Život Václava Havla    
 1993    ÚNOR  
224 záznamů
1 2 3 4 5 > >>
01.02.1993
(Reflex)
01.02.1993
francouzský týdeník (L'Express) published 1993-02-26
01.02.1993
italský týdeník (L'Espresso) published 1993-02-08
1993–1998
Věnuje se posilování občanské společnosti, jednáním o vstupu České republiky a dalších středoevropských zemí do Severoatlantické aliance a do evropského sjednocovacího procesu. Cestuje po všech kontinentech a zamýšlí se nad stavem civilizace, kultury a náboženství. Pokračuje v podpoře budování právního státu, zasazuje se o vznik Senátu, Ústavního soudu a institutu Veřejného ochránce práv, vystupuje proti porušování menšinových práv, nadměrnému vlivu politických stran a prorůstání ekonomického vlivu do politiky. Pozornost věnuje péči o Pražský hrad a rozsáhlým výstavám „Architektura pro novou demokracii“ (1996), „Rudolf ll. a Praha“ (1997) a „Deset století architektury“ (2001). V domácí politice posilují političtí oponenti, vliv VH naopak slábne.
2. února 1993
Projev k občanům po složení prezidentského slibu
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
Bibliografie VH
2. února 1993
prezidenti sousedních států: Göncz, Klestil, Walesa, Weizsäcker
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
2. února 1993
inaugurace prezidenta republiky
Místo: Praha / Česká republika
2. února 1993
příjezd na Hrad s paní Olgou
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
2. února 1993
slavnostní slib prezidenta republiky
Místo: Pražský hrad, Vladislavský sál / Praha / Česká republika
2. února 1993
přehlídka čestných jednotek
Místo: Pražský hrad, III. nádvoří / Praha / Česká republika
1 2 3 4 5 > >>