Projev v kongresu USA

Základní informace

  • ID záznamu: 6481
  • Druh dokumentu: Video
  • Datum vzniku: 21. 2. 1990
  • Místo vzniku: USA
  • Jazyk: česky
  • Rozměr: 1:14:34
  • Práva: Česká televize
  • Obsah: Po L. Walesovi je Havel druhým představitelem postkomunistické země, který měl možnost v Kongresu vystoupit, říká komentář m. o. a doplňuje ohlasy zahraničního tisku. Když jsem byl naposledy zatčen, říká V. Havel úvodem, žil jsem v nejkonzervativnější zemi východního bloku, dnes reprezentuji stát, který se vydal na cestu demokracie a svobody. Havel vítá převratné změny, Evropa již nebude rozdělenou zbrojnicí, již nebudou muset američtí vojáci hlídat demokracii v Evropě. Nastává éra multipolarity. Konec bipolárního světa představuje úlevu pro svět, který je sice největší, ale nazývá se třetím, . Politická stabilita Československa je tradičně důležitá pro celou Evropu. Po staletí většina velkých válek začínala a končila na našem území. Odsun sovětských vojsk je postupný, arzenály, které byly budovány dvacet let, nelze odstranit přes noc. Když se však V. Havla ptají, jak pomoci Československu? Odpovídá, tím, že pomůžete SSSR k demokracii a svébytnosti národů. V. Havel nechce rušit Varšavskou smlouvu a NATO, ale přimlouvá se za mír, za jednání mírové konference-Helsinky II. , která by udělala tečku za druhou světovou válkou. Sjednocené Německo, které bude demokratické a garantuje stávající hranice, vítá. Rovněž snížení stavu amerických a sovětských vojáků jako vynikající impuls pro Vídeňská jednání. Československo se vrací do Evropy, ale Evropa by jej a ostatní země měla přijmout a změnit své struktury. Pokud je člověk člověkem, zůstane demokracie pouze ideálem. Češi a Slováci měli pouze dvacet let mezi první a druhou světovou válkou k budování demokracie. Totalitní systém přinesl ekonomické zaostávání, ponižování lidské důstojnosti, ale také něco dobrého-nadhled. Jistotu poznání-vědomí předchází bytí a nikdy naopak, jak tvrdí marxisté. Záchrana je v lidském srdci, lidské odpovědnosti, bez globální revoluce v lidském vědomí se nezmění nic ani v lidském bytí. V. Havel vyzve intelektuály k větší angažovanosti, je pohodlné být nezávislým a nechat jiné, aby konali. Vyzvedne Deklaraci za nezávislost, lidská práva, osobnost I: Jeffersona.

Uložení

  • Název: Česká televize
  • Adresa: Kavčí hory, 140 70, Praha 4

Elektronickou verzi dokumentu má Knihovna Václava Havla v archivu, nemá ale práva na jeho zveřejňování. Dokument můžete studovat při osobní návštěvě v badatelně v Ostrovní 13, Praha 1. Kontaktujte nás prosím.