Ideology as Metaphor, Narrative, and Performance in the Writings of Václav Havel

Základní informace

Autor

  • David S. Danaher (autor)

Publikováno

Slovo a smysl = Word & Sense; poznámka: Časopis pro mezioborová bohemistická studia; č. 23; roč. XII; Praha : Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; 2015; s. 115-127; ISBN 1214-7915

Elektronickou verzi dokumentu má Knihovna Václava Havla v archivu, nemá ale práva na jeho zveřejňování. Dokument můžete studovat při osobní návštěvě v badatelně v Ostrovní 13, Praha 1. Kontaktujte nás prosím.