V období, o němž hovoříme udává snad nejvýraznější protispolečenský tón Havlova Zahradní slavnost…

Základní informace

  • ID záznamu: 25601
  • Událost: Zahradní slavnost
  • Druh dokumentu: Článek
  • Datum vzniku: nedat., [po srpnu 1968]
  • Jazyk: česky
  • Klíčová slova - obsah: Bánská Bystrica / Činoherní klub / Divadelní noviny / Divadlo Na zábradlí / Divadlo za branou / exilový časopis Svědectví / Kočka na kolejích / KSČ / Lucerna / Mnichov / Na téma opozice / Nová vlna / O slavnosti a hostech / Rowohlt / Slavík k večeři / Svaz čs. spisovatelů / Zahradní slavnost

Uložení

  • Název: Knihovna Václava Havla - archiv
  • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
  • Upřesnění umístění: K21
  • Poznámka k exempláři: strojopis