Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu

Základní informace

  • ID záznamu: 35301
  • Událost: návrh na zrušení některých ustanovení volebního zákona, který Poslanecká sněmovna, po prezidentově vetu, znovu přijala dne 10. července 2000 a který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 15. července 2000. Jedná se o návrh zrušit ustanovení: § 27 věta první, a s ním související Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 k zákonu, § 48 odst.4 a § 50 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen zákon), pro rozpor s čl. 18 odst. 1 Ústavy České republiky, a § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c), d) zákona pro rozpor s čl. 5 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny základních práv a svobod.<br>
  • Druh dokumentu: Legislativní dokument
  • Datum vzniku: 15. 7. 2000
  • Jazyk: česky

Texty

Autor

  • Václav Havel (autor)