Fotografie    
 1974  
48 záznamů
1 2

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16949

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel, Marie Málková, Jan Grossman

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16943

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: květen 1974
 • ID záznamu: 16936

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 16987

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16946

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel, Jan Grossman

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 16990

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16951

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16955

Československo / Trutnov / Hrádeček: Vánoce

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: Vánoce 1974
 • ID záznamu: 17012

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel čte knihu o pivovarství

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 16994

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel před domem

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1974
 • ID záznamu: 16937

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel, Marie Málková

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16942

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel, Jan Grossman

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 16989

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16945

Československo / Trutnov / Hrádeček: Vánoce - Václav Havel, Olga Havlová, Pavel Juráček, Daňa Horáková, Obrda, Pavel Landovský a další

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: Vánoce 1974
 • ID záznamu: 17010

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1974
 • ID záznamu: 16935

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 16993

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel, Petr Taťoun, Marta Kubišová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: Vánoce 1974
 • ID záznamu: 17013

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16957

ČSSR / Trutnov: Václav Havel v pivovaru

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Karel Hádek (fotograf)
 • Datum vzniku: nedat., 1974
 • ID záznamu: 39540

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16954

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16952

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: léto 1974
 • ID záznamu: 16953

Československo / Trutnov / Hrádeček: Václav Havel a Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Autor: Bohdan Holomíček (fotograf)
 • Datum vzniku: květen 1974
 • ID záznamu: 16934
1 2