Život Václava Havla    
 Životopis    1986    ČERVEN  
1 záznamů
1
červen 1986
Dokončuje knihu Dálkový výslech, autobiografický rozhovor s novinářem Karlem Hvížďalou, pokus o shrnutí svého života v padesáti letech.
1