Federální shromáždění 29.6.1990

Basic Info

  • Record's ID: 6478
  • Document's type: Speech / Video
  • Date of origin: odvysíláno 29. 6. 1990
  • Language: Czech
  • Keyword (personalities): Václav Havel
  • Size: 1:31:50
  • Rights: Česká televize
  • Content: Úvodem prezident blahopřeje parlamentu ke zvolení a to ve skutečně svobodných volbách. Chceme vybudovat moderní demokratický stát-státní správa a samospráva. Demokracie není jenom soubor systémových opatření, je výsledkem dějin lidského ducha. Havel vyzývá poslance, aby na vzdělání nešetřili, peníze investované do školství a kultury se vrátí v příštích generacích. Chceme se vrátit do Evropy, bez velkých sociálních otřesů a infalce transformovat socialistickou "neekonomiku". Havel se přiklání k autentické federaci a žádá o zlepšení práce na jednotlivých ústavách. Je nutné přebudovat právní řád a zákony, aby vzájemně souvisely a byly provázány v moderní systém. Poslancům připomene, že volební období je omezené a opozice je bude bedlivě sledovat. Ústavním zákonem se mění struktura federálních orgánů-zřízení federálního úřadu pro hospodářskou soutěž, federálního výboru pro životní prostředí, fedrálního ministerstva hospodářství a federálního ministerstva pro hospodářskou strategii. Ruší se státní plánovací komise, státní komise pro vědecký a investiční rozvoj, federální ministerstvo paliv a energetiky, strojírenství, hutnictví a elektroniky, federální ministerstvo zemědělství výživy, výbor lidové kontroly má být nahrazen federálním ministerstvem kontroly. Federální fond národního majetku má být na vládě nezávislý, jeho součástí je také návrh ústavního zákona o vlastnictví. Federální úřad pro ochranu ústavy a demokracie odpovídá federálnímu shromáždění a je na vládě nezávislý. Dále se prezident věnuje podzimním volbám, zákony by měly posílit samosprávu. Vzhledem k úsilí vlády o vstup do evropských struktur by nové územní členění mělo respektovat Chartu místní samosprávy, podepsanou 24 evropskými státy. V komunálních volbách by měly dostat příležitost osobnosti, občané, kteří se těší důvěře místních obyvatel. Prezident vyzve poslance, aby vždy jednali v souladu se svým svědomím, nepodřizovali se slepě stranické disciplíně. Závěrem představí federální vládu-složení, strukturu, návaznost na republikové vlády, kompetence. Zamýšlí se nad integrační funkcí prezidenta v autentické federaci a přimlouvá se za omezení prezidentských pravomocí z totalitní doby. Kancelář prezidenta rovněž nebyla zařízena na práci. Prezident navrhuje změny-uprostřed těchto úvah záznam končí. ZHT premiéry:

Storage

  • Name: Česká televize
  • Address: Kavčí hory, 140 70, Praha 4