Život Václava Havla    
 Životopis    1965    LEDEN  
1 záznamů
1
1965
Premiéra Vyrozumění (režie Jan Grossman), hry o mechanismu moci, v níž se zavádění umělého jazyka ptydepe stane prostředkem byrokratického ovládání společnosti.
1