Poising against Power: Václav Havel, between Politics and Writing / Václav Havel, teatro e libertà

Základní informace

  • ID záznamu: 19191
  • Druh dokumentu: Článek
  • Datum vzniku: 30. 12. 2012
  • Jazyk: anglicky / italsky
  • Klíčová slova - obsah: Divadlo / historie / Odkaz Václava Havla / pravda
  • Klíčová slova - osobnosti: Václav Havel
  • Obsah: Paolo Verlengia se v eseji, napsané při příležitosti ročního výročí smrti Václava Havla, zamýšlí nad potřebou demokratického odkazu v současné době. Představuje Václava Havla jako mnohostrannou osobnost, neustále balancující mezi občanskou angažovaností a intelektuálním přemítáním. Na pozadí historických událostí a Havlovy dramatické tvorby dále ukazuje, že jedním ze sjednocujících principů Havlova života a díla je pravda, velmi důležitý je však také jistý nadhled a odlehčenost. Autor dochází k závěru, že hlavním poselstvím Václava Havla pak je zúčastněný a chápající pohled na přítomnost, kam všichni, jakožto sloužící pravdě, patříme.

Elektronická forma

Autor

  • Paolo Verlengia (autor)

Uložení

  • Název: Knihovna Václava Havla - digitální archiv
  • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00