Esti Hirlap 1965/?, str. ?: Abszurd pofon a kispolgáriságnak

Základní informace

  • ID záznamu: 10162
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
  • Datum vzniku: 1. 11. 1965
  • Jazyk: maďarsky
  • Klíčová slova - obsah: Zahradní slavnost

Autor

  • Dersi Tamás (autor)

Uložení

  • Název: vlastnictví Dagmar Havlové