Podání prezidenta republiky Ústavnímu soudu

Základní informace

  • ID záznamu: 35298
  • Událost: návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)<br>
  • Druh dokumentu: Legislativní dokument
  • Datum vzniku: 1. 3. 2002
  • Jazyk: česky

Texty

Autor

  • Václav Havel (autor)