Korespondence    
 1964  
29 záznamů
1 2 3

Havel, Václav > Hrabal, Bohumil

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 2. 1964
 • ID záznamu: 35949

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 14.8.1964
 • ID záznamu: 51923

Havel, Ivan > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25.06.1964
 • ID záznamu: 53181

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.08.1964
 • ID záznamu: 53177

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.08.1964
 • ID záznamu: 53205

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16.08.1964
 • ID záznamu: 53203

Havel, Václav > Hrabal, Bohumil

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 2. 1964
 • ID záznamu: 26100

Havel, Václav > Bojtár, Endre

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10. 11. 1964
 • ID záznamu: 16432

Havel, Miloš > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miloš Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10.9.1964
 • ID záznamu: 51917

Havel, Václav M. > Richter, Alfréd

 • Druh dokumentu: Koncept / Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., listopad 1964
 • ID záznamu: 52447
1 2 3