Opl, Martin > Freimanová Anna / Freimanová, Anna > Opl, Martin

Basic Info

  • Record's ID: 18160
  • Document's type: Correspondence / Invitation card / Statute-Rule book
  • Date of origin: 14. 3. 1994
  • Language: Czech
  • Note: Obsahuje jako přílohu: Jednací řád Správní rady Nadace Pražská 5; Zřizovací listina Nadace Pražská 5; Statut nadace Pražská 5; dopis: Klíma, Tomáš > Cihelková, Eva; dopis: Cihelková, Eva > Klíma, Tomáš

Author

  • Eva Cihleková (Author) / Anna Freimanová (Author) / Tomáš Klíma (Author) / Martin Opl (Author)

Storage

  • Name: Národní archiv ČR
  • Address: Archivní 4/2257, Praha 4, 149 00

We can't publish digital copy of document, we don't have rights for it. You can study the document the after your personal visit in our archive (Ostrovní 13, Prague 1).<br>Contact us please: info@vaclavhavel-library.org.

Related documents