? 1977/?, str. 3: Près de 400 écrivains tchécoslovaques empêchés de publier depuis 1969

Základní informace

  • ID záznamu: 32455
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 12. 7. 1977
  • Jazyk: francouzsky