Chorizonti na nadeždata. Reči, obrăčšenija, intervjuta. 1990-1997 g.

Základní informace

 • ID záznamu: 7136
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 1997
 • Vydavatel: Sofia : Teksim
 • ISBN / ISSN: 954-8351-06-4
 • Jazyk: bulharsky
 • Klíčová slova - osobnosti: Václav Havel
 • Rozměr: 255 stran

Autor

 • Václav Havel (autor)

Uložení

Exemplář 1

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/04 - Prezidentské projevy
 • Signatura: AVH/04bul1997/CH

Exemplář 2

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Poznámka k exempláři: Původně v PNP: Soupis knih uložených v archivním fondu VH, karton 2: autor VH
 • Signatura: AVH/04bul1997/CH

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 21-28: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno odr'aštenie kam sanarodnicite) | Bibliografie VH
s. 29-32: Jmenování rektorů (pod názvem: Privetstvije kam novonaznačenite universitetski rektori) | Bibliografie VH
s. 33-36: Projev ke krajanům (pod názvem: Obraštenije kam češkite i slovaškite zeemljaci) | Bibliografie VH
s. 33-36: Projev ke krajanům (pod názvem: Obraštenije kam češkite i slovaškite zeemljaci) | Bibliografie VH
s. 37-47: Projev pro obě sněmovny Kongresu USA (pod názvem: Slovo pred Kongresa na Sašt) | Bibliografie VH
s. 48-56: Setkání představitelů Polska, Československa a Maďarska (pod názvem: Izkazvane pred predstavitelite na trite sasedni strani (иэкаэване пред представителите на трите съседни страни)) | Bibliografie VH
s. 57: Přivítání Jana Pavla II. na letišti (pod názvem: Privetstvie kam papa Joan Pavel (приветствие към папа йоан павел)) | Bibliografie VH
s. 58-59: Setkání Jana Pavla II. s představiteli kultury (pod názvem: Posreštane v Chradčani (посрещане в храдчани)) | Bibliografie VH
s. 60-62: Výročí konce II. světové války (pod názvem: reč po slučaj godišninata ot kraja na vtorata svetovna vojna (реч по случай годишнината от края на втората световна война)) | Bibliografie VH
s. 63-78: Projev v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (Reč pred Parlamentarnata asambleja na săveta na Evropa (реч пред парламентарната асамблея на съвета на европа)) | Bibliografie VH
s. 79-80: Výročí 17. listopadu 1989 (Reč na Vaclavskija ploštad (реч на вацлавския площад)) | Bibliografie VH
s. 81-85: Výročí 17. listopadu 1989 (pod názvem: Izjavlenije po čechoslovačkata televizija (иэявление по чехословашката телевиэия)) | Bibliografie VH
s. 86-94: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno odrăštenie kăm sănarodnicite (Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH
s. 95-106: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno odrăštenie kăm sănarodnicite (Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH
s. 107-114: "Role českého prezidenta" (Mladá fronta Dnes) (pod názvem: Roljata na češkija prezident (ролята на чешкия преэибент)) | Bibliografie VH
s. 115-120: Projev na Vídeňské univerzitě (pod názvem: Češkata republika a Avstrija (чешката република а австрия)) | Bibliografie VH
s. 121-129: Projev na univerzitě George Washingtona (Reč v universiteta "Džordž Vašington" (реч в университета "джордж вашингтон")) | Bibliografie VH
s. 130-135: Státní svátek České republiky (Obrăštenie po slučaj nacionalnija praznik na Češkata republika (обръщение по случай националния праэник на чешката република)) | Bibliografie VH
s. 136-138: 25. výročí přepadení Československa vojsky Varšavského paktu (pod názvem: Dvadeset i pet godini na avgustovskata okupacija (Двадесет и пет години на августовската окупация)) | Bibliografie VH
s. 139-143: Středoevropské justiční fórum (pod názvem: Reč pred Centralnoevropejskija pravna forum (Реч пред цeнtрaлнoeврoпейския Правна Форум)) | Bibliografie VH
s. 144-146: 55. výročí Mnichovského diktátu (pod názvem: 55-ta godišnina ot Mjunchenskata spogodba (55-та годишнина от Мюнхенската спогодба)) | Bibliografie VH
s. 147-152: Vrcholné shromáždění Rady Evropy (pod názvem: Reč pred Obštoto săbranie na Săveta na Evropa (Реч преди Общото събрание на Съвета на Европа)) | Bibliografie VH
s. 153-160: Vystoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (pod názvem: Reč pred Kamarata na deputatite na parlamenta (Реч пред Камарата на депутатите на парламента)) | Bibliografie VH
s. 161-168: Spoluodpovědnost Západu (pod názvem: Obštata otgovornost na Zapada statija za spisanie „Foreign Affairs“ (Общата отговорност на Эапада статия эа списание "Foreign Affairs)) | Bibliografie VH
s. 169-178: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno obrăštenie kăm sănarodnicite (Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH
s. 179-182: Oběd pořádaný americkým prezidentem Billem Clintonem (pod názvem: Reč na srešta na Bil Klintăn s prezidentite na stranite ot Centralna Evropa (Реч на среща на Бил Клинтън с преэидентите на страните от Централна Европа)) | Bibliografie VH
s. 183-189: Projev ke starostům a primátorům na konci jejich volebního období (pod názvem: Reč pred kmetovete predi mestnite izbori (Реч пред кметовете преди местните иэбори)) | Bibliografie VH
s. 190-194: Zahájení Světového kongresu PEN klubu (pod názvem: Svetovej kongres na PEN-klubovete (Световен конгрес на ПEН-клубовете)) | Bibliografie VH
s. 195-202: Lidskému sdružování se vyplatí důvěřovat" (Mladá fronta Dnes (pod názvem: Razgovor-intervju s žurnalisti ot v. „Mladá Fronta DNES“ (Раэговор-Интервю с журналисти от в. „Mladá Fronta Dnes“)) | Bibliografie VH
s. 203-214: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno obrăštenie kăm sănarodnicite (Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH
s. 215-223: Novoroční projev (pod názvem: Novogodišno obrăštenie kăm sănarodnicite (Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH
s. 224-237: Vystoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (pod názvem: Reč pred Parlamenta na Češkata republika ( Реч пред Парламента на Чешката република)) | Bibliografie VH
s. 238-247: Evropa jako úkol (pod názvem: Evropa – naše obšta cel (Европа - наша обща цел)) | Bibliografie VH
s. 247-250: Novoroční pozdrav (pod názvem: Nadeždata kato prozrenie kăm bădešteto: Novogodišno obrăštenie kăm sănarodnicite (Надеждата като проэрение кьм бъдещето: Новогодишно обръщение към сънародниците)) | Bibliografie VH