? ?/?, str. ?: ?

Základní informace

  • ID záznamu: 32679
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 26. 10. 1990
  • Jazyk: čínsky / japonsky

Uložení

  • Název: Národní archiv ČR
  • Adresa: Archivní 4/2257, Praha 4, 149 00
  • Upřesnění umístění: Výstřižky ze zahraničního tisku II