Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Moravica. Studia moravica 2006/4, str. 211-215: Podzemní kultura prizmatem sepětí moci a ideologie

Základní informace

  • ID záznamu: 25691
  • Druh dokumentu: Studie
  • Datum vzniku: 2006
  • Jazyk: česky
  • Klíčová slova - obsah: ideologie / neoficiální česká literatura / Underground
  • URL: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2005/iai/jungmannova.pdf
  • Poznámka: Předneseno jako příspěvek na konferenci: Česká kultura a umění ve 20. století. Ideologie a imaginace, Olomouc

Elektronická forma

Autor

  • Lenka Jungmannová (autor)

Uložení

  • Název: Ústav pro českou literaturu AV ČR