Paolo Verlengia: Intellettuali e potere nel teatro di Václav Havel

Basic Info

  • Record's ID: 48706
  • Document's type: Essay
  • Date of origin: 2016
  • Language: Italian
  • Keyword (personalities): Václav Havel
  • Content: Václav Havel, dramaturg, angažovaný intelektuál, muž politiky, už od mládí revoltoval za svobodu kultury a jako disident pak vedl dlouhý a bolestný boj za svobodné myšlení. V celém svém díle brání pravdu a často klade otázku o roli intelektuála ve společnosti; v jeho tvorbě je přítomna myšlenka, že nezávislá intelektuální činnost jde ruku v ruce s demokratickým systémem a většina jeho textů se dotýká tématu konfrontace práce intelektuála s mocenskou manipulací. Autorův postoj k intelektuální nezávislosti je ale především patrný v divadelní tvorbě, kde samotná struktura hry a její vystavění jde v souladu s významem. Tato esej si tak klade za nárok rozborem vybraných dramat, Audience, Largo desolato a Pokoušení, analyzovat vztah mezi intelektuály a mocí.

Digital form

Author

  • Paolo Verlengia (Author)

Storage

  • Name: Knihovna Václava Havla - digitální archiv
  • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00