Život Václava Havla    
 Životopis    1993    LEDEN  
1 záznamů
1
26. ledna 1993
Zvolen prvním prezidentem České republiky.
1