Život Václava Havla    
 1986  
96 záznamů
1 2 3 4 5 > >>
1986
Cena Erasma Rotterdamského awarded by the Erasmus Prize Foundation
Místo: Rotterdam / Nizozemí
1986 - leden
Návštěva Milana Horáčka v Československu
Bibliografie VH
1986 - duben
Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga
Bibliografie VH
1986 - duben
Radok dnes
Bibliografie VH
1986
Havel, Václav > Urbánek, Zdeněk
1986 - nedatováno
Havel, Václav > Chalupecký, Jindřich
1986 - nedatováno
Havel, Václav > Janouch, František
1986
Havel, Václav > Lopatka, Jan
1986 - nedatováno
Havel, Václav > Prečan, Vilém
1986 - nedatováno
Havel, Václav > Junkcer, Klaus
1 2 3 4 5 > >>