Korespondence    
 1992  
264 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Telegram prezidenta ČSFR Václava Havla prezidentovi JAR F. De Klerkovi

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 19.3.1992
 • ID záznamu: 38971

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 20. 8. 1992
 • ID záznamu: 33207

Havlová, Olga + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1992
 • ID záznamu: 33253

Atlantis > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 11. 12. 1992
 • ID záznamu: 6899

Havel, Václav > Kopáček, Jaroslav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: srpen 1992
 • ID záznamu: 19909

Lukeš, Jan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jan Lukeš (autor)
 • Datum vzniku: 9. 10. 1992
 • ID záznamu: 4218

Hornová, Elena > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ellen Horn (autor)
 • Datum vzniku: 10. 1. 1992
 • ID záznamu: 4773

Hornová, Elena > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ellen Horn (autor)
 • Datum vzniku: 3. 10. 1992
 • ID záznamu: 4774

Palouš, Radim > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Radim Palouš (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1992
 • ID záznamu: 4799

Juncker, Klaus > Poht, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 6.2.1992
 • ID záznamu: 48522
1 2 3 4 5 > >>