Poising against Power: Václav Havel, between Politics and Writing / Václav Havel, teatro e libertà

Basic Info

  • Record's ID: 19191
  • Document's type: Article
  • Date of origin: 30. 12. 2012
  • Language: English / Italian
  • Keyword (personalities): Václav Havel
  • Content: Paolo Verlengia se v eseji, napsané při příležitosti ročního výročí smrti Václava Havla, zamýšlí nad potřebou demokratického odkazu v současné době. Představuje Václava Havla jako mnohostrannou osobnost, neustále balancující mezi občanskou angažovaností a intelektuálním přemítáním. Na pozadí historických událostí a Havlovy dramatické tvorby dále ukazuje, že jedním ze sjednocujících principů Havlova života a díla je pravda, velmi důležitý je však také jistý nadhled a odlehčenost. Autor dochází k závěru, že hlavním poselstvím Václava Havla pak je zúčastněný a chápající pohled na přítomnost, kam všichni, jakožto sloužící pravdě, patříme.

Digital form

Author

  • Paolo Verlengia (Author)

Storage

  • Name: Knihovna Václava Havla - digitální archiv
  • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00