Život Václava Havla    
 1995  
808 záznamů
1 2 3 4 5 > >>
1995
<b>zákon ze dne 19. dubna 1995, kterým se mění a doplňuje zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.</b><br>
1995
<b>zákon ze dne 20. dubna 1995, o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení 2. světové války.</b><br>
1995
<b>zákon ze dne 27.září 1995, kterým se mění zákon ČNR č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR.</b><br>
1995
<b>zákon ze dne 27.září 1995, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26.11. 1992, vyhlášeného dne 15.12.1992 v částce 116/1992 Sb.</b><br>
1995
<b>zákon ze dne 7. prosince 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.</b><br>
1995
Cena Budoucnost naděje awarded by the Elie Wiesel Foundation and Asahi Shimbun Concern
Místo: Hirošima / Japonsko
1995
čestný doktorát filozofie
Místo: Univerzita v Novém Jižním Walesu / Sydney / Austrálie
1995
čestný doktorát filozofie
Místo: Masarykova univerzita / Brno / Česká republika
1995
čestný doktorát filozofie
Místo: Drážďany / Německo
1995
čestný doktorát práv
Místo: Harvardova univerzita, Cambridge / Cambridge (Massachusetts) / USA
1 2 3 4 5 > >>