? 1977/?, str. 3: Près de 400 écrivains tchécoslovaques empêchés de publier depuis 1969

Základní informace

  • ID záznamu: 32656
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 12. 7. 1977
  • Jazyk: francouzsky

Uložení

  • Název: Národní archiv ČR
  • Adresa: Archivní 4/2257, Praha 4, 149 00
  • Upřesnění umístění: Výstřižky ze zahraničního tisku II