Korespondence    
 2005  
28 záznamů
1 2 3

Campbell, Kim > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kim Campbell (autor)
 • Datum vzniku: 5. 6. 2005
 • ID záznamu: 12039

Rýgr, Petr + Rýgrová, Eva > Fárová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Petr Rýgr (autor) / Eva Rýgrová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., březen 2005
 • ID záznamu: 18593

Havel, Václav > Dutková, Jaroslava

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26. 12. 2005
 • ID záznamu: 10375

Cardoso, Fernando > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Poděkování
 • Autor: Fernando Cardoso (autor)
 • Datum vzniku: 22. 11. 2005
 • ID záznamu: 12047

Haubertová, Denisa - Vidlák, Martin - Telička, Pavel - Rupnik, Jacques

 • Druh dokumentu: Korespondence / E-mail
 • Autor: Denisa Haubertová (autor) / Jacques Rupnik (autor) / Pavel Telička (autor)
 • Datum vzniku: 25. 11. 2005
 • ID záznamu: 12116

Janouch, František > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: František Janouch (autor)
 • Datum vzniku: 13. 6. 2005
 • ID záznamu: 12006

Co je etické fórum?

 • Druh dokumentu: Korespondence / Brožura / Blahopřání
 • Datum vzniku: 2005
 • ID záznamu: 11995

Vidlák, Martin > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 21. 9. 2005
 • ID záznamu: 12112

Hladík, Jakub > Koutská, Irena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jakub Hladík (autor)
 • Datum vzniku: 23. 10. 2005
 • ID záznamu: 11977

Drejnar, Jiří > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jiří Drejnar (autor)
 • Datum vzniku: 16. 11. 2005
 • ID záznamu: 11981
1 2 3