Spisy III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969

Základní informace

 • ID záznamu: 15
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 1999
 • Vydavatel: Praha : Torst
 • ISBN / ISSN: 80-7215-089-8
 • Jazyk: česky

Autor

 • Václav Havel (autor) / Jan Šulc (editor)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/10 - Spisy
 • Signatura: AVH/10Sp3

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 7-23: Po roce sochařské práce | Bibliografie VH
s. 24-28: Otokar Březina - básník vůle | Bibliografie VH
s. 29-33: Nicota | Bibliografie VH
s. 34-47: Hamletova otázka | Bibliografie VH
s. 48-49: Byt na nábřeží | Bibliografie VH
s. 50-53: Americká poezie | Bibliografie VH
s. 54-59: Pochyby o programu | Bibliografie VH
s. 60-66: Básník dnešní doby | Bibliografie VH
s. 67-70: Program a jeho vyjádření | Bibliografie VH
s. 71-88: Poezie Jiřího Koláře | Bibliografie VH
s. 89-92: Doslov ke knize Ivana M. Havla Arsemid | Bibliografie VH
s. 93-101: K otázce tzv. apolitičnosti mladých | Bibliografie VH
s. 102-116: Nad prózami Bohumila Hrabala | Bibliografie VH
s. 117-134: Nové cesty | Bibliografie VH
s. 135-149: Děj v poezii Vladimíra Holana | Bibliografie VH
s. 150-156: K problému Shakespeare a film | Bibliografie VH
s. 157-167: Několik poznámek o filmech Marcela Carné | Bibliografie VH
s. 168-185: Problém pseudomoderního umění | Bibliografie VH
s. 186-199: Spoonriverská antologie | Bibliografie VH
s. 200-226: Poezie Vítězslava Nezvala | Bibliografie VH
s. 227-242: Pan profesor Hannibal | Bibliografie VH
s. 243-250: Vlčí jáma | Bibliografie VH
s. 251-268: O Laterně magice | Bibliografie VH
s. 269-280: Humor Miroslava Horníčka (znění převzato z původního strojopisu) | Bibliografie VH
s. 281-286: Několik slov k Paravanu | Bibliografie VH
s. 287-292: Kybernetika a divadlo | Bibliografie VH
s. 292-303: Etika a život | Bibliografie VH
s. 304-312: Na okraj mladých pražských scén | Bibliografie VH
s. 313-314: Úvodem ke svazku Články | Bibliografie VH
s. 315-316: Poznámka ke hře Rodinný večer | Bibliografie VH
s. 317-325: Problém divadelní recenze | Bibliografie VH
s. 326-340: Blažek zase jako dramatik | Bibliografie VH
s. 341-351: O Josefu Kemrovi a nejen o něm | Bibliografie VH
s. 352-363: Pravda života a pravda jeviště | Bibliografie VH
s. 364-387: Zápas s konvencí | Bibliografie VH
s. 388-400: Herecká osobnost Rudolfa Hrušínského | Bibliografie VH
s. 401-405: Veřejné divadlo snů | Bibliografie VH
s. 406-407: Fotografie Miloně Novotného | Bibliografie VH
s. 408: Ubu králem | Bibliografie VH
s. 409: O fotografiích Viktora Radnického | Bibliografie VH
s. 410-411: Nahatej král | Bibliografie VH
s. 412-415: Na okraj Švédské zápalky | Bibliografie VH
s. 416-461: Několik poznámek ze Švédské zápalky | Bibliografie VH
s. 462-478: Krize a její příčiny | Bibliografie VH
s. 478-497: Kolem herectví Miloše Kopeckého | Bibliografie VH
s. 498-504: Londýnská zlodějka Georgese Neveuxa | Bibliografie VH
s. 505-517: Záludný dar | Bibliografie VH
s. 518-525: Divadlo, které neví že je divadlem | Bibliografie VH
s. 526-530: KHRK | Bibliografie VH
s. 531-536: Bohdanová na houpačce | Bibliografie VH
s. 537-570: Josef Čapek | Bibliografie VH
s. 571-588: Radokova práce s herci | Bibliografie VH
s. 589-609: Anatomie gagu | Bibliografie VH
s. 610-612: O básnickém pásmu Ludvíka Kundery | Bibliografie VH
s. 613-617: Text do katalogu výstavy Jiřího Janečka | Bibliografie VH
s. 618-629: O dialektické metafyzice | Bibliografie VH
s. 630-651: Poznámky o polovzdělanosti | Bibliografie VH
s. 652-655: Autoportrét | Bibliografie VH
s. 656-657: Výtvarné zjevení | Bibliografie VH
s. 658-659: Věnování | Bibliografie VH
s. 660-661: Autorské korektury | Bibliografie VH
s. 662-665: Azimut | Bibliografie VH
s. 666-684: Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení) | Bibliografie VH
s. 685-687: O umění (tak vůbec) | Bibliografie VH
s. 688-694: Příspěvek k anatomii pózy | Bibliografie VH
s. 695-700: O konvencích, informaci a kódu | Bibliografie VH
s. 701-706: O textech Milana Nápravníka | Bibliografie VH
s. 707-709: Text do katalogu výstavy Adolfa Hoffmeistera | Bibliografie VH
s. 710-752: Komentář ke hře Eduard | Bibliografie VH
s. 753-774: Začarovaný kruh | Bibliografie VH
s. 775-779: Úvodem ke sborníku Podoby II | Bibliografie VH
s. 780-798: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů | Bibliografie VH
s. 799-800: O povídkách Jana Beneše | Bibliografie VH
s. 801-829: Zvláštnosti divadla | Bibliografie VH
s. 830-843: Na téma opozice | Bibliografie VH
s. 844-846: Výzva spoluobčanům! | Bibliografie VH
s. 847-856: Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968 | Bibliografie VH
s. 857-865: Všem občanům! | Bibliografie VH
s. 866-874: Falešné dilema | Bibliografie VH
s. 875-879: Zameteme před vlastním prahem? | Bibliografie VH
s. 880-885: Zvláštní příhoda | Bibliografie VH
s. 888-897: Český úděl? | Bibliografie VH
s. 898-899: Listář Václava Havla I | Bibliografie VH
s. 900-901: Listář Václava Havla II | Bibliografie VH
s. 902-910: Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů | Bibliografie VH
s. 911-929: Dopis Alexandru Dubčekovi | Bibliografie VH
s. 930-934: Osobnost Libora Fáry | Bibliografie VH
s. 973-974: Černé divadlo jako určitý speciální divadelní útvar… (otištěno v ediční poznámce) | Bibliografie VH

Související dokumenty