Do různých stran 1983-89

Basic Info

 • Record's ID: 107
 • Document's type: Book
 • Published: 1989
 • Publisher: Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury
 • ISBN / ISSN: 3-8914-055-6
 • Language: Czech
 • Note: 1. vydání

Author

 • Jiří Dienstbier (Author) / Václav Havel (Author) / Václav Havel (Author) / Pavel Kohout (Author) / Pavel Landovský (Author) / Věra Blackwell (Translation) / Jan Drábek (Translation) / Anna Mozga (Translation) / Jan Novák (Translation) / Vera Pech (Translation) / Peter Petro (Translation)

Storage

Copy 1

 • Name: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Signature: AVH/03cze1989/D

Copy 2

 • Name: vlastnictví Dagmar Havlové
 • Specification:
 • Copy note: původní uložení - knihovna Václava Havla, Hrádeček

Copy 3

 • Name: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Specification: AVH/03 - Essays and other texts
 • Signature: AVH/03cze1989/D

Publication contains following Václav Havel's texts

p. 3-15: Rozhovor s Václavem Havlem (duben 1983) | Bibliography
p. 16-20: Nechci emigrovat | Bibliography
p. 21-22: Odpovědi na otázky skandinávského novináře | Bibliography
p. 23-29: Odpovědi na otázky časopisu "Der Spiegel" | Bibliography
p. 33-51: Politika a svědomí | Bibliography
p. 52-56: Thriller | Bibliography
p. 57-83: Anatomie jedné zdrženlivosti | Bibliography
p. 84-90: Děkovná řeč za Erasmovu cenu | Bibliography
p. 91-107: O smyslu Charty 77 | Bibliography
p. 108-129: Příběh a totalita | Bibliography
p. 133-144: Šest poznámek o kultuře | Bibliography
p. 145-147: Odpověď do ankety Lenky Procházkové | Bibliography
p. 148-152: Odpověď do ankety pro Evropské kulturní fórum | Bibliography
p. 153-159: Odpověď mladým křesťanům | Bibliography
p. 160-164: Dvě poznámky o Chartě 77 | Bibliography
p. 165-168: Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga | Bibliography
p. 169-171: Setkání s Gorbačovem | Bibliography
p. 172-179: Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa | Bibliography
p. 180-181: Noviny jako škola | Bibliography
p. 182-190: Přemýšlení o Františkovi K. | Bibliography
p. 191-193: Důvody ke skepsi a zdroje naděje | Bibliography
p. 194-196: Šifra socialismus | Bibliography
p. 197-199: Břemeno 21. srpna | Bibliography
p. 200-204: Opomíjená generace | Bibliography
p. 205-207: Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa | Bibliography
p. 208-211: Vyložené karty | Bibliography
p. 212-214: Pravda a perzekuce | Bibliography
p. 217-219: Daj to sem! | Bibliography
p. 220-231: Odpovědnost jako osud | Bibliography
p. 232-236: Hovězí porážka | Bibliography
p. 237-244: Život na vidrholci | Bibliography
p. 245-248: Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém | Bibliography
p. 249-253: Předmluva k filozofickému sborníku Hostina | Bibliography
p. 254-257: Výkřik prozření | Bibliography
p. 258-259: Zemřel Jaroslav Seifert | Bibliography
p. 260-263: Fejetony Ludvíka Vaculíka | Bibliography
p. 264-265: Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny | Bibliography
p. 266-268: Cestou k poslednímu | Bibliography
p. 269-271: Přítelkyně Evy Kantůrkové | Bibliography
p. 272-274: Dvě poznámky k Milionovému jeepu Jana Nováka | Bibliography
p. 275-276: Za Pavlem Wonkou | Bibliography
p. 277: Za Jiřím Theinerem | Bibliography
p. 281-283: Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění | Bibliography
p. 291-293: Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti | Bibliography
p. 294-297: O vaňkovských aktovkách | Bibliography
p. 298-304: Daleko od divadla | Bibliography
p. 305-312: Radok dnes | Bibliography
p. 313-318: Dopis Milanu Uhdemu | Bibliography
p. 319-320: Odpovědi na otázky k pařížské premiéře "Žebrácké opery" | Bibliography
p. 321-324: Pavel z Teplic | Bibliography
p. 325-330: Na premiéře | Bibliography
p. 333-336: Dopis generálnímu prokurátorovi (září 1984) | Bibliography
p. 337-338: Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém hnutí | Bibliography
p. 339-340: Odpověď na pozvání k mezinárodnímu kolokviu | Bibliography
p. 341-342: Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv | Bibliography
p. 343: Otevřený dopis generálu Wojciechu Jaruzelskému | Bibliography
p. 344-345: Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru | Bibliography
p. 346-353: Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR (srpen 1985) | Bibliography
p. 354-356: Dopis vídeňské konferenci | Bibliography
p. 357-360: Dopis prezidentu Mitterrandovi | Bibliography
p. 363-364: Projev na nezávislé manifestaci v Praze | Bibliography
p. 365-366: Rozhlasová výzva | Bibliography
p. 367-369: Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3 | Bibliography
p. 370-372: Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze | Bibliography
p. 377-390: Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení) | Bibliography
p. 391-404: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů | Bibliography
p. 405-412: Na téma opozice | Bibliography
p. 413-419: Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů | Bibliography
p. 420-433: Dopis Alexandru Dubčekovi | Bibliography
p. 434-437: Dopis Olze č. 163 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení) | Bibliography
p. 437-439: Dopis Olze č. 165 (Pod názvem: Dva dopisy z vězení) | Bibliography