Život Václava Havla    
 2006    Životopis  
1 záznamů
1
2006
Vydává knihu prezidentských a postprezidentských reflexí Prosím stručně, která volně navazuje na Dálkový výslech z roku 1986.
1