Korespondence    
8139 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Havlovi > Kottnauer, Antonín

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 22. 12. 1918
 • ID záznamu: 18202

Havlová, Božena + Vavrečková, Josefa > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor) / Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 20. léta
 • ID záznamu: 53401

Havlová, Božena > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 20. léta
 • ID záznamu: 53377

Drtinová, Olga > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Drtinová (autor)
 • Datum vzniku: 31.8.1920
 • ID záznamu: 51922

Havlová, Božena > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 01.11.1921
 • ID záznamu: 53391

Kašpar, Adolf > Vavrečka, Hugo

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Adolf Kašpar (autor)
 • Datum vzniku: 27.1.1923
 • ID záznamu: 52217

Havel, Václav M. > Kottnauer, Antonín

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23. 1. 1924
 • ID záznamu: 18300

Čapek, Karel > Vavrečka, Hugo

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Karel Čapek (autor)
 • Datum vzniku: 02.08.1924
 • ID záznamu: 52946

Havel, Miloš ˃ Junková, Eliška

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 6. 8. 1926
 • ID záznamu: 52657

Havlová, Emilie > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Emílie Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 23.08.1926
 • ID záznamu: 54409
1 2 3 4 5 > >>