Podoby II

Basic Info

  • Record's ID: 31577
  • Document's type: Book
  • Published: 1969
  • Publisher: Praha : Československý spisovatel
  • Language: Czech
  • Size: 191 str.
  • Content: Obsah sborníku: Václav Havel: Úvodem. I. Zbyněk Hejda: Někde za bílou zdí, Jako na požárech, Je vržen stín [básně]; Pavel Švanda: Na vánoce o konci JUDr. Pánka v kotli, Nač umíral Rudolf Straka [prózy]; Andrej Stankovi č: Idyla na loutnu, Sobotáles, Okolo Súče aneb Již skřítci ovoce češou, Bílá tečka II, Variace na Máchu, Rekviem, Má vlast aneb Mým národům, Chceš píseň severu znát, Klíč k hlíně aneb Dole [básně]; Bohumil Nuska: Zpráva o jednom večeru s panem Grobowským [próza]; Ladislav Dvořák: Ó nikoliano, ó nikoline, Felix qui potuit rerum cognoscere causas, To, Chimérno, dne jehličnatého listoví, století koniferných, Odjezd kočovníků, Loňské sněhy, Senose č, Oči [básně a deníkové zápisy]; Bohuslav Blažek: Pozn ámky z četby; Jiří Kuběna: Jeden všech srdcí v pravdě srdce zpěv [báseň]; Emanuel Mandler: Bitva u Hradce. Posledn í Branibor II I [próza]; Josef Topol: Requiescat, Škared á středa, Pouhá cesta, Bázeň mé básně [básně]; Milan Nápravník: Obestín [próza]; Věra Linhartová: Ianus tří tvá- ří [verše]. II. Ladislav Hejdánek: Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“ [esej]; Jiří Němec: Implikace svobody [studie]; Bohumil Doležal: Avantgardismus jako ideologie [studie]; Zbyněk Hejda: K tématu avantgarda a ideologie [studie]; Jan Lopatka: Nebývalé problémy textologické [úvaha]; Josef Šafařík: O rubatu čili Vyznání [esej]; Vladimír Lébl: Metahudba [esej]; Josef Vyleťal: Symbol [studie]; O autorech.

Author

  • Václav Havel (Editor) / Josef Vyleťal (Graphic designer)

Storage

  • Name: vlastnictví Dagmar Havlové
  • Specification:

Publication contains following Václav Havel's texts

p. 7-9: Úvodem ke sborníku Podoby II | Bibliography

Related documents