The Pizh'duks

Základní informace

 • ID záznamu: 35807
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 2013
 • Vydavatel: Bangkok : Embassy of the Czech Republic in Bangkok
 • Jazyk: barmsky
 • Klíčová slova - obsah: Pižďuchové
 • Obsah: Pchousitou aťaun. Předmluva Min Kou Naina k barmskému překladu: Milé děti, knížku, kterou budete teď číst, napsal vážený pan Václav Havel. Barmsky vyslovit jeho jméno je těžké. Ale jméno není tak důležité. Chtěl bych vám ho trochu představit. Václav Havel je v České republice velmi uznávaným autorem divadelních her. Nemyslete si, že divadelní hra je jenom tak něco obyčejného. V jejich zemi (v evropských zemích) si lidé divadelních her velice váží. Od chvíle, kdy vstoupí do divadla musí být lidé vhodně a krásně oblečeni. Takto projevují dramatu podporu a úctu. Aby nebyli diváci rušeni, nesmí se při představení jíst a také se nesmí hlasitě mluvit. A kdeže by se mohlo nahlas smrkat jako u nás! Ani opozdilci nemohou přijít, kdy se jim zachce. Aby nerušili ostatní, smějí vstoupit až když jednání skončí. Tolik si lidé divadelních her váží. Po skončení každého jednání obecenstvo vstane, tleská a provolává ovace. Tím lidé ukazují, jak hru oceňují. Je také úžasné, jak si cení autora této knížky, slavného dramatika pana Václava Havla. Mají ho v takové úctě, že ho vyzdvihli do role prezidenta České republiky. Jestliže nebudete těmto třem pohádkám dramatika, spisovatele, prezidenta Václava Havla rozumět, uschovejte je a přečtěte si je až vyrostete a budete dospělí. Ó …… zapomněl jsem vám říct jednu věc. Odbojný pan Václav Havel byl zavřený ve vězení. Ne že by byl špatný, hrozný či zlý. Ale byl politickým vězněm. Jestli chcete vědět, co to znamená, zeptejte se dospělých, ano? Buďte šťastné, děti! Váš milující strýček Min Kou Nain. Z barmštiny přeložila Dagmar Bečková

Autor

 • Václav Havel (autor) / Renata Greplová (editor) / Keiko Sei (editor) / Maung Day (překlad) / Min Ko Naing (ilustrátor)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/03 - Eseje a jiné texty
 • Signatura: AVH/03bur2013/P

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 12-27: Pižďuchové | Bibliografie VH