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 58-64; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 54-57; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 47-50; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 16
Korespondence; vznik: 15. 12. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 46-49 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 53-57 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 76-81; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 33-35; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 32-34; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 56-59; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 32-34; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 46-47; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 61-65; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 61-65; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 34-36] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 37-39; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 56-59; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 55-57] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 84-88] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 33-35; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 42-43; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 61-65; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 41-44; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 48-51; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 65-72; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 58-62; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 50-53; ISBN 978-966-2449-73-0]

Závěrečná řeč
Projev; vznik: 20. 12. 1979 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 342-345; ISBN 0-946352-04-6 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 342-345; ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 389-393; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis Olze č. 17
Korespondence; vznik: 31. 12. 1979 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 49-55 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 57-64 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 82-92; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 522, 559 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Žebrácká opera; V Dopisech Olze o hře Pokoušení; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 35-40; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 35-39; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 59-64; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 35-39; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 47-51; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 65-72; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 65-73; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 36-41] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 39-44; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 59-64; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 58-63] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 89-99] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 43-53; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 35-40; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 43-47; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 65-72; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 44-50; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 52-58; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 62-69; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 54-59; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 41
Korespondence; vznik: 1980 - blíže nedatováno ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 88-91 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 104-108 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 146-152; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 14 (úryvek); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Poznámka: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; s. 212-213 (zkráceno); ISBN 978-83-926273-1-9 ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 8-11 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 57-60; ISBN 3-499-15340-8] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 138-141; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 99-102; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 61-64; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 114-118; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 80 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 62-65; ISBN 972-42-0222-4] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 16-20; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 73-77; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 114-118; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 57-60; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 76 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 86-89; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 95-98; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 109-112; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 186-191 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 91-94; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Alexandru Klimentovi
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 1980 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 331-334; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis Olze č. 18
Korespondence; vznik: 12. 1. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 55-56 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 65-66 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 92-94; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 40-41; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 40-41; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 67-68 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 40-41; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 55-56; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 73-74; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 73-75; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 41-42] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 45; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 67-68; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 102-104] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 64-65] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 11-12; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 40-41; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 51-52; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 73-74; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 53-54; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 61-62; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 73-76; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 69-71; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 60-61; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 19
Korespondence; vznik: 27. 1. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 56-58 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 67-69 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 94-97; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 41-42; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 41-43; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 68-70; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 41-43; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 56-59; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 75-77; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 75-78; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 42-43] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 45-46; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 68-70; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 105-108] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 65-67] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 53-56; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 41-42; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 52-55; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 75-77; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 55-56; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 62-64; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 77-81; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 71-73; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 61-63; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 20
Korespondence; vznik: 3. 2. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 58-60 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 69-71 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 97-100; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 3 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 8 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 42-44; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 43-45; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 70-72 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 43-45; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 59-61; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 77-79; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 78-80; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 43-45] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 47-48; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 70-72; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 109-112] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 68-69] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 12-14; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 56-58; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 42-44; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 55-57; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 77-79; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 57-58; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 64-66; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 82-85; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 73-75; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 63-64; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 21
Korespondence; vznik: 8. 2. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 60-62 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 71-74 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 100-104; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 44-45; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 45-46; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 72-74; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 45-46; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 61-63; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 79-82; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 80-83; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 45-46] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 48-49; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 72-74; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 113-116] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 70-72] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 59 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 44-45; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 57-59; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 79-82; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 59-60; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 66-68; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 86-90; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 75-78; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 65-66; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 22
Korespondence; vznik: 16.2.1980 ◆

Dopis Olze č. 23
Korespondence; vznik: 24. 2. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 62-63 (úryvky) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 74-75 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 104-105; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 45-46; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 47-48 (úryvky); ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 74-75; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 47-48; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 63-64 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 82-83; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 83-84; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 47-48] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 50-51; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 74-75; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 72-73 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 14-15; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 59-60 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 45-46; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 59-60 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 82-83; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 61-62 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 102-103] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 69-70; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 91-93; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 78-79; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 67; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 25
Korespondence; vznik: 8. 3. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 63-64 (úryvky) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 75-76 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 106-107; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 48-49 (úryvky); ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 76-77 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 21 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 48-49 (úryvky); ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 65-66 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 84-85; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 85-86; ISBN 91-7784-073-9] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 22-23 (úryvyky); ISBN 86-317-0078-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 76-77 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 117-119] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 73-74 (úryvky)] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 61-62 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 84-85; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 62-63 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 70-71 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 94-96; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 79-80; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 68; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 26
Korespondence; vznik: 15.3.1980 ◆

Dopis Olze č. 27
Korespondence; vznik: 23. 3. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 65 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 77-78 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 107-109; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 49-50; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 77-78; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 49-50; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 66-67; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 85-86; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 86-87; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 77-78; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 120-121] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 75-76] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 61-62; ISBN 87-00-13166-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 62-63; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 85-86; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 63-64; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 71-72; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 81-82; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 69; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 28
Korespondence; vznik: 2. 4. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 66-67 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 78-80 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 109-112; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 47-48; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 50-51; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 78-80; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 50-51; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 67-68 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 86-89; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 88-90; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 48-49] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 51-52; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 78-80; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 122-126] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 76-77] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 16 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 47-48; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 63-64 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 86-89; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 64-66; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 72-74; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 82-84; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 70-71; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 29
Korespondence; vznik: 6. 4. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 67-69 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 80-81 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 112-115; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 93-94] ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 51-52; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 80-81 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 21-22 (úryvky); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 51-52; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 89-90; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 90-91; ISBN 91-7784-073-9] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 23 (úryvky); ISBN 86-317-0078-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 80-81 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 78-79 (úryvky)] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 89-90; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 66-67; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 74-76 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 97-100; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 84-86; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 71-73; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 30
Korespondence; vznik: 13. 4. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 69-70 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 81-82 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 115-117; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 3-4 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 8-9 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 48-49; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 53; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 81-83; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 22 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 53; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 68-70; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 90-92; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 92-93; ISBN 91-7784-073-9] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 24 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 49-50] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 52-53; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 81-83; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 127-129] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 79-80] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 62-64; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 48-49; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 64-66; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 90-92; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 68-69; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 76-77; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 86-87; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 73-74; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 31
Korespondence; vznik: 27. 4. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 70-73 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 83-86 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 117-121; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 533 (Pod názvem: V dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 4-5 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 49-50; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 54-55; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 83-85 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 54-55; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 70-71 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 92-95; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 93-96; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 50-52] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 53-55; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 83-85 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 130-135] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 81-83 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 64-67; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 49-50; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 66-67 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 92-95; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 69-72; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 78-80; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 87-90; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 74-76; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 32
Korespondence; vznik: 10. 5. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 73-75 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 86-88 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 121-125; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 523 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Žebrácká opera; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 86-87 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 95-98; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 97-99; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 86-87 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 136-138] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 84-85 (úryvky)] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 95-98; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 72-74; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 81-82; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 90-93; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 77-78; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 33
Korespondence; vznik: 24. 5. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 75-77 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 88-90 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 125-128; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 87-89; ISBN 0-394-54795-0] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 100-102; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 98-100; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 87-89; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 319-140] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 85-87] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 98-100; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 74-76; ISBN 957-28408-1-9] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 101-105; ISBN 978-973-124-380-1] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 82-84; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 93-95; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 79-80; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 35
Korespondence; vznik: 8. 6. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 77-78 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 90-92 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 128-131; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 5-6 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 9; ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 51-52; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 56-57; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 89-91; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 56-57; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 100-102; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 102-104; ISBN 91-7784-073-9] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 72-73; ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 52-54] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 55-57; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 89-91; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 141-144] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 87-89] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 68-70; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 100-102; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 51-52; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 68-69; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 76-78; ISBN 957-28408-1-9] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 106-109; ISBN 978-973-124-380-1] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 84-86; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 95-97; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 80-82; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 36
Korespondence; vznik: 14. 6. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 79-80 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 93-95 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 131-134; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 6 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 102-104; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 105-107; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 102-104; ISBN 2-87678-337-1] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 110-113; ISBN 978-973-124-380-1] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 86-88 (úryvek); ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 98-100; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 82-84; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 37
Korespondence; vznik: 22. 6. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 80-82 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 95-97 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 134-137; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 534 (Pod názvem: V dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 6-7 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 52-54; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 57-58; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 91-93 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 57-58; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 105-107; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 107-109; ISBN 91-7784-073-9] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 74 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 54-56] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 57-59; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 91-93 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 145-146] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 90-91 (úryvek)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 70-73; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 105-107; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 52-54; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 70 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 78-80; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 88-89; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 100-102; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 84-86; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 38
Korespondence; vznik: 15. 7. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 82-84 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 97-99 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 137-140; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 93-95 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 107-109; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 110-112; ISBN 91-7784-073-9] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 85 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 93-95 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 92-93 (úryvky)] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 107-109; ISBN 2-87678-337-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 71 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 80-82; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 90-92; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 102-105; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 86-88; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 39
Korespondence; vznik: 20. 7. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 84-86 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 100-102 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 141-144; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 54-55; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 59-60; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 95-97; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 59-60; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 110-112; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 76-78; ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 56-57] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 59-60; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 95-97; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 147-151] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 94-96] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 110-112; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 54-55; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 72-74; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 82-84; ISBN 957-28408-1-9] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 114-118; ISBN 978-973-124-380-1] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 92-94; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 105-107; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 88-89; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 40
Korespondence; vznik: 27. 7. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 86-87 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 102-104 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 144-146; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 8 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 10 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 56-57; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 60-61; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 98-99; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 60-61; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 112-114; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 79; ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 58-59] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 60-61; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 98-99; ISBN 0-571-14213-3] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 152-154] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 96-97] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 112-114; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 56-57; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 75; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 84-86; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 94-95; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 107-108; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 90-91; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 42
Korespondence; vznik: 9.8.1980 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 10-11 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1]

Dopis Olze č. 43
Korespondence; vznik: 22.8.1980 ◆

Dopis Olze č. 44
Korespondence; vznik: 31. 8. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 91-93 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 108-111 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 152-156; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 60-63; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 65-67; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 103-105; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 65-67; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 112-116; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 118-121; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 81-82; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 103-105; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 63-66] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 65-68; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 101-104] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 20-23; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 78-81; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 118-121; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 60-63; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 77-78; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 89-92; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 99-101; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 112-116; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 94-96; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 45
Korespondence; vznik: 6. 9. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 94-96 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 111-114 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 156-161; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 534-535 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Horský hotel; úryvek); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 67-68; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 106-108; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 22-24 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 67-68; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 116-120; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 121-124; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 82-84; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 106-108; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 24-26; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 105-107] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 121-124; ISBN 2-87678-337-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 78-80; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 93-95; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 102-104; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 119-124; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 116-119; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 97-99; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 46
Korespondence; vznik: 13. 9. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 96-98 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 115-117 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 161-164; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 63-64; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 69; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 108-110 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 24 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 69; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 120-122; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 125-127; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 84-85 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 108-110; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 26 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 66-67] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 69; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 107-109 (úryvky)] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 155-157] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 125-127; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 63-64; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 80-81 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 95-96; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 104-105; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 119-121; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 99-101; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 47
Korespondence; vznik: 21. 9. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 98-101 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 117-120 ► Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 69-71; ISBN 972-42-0222-4 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 164-169; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 64-65; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 69-70; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 110-112 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 69-70; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 123-126; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 127-130; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 85-87; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 110-112; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 67-69] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 109-111] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 158-162] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 23-24; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 82-85; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 127-130; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 64-65; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 81-83; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 97-99; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 106-108; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 121-125; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 101-103; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 48
Korespondence; vznik: 27. 9. 1980 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 11-13 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 101-103 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 120-123 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 169-173; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 12-14 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 66-68; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 71-73; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 113-115 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 71-73; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 126-129; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 130-133; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 87-88 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 113-115 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 69-71] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 71-73; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 112-114] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 163-167] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 25-27; ISBN 83-01-11169-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 130-133; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 66-68; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 83-84 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 99-102; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 108-110; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 125-128; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 103-106; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 49
Korespondence; vznik: 4. 10. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 104-106 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 124-126 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 173-177; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 68; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 115-117; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 24-25 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 130-133; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 133-136; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 115-117; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 27 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 71-72] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 74; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 115-117] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 168-172] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 86-89; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 133-136; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 68; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 102-104; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 111-113; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 128-130; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 106-108; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 51
Korespondence; vznik: 19. 10. 1980 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 13-14 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 107-108 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 127-129 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 178-180; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 14-15 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 118-119 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 134-135; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 137-138; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 89-90 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 118-119 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 118-119 (úryvek)] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 137-138; ISBN 2-87678-337-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 85-86 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 104-106; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 113-115 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 131-133 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 109-110; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 50
Korespondence; vznik: 21. 10. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 106 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 126-127 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 177-178; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 69; ISBN 3-499-15340-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 133; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 136-137; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 88-89 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 72-73 (úryvek)] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 74-75; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 117] ► korejsky [in: Olkaeke ponänŭn pchjŏnči; Poznámka: 올가 에게 보내는 편지 ; Soul : Segye Munhak; 1992; s. 173-174] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 136-137; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 69; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 84-85 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 113 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 130-131 (úryvek); ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 108-109; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 52
Korespondence; vznik: 27. 10. 1980 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 14-15 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 108-110 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 129-132 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 181-184; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 15-16; ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 69-71; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 73-74; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 119-120 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 25-26; ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 73-74; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 135-138; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 138-141; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 90-91; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 119-120 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 27-29; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 73-74] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 75-76; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 119-120 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 27 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 138-141; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 69-71; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 86-87; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 106-107; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 115-116; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 133-136; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 110-112; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 53
Korespondence; vznik: 1. 11. 1980 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1981/3-4, červenec, roč. XI; Řím : Listy; 1981; s. 13-14 (Pod názvem: Václav Havel z vězení o Werichovi, úryvek) ► Svědectví 1981/63 roč. XVI; Paříž : Svědectví; 1981; s. 507-508 (Pod názvem: Tři horizonty) ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 15-20 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 110-114 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 132-136 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 185-190; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 71-75; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 74-77; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 120-124; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 26-27 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 74-77; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 138-143; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 141-145; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 91-94; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 120-124; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 29-31; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 74-79] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 77-81; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 121-124] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 28-30 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 89-94; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 141-145; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 71-75; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 87-90; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 107-110; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 116-119; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 125-132; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 136-140; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 112-115; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 54
Korespondence; vznik: 8. 11. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 114-117 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 136-139 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 190-195; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 94 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 75-76; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 78; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 124-127 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 27-28 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 78; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 143-147; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 145-148; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 94-96; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 124-127 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 31-32 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 79-80] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 81-82; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 125-128] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 145-148; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 75-76; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 90-92; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 111-114; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 120-123; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 140-143; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 116-118; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 55
Korespondence; vznik: 15. 11. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 117-120 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 140-143 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 196-201; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad samizdatově knižně ► česky [in: Heřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 20-24 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 76-78; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 78-81; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 127-131; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 28-31 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 78-81; ISBN 90-261-0392-1] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 147-151; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 149-152; ISBN 2-87678-048-8] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 96-99; ISBN 84-7876-050-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 127-131; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 32-35 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 80-82] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 82-84; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 128-132] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 30-32 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 94-99; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 149-152; ISBN 2-87678-337-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 92-95; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 114-117; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 123-126; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 143-147; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 191-195 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 119-121; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 56
Korespondence; vznik: 22. 11. 1980 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 24-28 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 120-123 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 144-148 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 201-207; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 78-81; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 81-84; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 131-133 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 81-84; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 100-101; ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 151-155; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 152-156; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 131-133 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 82-86] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 84-88; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 132-135 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 33-35; ISBN 83-01-11169-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 152-156; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 78-81; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 96-97; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 117-120; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 126-128; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 147-151; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 122-125; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 57
Korespondence; vznik: 29.11.1980 ◆

Dopis Olze č. 58
Korespondence; vznik: 6. 12. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 124-127 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 148-152 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 207-212; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 94-95] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 82-85; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 84-87; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 134-137 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 84-87; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 101-103 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 156-159; ISBN 91-7784-073-9] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 156-159; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 134-137; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 87-90] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 88-92; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 135-138] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 36-37 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 156-159; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 82-85; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 97-99 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 120-123; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 129-132; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 133-139; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 151-155; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 125-127; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 59
Korespondence; vznik: 13.12.1980 ◆

Dopis Olze č. 60
Korespondence; vznik: 21. 12. 1980 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 28-33 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 127-131 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 152-157 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 213-220; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 16-21 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 85-89; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 87-91; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 137-142; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 87-91; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 103-107; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 160-164; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 160-165; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 137-142; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 90-95] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 92-96; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 139-143] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 37-40; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 99-105; ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 160-164; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 85-89; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 99-103; ISBN 84-8109-150-2] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 123-127; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 132-136; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 155-160; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 128-131; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 61
Korespondence; vznik: 26. 12. 1980 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 131-133 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 157-159 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 220-223; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 89-91; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 91-93; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 142-144; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 91-93; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 107 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 165-167; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 165-168; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 142-144; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 95-97] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 97-99; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 144-146] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 103 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 165-167; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 89-91; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 128-130; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 136-138; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 140-144; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 160-163; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 132-134; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 62
Korespondence; vznik: 6. 1. 1981 - 2.-6.1.1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 33-39 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 133-136 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 159-163 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 223-229; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 21-26 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 91-95; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 93-96; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 141-145; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 144-148; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 93-96; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 107-112; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 167-171; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 168-172; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 144-148; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 97-101] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 99-103; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 146-150] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 41-44; ISBN 83-01-11169-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 103-108; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 167-171; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 91-95; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 130-134; ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 103-106] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 139-141; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 145-152; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 163-167; ISBN 978-88-86496-96-4]

Dopis Olze č. 63
Korespondence; vznik: 11. 1. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 5; roč. 1981; [S.l. : s.n.]; září 1981; s. 18 (úryvek) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 136-139 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 164-167 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 229-233; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 95-96 (úryvky)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 95-97; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 97-98; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 148-150 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 97-98; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 112-113 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 171-174; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 173-176; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 101-104] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 103-106; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 148-150; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 150-152] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 108-109 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 171-174; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 95-97; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 134-136; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 142-143; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 153-156; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 167-170; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 137-139; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 64
Korespondence; vznik: 17. 1. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 39-43 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 139-142 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 167-171 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 233-239; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 26-30 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 98-101; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 99-102; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 145-149; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 150-153 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 31-34 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 99-102; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 113-116; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 174-178; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 176-180; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 104-108] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 106-109; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 150-153 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 36-40 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 153-156 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 44-47; ISBN 83-01-11169-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 109-112; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 174-178; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 98-101; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 136-139; ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 106-109] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 143-146; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 157-163; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 170-174; ISBN 978-88-86496-96-4]

Dopis Olze č. 65
Korespondence; vznik: 24. 1. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 43-46 (úryvky) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 142-146 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 171-175 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 239-245; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 49 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 30-33; ISBN 88-7293-056-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 153-156 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 117-120; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 178-181; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 180-185; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 153-156; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 156-158] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 105-110; ISBN 87-00-13166-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 113-116; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 178-181; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 139-142; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 147-149; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 164-168; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 174-178; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 143-146; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 66
Korespondence; vznik: 31. 1. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 47-49 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 146-149 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 149-152 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 176-179 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 245-250; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 33-35 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 101-103; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 102-104; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 156-158; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 102-104; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 121-123; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 182-185; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 185-189; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 108-110] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 109-112; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 156-158 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 159-161 (úryvky)] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 101-103; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 117-119; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 182-185; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 142-144; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 149-151; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 169-172; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 178-182; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 146-149; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 67
Korespondence; vznik: 13. 2. 1981 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 179-183 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 250-255; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 104-107; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 104-107; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 158-161; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 104-107; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 123-125; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 185-188; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 189-192; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 111-114] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 112-115; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 158-161; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 161-164] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 111-115; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 104-107; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 119-121; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 185-188; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 144-147; ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 110-112] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 151-153; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 182-185; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 149-152; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 68
Korespondence; vznik: 15. 2. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 152-154 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 183-186 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 255-260; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 107-109; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 107-109; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 161-163; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 107-109; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 34-38 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 126-129; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 188-191; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 193-198; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 114-117] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 115-118; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 161-163; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 40-45; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 164-167] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 47-50; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 107-109; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 122-125; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 188-191; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 147-150; ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 112-114] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 154-156; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 185-188; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 152-154; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 69
Korespondence; vznik: 22. 2. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 155-158 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 186-190 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 260-265; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 109-111; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 110-112; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 164-167 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 110-112; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 38-41; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 129-132; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 191-195; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 197-201; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 117-119] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 118-120; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 164-166; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 45-49 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 167-170] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 50-53; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 109-111; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 125-128; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 191-195; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 150-152; ISBN 957-28408-1-9] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 114-116] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 156-159; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 173-178; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 189-192; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 154-157; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 70
Korespondence; vznik: 1. 3. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 5; roč. 1981; [S.l. : s.n.]; září 1981; s. 18-19 (úryvek) ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 49-51 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 158-161 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 190-194 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 265-270; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 96-98 (úryvky)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 112-114; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 112-115; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 166-169; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 112-115; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 41-45 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 132-135; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 195-199; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 201-205; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 120-123] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 121-124; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 166-169; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 49-53; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 170-173] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 53-56; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 112-114; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 128-131; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 195-199; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 153-156; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 159-162; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 192-196; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 195-200 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 158-160; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 71
Korespondence; vznik: 13. 3. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 51-55 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 161-164 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 194-198 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 271-277; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 535-537 (Pod názvem: V Dopisech Olze o hře Horský hotel; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 115-118; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 169-173; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 135-139; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 199-203; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 205-210; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 123-127] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 124-128; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 169-173; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 173-177] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 115-120; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 115-118; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 131-135; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 199-203; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 156-160; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 162-165; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 179-185; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 196-200; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 161-164; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 72
Korespondence; vznik: 14. 3. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 55-58 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 165-167 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 199-202 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 277-282; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 118-121; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 115-117; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 173-176; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 115-117; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 45-49; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 139-143; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 203-207; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 210-213; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 127-130] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 128-131; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 173-176; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 54-59; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 177-180] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 57-60; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 118-121; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 135-139; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 203-207; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 160-163; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 166-168; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 186-192; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 200-204; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 164-167; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 73
Korespondence; vznik: 21. 3. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 168-170 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 202-206 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 282-286; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 35-37 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 121-124; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 118-120; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 176-178; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 118-120; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 49-52; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 143-146; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 207-209; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 214-217; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 131-134; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 131-134] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 176-178; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 59-63; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 180-182] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 60-63; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 121-124; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 139-142; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 207-209; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 163-166; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 169-171; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 204-207; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 167-169; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 74
Korespondence; vznik: 4. 4. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 170-173 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 206-209 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 287-292; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 124-127; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 120-123; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 179-182; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 120-123; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 52-56; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 147-150; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 210-213; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 217-221; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 134-138; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 134-138] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 179-182; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 63-68; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 183-186] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 120-124; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 63-66; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 124-127; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 143-146; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 210-213; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 166-169; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 171-174; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 193-199; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 207-210; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 169-172; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 75
Korespondence; vznik: 12. 4. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 173-176 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 209-212 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 292-297; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 128-131; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 123-126; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 182-185; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 123-126; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 56-60 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 151-153; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 213-217; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 221-225; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 138-142] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 139-142; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 182-185; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 68-73; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 186-189] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 128-131; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 147-149; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 213-217; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 169-172; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 174-177; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 210-214; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 172-175; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 76
Korespondence; vznik: 19. 4. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 58-61 (úryvky) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 176-179 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 213-217 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 297-302; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 39-40 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 131-134; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 126-129; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 149-152; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 185-188; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 126-129; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 153-158; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 217-220; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 225-229; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 142-145] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 142-146; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 185-188; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 189-192] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 125-129; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 67-69 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 131-134; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 149-154; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 217-220; ISBN 2-87678-337-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 76-78; ISBN 3-499-12732-6] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 172-176; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 177-180; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 200-206; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 214-218; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 175-178; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 77
Korespondence; vznik: 26. 4. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 179-180 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 217 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 302-303; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 188-189 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 220-221; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 229-230; ISBN 91-7784-073-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 188-189 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 193] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 129-130 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 220-221; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 176-177; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 180-181 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 207-208; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 218-219; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 178-179; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 78
Korespondence; vznik: 1. 5. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 180-183 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 218-221 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 303-309; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 134-138; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 130-133; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 189-192 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 136-133; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 60-64; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 158-161; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 221-225; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 230-234; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 145-149] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 146-150; ISBN 972-42-0222-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 189-192 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 73-78; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 194-197 (úryvek)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 130-135; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 69-72; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 134-138; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 14-157; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 221-225; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 177-180; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 181-184; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 219-222; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 179-182; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 79
Korespondence; vznik: 9. 5. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 62-66 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 183-186 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 222-226 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 309-315; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 138-142; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 133-136; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 193-196; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 133-136; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 162-166; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 225-229; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 234-239; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 150-154; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 150-154] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 193-196; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 197-200] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 135-136 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 138-142; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 158-162; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 225-229; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 180-184; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 184-187; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 222-226; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 182-185; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 80
Korespondence; vznik: 16. 5. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 187-190 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 226-230 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 315-320; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 142-146; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 136-140; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 196-200; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 136-140; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 166-169; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 229-232; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 239-243; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 154-158; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 154-158] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 196-200; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 201-204] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 142-146; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 162-165; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 229-232; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 184-187; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 187-190; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 209-215; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 226-230; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 185-188; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 81
Korespondence; vznik: 23. 5. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 190-193 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 230-234 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 320-326; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 146-149; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 140-142; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 200-203; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 140-142; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 169-172; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 233-236; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 243-247; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 158-161; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 158-161] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 200-203; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 204-207] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 146-149; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 165-168; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 233-236; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 187-190; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 191-194; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 230-234; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 188-191; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 82
Korespondence; vznik: 30. 5. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 193-196 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 234-238 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 326-332; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 98 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 149-153; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 143-146; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 203-206; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 143-146; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 172-176; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 237-240; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 248-252; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 161-166; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 162-166] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 203-206; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 208-211] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 73 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 149-153; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 168-172; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 237-240; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 190-193; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 194-197; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 216-222; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 234-238; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 191-194; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 83
Korespondence; vznik: 10. 6. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 66-68 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 196-198 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 238-240 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 332-335; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 44-46 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 153-155; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 147-148; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 206-208; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 147-148; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 177-179; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 240-242; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 252-254; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 166-168; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 166-168] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 206-208; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 211-213] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 136-138; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 153-155; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 173-175; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 240-242; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 194-195; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 197-199; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 223-226; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 238-240; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 194-196; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 84
Korespondence; vznik: 12.7.1981 ◆

Dopis Olze č. 85
Korespondence; vznik: 19.7.1981 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 40-44; ISBN 88-7293-056-1]

Dopis Olze č. 86
Korespondence; vznik: 26. 7. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 198-200 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 240-243 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 335-339; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 155-156; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 149-150; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 208-210; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 149-150; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 179-180; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 242-244; ISBN 2-87678-048-8] ► švédsky, překladatel: Eva Strömberg Krantz [in: Brev till Olga: från fängelset; Lund : Pegas; 1990; s. 255-257; ISBN 91-7784-073-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 168-169; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 169-170] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 208-210; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 213-215] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 139-142; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 155-156; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 175-176; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 242-244; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 196-197; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 199-201; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 227-230; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 241-243; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 196-198; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 87
Korespondence; vznik: 1. 8. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 200-203 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 243-246 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 339-343; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 156-157; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 150-151; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 213-214; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 150-151; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 183-184 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 244-246; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 169-171; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 170-171] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 213-214; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 215-216 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 142 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 156-157; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 179-180 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 244-246; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 201-202; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 205-206; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 231-233; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 243-246; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 198-201; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 88
Korespondence; vznik: 9.8.1981 ◆

Dopis Olze č. 89
Korespondence; vznik: 15. 8. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 69-71 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 203-205 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 246-249 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 343-348; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 46-48 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 157-160; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 151-153; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 214-217; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 151-153; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 65-68; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 184-187; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 246-249; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 171-174; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 171-174] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 214-217 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 79-83; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 217-219] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 143-147; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 157-160; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 180-183; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 246-249; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 202-205; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 206-209; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 246-249; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 201-203; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 90
Korespondence; vznik: 23. 8. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 71-74 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 206-207 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 207-209 (úryvky) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 249-254 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 348-354; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 160-162; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 217-220 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 187-189; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 249-252; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 174-176; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 174-176] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 217-220 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 220-223] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 160-162; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 183-185; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 249-252; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 205-208; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 209-213; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 234-240; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 249-254; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 203-207; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 91
Korespondence; vznik: 29. 8. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 74-77 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 210-212 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 254-257 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 354-358; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Bytem v hrůze: kresby z vězení; Velehrad : Tomáš Ježek - Ottobre; 2002; s. 137-144; ISBN 80-86528-11-1 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 48-51 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 162-165; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 153-156; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 221-223 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 153-156; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 68-71 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 189-193; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 252-255; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 176-179; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 177-180] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 221-223 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 83-86; ISBN 86-317-0078-9] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 91-95; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 223-225] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 162-165; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 185-189; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 252-255; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 209-211; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 213-215; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 241-245; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 254-257; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 207-209; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 92
Korespondence; vznik: 6. 9. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 77-81 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 212-215 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 257-261 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 359-364; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 165-168; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky [in: The Story-teller; Londýn : Granta publications; 1987; s. 226-228; ISBN 014-00-8602-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 223-226 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 193-197; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 255-258; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 179-182; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 180-184] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 223-226 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 226-229] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 147-151; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 74-77; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 165-168; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 189-193; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 255-258; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 211-214; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 215-218; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 246-251; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 257-261; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 210-212; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 93
Korespondence; vznik: 12. 9. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 82 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 215-217 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 261-264 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 364-368; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 51 (Úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 168-171; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 226-229; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 197-199; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 258-261; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 183-185; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 184-187] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 226-229; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 229-231] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 168-171; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 193-195; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 258-261; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 214-217; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 218-221; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 261-264; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 213-215; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 94
Korespondence; vznik: 19. 9. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 82-84 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 218-220 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 264-267 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 368-372; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 51-53 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 171-173; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 156-158; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 229-231 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 156-158; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 261-263; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 185-188; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 187-189] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 229-231; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 232-234 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 77-78; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 171-173; ISBN 3-499-12732-6] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 261-263; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 217-219; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 221-223; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 252-256; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 264-267; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 215-217; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 95
Korespondence; vznik: 26. 9. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 84-87 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 220-223 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 267-270 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 372-376; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 174-176; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 159-161; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 232-234 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 159-161; ISBN 90-261-0392-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 264-266; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 188-191; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 190-193] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 232-234; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 234-237 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 151-155; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 174-176; ISBN 3-499-12732-6] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 264-266; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 219-222; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 223-225; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 267-270; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 217-220; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 96
Korespondence; vznik: 3. 10. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 88-91 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 223-226 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 270-274 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 377-382; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 54-57 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 176-179; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 161-164; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 152-153 (úryvek); ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 235-238; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 161-164; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 71-74 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 200-202; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 267-269; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 191-194; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 193-196] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 235-238; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 87-90; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 237-241] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 79-81 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 176-179; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 196-198; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 267-269; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 222-225; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 226-228; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 257-263; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 270-274; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 220-223; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 97
Korespondence; vznik: 10. 10. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 91-96 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 226-229 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 274-278 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 382-387; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 98-101] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 57-61 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 180-182; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 164-166; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 238-241; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 164-166; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 74-77 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 202-205; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 269-273; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 195-197; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 196-199] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 238-241; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 241-244] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 155-159; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 81-84 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 180-182; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 198-201; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 269-273; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 226-229; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 229-231; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 274-277; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 223-225; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 98
Korespondence; vznik: 17.10.1981 ◆

Dopis Olze č. 99
Korespondence; vznik: 24. 10. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 96-99 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 229-230 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 278-281 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 387-391; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 182-184; ISBN 3-499-15340-8] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 153-155; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 242-244; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 205-209; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 273-276; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 197-199; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 199-201] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 242-244; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 245-247] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 84-87; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 182-184; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 201-205; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 273-276; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 229-231; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 232-234; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 278-280; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 226-229; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 100
Korespondence; vznik: 30. 10. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 99-103 (úryvek) ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 231-234 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 281-284 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 391-396; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 184-185; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 166-167; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 244-246; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 166-167; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 209-212; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 276-278; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 200-201; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 201-203] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 244-246 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 248-250 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 160-163; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 184-185; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 205-208; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 276-278; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 232-234; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 234-236; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 264-268; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 281-284; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 229-232; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 102
Korespondence; vznik: 14. 11. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyKritický sborník; č. 4; Praha : [s.n.]; 1982; s. 1-3 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 68; roč. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; s. 745-747 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 234-237 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 284-287 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 396-401; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 627-630; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 101-103] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 185-189; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 246-249; ISBN 0-394-54795-0] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 159-165 (pod názvem: Funderingar kring teatern/Úvahy o divadle); ISBN 91-7868-144-8] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 77-81 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 212.213; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 279-281; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 201-205; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 203-207] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 246-249; ISBN 0-571-14213-3] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 95-100; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 250-253] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 87-90; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 185-189; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 208-209; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 279-281; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 234-236; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 236-239; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 269-274; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 284-287; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 200-203 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 232-234; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 103
Korespondence; vznik: 21. 11. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyKritický sborník; č. 4; Praha : [s.n.]; 1982; s. 4-5 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 68; roč. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; s. 747-748 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 237-238 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 288-290 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 401-404; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 630-631 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 104-105] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 189-190; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 249-251 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 81-83 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 214; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 282-283; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 100-102; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 205-207; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 207-209] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 249-251 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 253-255 (úryvek)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 164-166; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 90-92; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 189-190; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 210; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 282-283; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 237-238; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 239-240; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 287-289; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 234-236; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 104
Korespondence; vznik: 29. 11. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyKritický sborník; č. 4; Praha : [s.n.]; 1982; s. 5-7 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 68; roč. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; s. 748-750 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 239-241 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 290-293 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 404-408; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 631-633 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 191-193; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 251-254; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 83-86 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 215-219; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 283-286; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 102-107; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 207-209; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 209-211] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 251-254; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 255-258] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 92-95; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 191-193; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 211-215; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 283-286; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 238-241; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 241-243; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 275-280; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 289-292; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 236-238; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 105
Korespondence; vznik: 5. 12. 1981 ◆ samizdatově časopiseckyKritický sborník; č. 4; Praha : [s.n.]; 1982; s. 8-9 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 68; roč. XVII; Paříž : Svědectví; 1983; s. 750-752 (Pod názvem: Úvahy o divadle) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 241-243 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 293-296 ► Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 215 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 409-412; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 634-635 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 193-195; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 254-256; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 87-89; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 219 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 286-289; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 107-111; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 209-212; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 211-214] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 254-256; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 258-260] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 95-97 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 193-195; ISBN 3-499-12732-6] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 286-289; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 241-243; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 243-245; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 281-285; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 292-295; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 239-241; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 106
Korespondence; vznik: 12. 12. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 244-246 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 296-299 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 412-417; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 635-637 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 195-198; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 256-259; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 90-93; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 220-223; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 289-292; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 111-115; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 212-215; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 214-217] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 256-259; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 261-263] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 166-170; ISBN 87-00-13166-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 97-99 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 195-198; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 216-219; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 289-292; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 244-246; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 246-248; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 286-291; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 295-298; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 241-243; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 107
Korespondence; vznik: 19. 12. 1981 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 246-249 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 299-302 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 417-422; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 637-639 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 199-201; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 259-262; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 93-97; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 223-224 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 292-295; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 115-120; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 215-217; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 217-220] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 259-262; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 264-267] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 99-101 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 199-201; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 219-220 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 292-295; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 247-250; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 248-251; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 298-301; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 243-246; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 108
Korespondence; vznik: 26. 12. 1981 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 106-110 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 249-252 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 303-306 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 422-427; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 201-204; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 263-266 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 224-227; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 296-299; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 217-221; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 220-224] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 263-266 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 267-270 (úryvek)] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 201-204; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 220-223; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 296-299; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 250-253; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 251-254; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 302-305; ISBN 978-88-86496-96-4] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 204-208 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 246-249; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 109
Korespondence; vznik: 1. 1. 1982 ◆ samizdatově knižněHeřmanické úvahy; Poznámka: Sborník filosofických pasáží z dopisů Olze Havlové z vězení v Heřmanicích z ledna 1980 až července 1981 a z Plzně - Borů ze srpna 1981 až října 1981; 1981; s. 110-114 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 252-255 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 307-310 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 428-432; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Gli ostaggi sono fuggiti. Lettere dalle carceri cecoslovacche; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1982; s. 61-64 (úryvek); ISBN 88-7293-056-1] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 205-207; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 266-269; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 227-229; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 299-302; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 221-224; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 224-227] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 266-269; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 271-273] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 102-104; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 205-207; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 223-225; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 299-302; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 253-256; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 254-257; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 306-308; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 249-251; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 110
Korespondence; vznik: 9. 1. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 255-258 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 310-314 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 432-438; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 85 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 208-209; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 269-271 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 97 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 230 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 302-304; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 121 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 225-226; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 227-229] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 269-271 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 274-275 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 170-175; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 208-209; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 226 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 302-304; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 256-258; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 257-259; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 308-313; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 252-255; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 111
Korespondence; vznik: 16. 1. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 258-261 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 314-317 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 438-442; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 639-642 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 209-212; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 271-273; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 230-231 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 304-307; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 226-230; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 229-233] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 271-273; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 276-278] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 104-106; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 175-179; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 209-212; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 226-227; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 304-307; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 258-261; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 259-262; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 313-316; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 255-258; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 112
Korespondence; vznik: 23. 1. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 261-265 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 317-321 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 443-448; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 642-645 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 212-216; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 274-277; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 97-101 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 232-233 (úryvek); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 307-311; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 121-126; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 230-234; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 233-237] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 284-277; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 279-282] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 106-109 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 212-216; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 228-229 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 307-311; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 261-265; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 262-265; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 292-299; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 316-321; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 258-262; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 113
Korespondence; vznik: 30. 1. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 265-268 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 322-326 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 449-455; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 217-220; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 277-280; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 233-235; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 311-314; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 235-238; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 238-241] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 277-280; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 283-286] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 179-184 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 217-220; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 229-231; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 311-314; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 265-268; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 266-269; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 321-325; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 262-265; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 114
Korespondence; vznik: 6. 2. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 268-271 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 326-330 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 455-460; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 645-648 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 220-223; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 280-283; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 236-237 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 314-318; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 238-242; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 241-245] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 280-283; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 286-289] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 109-113; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 220-223; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 232-233 (úryvek); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 314-318; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 268-271; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 269-271; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 325-329; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 266-269; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 115
Korespondence; vznik: 13. 2. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 272-275 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 330-334 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 460-467; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 648-651 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 224-227; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 168-171; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 284-287 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 168-171; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 237-239; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 318-321; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 242-246; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 246-250] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 284-287 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 289-292 (úryvek)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 113-116 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 224-227; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 233-235; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 318-321; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 272-275; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 272-275; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 329-334; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 269-272; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 116
Korespondence; vznik: 20. 2. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 275-278 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 335-339 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 467-472; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 651-653 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 228-231; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 171-175; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 287-290; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 171-175; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 239-241; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 321-324; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 246-250; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 250-254] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 287-290; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 293-296] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 116-119 (úryvek); ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 184-189; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 228-231; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 235-237; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 321-324; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 275-278; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 275-278; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 300-306; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 334-338; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 273-276; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 117
Korespondence; vznik: 27. 2. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 279-281 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 339-342 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 473-477; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 654-656 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 231-234; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 290-293 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 241-243; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 325-327; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 250-254; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 254-257] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 290-293 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 296-299 (úryvky)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 119-122; ISBN 83-01-11169-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 231-234; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 237-239; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 325-327; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 279-281; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 279-281; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 307-312; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 338-342; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 276-279; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 118
Korespondence; vznik: 6. 3. 1982 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 67; roč. XVII; Paříž : Svědectví; 1982; s. 437-439 (pod názvem: Krize identity) ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 282-285 ◆ tiskem knižněO lidskou identitu; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 349-351 (pod názvem: Krize identity); ISBN 0-946352-04-6 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 342-346 ► O lidskou identitu; Poznámka: pevná vazba; Praha : Rozmluvy; 1990; s. 349-351 (pod názvem: Krize identity); ISBN 0-946352-04-6 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 478-483; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 235-238; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 175-179; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 155-159; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 293-297; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 175-178; ISBN 90-261-0392-1] ► srbsky, překladatel: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Poznámka: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; s. 111-112; ISBN 86-81439-08-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 243-246; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 327-331; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 254-258; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 258-262] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 293-297; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 299-303] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 122-125; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 189-194; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 235-238; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 239-242; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 327-331; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 282-285; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 282-285; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 313-320; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 342-346; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 279-282; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 119
Korespondence; vznik: 13. 3. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 285-288 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 347-350 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 483-489; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 238-241; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 178-180; ISBN 90-6801-027-1] ► anglicky [in: The Story-teller; Londýn : Granta publications; 1987; s. 228-230; ISBN 014-00-8602-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 297-299; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 178-180; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 247-249; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 332-334; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 258-260; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 262-264] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 297-299; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 303-306] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 194-198; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 238-241; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 243-245; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 332-334; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 285-288; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 285-288; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 321-326; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 346-350; ISBN 978-88-86496-96-4]

Dopis Olze č. 120
Korespondence; vznik: 20. 3. 1982 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 4; roč. 5; duben 1982; s. 17-19 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 288-291 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 350-354 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 489-495; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 105-106] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 241-245; ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 181-184; ISBN 90-6801-027-1] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 159-164; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 300-303; ISBN 0-394-54795-0] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 181-184; ISBN 90-261-0392-1] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 250-254; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 335-338; ISBN 2-87678-048-8] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 219-222; ISBN 80-7089-134-3] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 261-265; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 264-269] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 300-303; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 306-309] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 125-129; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 199-204; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 241-245; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 246-250; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 335-338; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 288-291; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 288-292; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 327-333; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 350-354; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 286-289; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 121
Korespondence; vznik: 27. 3. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 292-293 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 355-356 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 495-497; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 303-304; ISBN 0-394-54795-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 338-339; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 303-304; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 309-310] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 338-339; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 292 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 292-293; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 354-356; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 289-290; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 122
Korespondence; vznik: 3. 4. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 293--295 (úryvky) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 357-359 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 498-501; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 245; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 304-305 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 254-255 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 339-341; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 265-266; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 269 (úryvek)] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 304-305 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 311-312 (úryvky)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 204-207 (úryvky); ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 245; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 250-251 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 339-341; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 292-294 (úryvek); ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 293-295 (úryvek); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 334-337; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 356-359; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 291-293; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 123
Korespondence; vznik: 10. 4. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 296-298 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 360-363 (úryvek) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 502-506; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 3; 1984; s. 106 (úryvek)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 246-248; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 306-308; ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 255-257 (úryvky); ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 341-344; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 266-269; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 270-272] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 306-308 (úryvky); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 313-315 (úryvky)] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 246-249; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 251-253 (úryvky); ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 341-344; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 294-297; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 295-298 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 359-362; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 293-296; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 126
Korespondence; vznik: 1. 5. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 298-301 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 363-366 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 506-510; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 308-311; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 102 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 257-259; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 344-347; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 126-127 (úryvek); ISBN 86-317-0078-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 308-311; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 316-318] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 253-255; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 344-347; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 297-299; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 298-300; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 362-365; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 296-298; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 127
Korespondence; vznik: 8. 5. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 301-303 (úryvek) ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 366-368 (úryvky) ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 511-514; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 311-3112 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 347-348; ISBN 2-87678-048-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 311-312 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 319-320 (úryvek)] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 207-210 (úryvek); ISBN 87-00-13166-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 347-348; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 300-301; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 301-303 (úryvky); ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 338-341; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 366-368; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 299-301; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 128
Korespondence; vznik: 15. 5. 1982 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 303-306 ◆ tiskem knižněDopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 369-372 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 514-519; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 248-249; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 313-315 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 259-260; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 349-351; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 269-270; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 273-274] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 313-315 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 320-322 (úryvek)] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 129-131; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 210-215; ISBN 87-00-13166-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 255-256; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 349-351; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 301-303; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 303-305; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 342-346; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 368-371; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 301-303; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 129
Korespondence; vznik: 22. 5. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 231-233 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 313-315 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 3-6 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 1-5 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 5-7; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 377-379 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 523-526; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 41-44; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 253-255; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 319-321 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 263-266; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 355-357; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 273-275; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 277-279] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 319-321 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 325-327] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 135-137; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 217-220; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 253-255; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 259-262; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 355-357; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 307-309; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 309-311; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 349-353; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 375-378; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 309-312; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 307-309; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 130
Korespondence; vznik: 29. 5. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 233-236 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 315-317 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 7-11 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 5-10 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 7-10; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 379-383 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 527-531; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 45-49; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 255-258; ISBN 3-499-15340-8] ► česky [in: Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 7-10; ISBN 0-946-352-12-7] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 321-324 (úryvky); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 266-270; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 357-360; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 275-279; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 280-283] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 321-324; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 328-331] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 138-141; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 220-224; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 255-258; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 262-266; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 357-360; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 310-313; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 311-314; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 378-381; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 312-315; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 309-312; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 131
Korespondence; vznik: 5. 6. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 236-239 ◆ samizdatově knižněŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 12-15 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 318-320 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 10-15 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 10-13; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 383-386 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 532-536; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 50-53; ISBN 88-7293-079-0] ► česky [in: Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 10-13; ISBN 0-946-352-12-7] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 259-262; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 325-328 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 270-274; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 361-363; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 279-282; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 283-286] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 325-328 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 331-334] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 141-144; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 224-228; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 259-262; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 266-270; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 361-363; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 313-316; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 314-317; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 354-360; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 381-385; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 315-318; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 312-315; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 132
Korespondence; vznik: 12. 6. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 239-241 ◆ samizdatově knižněŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 16-20 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 320-323 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 15-20 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 13-15; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 386-389 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 536-540; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 54-58; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 262-265; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 328-331 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 274-278; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 364-367; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 282-285; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 287-290] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 328-331 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 335-338] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 144-148; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 228-232; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 262-265; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 270-274; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 364-367; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 316-319; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 317-320; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 361-367; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 385-388; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 318-322; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 315-318; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 133
Korespondence; vznik: 19. 6. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 241-244 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 323-325 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 20-25 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 21-25 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 15-18; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 389-392 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 541-545; ISBN 80-7215-094-4 (text) ► Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Poznámka: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; s. 214 (úryvek); ISBN 978-83-926273-1-9 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 59-62; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 265-267; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 331-334 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 278-282; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 367-370; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 286-288; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 290-293] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 331-334 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 338-341] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 148-151; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 232-236; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 265-267; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 274-278; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 367-370; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 320-322; ISBN 957-28408-1-9] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 368-373; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 388-391; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 318-321; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 134
Korespondence; vznik: 26. 6. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 244-246 ◆ samizdatově knižněŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 26-30 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 325-328 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 25-30 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 18-20; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 392-396 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 545-549; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 63-67; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 267-270; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 334-337 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 282-286; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 370-373; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 288-292; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 293-296] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 334-337 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 341-344] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 151-154; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 236-240; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 267-270; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 278-282; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 370-373; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 323-326; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 323-325; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 391-395; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 321-323; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 135
Korespondence; vznik: 3. 7. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 246-249 ◆ samizdatově knižněŠestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 31-35 ► Dopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 328-331 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 30-35 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 20-23; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 396-399 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 550-554; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 68-72; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 271-274; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 337-340 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 286-290; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 373-376; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 292-295; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 296-300] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 337-340 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 344-347] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 155-158; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 240-244; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 271-274; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 282-286; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 373-376; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 326-329; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 326-328; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 395-398; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 324-326; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 136
Korespondence; vznik: 10. 7. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 249-252 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 331-333 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 36-39 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 35-40 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 23-26; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 399-402 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 554-558; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 73-77; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 274-278; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 340-343 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 290-294; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 376-379; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 295-300; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 300-304] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 340-343; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 348-350] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 158-161; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 244-248; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 274-278; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 286-290; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 376-379; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 329-332; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 329-331; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 398-402; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 327-329; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 137
Korespondence; vznik: 17. 7. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 252-255 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 333-336 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 40-44 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 40-45 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 26-29; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 402-405 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 558-563; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 78-82; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 278-281; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 344-347 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 102-106 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 294-298; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 379-382; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 127-132; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 300-303; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 305-308] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 344-347 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 351-354] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 161-165; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 248-252; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 278-281; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 290-294; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 379-382; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 333-336; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 331-334; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 374-380; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 402-405; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 322-325; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 329-332; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 138
Korespondence; vznik: 24. 7. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 255-259 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 336-340 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 45-52 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 45-54 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 29-33; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 406-411 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 563-571; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 83-90; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 282-287; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 347-352 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 106-112 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 298-304; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 383-387; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 132-140; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 304-309; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 308-314] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 347-352; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 354-359] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 165-170; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 252-258; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 282-287; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 294-300; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 383-387; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 336-340; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 334-339; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 405-410; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 332-336; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 139
Korespondence; vznik: 31. 7. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 260-263 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 340-343 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 53-58 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 54-60 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 34-37; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 411-415 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 571-576; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 91-96; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 287-291; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 352-356 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 112-116 (úryvek); ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 304-309; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 388-391; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 140-145; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 309-313; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 315-319] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 352-356; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 360-364] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 170-174; ISBN 83-01-11169-0] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 175-179; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 258-263; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 287-291; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 300-305; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 388-391; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 341-345; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 339-343; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 381-389; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 411-415; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 337-340; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 140
Korespondence; vznik: 7. 8. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 263-265 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 344-347 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 59-65 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 60-66 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 37-40; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 415-419 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 577-583; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 97-102; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 291-294; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 356-360 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 309-315; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 391-395; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 314-318; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 319-323] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 356-360 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 364-368] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 263-269; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 291-294; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 305-311; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 391-395; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 345-349; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 343-347; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 390-399; ISBN 978-973-124-380-1] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 340-344; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 141
Korespondence; vznik: 14. 8. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 266-270 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 347-351 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 66-72 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 66-74 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 40-44; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 420-424 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 583-590; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 103-109; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 295-299; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 360-365 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 117-122; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 315-321; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 396-400; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 146-152; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 318-323; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 323-328] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 360-365 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 369-373] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 180-184; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 269-274; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 295-299; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 311-317; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 396-400; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 349-354; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 347-351; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 419-424; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 531-535; ISBN 1-935191-36-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 344-348; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 142
Korespondence; vznik: 21. 8. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 270-274 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 351-354 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 73-78 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 74-81 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 44-48; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 424-428 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 590-596; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 110-115; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 299-303; ISBN 3-499-15340-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 365-369 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 321-326; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 400-404; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 323-327; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 328-333] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 365-369 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 374-378] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 185-189; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 275-280; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 299-303; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 317-322; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 400-404; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 354-358; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 351-355; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 400-408; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 424-428; ISBN 978-88-86496-96-4] ► anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 536-540; ISBN 1-935191-36-5] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 208-213 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga); ISBN 978-80-8101-575-5] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 348-352; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 143
Korespondence; vznik: 28. 8. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 274-277 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 355-357 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 79-84 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 81-86 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 48-51; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 429-432 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 596-600; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 116-120; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 303-307; ISBN 3-499-15340-8] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 164-166; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 369-372 (úryvek); ISBN 0-394-54795-0] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 326-330; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 405-408; ISBN 2-87678-048-8] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 327-331; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 333-337] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 369-372 (úryvek); ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 378-381] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 189-192; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 280-284; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 303-307; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 322-326; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 405-408; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 358-361; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 355-358; ISBN 978-9984-789-99-6] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 428-432; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 352-354; ISBN 978-966-2449-73-0]

Dopis Olze č. 144
Korespondence; vznik: 4. 9. 1982 - opis 23. 9. 1982 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 277-280 ◆ samizdatově knižněDopisy Olze (červen 1979-září 1982); Praha : ?; 1983; s. 357-360 ► Šestnáct dopisů (Dopisy Olze, díl II); Poznámka: Sv. 157 / Na titulním listě uvedeno: Plzeň / Bory, léto 1982 / Sidonius vl. jménem Zdeněk Neubauer; Praha : Edice Expedice; 1983; s. 85-90 ► Šestnáct dopisů; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1985; s. 86-91 ◆ tiskem knižněVýzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 51-54; ISBN 0-946-352-12-7 ► Dopisy Olze; Toronto : Sixty-Eight Publishers; 1985; s. 432-435 ► Spisy V. Dopisy Olze; Praha : Torst; 1999; s. 600-605; ISBN 80-7215-094-4 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► italsky [in: Lettere a Olga; Bologna : Centro Studi Europa Orientale; 1983; s. 121-125; ISBN 88-7293-079-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 307-310; ISBN 3-499-15340-8] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 166-168; ISBN 87-01-40214-5] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga: June 1979 - September 1982 ; New York : Alfred A. Knopf; 1988; s. 372-376; ISBN 0-394-54795-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pisma Olgi; Bělehrad : Prosveta; 1989; s. 122-126; ISBN 86-07-00451-4] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga; Barcelona : Versal Singular; 1990; s. 330-334; ISBN 84-7876-050-4] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1990; s. 408-411; ISBN 2-87678-048-8] ► makedonsky, překladatel: Stojan Lekovski [in: Pismata do Olga; Skopje : Národní a univerzitní knihovna; 1991; s. 153-157; ISBN 86-317-0078-9] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 331-335; ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 337-341] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Letters to Olga; Londýn : Faber and Faber; 1991; s. 372-376; ISBN 0-571-14213-3] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 381-385] ► polsky, překladatel: Elżbieta Szczepańska [in: Listy do Olgi; Varšava : PWN; 1993; s. 192-196; ISBN 83-01-11169-0] ► dánsky [in: Breve til Olga; Poznámka: Dopisy Olze; Kodaň : Gyldendal; 1993; s. 284-288; ISBN 87-00-13166-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 307-310; ISBN 3-499-12732-6] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Cartas a Olga: concideraciones desde la prisón; Barcelona : Galaxia Gutenberg; 1997; s. 326-330; ISBN 84-8109-150-2] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš [in: Lettres à Olga; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1997; s. 408-411; ISBN 2-87678-337-1] ► čínsky [in: Dopisy Olze (致妻子奧爾嘉); Peking : Qing xiang chu ban she; 2004; s. 361-364; ISBN 957-28408-1-9] ► lotyšsky, překladatel: Rita Ruduša [in: Vēstules Olgai; Riga : Dienas Gramata; 2009; s. 358-361; ISBN 978-9984-789-99-6] ► rumunsky, překladatel: Laura Cruceru [in: Scrisori către Olga; Bukurešť : Art; 2009; s. 409-415; ISBN 978-973-124-380-1] ► italsky, překladatel: Chiara Baratella [in: Lettere a Olga; Treviso : Santi Quaranta; 2010; s. 432-435; ISBN 978-88-86496-96-4] ► ukrajinsky, překladatel: Tetiana Okopna [in: Listi do Oľgi; Kyjev : Laurus; 2015; s. 355-357; ISBN 978-966-2449-73-0]

Úvodem k holandskému vydání hry Pavla Landovského Objížďka
Esej; vznik: 1983 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/4, červenec, roč. XIII; Roma : Listy; 1983; s. 67 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 397-398; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Pozdrav z Londýna
Korespondence; spoluautorství: Ian Rowland Hill ◆ tiskem časopiseckyObsah 1984/03; samizdat; 1984; s. 1 (Vyjádření Václava Havla k dopisu od Sdružení spisovatelů Velké Británie)

Chyba
Dramatický text; vznik: 1983 ◆ samizdatově časopiseckyKritický sborník; č. 3; Praha : [s.n.]; 1984; s. 15-20 ◆ tiskem časopiseckySvědectví 1983/69 roč. XVIII; Paříž : Svědectví; 1983; s. 149-155 ► Obsah ; č. 5; Samizdat; 1983; s. 6 stran strojop. ► Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku; č. 3; roč. 18; Curych : Svaz čs. Spolků ve Švýcarsku; 1985; s. 23-25 (text) ► Lettre internationale; č. 1; [S.l. : s.n.]; 1990; s. 73 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1983; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah; edice Petlice, sv. 296; Praha : ?; 1983; s. 415-424 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; s. 5-14 ◆ tiskem knižněHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 313-318; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 675-684; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 3; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 147-154; ISBN 978-80-7443-038-1 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 135-136 (úryvek); ISBN 978-80-905714-1-9 ► Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 473-478 (pod názvem: Jego brocha; přel. Janusz Anderman); ISBN 978-83-65369-40-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Index on Censorship; č. 1; roč. 13; Londýn : Writers and Scholars International; 1984; s. 13-14; ISBN 0306-4220] ► polsky, překladatel: Janusz Anderman [in: Zeszyty Literackie; č. 6; 01.01.1984; s. 55-58 (pod názvem: Jego brocha)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Largo desolato; Milano : Ubulibri; 1985] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1990; ISBN 3-499-12880-2] ► španělsky, překladatel: Borja Ortiz de Gondra, Juan Antonio Hormigón [in: Memorandum y El error; Madrid : Publicaciones de la asocacion de directores de escena; 1990; s. 133-141 (překlad: Juan Antonio Hormigón); ISBN 84-87591-00-0] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 165-170] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 229-236; ISBN 5-280-01867-8] ► nizozemsky, překladatel: Sjoerd de Jong [in: Fout; Den Haag : Stichting Nederlands Dramatisch Werk STINEDRA; 1991] ► nizozemsky, překladatel: Kees Mercks [in: Tsjechoslowakije Verhalen van deze tijd; Amsterdam : Meulenhoff; 1991; s. 57-62 (pod názvem: Fout); ISBN 90-290-2582-4] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: L’opera dello straccione e altri testi; Milano : Garzanti; 1992; s. 193-200; ISBN 88-11-64009-1] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: Selected Plays 1963-83; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 267-273 (překlad: George Theiner); ISBN 0-571-16059-X] ► anglicky, překladatel: George Theiner, Jan Novák, Věra Blackwell [in: The Garden Party and Other Plays; New York : Grove Press; 1993; s. 267-273; ISBN 978-0-8021-3307-6] ► francouzsky, překladatel: Erika Abrams, Marie Aymonin [in: Hôtel des Cimes suivi de Tant pis; Paříž : Gallimard; 1993; s. 87-99; ISBN 2-07-072926-5] ► německy, překladatel: Franz Peter Künzel, Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Die Gauneroper, Das Berghotel, Erschwerte Möglichkeit der Konzentration, Der Fehler; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 2001; s. 231-238; ISBN 3-499-12880-2] ► persky, překladatel: Mohsen Yalbafi [in: Operay garden; Teherán : Tajrobe; 2004] ► persky, překladatel: Reza Mirchi [in: Eteraz; Poznámka: Eteraz, Fereshte negahban, Sharafiabi, Eshtebah, Motomorfozy; Teherán : Jahan Ketab; 2014; s. 71-78 (pod názvem: Eshtebah)]

Dopisy Olze
Korespondence; vznik: 1983 - (1979-1983) ◆ překlad tiskem knižně ► japonsky, překladatel: Itaru Iijima [in: Puraha gokuchuki : tsuma Oruga e no tegami; Tokio : Kobunsha; 1995; ISBN 4-7704-0838-2] ► persky, překladatel: Forugh Puryavari [in: Namehay be Olga; Teherán : Roshangaran; 1996; ISBN 964-5512-45-X] ► čínsky, překladatel: Yongin Zhang [in: Yu zhong shu jian : zhi qin ai de Aoerjia (獄中書簡 : 致親愛的奧爾嘉); Poznámka: přeloženo z angličtiny; Hong Kong : Greenfield Book Store; 1998; ISBN 962-339-038-6]

Autorská poznámka ke světové premiéře hry Chyba
Projev; vznik: 1983 - září; Poselství Václava Havla ke slavnostnímu uměleckému večeru ve Švédsku (Večer solidarity s Chartou 77) byla odpovědí na žádost, kterou František Janouch Václavu Havlovi zaslal v září 1983. ◆ tiskem knižněKorespondence 1978-2001; Praha : Akropolis; 2007; s. 477; ISBN 978-80-86903-54-5 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Index on Censorship; č. 1; roč. 13; London : Writers & Scholars; 1984; s. 15 (Pod názvem: Many thanks to our Swedish friends); ISBN ISSN 0306-4220]

Variace na lidové písně
Poezie; vznik: 1983 ◆ tiskem knižněSpisy I. Básně, antikódy; Praha : Torst; 1999; ISBN 80-7215-094-4 (text)

Dopis Olze č. 163
Korespondence; vznik: 22.1.1983 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 2; roč. 6; únor 1983; s. 4-5 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/3, roč. XIII; Poznámka: Čtení na léto; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1983; s. 22-23 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 434-437 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 442-444 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 80-7106-000-3 ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 41-44; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 230-233; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 230-233; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 230-233; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 230-233; ISBN 978-0-571-16521-4] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 19-24 (datováno k 22.6.1983); ISBN 81-224-0915-6] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 116-119]

Dopis Olze č. 164
Korespondence; vznik: 30.01.1983 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 1; roč. 6; leden 1983; s. 10 (úryvek) ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/2, duben, roč. XIII; Řím : Listy; 1983; s. 15 (Pod názvem: Z dopisu Václava Havla z vězení 30.1.1983) (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga. Identität und Existenz, Betrachtungen aus dem Gefängnis; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 310-312 (uveden jako č. 145); ISBN 3-499-15340-8] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Uitgeverij De Prom; 1986; s. 184-185 (uveden jako č. 145); ISBN 90-6801-027-1] ► nizozemsky, překladatel: P. L. Vrba [in: Brieven aan Olga; Baarn : Fontein; 1989; s. 184-185 (zkráceno); ISBN 90-261-0392-1] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Março : Círculo de Leitores; 1991; s. 335-337 (uveden jako č. 145); ISBN 972-42-0222-4] ► portugalsky, překladatel: Manuela Bacelar [in: Cartas a Olga; Lisboa : Livros do Brasil; 1991; s. 341-343 (uveden jako č. 145)] ► portugalsky, překladatel: Dinah Abreu Sevcenko, Lóris Machado, Mitsue Morissawa [in: Cartas a Olga; Sao Paulo : Estacao Liberdade; 1992; s. 385-386 (uveden jako č. 145)] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Briefe an Olga; Berlín : Rowohlt; 1997; s. 310-312 (uveden jako č. 145); ISBN 3-499-12732-6]

Dopis Olze č. 165
Korespondence; vznik: 5.2.1983 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 2; roč. 6; únor 1983; s. 6-7 (úryvek) ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1983/3, roč. XIII; Poznámka: Čtení na léto; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1983; s. 22-23 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 437-439 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení); ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 445-447; ISBN 80-7106-000-3 ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 45-50; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 233-236; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 233-236; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 233-236; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 233-236; ISBN 978-0-571-16521-4] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 19-24 (datováno k 5.1.1983); ISBN 81-224-0915-6] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 119-121]

Daj to sem!
Esej; vznik: 19. 2. 1983 ◆ samizdatově knižněPísačky pro Dominika Tatarku. Pozdravy českých přátel ke 14. březnu 1983; [S.l. : s.n.]; 1983 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 217-219; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 225-227; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 394-396; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 41; ISBN 80-9000422-2-8]

Rozhovor s Václavem Havlem (duben 1983)
Rozhovor; vznik: 1983 - duben; První interview poskytnuté VH po přerušení výkonu trestu na začátku února 1983. Francouzský novinář Antoine Spire navštívil VH v Praze, a tak vznikl česky psaný text otázek a odpovědí s VH rukopisnými vpisky a opravami, datovaný v Praze 3. dubna 1983. Tento text sloužil jako předloha pro všechny tiskem zveřejněné verze rozhovoru; v plném znění prvně publikován francouzsky v pařížském deníku Le Monde ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 4; roč. 6; duben 1983; s. 16-21 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice: příloha; č. 2; roč. XIII; Řím : Listy; 1983; s. 1-7 (text) ► Nový domov; roč. 34; 19.05.1983; s. 8, 8, 16 (pod názvem: S Václavem Havlem hovoří Antoine Spire; rozhovor vyšel na pokračování ve 3 číslech z 19.5, 2.6. a 16.6 1983) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 3-15; ISBN 3-8914-055-6 (text) ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 11-23; ISBN 80-7106-000-3 ► Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989; Poznámka: Edice Knihovny Václava Havla; svazek 8; 2015; ISBN 978-80-87490-59-4 ◆ překlad tiskem časopisecky ► francouzsky [in: Le Monde; č. 11881; roč. 40; 10. 4. 1983; s. 8 (pod názvem: Ma prison, mon pays...)] ► německy [in: Frankfurter Rundschau; č. 84; 12.04.1983; s. 12 (pod názvem: Ich bin einfach auf der Seite der Wahrheit gegen die Lüge) (text)] ► švédsky [in: Dagens Nyheter; 08.05.1983; s. ? (pod názvem: Jag måste lära mig att andas) (text)] ► německy [in: Tages Anzeiger; s. 45 (pod názvem: Auf der Seite der Wahrheit und gegen die Lüge) (text)] ► anglicky [in: Index on Censorship; č. 6; roč. 12; Londýn : Writers and Scholars International; prosinec 1983; s. 3-7 (pod názvem: I take the side of truth); ISBN 0306-4220 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 110-118 (pod názvem: Nienawidzic nie umiem i ciesze sie z tego)] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 223-239; ISBN 80-7089-134-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 237-248; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 237-248; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 237-248; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 237-248; ISBN 978-0-571-16521-4]

Havel, Václav > Janouch, František
Korespondence; vznik: 17.4.1983 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 549-551 (Pod názvem: Václav Havel píše Františku Janouchovi o aktovce Chyba; zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

Dopis Samuelu Beckettovi
Korespondence; vznik: 17.4.1983 ◆ tiskem časopiseckyTvar; č. 49-50; roč. 4; 1993; s. 16 (text) ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1252-1253; ISBN 80-7215-090-1 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 416 (Pod názvem: Milý Samueli Beckette); ISBN 978-80-7490-12-9

Havel, Václav > Opasek, Anastáz
Korespondence; vznik: 24.4.1983; Blahopřání Václava Havla opatu Anastázovi Opaskovi k jeho 70. narozeninám. ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 87,88,89; roč. III-IV-V; Řím : Křesťanská akademie; 1983; s. 428 (Pod názvem: Opat Anastáz sedmdesátníkem)

Nechci emigrovat
Rozhovor; vznik: 19.08.1983; Text interview pro rakouský týdeník Profil. Otázky byly sepsány německy, odpovědi napsal VH česky vlastní rukou. ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice; č. 5; roč. XIII; Řím : Listy; říjen 1983; s. 14-15 (Pod názvem: Interview s Václavem Havlem) (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 16-20; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 24-28; ISBN 80-7106-000-3 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Profil. Das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs ; č. 24; 1983; s. 32-34 (pod názvem: Ich will nicht emigrieren) (text)] ◆ nepublikované verze ► 1: Interview s Václavem Havlem (Michael Siegert) pro časopis Profil (rukopis) (text) ► 2: Interview s Václavem Havlem (Michael Siegert) pro časopis Profil (strojopis) (text)

Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění
Esej; vznik: 27. 8. 1983 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 281-283; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 289-291; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 399-401; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 453-454; ISBN 978-80-7490-12-9

Odpovědi na otázky skandinávského novináře
Rozhovor; vznik: říjen 1983 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 21-22; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 29-30; ISBN 80-7106-000-3 ◆ nepublikované verze ► 1: Odpovědi na otázky skandinávského novináře (text)

Odpovědnost jako osud
Esej; vznik: 15.10.1983 ◆ tiskem časopiseckyObsah; č. 11; Samizdat; 1983; s. 1-11 (samizdat, strojopis na průklepovém papíru) ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1984/3 čtení na léto, roč. XIV; Poznámka: Václav Havel: Odpovědnost jako osud; Řím : Listy; 1984; s. 11-15 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1983; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah; edice Petlice, sv. 296; Praha : ?; 1983; s. 173-196 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 220-231; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 228-239; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 402-417; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2005; s. 361-369; ISBN 80-85778-48-3 ► Cirkus Havel; Brno : Větrné mlýny; 2008; s. 136-137; ISBN 978-80-86907-52-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky [in: Zeszyty literackie; č. 19; roč. 1987; léto 1987; s. 133-139 (pod názvem: Odpowiedzialność jako los) (text)] ► dánsky [in: Fredag 1988/18. Tidsskirft for Litteratur, Kultur & Politik; srpen 1988; s. 136-137; ISBN 87-01-17444-0] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 119-127] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 167-182; ISBN 91-7868-144-8] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 161-172; ISBN 3-499-12838-1] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 96-107; ISBN 82-05-19088-7] ► bělorusky, překladatel: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; s. 402-417; ISBN 5-7815-1479-1] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 245-252; ISBN 979-523-306-8] ► slovinsky, překladatel: Nives Vidrih [in: Dramatikon 4; 2004; s. 7-19 (pod názvem: Ansvar som öde); ISBN 961-6446-28-2]

Odpovědi na otázky časopisu "Der Spiegel"
Rozhovor; vznik: prosinec 1983; Rozhovor pro připravovaný interview, který nebyl nikdy zveřejněn, se uskutečnil v prosinci 1983. ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 23-29; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 31-37; ISBN 80-7106-000-3 (text)

Deset tezí o Chartě
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1983 - prosinec ◆ tiskem knižněCharta 77: Dokumenty. 1977-1989 (1977-1983). Sv. 1; Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; 2007; s. XVII-XXV; ISBN 978-80-7285-085-3 (text)

Hovězí porážka
Esej; vznik: 1984 - únor ◆ samizdatově časopiseckyStřední Evropa; č. 1; [S.l. : s.n.]; 1984; s. 97-100 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1984/4, roč. XIV; Poznámka: Václav Havel: Politika a svědomí/Hovězí porážka; Řím : Listy; 1984; s. 44-51 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 232-236; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 240-244; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 446-452; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 191-194; ISBN 978-80-969970-9-1

Largo desolato
Dramatický text; vznik: 1984 ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 8; roč. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; s. 3-6 (ukázka z 5. obrazu) ► Jednou nohou; č. 3-4; [S.l. : s.n.]; 1986 (nestr.) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 74; roč. XIX; Paříž : Svědectví; 1985; s. 385-418 ◆ samizdatově knižněLargo desolato. Hra o sedmi obrazech; Praha : Edice Expedice; 1984 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; s. 17-92 ◆ tiskem knižněLargo desolato; Praha : ?; 1985 ► Largo desolato: hra o sedmi obrazech; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1985 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; s. 9-104 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 319-372; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 685-760; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 275-344; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 139-142 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Theater Heute; č. 6; 01.06.1985; s. 41-50 (text)] ► polsky [in: Dialog 1989/7. Lipiec; Poznámka: Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej; č. 7; roč. XXXIV; Varšava : Biblioteka Narodowa; 1989; s. 44-77; ISBN 0012-2041] ► slovensky, překladatel: Damian Vizár [in: Javisko; č. 5; roč. 22; Bratislava : Obzor; 1990; s. 278-297] ► bulharsky, překladatel: Dora Janeva [in: Teatar; č. 11-12; roč. 43; 1990; s. 90-107] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Theater der Zeit; č. 10; roč. 45; 1990; s. 65-77] ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Largo desolato: Schauspiel in sieben Bildern; Poznámka: pracovní překlad do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984] ► italsky, překladatel: Gianlorenzo Pacini [in: Largo desolato; Milano : Ubulibri; 1985] ► anglicky, překladatel: Marie Winn [in: Largo desolato; Poznámka: pracovní překlad hry do angličtiny (clean final script); New York : New York Shakespeares festival; 1985] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Largo desolato: Schauspiel in sieben Bildern; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1985; ISBN 3-499-15666-0] ► anglicky, překladatel: Tom Stoppard [in: Largo desolato (pracovní překlad); Poznámka: pracovní překlad hry; 9.6.1986] ► anglicky [in: The Best plays of 1985-1986; New York : Dodd, Mead & Co.; 1987; ISBN 978-0396088165 ] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Kuszenie : sztuka w dziesięciu obrazach ; Largo desolato : sztuka w siedmiu obrazach; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1987] ► anglicky, překladatel: Tom Stoppard [in: Largo desolato; Londýn : Faber and Faber; 1987; ISBN 0-571-13777-6] ► anglicky, překladatel: Tom Stoppard [in: Largo desolato: A Play in Seven Scenes; New York : Grove Press; 1987; ISBN 0-394-62265-0] ► maďarsky, překladatel: András Zádor, Endre Bojtár, György Varga, V. Detre Zsuzsa [in: Largo desolato: öt színmű ; Budapešť : Európa Könyvkiadó; 1989; s. 225-297 (překlad: Endre Bojtár); ISBN 963-07-5068-6] ► turecky, překladatel: Kemal Boztepe, Ülkü Akbaba [in: Largo desolato; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-151-9] ► katalánsky, překladatel: Pere Grau i Rovira [in: Largo desolato: drama en set quadres; Barcelona : Edicions 62; 1990; ISBN 84-297-3054-0] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 237-292; ISBN 5-280-01867-8] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 261-331; ISBN 3-362-00500-4] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Šest drama; Bělehrad : Nolit; 1991; s. 273-342; ISBN 86-19-01857-41] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 81-139; ISBN 83-7003-496-9] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 89-148 (pod názvem: Largo desolato); ISBN 973-23-0324-7] ► bretonsky, překladatel: Job Abasq [in: Largo desolato; Brest : Brud Nevez; 1993; ISBN 2-86775-133-0] ► anglicky, překladatel: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► islandsky [in: Largo desolato; Reykjavík : Leikfélag Reykjavíkur; 1996] ► islandsky, překladatel: Baldur Sigurdsson, Brynja Benediktsdóttir, Olga María Franzdóttir [in: Largo desolato; Reykjavík : Leikfélag Reykjavíkur; 1996] ► bulharsky, překladatel: Anželina Penčeva [in: Săvremenen češki teatăr; Sofia : Panorama pljus; 2004; s. 120-172] ► portugalsky, překladatel: Eva Batličková [in: Poesia & Teatro; Sao Paulo : Annablume; 2010; s. 185-274 (Pod názvem: Largo Desolato. Um drama em sete atos); ISBN 978-85-63198-05-1] ► rumunsky, překladatel: Mircea Dan Duţă [in: Teatru; Bukurešť : Curtea Veche Publishing; 2011; s. 79-158; ISBN 978-606-588-216-4] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 479-532 (přel. Andrej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém
Doslov - Předmluva; vznik: 1984 - červenec ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 245-248; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 253-256; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 470-474; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Thriller
Esej; vznik: 1984 - listopad ◆ samizdatově časopiseckyJednou nohou ; č. 2; [S.l. : s.n.]; 1985 ► Jednou nohou ; č. 2; [S.l. : s.n.]; 1985 (nestr.) ► Vokno; č. 8; roč. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; s. 6-9 (vybrané pasáže) ◆ tiskem časopiseckyPaternoster; č. 8; Vídeň : Zbyněk Benýšek; 1984; s. 2-7 (text) ► Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku; č. 11; roč. 18; Curych : Svaz čs. Spolků ve Švýcarsku; 1985; s. 1 (citát) ► Listy. Časopis československé socialistické opozice, čtení na léto, roč. XV; Poznámka: Václav Havel: Thriller; č. 3; Řím : Listy; 1985; s. 65-67 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1984; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1985; s. 49-59 ◆ tiskem knižněRozmluvy. Filozoficko/Literární revue 1985/5; Londýn : Rozmluvy; 1985; s. 219-222 ► Do různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 52-56; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 60-64; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 506-512; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► francouzsky [in: Esprit; Poznámka: Revue mensuelle; č. 108; Paříž : ?; 1985; s. 5-9 (pod názvem: Avons-nous besoin ďun nouveau mythe?) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 158-163 (přel. Paul Wilson ); ISBN 0-571-14040-3] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 151-154] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 101-106; ISBN 90-6801-246-0] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 141-145] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 285-290; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 285-290; ISBN 0-679-40027-3] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 89-96; ISBN 968-16-3511-6] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 97-104; ISBN 968-16-3511-6] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 285-290; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 285-290; ISBN 978-0-571-16521-4] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 179-185; ISBN 986-7854-25-X] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 162-168 (přel. Tünde Mészáros); ISBN 978-80-8101-575-5]

Poznámky ke hře Largo desolato
Esej; vznik: 1984 - říjen ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 7; roč. 1985; [S.l. : s.n.]; jaro 1985; s. 3-5 ◆ tiskem knižněDo různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 292-298; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 497-505; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 552-557; ISBN 978-80-7490-12-9

Politika a svědomí
česky: html | pdf | word || anglicky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1984 - únor; k udělení čestného doktorátu univerzity v Toulouse-LeMirail 14. května 1984; spoluautorství: Milan Vybulka, Petra Procházková ? tiskem časopisecky ? Listy. Časopis československé socialistické opozice 1984/4, roč. XIV; Poznámka: Václav Havel: Politika a svědomí/Hovězí porážka; Řím : Listy; 1984; s. 44-51 ? Rozmluvy. Literární a filozofická revue 1984/3; Londýn : [s.n.]; 1984; s. 50-62 ? Svědectví; ?. 72; ro?. XVIII; Paříž : Svědectví; 1984; s. 621-635 ? Kontinuita ; ?. 7-8; [S.l. : s.n.]; 1989; s. 6-7 (úryvek) ? tiskem knižně ? Výzva k transcendenci. Consolatio philosophiae hodierna; Poznámka: Sidonius = Zdeňek Neubauer; Londýn : Rozmluvy; 1984; s. 77-91; ISBN 0-946-352-12-7 ? Do různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 33-51; ISBN 3-8914-055-6 ? Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 41-59; ISBN 80-7106-000-3 ? Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 39-56; ISBN 965-04-2129-7 ? Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 418-445; ISBN 80-7215-090-1 ? Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 145-161; ISBN 978-80-969970-9-1 ? překlad tiskem časopisecky ? norsky, překladatel: Anders Ekeland [in: Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfundssporsmørsmål; ?. 6; Oslo : Aschehoug; 1984; s. 55-60 (Politikk og samvittighet); ISBN ISSN 0036-3928] ? francouzsky [in: Projet; s. 716-729 (pod názvem: La politique et la conscience)] ? anglicky [in: The Salisbury Review; ?. 2; s. 31-38 (pod názvem:Politics and Conscience)] ? německy [in: Kontinent. Ost-West-Forum 1986/3; ?. 3; Bonn / Stuttgart : Burg-Verl.; 1986; s. 6-17; ISBN ISSN : 0176-4179] ? polsky, překladatel: Dorota Rzymska [in: Libertas; Poznámka: Kwartalnik społeczno-polityczny; ?. 8; Paříž : Editions Spotkania; 1987; s. 22-41 (pod názvem: Polityka i sumienie)] ? islandsky [in: Tímarit ; ?. 1; Reykjavík : Reykjavík: Bókmenntafélagið Mál og mennin; 1990; s. 3-19; ISBN 0256-8438] ? překlad tiskem knižně ? německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Politik und Gewissen; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1984; s. 1-28] ? švédsky [in: Politik och samvete; Poznámka: Série : Rösten från Tjeckoslovakien 1; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1984; s. 5-24; ISBN 91-7810-141-7] ? anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 136-157 (pod názvem: Politics and conscience; přel. Erazím Kohák a Roger Scruton); ISBN 0-571-14040-3] ? polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 128-141] ? švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 183-210; ISBN 91-7868-144-8] ? francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 108-127; ISBN 82-05-19088-7] ? korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 128-140] ? francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 221-248; ISBN 2-7021-1827-5] ? slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 26-34; ISBN 80-9000422-2-8] ? nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 79-100; ISBN 90-6801-246-0] ? německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 81-114; ISBN 3-499-12838-1] ? dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 110-131 (pod názvem: Politik og samvittighed); ISBN 87-00-03365-4] ? maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 240-268; ISBN 80-7089-134-3] ? portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 247-277; ISBN 972-25-0552-1] ? anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 249-271; ISBN 0-679-40027-3] ? anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 249-271; ISBN 0-679-40027-3] ? španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 63-88; ISBN 968-16-3511-6] ? španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 71-96; ISBN 968-16-3511-6] ? dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 110-131; ISBN 87-00-12584-9] ? indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 199-228; ISBN 979-523-306-8] ? anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 249-271; ISBN 0-679-73811-8] ? anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 249-271; ISBN 978-0-571-16521-4] ? litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 107-122; ISBN 5-415-00394-0] ? německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. Klíma, Rádl, Patočka, Havel, Kosík; Poznámka: "Obsahuje text Václava Havel ""Politik und Gewissen"""; Mnichov : DVA; 2002; s. 313-348; ISBN 3-421-05242-5] ? čínsky [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 13-37; ISBN 986-7854-26-8] ? anglicky [in: In the Time of Shaking: Irish Artists for Amnesty International; Dublin : Dublin: Art for Amnesty; 2004; s. 11 (citát); ISBN 0-9547258-0-8] ? čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 122-138] ? anglicky [in: The Czech reader: history, culture, politics; Durham / Londýn : Duke University Press; 2010; s. 440-456 (překlad: Erazim Kohák a Roger Scruton); ISBN 978-0-8223-4794-1 ] ? anglicky [in: The Great Lie: Classic and Recent Appraisals of Ideology and Totalitarianism; Poznámka: Obsahuje texty Václava Havla: Moc bezmocných, Dopisy Olze, Politika a svědomí.; Wilmington : ISI Books; 2011; s. 290-308; ISBN 1-935191-36-5] ? bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 175-203 (pod názvem: Politika i sumljennie); ISBN 978-609-95632-6-8] ? ázerbájdžánsky, překladatel: Nicat Məmmədbəyli, Nicat Qarayev [in: Susqunluğun anatomiyasu; Siyasət və Vicdan; Baki : N!DA ; 2015; s. 60-99; ISBN 978-9952-494-48-8]

Havel, Václav > Pelikán, Jiří
Korespondence; vznik: 29.3.1984 ◆ tiskem knižněArchiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu; Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2011; s. 57 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-6-5 (ČSDS); 978-80-7036-302-7 (Národní muzeum)

Žaloba na Škvoreckého
česky: html | pdf | word
Článek; vznik: 1. 4. 1984 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 453-455; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis mírovému kongresu
Korespondence; vznik: 13. 5. 1984 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 5; roč. 7; květen 1984; s. 13 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 93-94; Řím : Křesťanská akademie; 1984; s. 336-337 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 456-457; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 11-32; ISBN 3-924020-15-9]

Život na vidrholci
Esej; vznik: 5. 7. 1984 ◆ samizdatově časopiseckyObsah; č. 9; září 1984 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 73; roč. XIX; Paříž : Svědectví; 1984; s. 181-185 ◆ samizdatově knižněIn Memoriam B. F.; Poznámka: strojopis; [S.l. : s.n.]; 1984; s. 1-10 ► Z Obsahu 1984; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1985; s. 383-399 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 237-244; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 245-252; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 458-469; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Marks, Stephen
Korespondence; vznik: 7.7.1984 ◆ tiskem knižněPříběh Edice Expedice; Poznámka: Sešity Knihovny Václava Havla 16; Praha : Knihovna Václava Havla; 2014; s. 72 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-87490-22-8

Šest poznámek o kultuře
Esej; vznik: 11. 8. 1984 ◆ samizdatově časopiseckyJednou nohou ; č. 1; [S.l. : s.n.]; 1985 (nestr.) ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1984/5, roč. XIV; Poznámka: Václav Havel: Šest poznámek o kultuře; Řím : Listy; 1984; s. 1-5 ► Acta ; Poznámka: Čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury; č. 1; roč. 1; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1987; s. zadní strana obálky (úryvek); ISBN 3-89014-039-4 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 133-144; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 141-152; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 475-491; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty; Praha : Academia; 2001; s. 377-382; ISBN 80-200-0930-2 ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2005; s. 256-265; ISBN 80-85778-48-3 ◆ překlad tiskem časopisecky ► francouzsky [in: Lettre internationale; č. 3; hiver 84-85; s. 70-71 (pod názvem: Prague) (text)] ► anglicky [in: Kosmas 1984/2, roč. 3, 1985/1, roč.4; Pittsburgh : Czechoslovak Society of Arts & Sciences; 1985; s. 39-48; ISBN ISSN 0731-5430] ► anglicky [in: Cardozo Studies in Law and Literature; č. 1; roč. 2; 1990; s. 43-52 (pod názvem: Six Asides About Culture); ISBN 1535-685X] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky [in: A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki; Stockholm-Vienna : Stockholm-Vienna; 1985; s. 129-141; ISBN 91-970777-0-4] ► anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 123-135 (pod názvem: Six asides about culture; přel. Erazim Kohák); ISBN 0-571-14040-3] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 142-150] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 211-226; ISBN 91-7868-144-8] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 118-127] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 128-39; ISBN 82-05-19088-7] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 191-203; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 272-284; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 272-284; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 272-284; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 272-284; ISBN 978-0-571-16521-4] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 273-289; ISBN 979-523-306-8] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 123-132; ISBN 5-415-00394-0] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 124-134 (pod názvem: Šest zametok o kulture = шесть заметoк о культуре); ISBN 5-87902-053-3] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 163-178; ISBN 986-7854-25-X] ► německy, překladatel: Irina Wutsdorff [in: Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989; Ostfildern : Hatje Cantz; 2007; s. 249-254; ISBN 978-3-7757-1956-8]

Příspěvek do sborníku Achimu Benningovi
Článek; vznik: 13.8.1984 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 90-92; ISBN 978-80-7490-12-9

Dopis z románu Karla Trinkewitze 1472 kroků
Esej; vznik: 14.08.1984 ◆ tiskem časopiseckyProměny; č. 4; roč. 26; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1989; s. 72-74 (pod názvem: Dopis Václava Havla z románu K. Trinkewitze "1472 kroků" (1985)); ISBN 0033-1058 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 601-605; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky / italsky / německy [in: Life is a collage; Colognola ai Colli : A. Parise; 1999; s. 30-32 (pouze německy)]

Dopis generálnímu prokurátorovi (září 1984)
Korespondence; vznik: 26.9.1984; adresát: Ján Feješ, generální prokurátor ČSSR ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 10; roč. 7; říjen 1984; s. 3-4 (Pane generální prokurátore) ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 96 (VI); Řím : Křesťanská akademie; 1984; s. 584-586 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 333-336; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 341-344; ISBN 80-7106-000-3

Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém hnutí
Esej; vznik: 1. 10. 1984 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 337-338; ISBN 3-8914-055-6 (text) ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 345-346; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 492-494; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis mládežnické organizaci do Vídně
Korespondence; vznik: 1. 10. 1984; Dopis s poděkováním rakouské mládežnické organizaci při socialistické straně SPÖ za pozvání na mírový seminář. ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 10; roč. 7; říjen 1984; s. 16-17 (Milí přátelé) ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 96 (VI); Řím : Křesťanská akademie; 1984; s. 586-587 (text)

Dopis Jaroslavu Seifertovi
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 11. 10. 1984 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 495-497; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Havel, Václav > Tesař, Jan
Korespondence; vznik: 16.11.1984 ◆ samizdatově časopiseckyDialogy; č. 7-8; roč. 9; Brno / Praha : Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Jan Tesař; 1985; s. 92-93

Výkřik prozření
Článek; vznik: 1985 - říjen ◆ samizdatově časopiseckyObsah; č. 10; Samizdat; říjen 1985 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice; č. 3; roč. XVI; Řím / Praha : Jiří Pelikán; květen 1986; s. 39-40 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1985; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1986; s. 414-421 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 254-257; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 262-265; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 585-590; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 195-205; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 265-272 (pod názvem: Uppvaknandets skrik); ISBN 91-7868-144-8] ► slovensky [in: Démon súhlasu; Bratislava : Archa; 1991; s. 5-9; ISBN 80-7115-019-3]

Pokoušení
Dramatický text; vznik: 1985 ◆ tiskem časopiseckyHost ; č. 2-3; [S.l. : s.n.]; 1986-1987; s. nestr. ◆ samizdatově knižněPokoušení: hra o deseti obrazech; Poznámka: edice Mozková mrtvice, sv. 11; [S.l. : s.n.]; 1985 ► Pokoušení. Hra o deseti obrazech; Praha : Edice Expedice; 1985 ► Pokoušení: hra o deseti obrazech; Poznámka: edice Mozková mrtvice, sv. 11; [S.l. : s.n.]; 1985; s. 165-204 ► Hry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; s. 99-196 ◆ tiskem knižněPokoušení; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1986 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; s. 105-212 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 373-432; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 761-856; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 345-430; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla; Praha : Brkola; 2013; s. 144-146 (úryvky); ISBN 978-80-905714-1-9 ◆ různé publikaceVáclav Havel: Pokoušení; Dramatický text Program; Poznámka: program k divadelní inscenaci; Praha : Národní divadlo; 2004; s. 68-135; ISBN 80-7258-13-150-3 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Index on Censorship; č. 10; roč. 15; Londýn : Writers and Scholars International; 1986; s. 22-43; ISBN 0306-4220] ► anglicky [in: American Theatre; č. 3; s. 1-18 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Joachim Bruss [in: Die Versuchung: Schauspiel in 10 Bildern; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1986] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Die Versuchung: Schauspiel in zehn Bildern; Poznámka: pracovní překlad hry Pokoušení do němčiny; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1986] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Kuszenie : sztuka w dziesięciu obrazach ; Largo desolato : sztuka w siedmiu obrazach; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1987] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: Fristelse; Viby J. : Kimære; 1988; ISBN 87-7711-036-6] ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Temptation; Londýn : Faber and Faber; 1988; ISBN 0-571-15105-1] ► anglicky, překladatel: Marie Winn [in: Temptation; New York : Grove Press; 1989; ISBN 0-8021-3100-X] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 109-200; ISBN 3-499-12737-7] ► turecky, překladatel: Sevgi Sanli [in: Şeytan Çelmesi; Istanbul : Can yayinlari; 1990; ISBN 975-510-140-3] ► maďarsky, překladatel: Endre Bojtár, György Varga [in: Kísértés, Területrendezés; Budapešť : Interart; 1990; s. 15-104; ISBN 963-8035-08-0] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 293-356; ISBN 5-280-01867-8] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pazite! Iskušenje, Asancia; Poznámka: edice: Književnost u egzilu; Gornji Milanovac : Dečje novine; 1990; s. 5-108; ISBN 86-367-0354-9] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 95-184; ISBN 3-362-00500-4] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 140-218; ISBN 83-7003-496-9] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 273-352 (pod názvem: Ispita); ISBN 973-23-0324-7] ► francouzsky, překladatel: Erika Abrams [in: Tentation, Assainissement; Paříž : Gallimard; 1991; s. 7-120; ISBN 2-07-072409-3] ► italsky, překladatel: Kees Mercks [in: De verzoeking: een toneelstuk in tien scènes; Amsterdam : International Theatre & Film Books ; 1992; ISBN 90-6403-299-8] ► anglicky, překladatel: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński, Irena Bołtuć, Janusz Anderman, Józef Waczków [in: Utwory sceniczne; Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej; 2016; s. 533-600 (pod názvem: Kuszenie; přel. Andrej S. Jagodziński); ISBN 978-83-65369-40-6]

Předmluva k filozofickému sborníku Hostina
Doslov - Předmluva; vznik: 1985 - květen ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 249-253; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 257-261; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 568-573; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Z poznámek psaných pro inscenaci hry Largo desolato
Článek; vznik: 1985 ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 8; roč. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; s. 6-9 (text)

Vokno se ptá: Proč se Kopřiva nejmenuje Vaněk?
Článek; vznik: 01.01.1985 ◆ samizdatově časopiseckyVokno; č. 8; roč. 1985; [S.l. : s.n.]; podzim 1985; s. 11 (text)

Odpověď do ankety pro Evropské kulturní fórum
Esej; vznik: 1985 - duben ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/5, roč. XVI; Řím : Listy; 1986; s. 5-6 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 148-152; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 156-160; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 562-567; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky [in: A Besieged Culture. Czechoslovakia Ten Years after Helsinki; Stockholm-Vienna : Stockholm-Vienna; 1985; s. 72-75; ISBN 91-970777-0-4] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 207-211; ISBN 90-6801-246-0]

O časopisu Obrys
Esej; vznik: 1985 - září; spoluautorství: Havel Václav ◆ tiskem časopiseckyObrys ; č. 3; roč. 5; Mnichov : Stroz; 1985; s. 14 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 584; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Odpověď na pozvání k mezinárodnímu kolokviu
Článek; vznik: 8. 1. 1985 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 339-340; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 347-348; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 513-514; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Odpověď do ankety Lenky Procházkové
Článek; vznik: 11. 3. 1985 ◆ tiskem časopiseckyObsah; č. 3; roč. 5; 1.3.1985 ► Obrys; č. 4; roč. 5; Mnichov : Stroz; 1985; s. 19-20 (Anketa Lenky Procházkové...A co si o tom myslíte vy?) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 145-147; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 153-155; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 515-518; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 204-206; ISBN 90-6801-246-0]

Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti
Doslov - Předmluva; vznik: 17. 3. 1985 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 291-293; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 299-301; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 519-522; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 455-457; ISBN 978-80-7490-12-9

Anatomie jedné zdrženlivosti
Esej; vznik: 1985 - duben; Určeno mírovému kongresu v Amsterodamu a mezinárodnímu sborníku o evropské identitě ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 73; roč. XIX; Paříž : Svědectví; 1984; s. 569-591 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1985/2 příloha: příspěvek Václava Havla mírovému kongresu v Amsterodamu; Poznámka: Václav Havel: Anatomie jedné zdrženlivosti; Řím : Listy; 1985; s. 1-12 (příloha časopisu) ◆ samizdatově knižněAnatomie jedné zdrženlivosti; Poznámka: strojopis; [S.l. : s.n.]; 1985 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 57-83; ISBN 3-8914-055-6 ► Moc bezmocných; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 5-64; ISBN 80-7106-005-4 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 65-91; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 523-561; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Kursbuch 81 - Die andere Hälfte Europas; Berlín : Kursbuch Verlag; 1985; s. 35-54] ► anglicky, překladatel: Erazim Kohák [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 5; 1986; s. 1-23 (pod názvem: An Anatomy of Reticence ); ISBN 0748-0164] ► nizozemsky [in: Intermediair; č. 7; roč. 22; 1986; s. 11-73 (pod názvem: De anatomie van terughoudendheid) (text)] ► švédsky [in: Agora; č. 1; s. 6-16 (pod názvem: En reservationens anatomi; esej publikován v doprovodu Antikódů)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Erazim Kohák [in: The Anatomy of a Retience. Eastern European Dissidents and the Peace Movement in the West; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1985; s. 5-32] ► anglicky, překladatel: Erazim Kohák [in: The Anatomy of a Reticence. Eastern European Dissidents and the Peace Movement in the West; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1986; ISBN 91-7810-361-4] ► anglicky [in: Václav Havel or Living in truth: twenty-two essays published on the occasion of the award of the Erasmus Prize to Václav Havel; Londýn : Faber and Faber; 1986; s. 164-196 (Anatomy of reticence; přel. Erazim Kohák); ISBN 0-571-14040-3] ► dánsky [in: Stemmer fra øst; Viborg : Gyldendal; 1987; s. 169-205; ISBN 87-01-40214-5] ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 155-174] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 227-264; ISBN 91-7868-144-8] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Dazwischen. Ostmitteleuropäische Reflexionen; Frankfurt nad Mohanem : Suhrkamp Verlag; 1989; s. 34-64; ISBN 3-518-11560-X] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 107-136; ISBN 90-6801-246-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 115-160; ISBN 3-499-12838-1] ► korejsky, překladatel: I Sangjǒng [in: Inkane tähan jeǔi; Soul : Haneulttang; 1990; s. 146-162] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 189-220; ISBN 2-7021-1827-5] ► dánsky [in: Et forbeholds anatomi; Kodaň : Det Udenrigspolitiske Selskab; 1990; s. 5-42; ISBN 87-89499-03-4] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 105-142; ISBN 968-16-3511-6] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 291-322; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 291-322; ISBN 0-679-40027-3] ► hebrejsky, překladatel: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 57-82; ISBN 965-04-2129-7] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 97-134; ISBN 968-16-3511-6] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 1-43; ISBN 979-523-306-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 291-322; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 291-322; ISBN 978-0-571-16521-4] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 139-160] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 13-40; ISBN 978-83-268-1223-1] ► ázerbájdžánsky, překladatel: Nicat Məmmədbəyli, Nicat Qarayev [in: Susqunluğun anatomiyasu; Siyasət və Vicdan; Baki : N!DA ; 2015; s. 5-59; ISBN 978-9952-494-48-8]

Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv
Korespondence; vznik: 25. 5. 1985 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě; č. 7; roč. 8; Praha : Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77; 1985; s. 13 ◆ tiskem časopiseckyČeské slovo; č. 6; s. 4 (pod názvem: Havel: "...aby byl svět lepší") (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 341-342; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 349-350; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 574-575; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 204-206 (pod názvem: List da udzelnikau "Mižnarodnych dzen slabodau i pravou čalaveka"); ISBN 978-609-95632-6-8]

Otevřený dopis generálu Wojciechu Jaruzelskému
Korespondence; vznik: 27. 5. 1985 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě; č. 7; roč. 8; Praha : Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77; 1985; s. 12 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 343; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 351; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 576; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Kontinent; č. 4; Oktober-Dezember 1985; s. 17 (pod názvem: Václav Havel an General W. Jaruzelski) (text)]

Dopis washingtonské nadaci National Endowment for Democracy
Korespondence; vznik: 29.6.1985 ◆ tiskem knižněArchiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu; Poznámka: ISBN: 978-80-7036-302-7 (Národní muzeum); Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2011; s. 73 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-6-5 (ČSDS)

Havel, Václav > Skilling, Harold Gordon
Korespondence; vznik: 29.6.1985 ◆ tiskem knižněGordon Skilling. Život a dílo / Life and Work; Poznámka: Katalog k výstavě. ISBN: 978-80-7036-347-8 (Národní muzeum); Praha : Československé dokumentační středisko/Národní muzeum; 2012; s. 60 (faksimile strojopisu); ISBN 978-80-904228-7-2 (ČSDS)

O vaňkovských aktovkách
Esej; vznik: 25. 7. 1985 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 294-297; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 302-305; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 577-581; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 530-532; ISBN 978-80-7490-12-9

Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru
Korespondence; vznik: 22. 8. 1985 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 9; roč. 8; 4.7.1985; s. 18 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 344-345; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 352-353; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 582-583; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (srpen 1985)
Korespondence; vznik: 25.08.1985 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 346-353; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 354-361; ISBN 80-7106-000-3 ◆ nepublikované verze ► 1: Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (text)

Odpověď mladým křesťanům
Esej; vznik: 12. 11. 1985 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1986; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1987; s. 470-483 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 153-159; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 161-167; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 591-600; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 212-218; ISBN 90-6801-246-0] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 349-355; ISBN 978-83-268-1223-1]

Radok dnes
Esej; vznik: 1986 - duben ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 1; Praha : ?; 1986; s. 174-181 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1987 - červen: čtení na léto; Poznámka: Václav Havel: Radok dnes; č. 3; roč. 17; Řím : Listy; 1987; s. 133-135 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 305-312; ISBN 3-8914-055-6 ► Voices from Czechoslovakia 3. About Theatre; Stockholm : Charta 77 Foundation; 1989; s. 40-48; ISBN ISSN 0282-2520 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 313-320; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 650-660; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 372-378; ISBN 978-80-7490-12-9

Návštěva Milana Horáčka v Československu
Esej; vznik: 1986 - leden ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 6; roč. 9; 1986; s. 10 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/2, roč. XVI; Poznámka: Václav Havel: O návštěvě Milana Horáčka; Roma : Listy; 1986; s. 23 (pod názvem: O návštěvě M. Horáčka) ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 609-611; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Daleko od divadla
Esej; vznik: 1986 - březen ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 1; Praha : ?; 1986; s. 132-134 ◆ tiskem časopiseckyProměny; č. 2; roč. 24; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 24.02.1987; s. 113-116 (jako součást článku: Dramatik bez divadla); ISBN 0033-1058 (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 298-304; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 306-312; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 635-643; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 84-89; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ překlad tiskem časopisecky ► norsky [in: Arken; č. 3; roč. 9; 01.01.1986; s. 6-9 (pod názvem: Frernt fra teatret) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 297-306; ISBN 91-7868-144-8]

Dálkový výslech
Rozhovor; vznik: 1985-1986 ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 1; Praha : ?; 1986; s. 135-137 (úryvek) ► Vokno; č. 12; roč. 1987; [S.l. : s.n.]; léto 1987; s. 125-127 (výňatek z knihy) ◆ tiskem knižněDálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou; Londýn : Rozmluvy; 1986; ISBN 0-946-352-36-4 ► Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou; Poznámka: Sv. 233 / Na titulním listě uveden vznik: Bonn / Praha 1985/1986; Praha : Edice Expedice; 1986 ► O československém vězeňství - sborník; Poznámka: dvě odpovědi; Praha : Charta 77; 1988; s. 40-43 (úryvek) ► Dálkový výslech; Praha : Melantrich; 1989; ISBN 80-7023-038-X ► O československém vězeňství (sborník Charty 77); Praha : Orbis; 1990; s. 73-79 (úryvek pod názvem: Dvě odpovědi); ISBN 80-235-0009-0 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 699-917; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Dálkový výslech; Praha : Academia; 2000; ISBN 80-200-0801-2 ► Václav Havel - Rozhovory s Karlem Hvížďalou; Praha : Galén; 2011; s. 9-168; ISBN 978-80-7262-718-9 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 25-66 (úryvky); ISBN 978-80-7490-12-9 ► Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně; Poznámka: edice Olivovníky; Praha : Galén; 2013; s. 13-68; ISBN 978-80-7262-971-8 ► Síla věcnosti Olgy Havlové; Poznámka: Rozš. a přeprac. vydání knihy Síla věcnosti : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů;; Praha : Knihovna Václava Havla; 2013; s. 15 (úryvek); ISBN 978-80-87490-21-1 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky, překladatel: George Theiner [in: Index on Censorship; č. 10; roč. 15; Londýn : Writers and Scholars International; 1986; s. 19-21 (úryvek publikován pod názvem: My temptation); ISBN 0306-4220] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 12-58 (úryvek pod názvem: Zaoczne przesłuchanie; překlad: Jacek Illg); ISBN 0324-8305] ► rusky [in: Literaturnoje obozrenije; Poznámka: podnázev: Ježemesjačnyj žurnal kritiki i bibliografii ; č. 10; Moskva : Sovetskij pisatel’; 1990; s. 34-44 (úryvek); ISBN ISSN 0321-2904] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The New York Review of Books; č. 10; roč. 37; 14.6.1990 (úryvek pod názvem: Reflections on a Paradoxical Life)] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky [in: Eseje polityczne; 1984; s. 24-39 (úryvek)] ► švédsky, překladatel: Karin Mossdal, Miloslava Slavíčková [in: Fjärrförhör. Samtal med Karel Hvížďala; Stockholm : Ordfronts Förlag; 1987; ISBN 91-7324-288-8] ► maďarsky, překladatel: György Varga [in: Távkihallgatás: Karel Hvížďala beszélgetései Václav Havellel / Tiltakozás; Budapešť : Interart; 1989] ► polsky, překladatel: Jacek Illg [in: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďala; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1989] ► finsky, překladatel: Kirsti Siraste [in: Asioista Kuultuna. Toimittanut Karel Hvížďala; Helsinky : Kirjayhtymä; 1990; ISBN 951-26-3438-4] ► švédsky, překladatel: Miloslava Slavíčková [in: Fjärrförhör; Dánsko : ManPocket; 1990; ISBN 91-7642-562-2] ► italsky, překladatel: Giancarlo Fazzi [in: Interrogatorio a distanza. Conversazione noc Karel Hvížďala; Milano : Garzanti; 1990; ISBN 88-11-59838-9] ► turecky, překladatel: Leman Çalişkan [in: Uzaktan Soruşturma; Istanbul : AFA Yayincilik; 1990; ISBN 975-414-059-6] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 5-14 (úryvky); ISBN 5-280-01867-8] ► portugalsky, překladatel: Lya Luft [in: Entrevista a distância; Sao Paulo : Siciliano; 1991; ISBN 85-267-0359-5] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Fernverhör; Berlín : Rowohlt; 1991; ISBN 3-499-12859-4] ► japonsky, překladatel: Kazuko Sasaki [in: Haveru jiden; Tokio : Iwanami Shoten; 1991; ISBN 00-001871-X] ► rusky [in: Zaočnyj dapros: razgovor s Karelom Gviždjaloj; Moskva : Novosti; 1991; ISBN 5-7020-0198-2] ► čínsky [in: Haweier zizhuan (哈韦尔自传); Poznámka: přeloženo z angličtiny: Disturbing the Peace, New York: Random House 1991 (přel. Paul Wilson); Peking : Dong fang chu ban she; 1992; ISBN 7-5060-0298-1] ► anglicky [in: Theatre - Theory - Theatre: The Major Critical Texts from Aristotle adne Zeami to Soyinka and Havel; New York : Applause Theatre and Cinema Books; 2000; s. 483-490 (úryvek publikován pod názvem: Writing for the Stage); ISBN 1-55783-527-6] ► čínsky, překladatel: anonym [in: Lai zi yuanfang de kaowen (來自遠方的拷問); Boston : Qing xiang chu ban she; 2003; ISBN 957-28408-0-0] ► česky [in: Vzpoury. Rozhovory; Praha : Galén; 2010; s. 29-172; ISBN 978-80-7262-658-8] ► polsky [in: Odrzucając kłamstvo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku; Poznámka: Katalog k výstavě; Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau; 2012; s. 205-209,217-218 (úryvky); ISBN 978-83-926273-1-9] ◆ nepublikované verze ► 1: Dálkový výslech; Originál na 8 audiokazetách (90min) v krabičce. (text)

Cestou k poslednímu
Esej; vznik: 1986 - prosinec ◆ samizdatově časopiseckyParaf (PARalelní Akta Filozofie) ; č. 5; Praha : Václav Benda; 1986; s. 105-106 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 266-268; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 274-276; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 695-697; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Fejetony Ludvíka Vaculíka
Esej; vznik: 1986 - březen ◆ tiskem časopiseckyObrys ; č. 2; roč. 6; [S.l. : s.n.]; 1986; s. 17-18 ◆ samizdatově knižněZ Obsahu 1986; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1987; s. 584-590 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 260-263; ISBN 3-8914-055-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 630-634; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga
Esej; vznik: 1986 - duben ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 165-168; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 173-176; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 644-649; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny
Esej; vznik: 1986 - květen ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 264-265; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 272-273; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 661-663; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sešity KVH 2010/1. Masky, kresby a obrazy. Katalog k výstavě; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; s. 61-62; ISBN 978-80-903518-1-3

Zemřel Jaroslav Seifert
Esej; vznik: 13. 1. 1986 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 258-259; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 266-267; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 606-608; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Die Tageszeitung; 13.01.1986 (pod názvem: "Die Pest wütet bis auf den heutigen Tag")]

Vyjádření k udělení ceny Erasma Rotterdamského
Esej; vznik: 22. 1. 1986 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 612; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Urribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 135-144; ISBN 968-16-3511-6] ◆ jiný překlad ► anglicky / česky / nizozemsky [in: Praemium Erasmianum MCMLXXXVI; Brožura Program; Amsterdam : Foundation Praemium Erasmianum; 1986]

Děkovná řeč za Erasmovu cenu
Projev; vznik: 1986 - březen; Proslov k udělení Ceny Erasma Rotterdamského v Rotterdamu 13. listopadu 1986 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 13; roč. 9; 1986; s. 21-23 ◆ tiskem časopiseckyObsah; č. 07-08; [S.l. : s.n.]; 1986 ► Svědectví; č. 79; roč. XX; Paříž : Svědectví; 1986; s. 543-548 (Pod názvem: Chvála bláznovství) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 84-90; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 92-98; ISBN 80-7106-000-3 ► Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 83-89; ISBN 965-04-2129-7 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; s. 9-12 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 613-622; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 27, 44 (citáty); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 224-235; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ různé publikacePraemium Erasmianum MCMLXXXVI; Program; 13. 11. 1986 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Cross currents. A Yearbook of Central European Culture; č. 6; 1987; s. 47-52; ISBN 0748-0164] ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 171-178 (úryvek pod názvem: Pochwała głupoty; překlad: Piotr Godlewski); ISBN 0324-8305] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 179-183] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 307-318; ISBN 91-7868-144-8] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 137-143; ISBN 90-6801-246-0] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 140-146; ISBN 82-05-19088-7] ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 33-39; ISBN 3-924020-15-9] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 132-139 (pod názvem: Takketale); ISBN 87-00-03365-4] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 143-152; ISBN 968-16-3511-6] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 132-139; ISBN 87-00-12584-9]

Havel, Václav > Landovský, Pavel
Korespondence; vznik: 16.3.1986 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 560-568 (Pod názvem: Václav Havel píše Pavlu Landovskému ke zkouškám Pokoušení v Brugtheatru); ISBN 978-80-7490-12-9

Dvě poznámky o Chartě 77
Esej; vznik: 29. 3. 1986 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; Poznámka: mimořádné číslo; roč. 9; květen 1986; s. 2-4 ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1986/4, roč. XVI; Poznámka: Václav Havel: Dvě poznámky o Chartě 77; Řím : Listy; 1986; s. 1-3 ► Proměny; č. 2; roč. 24; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 24.02.1987; s. 5-9 (jako součást článku: Co je a co není Charta 77, pod návem: Dvě poznámky o Chartě); ISBN 0033-1058 (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 160-164; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 168-172; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 623-629; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► francouzsky [in: L'autre Europe; č. 11-12; 01.01.1986; s. 20-22 (jako součást článku: Un bilan de la Charte 77) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► polsky, překladatel: Paweł Heartman [in: Thriller i inne eseje; Varšava : Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1988; s. 175-178] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 219-224; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 323-327; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 323-327; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 323-327; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 323-327; ISBN 978-0-571-16521-4]

Havel, Václav > Redakce Práva lidu
Korespondence; vznik: 14.4.1986 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 6; roč. 9; 1986; s. 11

O Pokoušení s Václavem Havlem
Debata; vznik: 23.6.1986 ◆ samizdatově knižněFaustování s Havlem. Sborník věnovaný Václavu Havlovi k padesátinám; Poznámka: strojopis; Praha : Nové cesty myšlení; 1986; s. 198-245 ◆ tiskem knižněFaustování s Havlem. Úvahy o archetypu Fausta nad evropskými kulturními dějinami a nad Havlovou hrou Pokoušení; Poznámka: svazek 1; Praha : Knihovna Václava Havla; 2010; s. 149-186; ISBN 978-80-903518-3-7

O smyslu Charty 77
Esej; vznik: 1986 - červenec; pro publikaci k 10. výročí vzniku Charty 77 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: podtitul: Časopis československé socialistické opozice ; č. 4; roč. XVII; Řím : Listy; 1987; s. 52-57 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 91-107; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 99-115; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 664-686; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 162-190; ISBN 978-80-969970-9-1 ◆ překlad tiskem časopisecky ► dánsky [in: Information Lørdag Søndag; s. 9 (pod názvem: Historien er kommet tilbage til os) (text)] ► švédsky [in: Dagens Nyheter; 18.01.1987 (pod názvem: Dagens Nyheters Frihetspris till Charta 77) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: A. G. Brain [in: Ten Years of Charter 77; Hanover : CSDS; 1986; s. 7-31; ISBN 3-89014-033-5 (text)] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 273-296; ISBN 91-7868-144-8] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 144-162; ISBN 90-6801-246-0] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 147-162; ISBN 82-05-19088-7] ► slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 18-25; ISBN 80-9000422-2-8] ► srbsky, překladatel: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Poznámka: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; s. 183-185; ISBN 86-81439-08-1] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 41-64; ISBN 2-7021-1827-5] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 145-168; ISBN 968-16-3511-6] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 153-176; ISBN 968-16-3511-6] ► portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 77-104; ISBN 972-25-0552-1] ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 207-231 (pod názvem: pra sens Chartyi 77); ISBN 978-609-95632-6-8]

Havel, Václav > Janouch, František
Korespondence; vznik: 7.7.1986 ◆ tiskem knižněO divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 82-83 (zkráceno); ISBN 978-80-7490-12-9

Dopis Milanu Uhdemu
Korespondence; vznik: 22. 8. 1986 ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 2; Praha : ?; 1987; s. 337-342 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 313-318; ISBN 3-8914-055-6 ► O divadle 1: 1986-9 [sborník]; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 246-250; ISBN 80-7106-018-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 321-326; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 687-694; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 406-410; ISBN 978-80-7490-12-9

A human face in Prague
Rozhovor; vznik: 1986 - listopad; Rozhovor s Václavem Havlem, který vedla Erica Blair v Praze v listopadu 1986. ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: East European Reporter; č. 3; roč. 2; London : East European Reporter; 1987; s. 12-17 (pod názvem: Between Ideals and Utopias. A Conversation with Václav Havel); ISBN 0267 808X (text)] ► anglicky [in: The Times Literary Supplement; č. 4; s. 81-83 (pod názvem: Doing without utopias) (text)] ► anglicky [in: New Socialist; č. 46; s. 24-28 (pod názvem: The Existential Revolution) (text)] ► srbsky [in: Književne novine; č. 733; s. 13-14 (pod názvem: Cudbina sveta je nedeljiva) (text)] ► anglicky [in: Harper’s Magazine; Poznámka: Jde o výběr otázek z rozhovoru pro The Times Literary Supplement; č. 1645; s. 23-27 (pod názvem: The Regime within) (text)] ► anglicky [in: New Politics; č. 3; s. 112-132 (pod názvem. Living in Truth in Prague) (text)] ► norsky [in: Morgenbladet; s. 24-25 (pod názvem: Mellom idealer og utopier) (text)] ► francouzsky [in: L'autre Europe; č. 15; s. 75-87 (pod názvem: Totalitarisme, utopie, politique) (text)] ◆ nepublikované verze ► 1: A human face in Prague; Strojový přepis rozhovoru s V. Havlem (text)

Odpovědi na otázky k pařížské premiéře "Žebrácké opery"
Korespondence; vznik: 1.1.1987 - leden ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 319-320; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 327-328; ISBN 80-7106-000-3 ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 524-525; ISBN 978-80-7490-12-9 ◆ nepublikované verze ► 1: Costaz, Gilles > Havel, Václav; otázky na rozhovor pro Le Matin (text) ► 2: Havel, Václav > Costaz, Gilles; odpovědi na otázky pro Le Matin-překlad (text)

Setkání s Gorbačovem
Esej; vznik: 1987 - červenec ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1987/5, roč. XVII; Řím : Listy; 1987; s. 47-48 ◆ samizdatově knižněZ obsahu 1987; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1988; s. 426-432 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 169-171; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 177-179; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 960-963; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Granta; č. 23; roč. 1988; Spring 1988; s. 13-15 (pod názvem: Meeting with Gorbachev); ISBN 014-00-8603-X] ► dánsky [in: Fredag 1988/18. Tidsskirft for Litteratur, Kultur & Politik; srpen 1988; s. 8-10 (pod názvem: Mit møde med Gorbatjov); ISBN 87-01-17444-0] ► švédsky [in: Sydsvenskan Dagbladet; 04.03.1989; s. 4 (pod názvem: Möte med Gorbatjov)] ◆ překlad tiskem knižně ► německy [in: Glasnost; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1987; s. 26-39; ISBN 3-499-12235-9] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 349-354; ISBN 91-7868-144-8] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 225-227; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 351-354; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 351-354; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 351-354; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 351-354; ISBN 978-0-571-16521-4]

Co lze a co nelze očekávat od těchto Lidových novin
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1987 - září ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 964-965; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Prase
Fiktivní rozhovor; vznik: 1987 ◆ samizdatově časopiseckyNový Brak 1987/10; č. 10; prosinec 1987 ◆ tiskem knižněPrase aneb Václav Havel´s hunt for a pig; Praha : Gallery; 2001; ISBN 80-86010-46-5 ► Prase aneb Václav Havel´s hunt for a pig; Praha : Gallery; 2010; ISBN 978-80-86990-46-0 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Edward Einhorn [in: The Pig or Václav Havel's Hunt for a Pig and Ela, Hela and the Hitch; Poznámka: jako spoluautor hry Prase uveden Vladimír Morávek, autor scénické úpravy hry; New York : Theater 61 Press; 2012; ISBN 978-0-9770197-9-3]

Asanace
Dramatický text; vznik: 1987 ◆ samizdatově časopiseckyRevolver Revue; č. 9; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ tiskem časopiseckyPremiéra: programový bulletin - Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého; č. předjaří; roč. 1989/1990; Praha : Realistické divadlo; 01.01.1990; s. 14-30; ISBN 0862-4836 ◆ samizdatově knižněHry 1983-1988 (O divadle); Praha : O divadle; 1989; s. 199-278 ◆ tiskem knižněAsanace: hra o pěti jednáních; Mnichov : Obrys/Kontur-PmD; 1988 ► Asanace: hra o pěti jednáních; Praha : Galaxie; 1990; ISBN 80-85204-00-2 ► Largo desolato; Pokoušení; Asanace; Praha : Artforum; 1990; s. 213-305 ► Hry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 433-486; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 857-940; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 431-506; ISBN 978-80-7443-037-4 ◆ překlad tiskem časopisecky ► polsky, překladatel: Jacek Illg, Józef Waczków, Leszek Engelking, Piotr Godlewski [in: Literatura na Świecie; č. 8-9; Varšava : RSW „Prasa-Książka-Ruch“; 1989; s. 180-251 (pod názvem: Rewaloryzacja; překlad: Andrzej Sławomir Jagodziński); ISBN 0324-8305] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Theater heute; č. 11; roč. 30; 1989; s. 47-58 (pod názvem: Sanierung)] ► anglicky [in: Frank: An International Journal of Contemporary Writing & Art; č. 13; Paříž : Imprimerie Gauthier-Villars; 1991; s. 90-95 (pod názvem: Slum Clearance or Redevelopment); ISBN 0738-9299 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Marie Winn [in: Slum Clearance (pracovní překlad); Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1988] ► italsky, překladatel: Joachim Bruss [in: Sanierung: Schauspiel in 5 Akten ; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung; Reinbek bei Hamburg : Reinbek bei Hamburg; 1989; s. 201-281; ISBN 3-499-12737-7] ► anglicky, překladatel: James Saunders [in: Redevelopment or Slum Clearance; Londýn : Faber and Faber; 1990; ISBN 0-571-14265-6] ► maďarsky, překladatel: Endre Bojtár, György Varga [in: Kísértés, Területrendezés; Budapešť : Interart; 1990; s. 105-184; ISBN 963-8035-08-0] ► srbsky, překladatel: Aleksandar Ilić [in: Pazite! Iskušenje, Asancia; Poznámka: edice: Književnost u egzilu; Gornji Milanovac : Dečje novine; 1990; s. 109-197; ISBN 86-367-0354-9] ► německy, překladatel: Gabriel Laub, Joachim Bruss [in: Vaněk-Trilogie: Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung, Largo desolato; Berlín : Henschel; 1990; s. 185-260; ISBN 3-362-00500-4] ► rusky, překladatel: Aleksandr Abramovič Anikst, Eva Maksimova, I. Bezrukova, I. Černikova, L. Guseva, M. Semenova [in: Trudno sosredotočiťsja; Moskva : Chudožestvjennaja literatura; 1990; s. 357-414; ISBN 5-280-01867-8] ► francouzsky, překladatel: Erika Abrams [in: Tentation, Assainissement; Paříž : Gallimard; 1991; s. 121-222; ISBN 2-07-072409-3] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Ispita: teatru: 7 piese de Václav Havel; Bukurešť : Cartea Românească; 1991; s. 175-246 (pod názvem: Asanarea); ISBN 973-23-0324-7] ► polsky, překladatel: Andrzej Sławomir Jagodziński [in: Václav Havel: Teatr; Bydgoszcz : Pomorze; 1991; s. 219-288; ISBN 83-7003-496-9] ► anglicky, překladatel: George Theiner, James Saunders, Tom Stoppard [in: Selected Plays 1984-87; Londýn : Faber and Faber; 1994; ISBN 0-571-17211-3] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi; Tbilisi : Siesta; 2011; ISBN 978-9941-414-65-7] ► gruzínsky, překladatel: Maia Načqebiam [in: Piesebi (პიესები) = Hry; Tbilisi : Siesta; 2011 (ასენიზაცია); ISBN 978-9941-414-65-7]

Pavel z Teplic
Esej; vznik: 1987 - únor ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 2; Praha : ?; 1987; s. 358-360 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 321-324; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 329-332; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 926-930; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 411-413; ISBN 978-80-7490-12-9

Pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče
Esej; vznik: 1987 ◆ samizdatově knižněSborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let; Praha : ?; 1987; s. nestránkováno ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 918-920; ISBN 80-7215-090-1 (text)

O jedné otázce
Esej; vznik: 1987 ◆ tiskem časopiseckyActa ; č. 2; roč. 1; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1987; s. 2-5; ISBN 3-89014-039-4 ► Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku ; č. 1; roč. 7; Vídeň : Erscheinungsort und Verlagspostamt; 1988; s. 3 (zkráceno) ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 981-988; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky / italsky [in: Esamizdat 2010-2011 (VIII); Sborník; Poznámka: Il samizdat tra memoria e utopia; Řím : Alessandro Catalano e Simone Guagnelli; 2012; s. 331-334; ISBN ISSN 1723-4042 (text)]

Přítelkyně Evy Kantůrkové
Esej; vznik: 22. 2. 1987 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: podtitul: Časopis československé socialistické opozice ; č. 4; roč. XVII; Řím : Listy; 1987; s. 74-75 ◆ samizdatově knižněZ obsahu 1987; Poznámka: Ročenka samizdatového časopisu Obsah. Edice Petlice; Praha : ?; 1988; s. 419-425 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 269-271; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 277-279; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 921-925; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Příběh a totalita
Esej; vznik: 1987 - duben; pro Revolver Revue ◆ samizdatově časopiseckyRevolver Revue; Poznámka: Václav Havel: Příběh a totalita; č. 7; [S.l. : s.n.]; 1987 (nestr.) ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 81; roč. XXI; Paříž : Svědectví; 1987; s. 21-43 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 108-129; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 116-137; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 931-959; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 238-271; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► norsky [in: Arken; Poznámka: Obsahuje průvodní dopis; č. 4; roč. 10; 01.04.1987; s. 22-36 (pod názvem: Hendelse og herredømme ) (text)] ► nizozemsky [in: Elsevier; 12.12.1987; s. 6-9 (pod názvem: Het isolement van een astma-patiënt) (text)] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Index on Censorship; č. 3; roč. 17; Londýn : Writers and Scholars International; 1988; s. 14-21 (pod názvem: Stories and totalitarianism); ISBN 0306-4220] ► nizozemsky [in: Info over Charta 77; č. 3; roč. 7; únor 1988; s. 3-8 (pod názvem: Story en totalitarisme) (text)] ► anglicky [in: The Idler; č. 18; s. 8-19 (pod názvem: Stories and Totalitarianism) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav, Roger Errera [in: Essais Politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1989; s. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► německy [in: Vision. Zukünfte von gestern und morgen; Vídeň : Wiener Journal Zeitschriftenverlag Ges. m. b. H.; 1989; s. 30-51; ISBN 3-9003-7933-5] ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 319-348; ISBN 91-7868-144-8] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► francouzsky, překladatel: Jan Vladislav [in: Essais politiques; Paříž : Calmann-Lévy; 1990; s. 159-188; ISBN 2-7021-1827-5] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 163-190; ISBN 90-6801-246-0] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 173-206; ISBN 3-499-12838-1] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 140-163 (pod názvem: Historierne og det totalitaere); ISBN 87-00-03365-4] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 177-206; ISBN 968-16-3511-6] ► portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 213-246; ISBN 972-25-0552-1] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 269-296; ISBN 80-7089-134-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 328-350; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 328-350; ISBN 0-679-40027-3] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 140-163; ISBN 87-00-12584-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 328-350; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 328-350; ISBN 978-0-571-16521-4] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 221-247; ISBN 986-7854-25-X] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 161-177] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 169-177 (pod názvem: Történet és totalitás; překlad: Klára Körtvélyessy); ISBN 978-80-8101-575-5] ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 232-262 (pod názvem: Historyja i tatalitaryzm); ISBN 978-609-95632-6-8]

Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa
Esej; vznik: 27. 10. 1987 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 172-179; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 180-187; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 966-976; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 355-366; ISBN 91-7868-144-8] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 163-170; ISBN 82-05-19088-7] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 228-235; ISBN 90-6801-246-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 355-362; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 355-362; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 355-362; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 355-362; ISBN 978-0-571-16521-4] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 41-48; ISBN 978-83-268-1223-1]

Dopis vídeňské konferenci
Korespondence; vznik: 28. 11. 1987 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 17; roč. 10; 1987; s. 13-14 ◆ tiskem časopiseckyReportér; č. 1; roč. 5; [S.l. : s.n.]; 1988; s. 6 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 354-356; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 362-364; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 977-980; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Noviny jako škola
Esej; vznik: 24. 12. 1987 ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 1; roč. 1; leden 1988; s. 1 (text) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 180-181; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 188-189; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 989-991; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Osudná noc podle Vasila Biľaka
Divadelní hra; vznik: 1988 nebo 1989 ◆

Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa
Projev; vznik: 1988 - září ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 205-207; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 213-215; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1082-1085; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 256-258; ISBN 90-6801-246-0]

Pravda a perzekuce
Esej; vznik: 1988 - prosinec ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 1; roč. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; s. 1-2 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 212-214; ISBN 3-8914-055-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1103-1105; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 263-268; ISBN 90-6801-246-0]

Břemeno 21. srpna
Esej; vznik: 1988 - srpen ◆ tiskem časopiseckyListy. Časopis československé socialistické opozice 1988/6, roč. XVIII; Řím : Listy; 1988; s. 15-16 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 197-199; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 205-207; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1071-1075; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 253-255; ISBN 90-6801-246-0] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 297-300; ISBN 80-7089-134-3]

Na premiéře
Esej; vznik: 1988 - duben ◆ samizdatově časopiseckyO divadle; Poznámka: Samizdatový časopis O divadle je volně dostupný na stránkách Scriptum. cz, viz URL; č. 4; Praha : ?; 1988; s. 147-153 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 325-330; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 333-338; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1048-1055; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Václav Havel o divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 217-221; ISBN 978-80-7490-12-9

Zítra to spustíme
Dramatický text; vznik: 1988 ◆ tiskem časopiseckyMoravské noviny, příloha Vodotrysk; č. 6; 25.10.1990; s. 3-6 ◆ tiskem knižněHry. Soubor z let 1963-1988; Praha : Lidové noviny; 1992; s. 487-506; ISBN 80-7106-044-5 ► Spisy II. Hry; Praha : Torst; 1999; s. 941-978; ISBN 80-7215-088-X (text) ► Hry 2; Brno : Větrné mlýny; 2011; s. 507-537; ISBN 978-80-7443-037-4 ► Rozrazil 1/’88 (O demokracii): historie, analýza a rekonstrukce projektu; Brno : JAMU; 2015; s. 127-174; ISBN 978-80-7460-090-6 ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Barbara Day [in: Czech Plays: Modern Czech Drama; Londýn : Nick Hern Books; 1994; s. 1-26 (pod názvem: Tomorrow!); ISBN 1-85459-074-X] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 70-90 (pod názvem: Zavtra vystupajem = завтра выступаем); ISBN 5-87902-053-3] ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paříž : L’Espace d’un instant; 2009; s. 185-222 (pod názvem: C’est pour demain; překlad: Petra Habrovanská, Katia Hala Ulrich Sporrel); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

Dvě poznámky k Milionovému jeepu Jana Nováka
Esej; vznik: 1988 - březen ◆ samizdatově časopiseckyRevolver Revue; č. 10; [S.l. : s.n.]; 1988 (nestr.) ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 272-274; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 280-282; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1044-1046; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Důvody ke skepsi a zdroje naděje
Esej; vznik: 1988 - únor ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 3; roč. 1; Praha : Lidové noviny; březen 1988; s. 3 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 191-193; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 199-201; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1039-1043; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Uncaptive Minds; č. 2; roč. 1; červen-srpen 1988; s. 26-28 (pod názvem: My reasons for Skepticism and Sources of Hope); ISBN 0897-9669 (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 246-249; ISBN 90-6801-246-0]

Za Pavlem Wonkou
Esej; vznik: 1988 - květen ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 11; roč. 11; 1988; s. 8 ◆ tiskem časopiseckyListy; Poznámka: podtitul: Časopis československé socialistické opozice; č. 4; roč. XVIII; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1988; s. 87 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 275-276; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 283-284; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1056-1057; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Popis mého psacího stolu
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1988 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1068-1070; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Za Jiřím Theinerem
Esej; vznik: 1988 - červenec ◆ tiskem časopiseckyActa; č. 5-8; roč. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; s. 71; ISBN 3-89014-039-4 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 277; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 285; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1066-1067; ISBN 80-7215-090-1 (text)

O Asanaci
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 1988 - leden ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1004-1038; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► O divadle; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 569-590; ISBN 978-80-7490-12-9

Opomíjená generace
Esej; vznik: 1988 - srpen ◆ tiskem časopiseckyActa; č. 5-8; roč. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; s. 19-21; ISBN 3-89014-039-4 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 200-204; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 208-212; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1076-1081; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Přemýšlení o Františkovi K.
Esej; vznik: 23. 1. 1988 ◆ tiskem časopiseckyListy; č. 2; roč. XVIII; Řím / Praha : Jiří Pelikán; 1988; s. 22-24 ◆ samizdatově knižněMUDr František Kriegel, 10. 4. 1908 - 3. 12. 1979: k nedožitým osmdesátinám; Poznámka: sborník k nedožitým narozeninám Františka Kriegela; Praha : ?; 1980; s. 1-9 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 182-190; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 190-198; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 992-1003; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 367-380; ISBN 91-7868-144-8] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 236-245; ISBN 90-6801-246-0] ► bělorusky, překladatel: I. Šablovskoj [in: Sila bessil'nych = Moc bezmocných; Minsk : Polifakt; 1991; ISBN 5-7815-1479-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 363-372; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 363-372; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 363-372; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 363-372; ISBN 978-0-571-16521-4] ► čínsky [in: Moc bezmocných = Wu quan li zhe de quan li (無權力者的權力); Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 249-262; ISBN 986-7854-25-X] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 178-185]

Why East and East must meet...
Rozhovor; vznik: 1988 - únor či březen ◆ tiskem časopiseckyEast European Reporter; č. 2; roč. 3; [S.l. : s.n.]; 1988; s. 2-5; ISBN ISSN 0267 808X

Dopis Miloši Rejchrtovi a Janu Dusovi
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 29. 5. 1988 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 11; roč. 11; 1988; s. 2-3 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 10ř58-1031; ISBN 80-7215-090-1 (text)

George Theiner
Článek; vznik: 1. 6. 1988 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Index on Censorship; č. 7; roč. 17; 01.06.1988; s. 20 (text)]

Šifra socialismus
Esej; vznik: 7. 6. 1988 ◆ tiskem časopiseckySvědectví; č. 85; roč. XXII; Paříž : Svědectví; 1988; s. 61-62 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 194-196; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 202-204; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1062-1065; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Der Standard; Poznámka: Článek Václava Havla převzatý z Lidových novin; 22.02.1989; s. 22 (pod názvem: Sozialismus ist nur ein Wort) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 171-174; ISBN 82-05-19088-7] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 250-252; ISBN 90-6801-246-0] ► srbsky, překladatel: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Poznámka: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; s. 82-83; ISBN 86-81439-08-1]

Dopis předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 4. 11. 1988 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1086-1089; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Příběh Edice Expedice; Poznámka: Sešity Knihovny Václava Havla 16; Praha : Knihovna Václava Havla; 2014; s. 74; ISBN 978-80-87490-22-8

Dopis prezidentu Mitterrandovi
Korespondence; vznik: 29. 11. 1988 ◆ tiskem časopiseckyAlternativa; Poznámka: Václav Havel: Dopis V. Havla F. Mitterandovi; č. 1; [S.l. : s.n.]; 1988; s. 33-35 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 357-360; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 365-368; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1090-1094; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Harper's magazine; č. 5; roč. 1985; květen 1989; s. 22 (pod názvem: When you visit Prague)]

Vyložené karty
Esej; vznik: 1. 12. 1988 ◆ tiskem časopiseckyActa; č. 5-8; roč. 2; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1988; s. 1-3; ISBN 3-89014-039-4 ► Lidové noviny; č. 12; roč. 1; Praha : Lidové noviny; prosinec 1988; s. 3 ► Listy. Časopis československé socialistické opozice 1989/1, roč. XIX; Řím : Listy; 1989; s. 1-2 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 208-211; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 216-219; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1095-1099; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: New Statesman and Society; Poznámka: napsáno pro Lidové noviny; s. 20-21 (pod názvem: Cards on the Table) (text)] ► švédsky [in: Expressen; s. 4 (pod názvem: Korten på bordet) (text)] ► polsky [in: Biuletyn informacyjny; č. 14; s. 1,12,13 (pod názvem: Wyłoźene karty) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 381-388; ISBN 91-7868-144-8] ► nizozemsky [in: Naar alle windstreken; Baarn : De Prom; 1990; s. 259-262; ISBN 90-6801-246-0] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 301-305; ISBN 80-7089-134-3]

Projev na nezávislé manifestaci v Praze
Projev; vznik: 10. 12. 1988 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 363-364; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 371-372; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1100-1102; ISBN 80-7215-090-1 ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: Uncaptive Minds ; č. 1 (5); roč. 2; [S.l. : s.n.]; 1989; s. 33-34 (Václav Havel)] ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 306-308; ISBN 80-7089-134-3]

Po návratu
Esej; vznik: 1989 - květen ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 6; roč. 2; [S.l. : s.n.]; 1989; s. 24 (Pod názvem: Poslední slovo - po návratu) ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1121-1122; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Vzkaz z vězení
Článek; vznik: 1989 - začátek února ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 3; roč. 12; 1989; s. 12 ◆ tiskem časopiseckyActa; č. 09-12; roč. 3; Scheinfeld : Čs. středisko nezávislé literatury; zima 1989; s. 122; ISBN 3-89014-039-4 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1113; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Perpetuum mobile
Dramatický text; vznik: 1989 ◆ tiskem časopiseckyTaneční zóna ; č. 4; roč. 18; Praha : Sdružení pro podporu vydávání revue současného tance; Divadelní ústav; 2014; s. 66-73 (publikováno jako faksimile dopisu); ISBN ISSN 1213-3450 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Jean-Philippe Bayeul, Katia Hala, Petra Habrovanská, Xavier Galmiche [in: C’est pour demain et autres pièces inédites; Paris : L’Espace d’un instant; 2009; s. 223-234 (pod názvem: Perpetuum mobile; překlad: Jean-Philippe Bayeul); ISBN 978-2-915037-52-4 ]

Rozhlasová výzva
Projev; vznik: 9. 1. 1989 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 365-366; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 373-374; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1106-1108; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Znovu o anonymním dopisu z 9. ledna
česky: html | pdf | word
Článek; vznik: 12. 1. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1109-1110; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Svědectví o manifestaci 15. ledna
česky: html | pdf | word
Článek; vznik: 15. 1. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1111-1112; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3
Projev; vznik: 21. 2. 1989 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 6; roč. 12; 1989; s. 10 ◆ tiskem časopiseckyStudie ; č. 122-123; roč. II-III; Řím : Křesťanská akademie; 1989; s. 220-221 ► Lidové noviny; č. 3; roč. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; s. 4-5 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 367-369; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 375-377; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1114-1117; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► švédsky, překladatel: Peter Larsson [in: En dåre i Prag: Brev, tal, texter 1975-1989; Stockholm : Symposion; 1989; s. 389-394 (pod názvem: Försvarstal den 21.21989); ISBN 91-7868-144-8]

Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze
Projev; vznik: 21. 3. 1989 ◆ tiskem knižněDo různých stran 1983-89; Poznámka: 1. vydání; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; 1989; s. 370-372; ISBN 3-8914-055-6 ► Do různých stran; Poznámka: 2. vydání; Praha : Lidové noviny; 1990; s. 378-380; ISBN 80-7106-000-3 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1118-1120; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 315-317; ISBN 80-7089-134-3]

Rozhovor s Václavem Havlem
Rozhovor; vznik: 1. 4. 1989 - duben ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny ; č. 4; roč. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; s. 1 (text)

Václav Havel > Olga Havlová 1989/10
Korespondence ◆ tiskem časopiseckyRozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis ; č. 8; Brno : Centrum pro kulturu a společnost, o.s.; 2006; s. 3 (úryvek); ISBN ISSN 1801-4755

"Jedna zbabělost nutně plodí další"
Rozhovor; vznik: 1989 - červen ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 7-8; roč. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; s. 4-5 ◆ nepublikované verze ► 1: Rozhovor Jana Folla s Václavem Havlem a Karlem Steigerwaldem; Dvě verze rozhovoru, strojopis s ručními vpisky (text)

Slovo o slovu
Projev; vznik: 25. 7. 1989; k udělení Mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu 15. října 1989 ◆ tiskem časopiseckyProměny; č. 4; roč. 26; New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.; 1989; s. 3-10; ISBN 0033-1058 ► Kritický sborník - revue pro literaturu,umění a filosofii 1990/01; Praha : Vydavatelství a nakladatelství Lidové noviny; 1990; s. 1-7; ISBN ISSN 0862-819X ► Lidové noviny; č. 7; roč. 3; Praha : Lidové noviny; 27.1.1990; s. 9; ISBN 0862-5921 ◆ tiskem knižněSlovo o slovu – Quelques mots sur la parole; Marseille : Aube; 1989; s. 7-23; ISBN 2-87678-031-3 ► Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 207-224; ISBN 3-499-12838-1 ► Slovo o slovu; Brno : Atlantis; 1990; s. 3-27 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; s. 14-19 ► Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy; Praha : Státní pedagogické nakladatelství; 1993; s. 67-71; ISBN 80-04-26187-6 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1128-1143; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Sedm úvah. Projevy z let 1989-1996; Praha : Bonaventura; 2000; s. 11-28 ► Poslání a pokušení slova; Svitavy : Trinitas; 2009; s. 43-64; ISBN 978-80-86885-47-6 ► Moc bezmocných a jiné eseje; Praha : Knihovna Václava Havla; 2012; s. 274-291; ISBN 978-80-87490-13-6 ◆ překlad tiskem časopisecky ► německy [in: Frankfurter Allgemeine Zeitung; č. 240; s. 13-14 (pod názvem: Das Wort über das Wort) (text)] ► německy [in: Börsenblatt; č. 83; s. 3222-3228 (pod názvem: Das Wort - ein Pfeil) (text)] ► japonsky [in: Sekai (世界); č. 540; roč. 4; Tokio : Iwanami Shoten; 1990; s. 124-134; ISBN ISSN 0582-4532] ► maďarsky [in: Irodalmi szemle ; č. 4; Bratislava : Szlovákiai Írók Szövetsége; 1990 - duben; s. 358-366] ◆ překlad tiskem knižně ► francouzsky, překladatel: Barbora Faure [in: Quelques mots sur la parole / Sortir du communism, c´est rentre dans l´histoire; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1989; s. 25-43; ISBN 2-87678-027-5] ► česky / francouzsky, překladatel: Barbora Faure [in: Slovo o slovu – Quelques mots sur la parole; Marseille : Aube; 1989; s. 25-43; ISBN 2-87678-031-3] ► česky / německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1989; Frankfurt nad Mohanem : Buchhaendler-Vereinigung; 1989; s. 43-70; ISBN 3-7657-1538-7] ► španělsky, překladatel: Monika Zgustová [in: Paraules sobre la paraula/ Sortir del comunisme per tornar a la historia; Barcelona : Llibres de l'índex; 1990; s. 11-41; ISBN 84-87561-01-2] ► srbsky, překladatel: Biserka Rajčić [in: Češko pitanje; Poznámka: Obsahuje vybrané texty Václava Havla ze 70.-80. let spolu s dalšími texty českých autorů.; Bělehrad : Biblioteka Pana Dušickog; 1990; s. 146-152; ISBN 86-81439-08-1] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 175-185; ISBN 82-05-19088-7] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 207-224; ISBN 3-499-12838-1] ► slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 34-40; ISBN 80-9000422-2-8] ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 40-51; ISBN 3-924020-15-9] ► anglicky [in: Writings On The East; New York : The New York Review of Books; 1990; s. 7-20] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 164-175 (pod názvem: Et ord om ordet); ISBN 87-00-03365-4] ► portugalsky, překladatel: Margarida Gago da Câmara [in: Ensaios Políticos; Bertrand editoria; 1991; s. 19-36; ISBN 972-25-0552-1] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 377-389; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 377-389; ISBN 0-679-40027-3] ► hebrejsky, překladatel: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 91-102; ISBN 965-04-2129-7] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 164-175; ISBN 87-00-12584-9] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 261-272; ISBN 979-523-306-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 377-389; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 377-389; ISBN 978-0-571-16521-4] ► anglicky / hindsky [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; s. 86-95] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 133-142; ISBN 5-415-00394-0] ► hindsky [in: Satja Kí Khodž (Hledání pravdy); Dillí : Bhāratīaya Sāṃskr̥tika Sambandha Parishad; 1996; s. 208-219; ISBN 81-224-0915-6] ► rumunsky, překladatel: Jean Grosu [in: Viaţa în Adevăr; Bukurešť : Editura UNIVERS; 1997; s. 182-193; ISBN 973-34-0463-2] ► německy [in: Das Buch der Werte : Wider die Orientierungslosigkeit in unserer Zeit; Stuttgart : Verlagshaus Stuttgart; 2002; s. 335-337 (zkráceno)] ► čínsky [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 39-53; ISBN 986-7854-26-8] ► bělorusky, překladatel: Julija Smatryčenka, Sjarhej Smatryčenka [in: Žyccë u praudze; Minsk : Lohvìnaŭ; 2014; s. 263-278 (pod názvem: Slova pra slova); ISBN 978-609-95632-6-8]

Testovací terén
Esej; vznik: 3. 7. 1989 ◆ tiskem časopiseckyAlternativa; č. 3; [S.l. : s.n.]; 1989; s. 16-18 ► Acta; č. 09-12; roč. 3; Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury; zima 1989; s. 16-18; ISBN 3-89014-039-4 ◆ tiskem knižněHorký leden 1989 v Československu; Poznámka: Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.; Praha : Novinář; 1990; ISBN 80-7077-396-0 (text) ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1123-1127; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem časopisecky ► anglicky [in: The Independent; 10.07.1989; s. 19 (pod názvem: A Society at the end of its patience) (text)] ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 373-376; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 373-376; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 373-376; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 373-376; ISBN 978-0-571-16521-4]

Vyjádření k výročí srpnové intervence roku 1968
česky: html | pdf | word
Esej; vznik: 14. 8. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1143-1146; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis kongresu kanadského PEN klubu
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 17. 8. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1147-1151; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Dopis Tadeuszi Mazowieckému a Imre Poszgayovi
česky: html | pdf | word
Korespondence; vznik: 08.9.1989 ◆ samizdatově časopiseckyInformace o Chartě 77; č. 18; roč. 12; 1989; s. 9 ◆ tiskem knižněHnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Sborník dokumentů; Praha : Maxdorf; 1994; s. 211; ISBN 80-85800-15-2 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1152-1153; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Hodina mezi zkrachovancem a politikem
Esej; vznik: 7. 10. 1989 ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny ; č. 10; roč. 2; Praha : Lidové noviny; 1989; s. 1-2 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1154-1159; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► hebrejsky, překladatel: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 103-106; ISBN 965-04-2129-7] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 176-180 (pod názvem: Timen mellem taber og politiker); ISBN 87-00-03365-4] ► španělsky, překladatel: Jana Novotná, Violeta Uribe [in: La responsabilidad como destino; Mexico City : Fondo de Cultura Económica; 1991; s. 207-212; ISBN 968-16-3511-6] ► maďarsky, překladatel: Anna P. Olexo, Edit Kiss Szöke, Erzsébet Varga, Eszter Cséfalvay, István Hubik, Kálmán Balla, Kövesdi János, Mária O. Bertha, Olivér Rácz, Piroska F. Kováts, Zsuzsa Czagány [in: A kiszolgáltatottak hatalma; Bratislava : Madách ; 1991; s. 309-314; ISBN 80-7089-134-3] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 176-180; ISBN 87-00-12584-9] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 296-300; ISBN 979-523-306-8] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 135-138; ISBN 5-87902-053-3] ► barmsky, překladatel: Christoph Amthor, Sabe Soe [in: Vybrané texty Václava Havla z transformačního období ČR; Poznámka: 10 esejů a projevů bývalého českého prezidenta, které Václav Havel napsal v období transformace České republiky na demokratický stát. Vybrané texty byly přeloženy do barmštiny a v Barmě vydaná publikace je primárně určena nově zvoleným barmským politikům.; Burma Center Prague; 2016; s. 19-27]

Projev k demonstrantům
česky: html | pdf | word
Projev; vznik: 22. 11. 1989 ◆ tiskem knižněObčanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; s. 17-18; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1160-1161; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 178-179 (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács); ISBN 978-80-8101-575-5]

Václav Havel ke shromáždění na Václavském náměstí
Projev; vznik: 23. 11. 1989; Provolání představitele OF Václava Havla na manifestaci na Václavském náměstí, v němž se poprvé akcentuje skutečnost, že Občanské fórum disponuje kvalifikovanými silami ze všech oblastí společenského života a je připraveno zahájit dialog se státní mocí. ◆ tiskem knižněObčanské fórum listopadu-prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; s. 19-20; ISBN 80-7239-007-4

Projev k demonstrantům
česky: html | pdf | word
Projev; vznik: 24. 11. 1989 ◆ tiskem knižněObčanské fórum: listopad - prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; s. 22; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1162-1163; ISBN 80-7215-090-1 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 179-180 (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács); ISBN 978-80-8101-575-5]

Projev k demonstrantům
česky: html | pdf | word
Projev; vznik: 25. 11. 1989 ◆ tiskem knižněObčanské fórum listopadu-prosinec 1989. 2. díl - dokumenty; Brno : Doplněk; 1998; s. 26; ISBN 80-7239-007-4 ► Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1164-1166; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Provolání KC OF a KV VPN o společenské situaci po rekonstrukci federální vlády
Projev; vznik: 3. 12. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1167-1170; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 206-207; ISBN 978-80-969970-9-1

Prohlášení KC OF a KV VPN k vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce
Projev; vznik: 7. 12. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1171-1172; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 208; ISBN 978-80-969970-9-1

Projev k demonstrantům
česky: html | pdf | word
Projev; vznik: 10. 12. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1173-1176; ISBN 80-7215-090-1 (text)

Goodbye samizdat
Článek; vznik: 13. 12. 1989 ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 12; roč. 2; 1989; s. 1 (text) ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1177; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Z dějin českého myšlení o literatuře 4: 1970-1989: antologie k dějinám české literatury 1945-1990; Poznámka: dostupné online, viz URL; 2005; s. 501; ISBN 80-85778-48-3

Projev k občanům před volbou prezidenta republiky
Projev; vznik: 16. 12. 1989 ◆ tiskem knižněSpisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech; Praha : Torst; 1999; s. 1178-1188; ISBN 80-7215-090-1 (text) ► Události totality, svobody a demokracie (1989-1990); Třebíč : Akcent; 2010; s. 7-8 (úryvky); ISBN 978-80-7268-753-4 ◆ překlad tiskem knižně ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 186-192; ISBN 82-05-19088-7]

Předmluva ke knize Deset pražských dnů, 17.- 27. listopad 1989
Doslov - Předmluva; vznik: 1990 ◆ tiskem knižněDeset pražských dnů 17.-27. listopad 1989. Dokumentace; Praha : Academia; 1990; s. 5; ISBN 80-200-0340-1 (text)

Novoroční projev
Projev; vznik: 1. 1. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 11-19; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 9-19; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008; Neinvestičný fond Mosty; 2008; s. 209-221; ISBN 978-80-969970-9-1 ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 13 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ► Slova, která změnila svět. Proslovy a příběhy, jež tvořily historii; Líbeznice : Víkend; 2009; s. 210-213; ISBN 978-80-7433-012-4 ◆ překlad tiskem knižně ► italsky, překladatel: Angelo Bonaguro [in: Il nuovo areopago 1989/4. Il miracolo dell´89; Bologna : CSEO edizioni; 1989; s. 61-67; ISBN ISSN 0394-8846] ► norsky, překladatel: Milada Blekastadová-Topičová [in: Forsøk på å leve i sannhet. Essays og taler 1977-1990; Oslo : Gyldendal ; 1990; s. 193-200; ISBN 82-05-19088-7] ► německy, překladatel: Joachim Bruss [in: Am Anfang war das Wort; Berlín : Rowohlt; 1990; s. 233-246; ISBN 3-499-12838-1] ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 52-59; ISBN 3-924020-15-9] ► slovensky, překladatel: Zora Bútorová [in: Prezident v Bratislave; Bratislava : Archa; 1990; s. 56-59; ISBN 80-9000422-2-8] ► hebrejsky, překladatel: Ruth Bondy [in: Na počátku bylo slovo = ha-ʻOlam nivra be-maʼamar (העולם נברא במאמר); Poznámka: Název z rubu titulního listu uveden chybně: Na poĬátko bylo slovo; text pouze hebrejsky.; Tel Aviv : Sifriyat poʻalim; 1991; s. 107-114; ISBN 965-04-2129-7] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 181-189 (pod názvem: Nytårstale); ISBN 87-00-03365-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected Writings 1965-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 390-396; ISBN 0-679-40027-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; New York : Alfred A. Knopf; 1991; s. 390-396; ISBN 0-679-40027-3] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 181-189; ISBN 87-00-12584-9] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 229-239 (Publikováno pod názvem: Menata Negeri dari Kehancuran); ISBN 979-523-306-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters. Selected writings 1956-1990; Poznámka: paperback; New York : Vintage Books; 1992; s. 390-396; ISBN 0-679-73811-8] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Open Letters; Poznámka: paperback; Londýn : Faber and Faber; 1992; s. 390-396; ISBN 978-0-571-16521-4] ► anglicky / hindsky [in: Living in Truth; Dillí : Star Publications; 1993; s. 96-100] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 143-149; ISBN 5-415-00394-0] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Toward a Civil society. Selected Speeches and Writings 1990-1994; Praha : Lidové noviny; 1995; s. 13-21; ISBN 80-7106-112-3] ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 21-28 (pod názvem: Novogodišno odr'aštenie kam sanarodnicite); ISBN 954-8351-06-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; s. 3-9; ISBN 0-679-45104-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; s. 3-9; ISBN 0-88064-195-9] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 139-145; ISBN 5-87902-053-3] ► chorvatsky, překladatel: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; s. 9-14; ISBN 953-150-582-9] ► čínsky [in: Zhengzhi, zaijian! ( 政治,再見!) = A farewell to politics; Washington : La Gauche Publishing House; 2003; s. 55-62; ISBN 986-7854-26-8] ► čínsky, překladatel: Cui Weiping [in: Haweier wenji = Eseje Václava Havla; Poznámka: neoficiální vydání; [S.l. : s.n.]; [2009]; s. 186-190] ► anglicky [in: European Solidarity Centre Permanent Exhibition: Anthology; Gdańsk : Europejskie centrum Solidarności; 2015; s. 372-375 (pod názvem: People, your Government has Returned to you!); ISBN 978-83-62853-55-7] ► korejsky [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Poznámka: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; s. 13-20; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Jmenování rektorů
Projev; vznik: 19. 1. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 20-23; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 20-24; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 29-32 (pod názvem: Privetstvije kam novonaznačenite universitetski rektori); ISBN 954-8351-06-4]

Projev ve Federálním shromáždění
Projev; vznik: 23. 1. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 24-38; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 132-136; ISBN 80-7215-092-8 (text)

Projev v polském Sejmu a Senátu
Projev; vznik: 25. 1. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 39-46; ISBN 80-7021-069-9 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; s. 20-23 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 44-53; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 60-68 (Publikováno pod názvem: O nevratnosti demokratických procesů); ISBN 3-924020-15-9] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 223-229; ISBN 978-83-268-1223-1]

Projev ke krajanům
Projev; vznik: 19. 2. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 47-50; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 54-58; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 33-36 (pod názvem: Obraštenije kam češkite i slovaškite zeemljaci); ISBN 954-8351-06-4]

Projev pro obě sněmovny Kongresu USA
Projev; vznik: 21. 2. 1990 ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 15; roč. 3; Praha : Lidové noviny; 24.02.1990; s. 4 (pod názvem: Proslov prezidenta ČSSR k oběma sněmovnám Kongresu USA dne 21. února 1990); ISBN 0862-5921 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 51-61; ISBN 80-7021-069-9 ► Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990; Abby Art | Praha : Památník národního písemnictví; 1993; s. 25-30 (pod názvem: Návrat do rodiny člověka) ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 59-72; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 69-80; ISBN 3-924020-15-9] ► italsky, překladatel: Anna Lena [in: Il nuovo areopago 1990/1. Europa ieri e domani; Bologna : CSEO edizioni; 1990; s. 91-100 (pod názvem: Návrat do Evropy); ISBN ISSN 0394-8846] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendal; 1991; s. 13-23 (pod názvem: Tale til den amerikanske kongres); ISBN 87-00-03365-4] ► anglicky [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; s. 69-80; ISBN 0-932088-61-9] ► dánsky, překladatel: Peter Bugge [in: De magtesløses magt; Kodaň : Gyldendals paperbacks; 1992; s. 13-23; ISBN 87-00-12584-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; s. 10-20; ISBN 0-679-45104-4] ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 37-47 (pod názvem: Slovo pred Kongresa na Sašt); ISBN 954-8351-06-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; s. 10-20; ISBN 0-88064-195-9] ► italsky, překladatel: Marcella Maffi [in: La fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino; Poznámka: Obsahuje drobný medailonek Václava Havla a jeho projev ke Kongresu USA ve Washingtonu 21. 2. 1990.; Řím : Gruppo Editoriale L'Espresso; 2011; s. 57-72 (Obsahuje drobný medailonek Václava Havla a jeho projev ke Kongresu USA ve Washingtonu 21. 2. 1990.)] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 49-58 (pod názvem: Swiadomosc okresla byt, a nie odwrotnie); ISBN 978-83-268-1223-1] ► korejsky [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Poznámka: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; s. 21-33; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Část vystoupení prezidenta Československé socialistické republiky Václava Havla na mítinku na Staroměstském náměstí
česky: html | pdf | word
Projev; vznik: 23.2.1990 ◆

Výročí únorového převratu 1948
Projev; vznik: 25. 2. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 62-74; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 73-89; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 81-95; ISBN 3-924020-15-9] ► anglicky [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; s. 81-89 (pod názvem: The Legacy of the Pas Regime and the Work Ahead); ISBN 0-932088-61-9] ► maďarsky, překladatel: András Pályi, György Varga, Klára Körtvélyessy, László G. Kovács, Márton Beke, Piroska F. Kováts, Tünde Mészáros [in: A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek; Bratislava : Kalligram; 2012; s. 214-227 (pod názvem: Ma süt a nap; překlad: Tünde Mészáros); ISBN 978-80-8101-575-5]

Výročí narození T. G. Masaryka
Projev; vznik: 7. 3. 1990 ◆ tiskem časopiseckyLidové noviny; č. 19; roč. 3; Praha : Lidové noviny; 10.3.1990; s. 9 (pod názvem: Projev prezidenta Václava Havla při odhalování pomníku TGM v Hodoníně); ISBN 0862-5921 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 75-78; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 90-93; ISBN 80-7215-092-8 (text)

Návštěva prezidenta SRN Richarda von Weizsäckera
Projev; vznik: 15. 3. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 79-86; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 94-103; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 110-118; ISBN 3-924020-15-9] ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 96-109; ISBN 3-924020-15-9] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; s. 21-28 (pod názvem: The Visit of German President Richard von Weizsäcker); ISBN 0-679-45104-4] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 230-237; ISBN 978-83-268-1223-1] ► korejsky [in: Bulganeung-ui yesul (불가능의 예술) = The Art of Impossible; Poznámka: Přeloženo z anglického vydání výběru textů Václava Havla pod názvem "The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice"; Soul : Khung hee university; 2016; s. 34-41; ISBN 978-89-8222-548-2 ]

Setkání představitelů Polska, Československa a Maďarska
Projev; vznik: 9. 4. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 87-95; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 104-115; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 48-56 (pod názvem: Izkazvane pred predstavitelite na trite sasedni strani (иэкаэване пред представителите на трите съседни страни)); ISBN 954-8351-06-4] ► polsky [in: Zmieniać świat: eseje polityczne; Varšava : Agora; 2012; s. 237-244; ISBN 978-83-268-1223-1]

Rozhovor s československým prezidentem Václavem Havlem
Rozhovor; vznik: 19.4.1990; Rozhovor Václava Havla pro katolicky orientovaný časopis Studie krátce před návštěvou papeže, Jana Pavla II. ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 128-129; Řím : Křesťanská akademie; 1990; s. 218-220

Setkání Jana Pavla II. s představiteli kultury
Projev; vznik: 21. 4. 1990 ◆ tiskem časopiseckyStudie; č. 128-129; Řím : Křesťanská akademie; 1990; s. 85-86 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 97-99; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 118-120; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sešity KVH 2009/4. Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty; Praha : Knihovna Václava Havla; 2009; s. 55 (citát); ISBN 978-80-903518-6-8 ◆ překlad tiskem knižně ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 58-59 (pod názvem: Posreštane v Chradčani (посрещане в храдчани)); ISBN 954-8351-06-4] ► chorvatsky, překladatel: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; s. 15-16; ISBN 953-150-582-9]

Přivítání Jana Pavla II. na letišti
Projev; vznik: 21. 4. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 96; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 116-117; ISBN 80-7215-092-8 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 119-122; ISBN 3-924020-15-9] ► bulharsky [in: Chorizonti na nadeždata: (reči, obrăčšenija, intervjuta) 1990-1997 g.; Sofia : Teksim; 1997; s. 57 (pod názvem: Privetstvie kam papa Joan Pavel (приветствие към папа йоан павел)); ISBN 954-8351-06-4]

Krizi přežijeme, ale musíme jí projít
Rozhovor; vznik: 24.04.1990; spoluautorství: Ivan Lamper, Jan Ruml, Zbyněk Petráček ◆ tiskem časopiseckyRespekt; č. 6; s. 15-16 (text) ◆ překlad tiskem knižně ► anglicky [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; s. 91-99 (Pod názvem: Presidential Politics After the Revolution. An Interview with Václav Havel.); ISBN 0-932088-61-9]

Převzetí čestného doktorátu Hebrejské univerzity
Projev; vznik: 26. 4. 1990 ◆ tiskem knižněProjevy; Praha : Vyšehrad; 1990; s. 100-103; ISBN 80-7021-069-9 ► Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání; Praha : Torst; 1999; s. 121-125; ISBN 80-7215-092-8 (text) ► Sedm úvah. Projevy z let 1989-1996; Praha : Bonaventura; 2000; s. 29-33 ◆ překlad tiskem knižně ► německy, překladatel: Gudrun Heißig, Joachim Bruss, Otfrid Pustejovsky [in: Gewissen und politik; Mnichov : Institutum Bohemicum; 1990; s. 123-126; ISBN 3-924020-15-9] ► anglicky [in: After the Velvet Revolution. Václav Havel & the New Leaders of Czechoslovakia Speak Out; New York : Freedom House; 1991; s. 101-103 (Pod názvem: Franz Kafka and My Presidency); ISBN 0-932088-61-9] ► indonésky, překladatel: Y. B. Mangunwijaya [in: Menata negeri dari kehancuran; Jakarta : Jakarta; 1992; s. 240-245 (Publikováno pod názvem: Perasaan Bersalah); ISBN 979-523-306-8] ► litevsky, překladatel: Almis Grybauskas [in: Kas žmogaus galioje; Vilnius : Atviros Lietuvos Fondas; 1994; s. 150-152; ISBN 5-415-00394-0] ► francouzsky, překladatel: Jan Rubeš, Zlata Chatel [in: L´angoisse de la liberté; La Tour d'Aigues : Editions de l’Aube; 1994; s. 91-94; ISBN 2-87678-191-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: Toward a Civil society. Selected Speeches and Writings 1990-1994; Praha : Lidové noviny; 1995; s. 71-74; ISBN 80-7106-112-3] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Alfred A. Knopf; 1997; s. 29-31; ISBN 0-679-45104-4] ► anglicky, překladatel: Paul Wilson [in: The Art of The Impossible. Politics as Morality in Practise. Speeches and Writings, 1990-1996; New York : Fromm International Publishing; 1998; s. 29-31; ISBN 0-88064-195-9] ► rusky, překladatel: J. Bezrukovoj [in: Gostinica v gorach; Moskva : MIK; 2000; s. 146-148; ISBN 5-87902-053-3] ► chorvatsky, překladatel: Manja Hribar [in: Sve je moguće. Izabrani govori; Záhřeb : Matica hrvatska; 2000; s. 17