Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969

Basic Info

 • Record's ID: 15
 • Document's type: Book
 • Published: 1999
 • Publisher: Praha : Torst
 • ISBN / ISSN: 80-7215-089-8
 • Language: Czech

Author

 • Václav Havel (Author) / Jan Šulc (Editor)

Storage

 • Name: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Specification: AVH/10 - Writings
 • Signature: AVH/10Sp3

Publication contains following Václav Havel's texts

p. 7-23: Po roce sochařské práce | Bibliography
p. 24-28: Otokar Březina - básník vůle | Bibliography
p. 29-33: Nicota | Bibliography
p. 34-47: Hamletova otázka | Bibliography
p. 48-49: Byt na nábřeží | Bibliography
p. 50-53: Americká poezie | Bibliography
p. 54-59: Pochyby o programu | Bibliography
p. 60-66: Básník dnešní doby | Bibliography
p. 67-70: Program a jeho vyjádření | Bibliography
p. 71-88: Poezie Jiřího Koláře | Bibliography
p. 89-92: Doslov ke knize Ivana M. Havla Arsemid | Bibliography
p. 93-101: K otázce tzv. apolitičnosti mladých | Bibliography
p. 102-116: Nad prózami Bohumila Hrabala | Bibliography
p. 117-134: Nové cesty | Bibliography
p. 135-149: Děj v poezii Vladimíra Holana | Bibliography
p. 150-156: K problému Shakespeare a film | Bibliography
p. 157-167: Několik poznámek o filmech Marcela Carné | Bibliography
p. 168-185: Problém pseudomoderního umění | Bibliography
p. 186-199: Spoonriverská antologie | Bibliography
p. 200-226: Poezie Vítězslava Nezvala | Bibliography
p. 227-242: Pan profesor Hannibal | Bibliography
p. 243-250: Vlčí jáma | Bibliography
p. 251-268: O Laterně magice | Bibliography
p. 269-280: Humor Miroslava Horníčka (znění převzato z původního strojopisu) | Bibliography
p. 281-286: Několik slov k Paravanu | Bibliography
p. 287-292: Kybernetika a divadlo | Bibliography
p. 292-303: Etika a život | Bibliography
p. 304-312: Na okraj mladých pražských scén | Bibliography
p. 313-314: Úvodem ke svazku Články | Bibliography
p. 315-316: Poznámka ke hře Rodinný večer | Bibliography
p. 317-325: Problém divadelní recenze | Bibliography
p. 326-340: Blažek zase jako dramatik | Bibliography
p. 341-351: O Josefu Kemrovi a nejen o něm | Bibliography
p. 352-363: Pravda života a pravda jeviště | Bibliography
p. 364-387: Zápas s konvencí | Bibliography
p. 388-400: Herecká osobnost Rudolfa Hrušínského | Bibliography
p. 401-405: Veřejné divadlo snů | Bibliography
p. 406-407: Fotografie Miloně Novotného | Bibliography
p. 408: Ubu králem | Bibliography
p. 409: O fotografiích Viktora Radnického | Bibliography
p. 410-411: Nahatej král | Bibliography
p. 412-415: Na okraj Švédské zápalky | Bibliography
p. 416-461: Několik poznámek ze Švédské zápalky | Bibliography
p. 462-478: Krize a její příčiny | Bibliography
p. 478-497: Kolem herectví Miloše Kopeckého | Bibliography
p. 498-504: Londýnská zlodějka Georgese Neveuxa | Bibliography
p. 505-517: Záludný dar | Bibliography
p. 518-525: Divadlo, které neví že je divadlem | Bibliography
p. 526-530: KHRK | Bibliography
p. 531-536: Bohdanová na houpačce | Bibliography
p. 537-570: Josef Čapek | Bibliography
p. 571-588: Radokova práce s herci | Bibliography
p. 589-609: Anatomie gagu | Bibliography
p. 610-612: O básnickém pásmu Ludvíka Kundery | Bibliography
p. 613-617: Text do katalogu výstavy Jiřího Janečka | Bibliography
p. 618-629: O dialektické metafyzice | Bibliography
p. 630-651: Poznámky o polovzdělanosti | Bibliography
p. 652-655: Autoportrét | Bibliography
p. 656-657: Výtvarné zjevení | Bibliography
p. 658-659: Věnování | Bibliography
p. 660-661: Autorské korektury | Bibliography
p. 662-665: Azimut | Bibliography
p. 666-684: Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení) | Bibliography
p. 685-687: O umění (tak vůbec) | Bibliography
p. 688-694: Příspěvek k anatomii pózy | Bibliography
p. 695-700: O konvencích, informaci a kódu | Bibliography
p. 701-706: O textech Milana Nápravníka | Bibliography
p. 707-709: Text do katalogu výstavy Adolfa Hoffmeistera | Bibliography
p. 710-752: Komentář ke hře Eduard | Bibliography
p. 753-774: Začarovaný kruh | Bibliography
p. 775-779: Úvodem ke sborníku Podoby II | Bibliography
p. 780-798: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů | Bibliography
p. 799-800: O povídkách Jana Beneše | Bibliography
p. 801-829: Zvláštnosti divadla | Bibliography
p. 830-843: Na téma opozice | Bibliography
p. 844-846: Výzva spoluobčanům! | Bibliography
p. 847-856: Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968 | Bibliography
p. 857-865: Všem občanům! | Bibliography
p. 866-874: Falešné dilema | Bibliography
p. 875-879: Zameteme před vlastním prahem? | Bibliography
p. 880-885: Zvláštní příhoda | Bibliography
p. 888-897: Český úděl? | Bibliography
p. 898-899: Listář Václava Havla I | Bibliography
p. 900-901: Listář Václava Havla II | Bibliography
p. 902-910: Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů | Bibliography
p. 911-929: Dopis Alexandru Dubčekovi | Bibliography
p. 930-934: Osobnost Libora Fáry | Bibliography
p. 973-974: Černé divadlo jako určitý speciální divadelní útvar… (otištěno v ediční poznámce) | Bibliography