Život Václava Havla    
 1993    ÚNOR    Životopis  
1 záznamů
1
1993–1998
Věnuje se posilování občanské společnosti, jednáním o vstupu České republiky a dalších středoevropských zemí do Severoatlantické aliance a do evropského sjednocovacího procesu. Cestuje po všech kontinentech a zamýšlí se nad stavem civilizace, kultury a náboženství. Pokračuje v podpoře budování právního státu, zasazuje se o vznik Senátu, Ústavního soudu a institutu Veřejného ochránce práv, vystupuje proti porušování menšinových práv, nadměrnému vlivu politických stran a prorůstání ekonomického vlivu do politiky. Pozornost věnuje péči o Pražský hrad a rozsáhlým výstavám „Architektura pro novou demokracii“ (1996), „Rudolf ll. a Praha“ (1997) a „Deset století architektury“ (2001). V domácí politice posilují političtí oponenti, vliv VH naopak slábne.
1