Havel, Václav > Radok, Alfréd

Základní informace

  • ID záznamu: 10857
  • Událost: Havel, Václav > Radok, Alfréd
  • Druh dokumentu: Korespondence
  • Datum vzniku: 15. 11. 1975
  • Jazyk: česky
  • Klíčová slova - obsah: Audience / Divadlo Na zábradlí / Horní Počernice / Hrádeček u Trutnova / policie / protižidovská rezoluce OSN / Státní bezpečnost / U Čelikovských / výslech / Žebrácká opera
  • Poznámka: na levém okraji rukou připsána poznámka o Žebrácké opeře a možné paralele k výslechu v ČSSR. Na začátku dopisu je zmínka o zasílaných fotografií, za které Radok děkoval, a které Havel v nějakém z předchozích dopisů poslal.

Autor

  • Václav Havel (autor)

Uložení

  • Název: Archiv Davida Radoka

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 42-47: Havel, Václav > Radok, Alfréd (pod názvem: Václav Havel píše Alfrédu Radokovi o Žebrácké opeře v Horních Počernicích) | Bibliografie VH

Elektronickou verzi dokumentu má Knihovna Václava Havla v archivu, nemá ale práva na jeho zveřejňování. Dokument můžete studovat při osobní návštěvě v badatelně v Ostrovní 13, Praha 1. Kontaktujte nás prosím.