Život Václava Havla    
 1985    SRPEN  
4 záznamů
1
2.8.1985
Havel, Václav > Janouch, František
22.8.1985
Havel, Václav > Bothmer, Lenelotte von
22. 8. 1985
Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru
Bibliografie VH
25.08.1985
Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (srpen 1985)
Bibliografie VH
1