Do různých stran 1983-89

Základní informace

 • ID záznamu: 107
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 1989
 • Vydavatel: Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury
 • ISBN / ISSN: 3-8914-055-6
 • Jazyk: česky
 • Klíčová slova - obsah: Václav Havel - texty 1953-1989
 • Poznámka: 1. vydání

Autor

 • Jiří Dienstbier (autor) / Václav Havel (autor) / Václav Havel (autor) / Pavel Kohout (autor) / Pavel Landovský (autor) / Věra Blackwell (překlad) / Jan Drábek (překlad) / Anna Mozga (překlad) / Jan Novák (překlad) / Vera Pech (překlad) / Peter Petro (překlad)

Uložení

  Exemplář 1

  • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
  • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
  • Upřesnění umístění: VH - texty z let 1968-1989

  Exemplář 2

  • Název: vlastnictví Dagmar Havlové
  • Upřesnění umístění: DH - Hrádeček
  • Poznámka k exempláři: původní uložení - knihovna Václava Havla, Hrádeček

  Exemplář 3

  • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
  • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 3-15: Rozhovor s Václavem Havlem (duben 1983) | Bibliografie
s. 16-20: Nechci emigrovat | Bibliografie
s. 21-22: Odpovědi na otázky skandinávského novináře | Bibliografie
s. 23-29: Odpovědi na otázky časopisu "Der Spiegel" | Bibliografie
s. 33-51: Politika a svědomí | Bibliografie
s. 52-56: Thriller | Bibliografie
s. 57-83: Anatomie jedné zdrženlivosti | Bibliografie
s. 84-90: Děkovná řeč za Erasmovu cenu | Bibliografie
s. 91-107: O smyslu Charty 77 | Bibliografie
s. 108-129: Příběh a totalita | Bibliografie
s. 133-144: Šest poznámek o kultuře | Bibliografie
s. 145-147: Odpověď do ankety Lenky Procházkové | Bibliografie
s. 148-152: Odpověď do ankety pro Evropské kulturní fórum | Bibliografie
s. 153-159: Odpověď mladým křesťanům | Bibliografie
s. 160-164: Dvě poznámky o Chartě 77 | Bibliografie
s. 165-168: Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga | Bibliografie
s. 169-171: Setkání s Gorbačovem | Bibliografie
s. 172-179: Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa | Bibliografie
s. 180-181: Noviny jako škola | Bibliografie
s. 182-190: Přemýšlení o Františkovi K. | Bibliografie
s. 191-193: Důvody ke skepsi a zdroje naděje | Bibliografie
s. 194-196: Šifra socialismus | Bibliografie
s. 197-199: Břemeno 21. srpna | Bibliografie
s. 200-204: Opomíjená generace | Bibliografie
s. 205-207: Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa | Bibliografie
s. 208-211: Vyložené karty | Bibliografie
s. 212-214: Pravda a perzekuce | Bibliografie
s. 217-219: Daj to sem! | Bibliografie
s. 220-231: Odpovědnost jako osud | Bibliografie
s. 232-236: Hovězí porážka | Bibliografie
s. 237-244: Život na vidrholci | Bibliografie
s. 245-248: Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém | Bibliografie
s. 249-253: Předmluva k filozofickému sborníku Hostina | Bibliografie
s. 254-257: Výkřik prozření | Bibliografie
s. 258-259: Zemřel Jaroslav Seifert | Bibliografie
s. 260-263: Fejetony Ludvíka Vaculíka | Bibliografie
s. 264-265: Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny | Bibliografie
s. 266-268: Cestou k poslednímu | Bibliografie
s. 269-271: Přítelkyně Evy Kantůrkové | Bibliografie
s. 272-274: Dvě poznámky k Milionovému jeepu Jana Nováka | Bibliografie
s. 275-276: Za Pavlem Wonkou | Bibliografie
s. 277: Za Jiřím Theinerem | Bibliografie
s. 281-283: Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění | Bibliografie
s. 291-293: Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti | Bibliografie
s. 294-297: O vaňkovských aktovkách | Bibliografie
s. 298-304: Daleko od divadla | Bibliografie
s. 305-312: Radok dnes | Bibliografie
s. 313-318: Dopis Milanu Uhdemu | Bibliografie
s. 319-320: Odpovědi na otázky k pařížské premiéře "Žebrácké opery" | Bibliografie
s. 321-324: Pavel z Teplic | Bibliografie
s. 325-330: Na premiéře | Bibliografie
s. 333-336: Dopis generálnímu prokurátorovi (září 1984) | Bibliografie
s. 337-338: Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém hnutí | Bibliografie
s. 339-340: Odpověď na pozvání k mezinárodnímu kolokviu | Bibliografie
s. 341-342: Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv | Bibliografie
s. 343: Otevřený dopis generálu Wojciechu Jaruzelskému | Bibliografie
s. 344-345: Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru | Bibliografie
s. 346-353: Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (srpen 1985) | Bibliografie
s. 354-356: Dopis vídeňské konferenci | Bibliografie
s. 357-360: Dopis prezidentu Mitterrandovi | Bibliografie
s. 363-364: Projev na nezávislé manifestaci v Praze | Bibliografie
s. 365-366: Rozhlasová výzva | Bibliografie
s. 367-369: Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3 | Bibliografie
s. 370-372: Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze | Bibliografie
s. 377-390: Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení) | Bibliografie
s. 391-404: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů | Bibliografie
s. 405-412: Na téma opozice | Bibliografie
s. 413-419: Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů | Bibliografie
s. 420-433: Dopis Alexandru Dubčekovi | Bibliografie
s. 434-437: Dopis Olze č. 163 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení) | Bibliografie
s. 437-439: Dopis Olze č. 165 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení) | Bibliografie
Souhrnný náhled | Náhled po stránkách Náhled po stránkách | Souhrnný náhled