Texty Václava Havla    
 Dramatický text  
21 záznamů
1 2 3

Ela, Hela a stop

Rodinný večer
tragédie o jednom dějství

Motýl na anténě
televizní jednoaktová komedie

Zahradní slavnost
divadelní hra o čtyřech dějstvích

Vyrozumění

Anděl strážný
rozhlasová jednoaktová hra

Ztížená možnost soustředění

Spiklenci

Žebrácká opera

Vernisáž

1 2 3