Rétorika normalizační literární kritiky: díla ve střetu s ideologicko‑estetickou normou

Základní informace

  • ID záznamu: 49421
  • Druh dokumentu: Článek / Studie
  • Datum vzniku: 2013
  • Jazyk: anglicky
  • Klíčová slova - obsah: československá normalizace / literární kritika
  • Klíčová slova - osobnosti: Sáva Šabouk / Václav Havel
  • URL: slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/438
  • Poznámka: volně dostupné (open access), viz URL

Autor

  • Petr Andreas (autor)

Publikováno

Slovo a smysl = Word & Sense; poznámka: Časopis pro mezioborová bohemistická studia; č. 19; roč. X; Praha : Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; 2013; s. 55-70; ISBN 1214-7915

Dokument ani jeho elektronickou kopii bohužel nevlastníme.