pplk. Košulič, Miloslav (náčelník NVÚ) > Havel, Václav

Basic Info

 • Record's ID: 18044
 • Event: Imprisonment of Václav Havel 1979-1983
 • Document's type: Correspondence / Material of prison service
 • Date of origin: nedat., 1979
 • Language: Czech
 • Note: Odpověď na žádost o prodlouženou návštěvu Olgy Havlové a Ivana Havla během pobytu ve věznici v Ostravě.

Author

 • Miloslav Košulič (Author)

Storage

 • Name: Národní archiv ČR
 • Address: Archivní 4/2257, Praha 4, 149 00
 • Specification: The VH Fund - 1979
 • Copy note: Strojopis

Related documents