Libération Samedi 1991/?, str. 26, 36, 38, 86: Les habits neufs du président Bohême

Základní informace

  • ID záznamu: 5544
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 20. 7. 1991
  • Jazyk: francouzsky

Autor

  • Véronique Soulé (autor) / Jean-Pierre Thibaudat (autor)

Uložení

  • Název: Archiv Zdeňka Urbánka